Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vitrail – 14.stol. – specializace skláren (duté sklo, tabulové sklo, kaménky do mozaik) – roste rozmanitost výrobků – výrazná roste spotřeba okenního skla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vitrail – 14.stol. – specializace skláren (duté sklo, tabulové sklo, kaménky do mozaik) – roste rozmanitost výrobků – výrazná roste spotřeba okenního skla."— Transkript prezentace:

1 Vitrail – 14.stol. – specializace skláren (duté sklo, tabulové sklo, kaménky do mozaik) – roste rozmanitost výrobků – výrazná roste spotřeba okenního skla – intenzivní výstavba gotických kostelů majících stále větší okna – velmi dobrá znalost barvení skla – ve 14.- polovina15 stol. – v Čechách pravděpodobně velké množství vitrailí – dochoval se jen zlomek – války a barokizace kostelů (17. a 18.stol.) Výroba – vyřezání tvaru z tabulového skla podle návrhu – spojování dílů olověnými páskami ve figurální či ornamentální kompozici – kompozice je doplněna kresbou – u náročnějších (hl. figurálních) kompozic – spolupráce s návrhářem – předkreslil návrh a určil barevnost – za Karla IV. významný vliv malíře Theodorika na vitrail v letech

2 Vitrail

3 Mozaika – mozaika „Posledního soudu“ – nad portálem chrámu sv.Víta „Porta aurea“ 1370 – kronikář Beneš Krabice „v té době dal císař udělat nad portálem kostela velice drahocenný obraz ze skla po řeckém způsobu“ 1371 – „toho roku dokončen slavnostní obraz, který dal císař udělat nad portálem pražského chrámu po způsobu Řeků, který je o to krásnější a jasnější, čím více je omýván deštěm“ – vytvořena italskými mozaikáři podle kartonu Nicoletta Semitecoly – unikátní památka v regionu střední Evropy

4 Mozaika Prokop, Zikmund, Vít; Vojtěch, Ludmila, Václav

5 Mozaika „Posledního soudu“
– bohatá barevná škála skleněných kaménků (30 odstínů) českého původu – převrstvování zlaté fólie – většina K2O-CaO-SiO2; K2O až 30hm.% - nízká odolnost – část Na2O-PbO-SiO2; PbO až 80hm.% – Mg, Zn, Mn, Cu, Ni, P, Al, Fe pod 1hm.%

6 Restaurování mozaiky

7 Restaurování mozaiky – v průběhu staletí mozaika značně utrpěla-zšednutí obrazu, nezřetelný obraz – část se zřítila; mozaika sejmuta – 1910 osazena do cementové malty – restaurování (methylchlorsilany a epoxidová vrstva, methylmethakrylát) – 1973 mozaika opět nezřetelná – 1980 nové restaurování, obroušení zkorodované vrstvy, ochranná vrstva silgel – od 1986 zkoumání příčin šednutí odborníky z ČSAV a VŠCHT Praha – proces zvětrávání – působení kyselých dešťů a vodní páry – vymývání Na+, K+ a Ca2+ a nahrazení ionty H+ – na povrchu – uhličitany, sírany a hydratovaný SiO2 (-OH) – neprůhledná vrstva – uhličitany a sírany vymývány kys. dešti a mechanicky vydrolovány (teplota) – koroze dále pokračuje – poslední restaurování Gettyho konzervační institut (USA)

8 Středověké sklárny – polovina 13.stol.-zakládání „lesních“
skláren v horských oblastech – předpokládaný počet 51 hutí – ověřeno nálezy v 80. a 90. letech – sever, severozápad a jih

9 Krušnohorské sklárny – na samých hřebenech hor –>
křemen, vápenec a dřevo – 6 okruhů – nejstarší – jilmovský (pol.13.stol.) – největší je moldavský (konec14.st.) – vazba na obchodní cestu do Saska

10 Krušnohorské sklárny – mateřské a dceřiné hutě
– návětrná strana, u potoků – ústí topeniště proti směru převládajících větrů Mateřská huť – větší rozloha – areál výrobní, provozní a obytný – baterie 3 pecí (1 hlavní největší, 2 pomocné) – přístřešky pro suroviny a výrobky – haldy s odpady, lehké dřevěné domy kůlové konstrukce Dceřiná huť – menší rozloha – pouze výrobní areál, výroba surového skla (frity) – důvody vzniku – poškození staré pece – vytěžení dřeva

11 Technologie hutní výroby
– řada objevů v 80. letech, stále však útržkovité informace – rozdílná technologie; vývoj v čase; předávání empirických zkušeností – experiment – pokusná tavba simulující technologii v 15.stol. na Moldavě – 1.pol.90.let – 3 tavby včetně tvarování replik a chlazení – tavilo se od dubna do listopadu (vhodné klima) – po zbylý čas – těžba dřeva, úprava surovin (drcení křemene, vaření potaše…), úprava materiálů pro sklářské pomůcky (jílů a dalších keramických hmot), výroba dřevěných forem a dalšího nářadí pro tvarování skla – křemen + popel později potaš (salajka) a vápenec – tavicí proces: vícefázový či jednofázový Vícefázový – 1. tavení kmene při nižší teplotě -> frita (nehomogenní, opakní)-drcena – 2. tavení frity v hlavní peci

12 Středověká sklářská pec
– 14. a 15.stol. – horizontální, vícekomorové na otop dřevem – tavení, zpracování a chlazení skla Rekonstrukce pece na Moldavě – 2 pánve, – malé tavicí pánvičky (tyglíky) zavěšené na stěny pánví-pro barevné skloviny – zhotoveny z žárovzdorných jílů – typově 2 druhy pánviček: - nízké, miskovité pánve – starší - vyšší s odsazeným dnem – tavicí teploty do 1300°C ( 50°C – podle krystalických fází v keramice) – experiment ukázal velkou obtížnost dosahování této teploty (zkušení skláři) – nabírání skla píšťalou a tvarování volné nebo do jedno či vícedílných forem – výrobky chlazeny v hrncovitých nádobách v temperovací části peci – výrobky po čase vyjmuty a postaveny do blízkosti pece – K2O-CaO-SiO2 – vyšší tavicí teploty než u Na a Pb skel

13 Středověká sklářská pec

14 Středověké pánve

15 Sortiment výrobků – často obtížná rekonstrukce – nepovedené výrobky, příliš drobné zlomky – 13.stol. – velmi málo zlomků výrobků (sklo vzácné, výroba surového skla) – 14. a počátek 15.stol. – velké množství zlomků skleněných výrobků – nejvíce poznatků – Moldava I (Krušné hory); Doubice (Lužické hory) – hl. typy nádob: - vysoké číše, malé číšky, lahve a kutrolfy – zlomky okenních terčíků (výrob au nás od 14.stol.) – transport výrobků koňskými potahy ? (nálezy podkov) – 14. a 15.stol. velký rozkvět sklářství v Čechách – konec 15. a počátek 16.stol. – výrazný pokles výskytu dutého skla – oživení až v polovině 16.stol. (saské rodiny-drahé dřevo v Německu) – nové sklárny i ve vnitrozemí (Křivoklátsko, Novohradsko) - ve stylu renesance

16 Sortiment výrobků

17 Číše českého typu

18 Obrazy skleněných nádob

19 Obrazy skleněných nádob

20 Sortiment výrobků

21 Obrazy skleněných nádob

22 Obrazy skleněných nádob


Stáhnout ppt "Vitrail – 14.stol. – specializace skláren (duté sklo, tabulové sklo, kaménky do mozaik) – roste rozmanitost výrobků – výrazná roste spotřeba okenního skla."

Podobné prezentace


Reklamy Google