Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Elektronika II.ročník RC Filtry: RC dolní propust Vypracoval: Ing. Jaroslav Bernkopf AVOP-ELEKTRO-Ber-007 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 RC dolní propust Definice Dolní propust je obvod, který propouští signály nízkých kmitočtů, ale potlačuje signály s kmitočty vyššími, než je mezní kmitočet. Propustné pásmo Nepropustné pásmo -3 dB Mezní kmitočet Sklon: -20 dB/dekádu (-6 dB/oktávu) f RC filtry

3 Tento obvod nazýváme RC dolní propust.
Popis Nejjednodušší dolní propust se skládá z jednoho rezistoru a jednoho kondenzátoru. Tento obvod nazýváme RC dolní propust. -3 dB A Sklon: -20 dB/dekádu (-6 dB/oktávu) Mezní kmitočet Propustné pásmo Nepropustné pásmo f RC filtry

4 RC dolní propust Popis Zkonstruujeme graf závislosti přenosu na kmitočtu pro RC dolní propust. Přiveďme napětí Vin o velmi nízkém kmitočtu a s amplitudou 10V na vstup obvodu podle obrázku. Snížíme-li kmitočet víc a ještě víc, vstupní napětí se stane stejnosměrným napětím. Toto vstupní napětí Vin o velikosti 10V nabije kondenzátor a v okamžiku výstupní napětí Vout dosáhne hodnoty 10V a bude stejné jako vstupní napětí Vin. f 1 Av RC filtry

5 Výstupní napětí Vout = 10 V je stejné jako vstupní napětí Vin = 10 V.
RC dolní propust Popis Výstupní napětí Vout = 10 V je stejné jako vstupní napětí Vin = 10 V. Tudíž 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 Napěťový přenos Av je 𝐴𝑣= 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑉𝑖𝑛 = 10 𝑉 10 𝑉 =1 A máme první bod kmitočtové charakteristiky: Při nulovém kmitočtu je napěťový přenos Av roven jedné. f 1 Av A = 1 f = 0 RC filtry

6 Přiveďme na vstup obvodu napětí Vin o velmi vysokém kmitočtu.
RC dolní propust Popis Přiveďme na vstup obvodu napětí Vin o velmi vysokém kmitočtu. Při velmi vysokém kmitočtu kondenzátor představuje zkrat – podobně jako drátový spoj. Jestliže je tedy výstupní svorka zkratovaná se zemí, nemůže na ní být žádný signál. Tudíž 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 0 Napěťový přenos Av je 𝐴𝑣= 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑉𝑖𝑛 = 0.0 𝑉 𝑉𝑖𝑛 =0 f 1 Av A = 0 f = ∞ RC filtry

7 A máme druhý bod kmitočtové charakteristiky:
RC dolní propust Popis A máme druhý bod kmitočtové charakteristiky: Při nekonečném kmitočtu je napěťový přenos Av roven nule. f 1 Av Av = 0 f = ∞ RC filtry

8 Tento bod nazýváme mezní kmitočet.
RC dolní propust Popis Mezi těmito dvěma body je bod, kde jednotkový přenos končí a přenos začíná klesat. Tento bod nazýváme mezní kmitočet. Jednotkový přenos končí Av = 0,707 f 1 Av Přenos začíná klesat 𝑓𝑐= 1 2𝜋𝑅𝐶 fc RC filtry

9 V propustném pásmu všechny signály procházejí ze vstupu na výstup.
RC dolní propust Popis V propustném pásmu všechny signály procházejí ze vstupu na výstup. Napěťový přenos Av je roven jedné. Propustné pásmo Nepropustné pásmo -3 dB Mezní kmitočet f A Sklon: -20 dB/dekádu (-6 dB/oktávu) RC filtry

10 V nepropustném pásmu čím vyšší kmitočet, tím menší napěťový přenos Av.
RC dolní propust Popis V nepropustném pásmu čím vyšší kmitočet, tím menší napěťový přenos Av. Napěťový přenos Av klesá o 20 dB na dekádu (nebo o 6 dB na oktávu, což vyjadřuje to samé). Když kmitočet stoupne10x, přenos se zmenší 10x (t.j. o 20 dB). Když kmitočet stoupne 2x, přenos se zmenší 2x (t.j. o 6 dB). Propustné pásmo Nepropustné pásmo -3 dB Mezní kmitočet f A Sklon: -20 dB/dekádu (-6 dB/oktávu) RC filtry

11 Při mezním kmitočtu fc napěťový přenos Av klesá na 𝟏 𝟐 =𝟎.𝟕𝟎𝟕.
RC dolní propust Popis Při mezním kmitočtu fc napěťový přenos Av klesá na 𝟏 𝟐 =𝟎.𝟕𝟎𝟕. Jinými slovy přenos se zmenší o 3 dB. Zde je vzorec pro mezní kmitočet: 𝒇𝒄= 𝟏 𝟐𝝅𝑹𝑪 Propustné pásmo Nepropustné pásmo -3 dB Mezní kmitočet f A Sklon: -20 dB/dekádu (-6 dB/oktávu) RC filtry

12 RC dolní propust M3 RC filtry

13 RC dolní propust Dolní propust – video Passive RC low pass filter RC filtry

14 RC dolní propust Úloha Vypočítejte mezní kmitočet pro níže uvedený obvod a určete, je-li to dolní propust nebo horní propust. 10k 10n RC filtry

15 Mezní kmitočet obvodu je 1 592 Hz.
RC dolní propust Řešení 𝑓𝑐= 1 2𝜋𝑅𝐶 𝑓𝑐= 1 2𝜋∗ 10 4 ∗ 10 −8 𝒇𝒄=𝟏 𝟓𝟗𝟐 𝑯𝒛 Mezní kmitočet obvodu je Hz. Signál nejnižšího kmitočtu – stejnosměrný signál – prochází přes rezistor, aniž by byl zmenšován kondenzátorem. Obvod je dolní propust. 10k 10n RC filtry

16 Odkazy RC dolní propust http://www.wikipedia.com
RC filtry


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google