Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyrovnání se s minulostí Problémy demokratického vládnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyrovnání se s minulostí Problémy demokratického vládnutí."— Transkript prezentace:

1 Vyrovnání se s minulostí Problémy demokratického vládnutí

2 Vyrovnání se s minulostí Co s autoritářskými symboly, minulostí, s lidmi, kteří autoritářský režim reprezentovali? Necitlivé vyrovnávání se s minulostí může destabilizovat celý proces demokratizace Nástroje: komise pravdy, čistky, soudy a amnestie, různé formy kompenzace, restituce Aktéři: zejména vláda, ale i nevládní organizace (zejména zabývající se ochranou lidských práv), církve, politické strany

3 Vyrovnání se s minulostí Souvisí se změnou přístupu k otázce lidských práv v 70. letech Porušování lidských práv se dostává do centra pozornosti médií i zahraničních vlád (USA- Carterova administrativa) Zakládají se organizace na ochranu lidských práv (Amnesty International) Důraz na lidská práva posiluje opozici v mnoha nedemokratických režimech Iniciativy typu Charta 77 Monitoring porušování lidských práv (církve, neziskové organizace) Během tranzic v 3. vlně, pokud je řešena otázka minulosti, tak právě v souvislosti s porušováním lidských práv (ne kvůli nedemokracii)

4 Způsoby vyrovnání se s minulostí Argumenty pro stíhání: Demokratický režim má morální povinnost trestat zločiny proti lidskosti Základem demokracie je právo, které platí pro všechny Je nutné zastrašit pachatele, aby se podobných zločinů nedopouštěli i v budoucnosti Potrestání je nutné, aby veřejnost skutečně uvěřila v demokracii Je nutné alespoň odhalit rozsah zločinnosti předchozího režimu, zmapovat případy a odhalit pravdu, i když viníci nebudou potrestáni

5 Způsoby vyrovnání se s minulostí Argumenty proti: Demokracie musí být založena na smíření, ne rozdělování společnosti Nemělo by docházet k odvetě V mnoha případech se porušování lidských práv dopouštěly jak vládní skupiny, tak i opoziční skupiny (lepší je proto amnestie) Nedemokratické vlády a její aktivity měly často podporu veřejnosti Za zločiny nesou odpovědnost všichni členové společnosti, kteří v režimu žili Konsolidace demokracie má přednost před potrestáním zločinců

6 Způsoby vyrovnání se s minulostí Václav Havel: „Všichni jsme si totiž na totalitní systém zvykli a přijali ho nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy: všichni jsme – byť pochopitelně každý v jiné míře – za chod totalitní mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.“

7 Způsoby vyrovnání se s minulostí Závisí na charakteru nedemokratického režimu a typu přechodu k demokracii. Přechod paktem/sjednaný přechod: Vyrovnání se s minulostí je problematické a minulost zůstává dlouhou dobu tabu Příčiny: aktéři autoritářského režimu jsou silní, mají prostor pro vyjednávání, mohou manévrovat, je zde snaha začlenit je do nového politického systému, nejsou proto trestání za působení v minulém režimu Typickým příkladem je Španělsko

8 Způsoby vyrovnání se s minulostí Příklad č.1: Chile 1989 – amnestie (armáda) Národní komise pravdy a smíření (1990) – 9 měsíců, zpráva o případech zmizení (pro rodiny obětí, nebyli identifikováni viníci) V 90. letech byl vytvořen speciální soud pro lidská práva, ale málokdo byl odsouzen. Určitý zlom přineslo až zatčení Pinocheta v Londýně v r. 1998 na základě zatykače španělského soudce B. Garzóna – odvolání se na porušení mezinárodních norem lidských práv. Nicméně Pinochet byl vydán zpět do Chile, protože nebyl shledán způsobilým stanout před soudem. Tam nebyl souzen za porušování lidských práv, nakonec souzen za daňové úniky. 2003 – vytvoření další Komise pro politické vězně a mučení (tlak neziskových organizací)

9 Způsoby vyrovnání se s minulostí Přechod kolapsem: Členové bývalé vládnoucí elity nemají prakticky prostor pro vyjednávání a manévry Nejsou si schopni vyjednat záruky své ochrany. Jsou přijaty mechanismy, které vylučují některé aktéry autoritářského režimu z účasti na novém politickém systému.

10 Způsoby vyrovnání se s minulostí Příklad č. 1: Česká republika Lustrační zákony měly znemožnit spolupracovníkům a příslušníkům StB zastávat veřejné funkce (zjišťování z materiálů StB, které dokumentovaly spolupráci) Pro některé funkce (především vedoucí funkce) je proto vyžadováno tzv. lustrační osvědčení (pro občany, kteří se narodili před r. 1971). 7/1993 přijat zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, v němž byl komunistický režim označen za nelegitimní a zločinný.

11 Způsoby vyrovnání se s minulostí Po pádu komunismus bylo také otázkou co s komunistickou stranou – zakázat ji nebo ne. Obecně v zemích SVE KS zakazovány, což přispělo k jejich transformaci ve strany sociálně demokratické. V ČR předpoklad, že KSČ sama postupně z politické scény vymizí. KSČ se netransformovala a nedistancovala se od své minulosti, což z ní na politické scéně učinilo stranu s nulovým koaličním potenciálem.

12 Způsoby vyrovnání se s minulostí Příklad č. 2: Argentina (kolaps) Otázka postavení armády a souzení za spáchané zločiny. Souzení vojáků se dostalo do správy civilních soudů Vznik komise pro vyšetřování případů zmizení Napětí mezi civilní vládou a armádou, které vyústilo v roce 1985 ve vyhlášení výjimečného stavu 12/86 – zákon (tzv. Punto Final) – datum, po kterém nedojde k dalším obviněním (tlustá čára za minulostí) 4/87 – revolta armády v Buenos Aires + vojenské školy mimo 1990 – další revolta armády Následovala amnestie pro odsouzené vůdce vojenské diktatury a zastavení všech vyšetřování (v době prezidenta Carlose Menema)

13 Způsoby vyrovnání se s minulostí Revoluce: Vyrovnání se řeší smrtí diktátora = personifikace minulosti. Ve skutečnosti k vyrovnání s minulostí nedochází, chápáno jako vyřešeno smrtí vůdce.

14 Faktory ovlivňující vyrovnání s minulostí 1.Přístup nové politické elity (odráží hodnoty a normy ve společnosti) Např. Argentina → prezident Menem snaha normalizovat vztahy s armádou → amnestie, ukončení vyšetřování případů porušení lidských práv 2.Charakter opozičních sil proti autoritářské elitě Radikální síly (při pádu režimu jim tolik nezáleží na právu Umírněné síly (politické strany, mají tendenci držet se práva) Může také dojít k tomu, že opozice příliš netlačí na vyrovnání se s minulostí a jde jí především o ukončení režimu

15 Faktory ovlivňující vyrovnání s minulostí 3.Postavení nevládních organizací na ochranu lidských práv Silné → tlak na vládu, např. Chile nebo JAR Naopak slabá občanská společnost bývá apatická k vyrovnání (střední a východní Evropa) 4.Existence/Neexistence autoritářských enkláv (dohody v průběhu přechodu)

16 Faktory ovlivňující vyrovnání s minulostí 5.Postavení soudů Zda jsou/nejsou technicky připravené Zda mají/nemají dostatečnou nezávislost 6.Role strachu 7.Historická zkušenost s demokratickou formou vlády 8.Role církve: Spojení s vůdci nedemokratických režimů → zábrana pro spravedlnost (např. Argentina) Jinde církve hájily lidská práva, napomáhaly obětem (např. Chile) → podpora nevládním organizacím

17 Vyrovnání s minulostí během 3. vlny Latinská Amerika: Komise pravdy (Argentina 1984, Chile 1990) Parlamentní komise (Bolivie 1982-3, Uruguay 1985, Paraguay 1992) Nezávislá vyšetřování nevládních organizací (např. Brazílie 1979-1985, Paraguay 1984-1990, Uruguay 1986-1989, Bolivie 1990-3) Soudy proběhly jen v Argentině (1984) a Bolivii (1986-1993). Nedošlo k zúčtování s většinou vůdců vojenských režimů, většinou byla uplatněna amnestie.

18 Spravedlnost a vyrovnání: lekce z historie Střední Amerika: Vyrovnání mělo být součástí mírového procesu, obvykle ale nedošlo k odsouzení vůdců nedemokratických režimů. Nejčastěji se ustavovaly komise pravdy (Guatemala 1994-1999, Salvador 1992-3, Honduras 1990-3, Haiti 1994-6) V Nikaraguy po skončení války nedošlo k ustavení žádné komise, naopak byly aplikovány tři zákony o amnestii (1990-1). Amnestie byla vyhlášena také v Salvadoru (1992 a 1993) a Guatemale (zde s vyloučením zločinů proti lidskosti a genocidy).

19 Spravedlnost a vyrovnání: lekce z historie Země bývalého SSSR Kromě Pobaltí nedošlo k vyrovnání s minulostí. Souviselo s podporou komunismu. Rusko odsoudilo „Rudý teror“ a otevřelo policejní svazky. V r. 1991 rehabilitovalo politické vězně. Kompenzace za morální a materiální škody. V r. 1993 byl ale přijat zákon ilegalizující identifikaci spolupracovníků KGB.

20 Spravedlnost a vyrovnání: lekce z historie Afrika: Vyšetřovací komise s různými výsledky Soudy s příslušníky bývalé vládnoucí elity, policie nebo armády → Burundi, Etiopie, Rwanda (Mezinárodní trestní soud pro Rwandu) amnestie → Sierra Leone (1996 a 1999), Libérie (1997), Angola (od r. 1981 šest zákonů) Asie: Vyšetřovací komise na Filipínách 1987 a Srí Lance 1995-7 a 1998- soudy → Srí Lanka, Jižní Korea, Kambodža


Stáhnout ppt "Vyrovnání se s minulostí Problémy demokratického vládnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google