Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

impresionismus Je malí ř ský sm ě r 70. – 80. let 19. století Vznikl ve Francii Pojmenován podle obrazu Clauda Moneta: „Impression, soleil levant“ - „Dojem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "impresionismus Je malí ř ský sm ě r 70. – 80. let 19. století Vznikl ve Francii Pojmenován podle obrazu Clauda Moneta: „Impression, soleil levant“ - „Dojem."— Transkript prezentace:

1

2 impresionismus Je malí ř ský sm ě r 70. – 80. let 19. století Vznikl ve Francii Pojmenován podle obrazu Clauda Moneta: „Impression, soleil levant“ - „Dojem – vycházející slunce“

3 Claude Monet: „Dojem – východ slunce“ (1872)

4 Impresionismus má 3 zdroje inspirace: 1)Tvorbu anglických krajiná řů Johna Constabla a Wiliama Turnera 2) Tvorba malí řů tzv. Barbizonské školy 3) Tvorba Eduarda Maneta -impresionisty ovlivnil svoji barvou

5 Eduard Manet: „Snídan ě v tráv ě “ (1863)

6 Impresionismus chce co nejv ě rn ě ji zachytit skute č nost, její atmosféru, prchavé okamžiky prom ěň ující se vlivem p ů sobení sv ě tla nap ř. v pr ů b ě hu dne č i roku Pomocí lehce na č rtnuté malby chce vyjád ř it vzdušnost a prom ě nlivost Základem malby je barevná skvrna, ta dává obrazu zá ř ivost a prchavost

7 p ř e d s t a v i t e l é

8 Claude Monet Zakladatel impresionismu Zajímal se o sluneční světlo, atmosféru a vzduch v krajině Proslul svými cykly – stohů sena, leknínů, katedrál, topolů…. ….stejný námět zachycoval v různé denní či roční době

9 August Renoir Skv ě lý figuralista, portrétista žen a d ě tí Impresionismus pojal po svém – zm ě k č il kontury, prozá ř il barvu Mistrovsky um ě l zachytit hru sv ě tla na lidském t ě le

10 Edgar Degas

11 Malí ř, grafik, socha ř Zajímal se o postavu a pohyb – nám ě ty žen p ř i toalet ě, baletky, kon ě, dostihové prost ř edí Nešlo mu o zachycení optického dojmu, ale o tvar a jeho prom ě nu v pohybu Ke stáru oslepl a modeloval figuríny baletek a koní z vosku

12 Henri de Toulouse-Lautrec Malí ř pa ř ížských tan č íren a nev ě stinc ů, v nichž trávil sv ů j život Tv ů rce plakátu

13 Další p ř edstavitelé : August Rodin - socha ř - jeho sochy mají rozbrázd ě ný povrch, který odráží sv ě tlo a stín - mistrn ě dokáže vyjád ř it lidské utrpení, prožitek nitra, duši č lov ě ka

14 Alfred Sisley

15 Antonín Slaví č ek

16 Lužná Zuzana 1.ro č. SPP - VT


Stáhnout ppt "impresionismus Je malí ř ský sm ě r 70. – 80. let 19. století Vznikl ve Francii Pojmenován podle obrazu Clauda Moneta: „Impression, soleil levant“ - „Dojem."

Podobné prezentace


Reklamy Google