Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jira v KB specifika. Vymezení JIRA v KB JIRA je nástroj pro správu životního cyklu issue (bug, defect, auditní nález a nález technické revize apod). Je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jira v KB specifika. Vymezení JIRA v KB JIRA je nástroj pro správu životního cyklu issue (bug, defect, auditní nález a nález technické revize apod). Je."— Transkript prezentace:

1 Jira v KB specifika

2 Vymezení JIRA v KB JIRA je nástroj pro správu životního cyklu issue (bug, defect, auditní nález a nález technické revize apod). Je přístupná skrze webové rozhraní na základě přihlášení uživatele. V KB je nasazena centrálně (jedna serverová instalace s datovým úložištěm) pro všechny projekty a pro všechny části jejich životních cyklů, především pro testovací a produkční prostředí. JIRA tedy nachází uplatnění především ve vývoji, testování a provozu IT aplikací.

3 Struktura Entit v Jira Toto uspořádání umožnuje členění na kategorie projektů, samotné projekty, jejich komponenty a Issue, která se vážou ke konkrétním komponentám.

4 Pojmy Entit NameDescription Application - DEVApplication category for the Development Application - SUPApplication category for the Support and Maintanance Framework - DEVFramework category for the Development Framework - SUPFramework category for the Support and Maintanance Service - DEVService category for the Development Service - SUPService category for the Support and Maintanance Category – Seskupení projektů do kategorie. V KB se používají následující kategorie: Project – např. CTS, DCS, AML, apod. Component – např. v projektu CTS existují komponenty: Analysis & Design, Cash, Cheques, Reports, apod. Komponentami zde nemusejí být programové komponenty, ale též logické části aplikace, dokumentace, analytické a jiné dokumentace nebo dílčí dokumenty. Komponenty v JIRA zakládá administrator JIRA dle požadavků projektu. Issue – (bug, defect apod.) je vždy vázáno na konkrétní komponentu v projektu.

5 Workflow

6 Stavy workflow StatusPopis statusu DraftIssue si Reporter připravuje a shání informace k issue. Issue ve stavu Draft není dále asignováno a zůstává na Reportéru. SubmittedIssue bylo zadáno a čeká na kontrolu a rozhodnutí o řešení od Issue Coordinatora To AbortedIssue nebylo akceptováno. Issue zrušeno jako neoprávněné, nebo se jedná o duplicitní issue. AbortedReporter souhlasí s uzavřením Issue jako nerelevantní. Assigned to AnalystIssue bylo akceptováno a bylo předáno k analýze, ohodnocení a k dalšímu zpracování. OpenedIssue bylo přiřazeno koordinátorovi řešení. Assigned to SolverIssue bylo předáno k řešení konkrétnímu řešiteli. SolvedIssue prohlášeno za vyřešené konkrétním řešitelem. FixedIssue akceptováno koordinátorem řešení. Verification Requested Issue je předáno k přetestování a akceptaci reportérem. ClosedIssue je uzavřeno More Info RequestedIssue předáno reportérovi k doplnění informací (nejednoznačné, neúplné, neověřitelné,…) HandoveredIssue bylo předáno k řešení na jiný projekt (řešitelskou skupinu). V tomto stavu issue čeká na vyřešení v jiném projektu.

7 Role Název skupiny uživatelů ve workflow Bližší identifikace skupiny uživatelů OdpovědnostTypičtí uživatelé zařazeni do této skupiny ReporterOsoba, která Issue zadala. Není-li tato osoba pro další řešení dostupná, zastává tuto roli osoba s největší kompetencí k zastoupení původního zadavatele. Odpovídá za: - podporu řešiteli (roli assignee), především v doplnění informací do existujícího issue v případě, že je to vyžádáno z důvodu nedostatku informací - ověření, že issue bylo vyřešeno úplně, správně a přesně - o uznání, že issue není odůvodněné, nebo odsouhlasení, že se jedná o duplicitu. - pracovník aplikační podpory - pracovník businessu - tester - vývojář - analytik - Project Manager Deploy CoordinatorOsoba zodpovědná za sestavení Releasu Zodpovídá za sestavení Releasu, který se bude nasazovat. Releas se zkládá z jednoho nebo více Issue. Určuje kdy a na jaké prostředí se daný Releas nasadí. - Vedoucí testovacího oddělení (IT Test Leader, Client Test Leader) - Hlavní Architekt - Vedoucí vývojářů - Vedoucí Analytiků - Configuration Manager Issue CoordinatorOsoba zodpovědná za zhodnocení Issue a předání k řešení. Rozhoduje o řešiteli issue. Zodpovídá za rozhodnutí o dalším řešení issue. Navrhuje zamítnutí issue. - Project Leader - Leader komponenty - Vedoucí IT Analytiků - Vedoucí Klient Analytiků - Vedoucí testovacího oddělení - Hlavní Architekt Issue AnalystOsoba zodpovědná za analýzu issue a návrh řešení daného issue. Analyzuje Issue a navrhuje způsob řešení. Předává issue na správného Solution Coordinatora - IT Analyst - Client Analyst - IT Test Analyst Solution CoordinatorOsoba zastupující vývoj dotčené komponenty či projektu. Zodpovídá za přidělení issue konkrétnímu řešiteli. Zodpovídá za migraci či implementaci opravy issue do prostředí pro retest. - Vedoucí programátorů - Vedoucí testerů SolverOsoba provádějící řešení issue (opravu komponenty či aplikace) Zodpovídá za správnost a úplnost řešení issue (opravy). Zodpovídá za to, že řešením nejsou nezdokumentovaným zásahem dotčeny ostatní komponenty či části aplikace. - vývojář - analytik (oprava analytických podkladů) - tester (oprava podkladů pro testování)

8 Issue Types Pro odlišné Issue Types jsou použity různá workflow (postupy zpracování). Typ IssuePopisIkonaTyp Bug Problém, který zhoršuje nebo omezuje funkčnost produktu (v SL IT) Standard Defect Problém, který zhoršuje nebo omezuje funkčnost produktu (v SL BU) Standard Improvement Návrh na vylepšení existující funkčnosti nebo produktu. Standard Issue Issue nemůže být zařazeno do žádné z ostatních kategorií. Standard New Feature Návrh na novou funkčnost, která ještě není implementována. Standard TaskÚkol, který je potřeba vykonat.Standard Sub-taskDceřiný úkol jiného issue.Sub-Task

9 Issue priorita

10 Issue - version Issue má čtyři položky typu Version: 1) Affects version/s - verze produktu, ve které byla podstata issue nalezena. Dostupná hodnoty verzí spravuje projektový administrátor JIRA. 2) Fix Version/s – verze produktu, ve které bylo nebo bude issue vyřešeno. 3) Migrate Version – Configuration Manager zde bude určovat build, ve kterém bude oprava chyby migrována 4) Wanted to Version - Zadavatel zde určí, do kterého releasu chce chybu mít vyřešenu (určeno pro aplikační podporu či bussines)

11 Issue - resolution NameDescription FixedPodstata issue byla odstraněna, chyba je opravena Won't FixProblém, který issue popisuje, nikdy nebude opraven. DuplicateProblém je duplikátem jiného issue. IncompleteIssue není dostatečně popsáno a vyžaduje doplnění informací. Can´t reproduceProblém se nepodařilo zopakovat, nebo není dostatek informací pro pokus o zopakování. Čtení zdrojového kódu produktu nepřineslo žádný návod, proč a jak by tento problém měl nastat. Budou-li k tomuto issue doplněny informace později, je třeba jej uvést do stavu REOPEN. InvalidProblém je neplatný (např. vlivem nepochopení správné funkčnosti) AnsweredProblém byl zodpovězen. ObsoleteProblém je zastaralý či neplatný. Work as expectedProdukt se chová podle očekávání, nejedná se o problém. Unsolved MysteriesProblém nemůže být vyřešen.

12 Filtrování Nejčastěji používané jsou následující filtry: Assigned to me – zobrazí issue, která jsou přiřazena na aktuálně přihlášeného uživatele JIRA Reported by me - zobrazí issue, která jsou byla založena aktuálně přihlášeným uživatelem JIRA.

13 Reporty Následující reporty jsou v JIRA KB přednastaveny k použití: Created vs Resolved Issues Report - Report zobrazuje vytvořené vs vyřešené issue Resolution Time Report - Report zobrazuje čas potřebný k vyřešení issue Average Age Report - Report zobrazuje průměrný věk nevyřešených issue Recently Created Issues Report - Report zobrazuje počet nově vytvořených issue Pie Chart Report - Report zobrazuje koláčovým grafem informace o všech issue Time Tracking Report - Report zobrazuje informace o detailech sledování času pro specifický projekt User Workload Report - Report zobrazuje detaily pracovníkovi pracovní náplně, zobrazuje počet nevyřešených issue přiřazených pracovníkovi a zbývající úkoly z projektu. Single Level Group By Report - Report umožňuje zobrazit issue seskupené dle určitých položek issue. Version Workload Report - Tento report zobrazuje detaily aktuálních pracovních úkolů pro konkrétní verzi – zobrazuje počet nevyřešených issue přiřazených na každého uživatele a zbývající pracovní náplň.


Stáhnout ppt "Jira v KB specifika. Vymezení JIRA v KB JIRA je nástroj pro správu životního cyklu issue (bug, defect, auditní nález a nález technické revize apod). Je."

Podobné prezentace


Reklamy Google