Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zámek Chenonceau – skvost francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Zámek z šestnáctého století, zasazený jako drahokam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zámek Chenonceau – skvost francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Zámek z šestnáctého století, zasazený jako drahokam."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Zámek Chenonceau – skvost francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Zámek z šestnáctého století, zasazený jako drahokam do šperku v údolí ř eky Loiry je místem plným šarmu. Jeho silueta se odrá ž í ve vodách p ů vabné ř eky Cher, nádherné jsou jeho parky a zahrady a zachovalá p ř íroda v okolí.

5

6

7 Chenonceau je nazývaný Zámek šesti ž en. V roce 1547 se 48 letá Diane de Poitiers stala milenkou Jind ř icha II ( tomu bylo v té dob ě 28 let). Kdy ž byl prohlášen d ě dicem Františka I., jmenoval Jind ř ich Dianu vévodkyní z Valentinois a v ě noval jí zámek Chenonceau. Madame de Poitiers se tak stala nejvlivn ě jší ž enou v království. M ě la však velkou soupe ř ku - královnu Kate ř inu de Medici. Po tragické nehod ě, kdy byl král Jind ř ich II. zabit p ř i rytí ř ském turnaji jí královna Kate ř ina odebrala Chenonceau pro svého syna, Jind ř icha III. Trocha historie.... Zámek vlastnily : Catherine Briconnet / 1513 – 1547 / Diana de Poitiers / 1547 – 1559 / Kate ř ina Medicejská / 1559 – 1589 / Luisa Lotrinská / 1589 – 1601 / Claude Dupin / 1783 – 1864 / Marquerite Pelouze / 1864 – 1914 /

8

9

10

11

12 Chenonceau má dv ě : zahradu Diane de Poitiers a Kate ř iny Medicejské Ob ě dv ě, se nacházejí podél Tour de Marques. Kv ě tinová výzdoba zahrad se obnovuje ka ž dé jaro a léto, vy ž aduje to zasazení 130.000 rostlin.

13

14

15

16

17

18

19 Chenonceau je známý nejen svou architekturou a historií, ale i bohatstvím sbírek, renesan č ním nábytkem, gobelíny a po č etnými obrazy sv ě tových mistr ů.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Zde jsou p ů vodní kamna na d ř ev ě né uhlí a d ř evo, speciální krb na úpravu pták ů. Kuchy ň ské pot ř eby jsou všechny z m ě di, stoly a ž idle ve venkovském rustikálním stylu

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Velmi zajímavé muzeum s výjevy z doby, kdy Kate ř ina Medicejská ž ila na zámku. Postavy a kostýmy jsou dob ř e provedené, jsou zde skupiny vyjad ř ující tanec, modlitbu, a dokonce i lovec s úlovkem.

45

46

47 Ka ž dý pokoj v zámku zdobí kv ě tinová kompozice, kterou p ř ipravuje kv ě tiná ř ský tým, obnova se provádí dvakrát týdn ě. Kv ě tiny se p ě stují ve vyhrazené č ásti zahrady o rozloze 10.000 m 2, je to starý sad, který je obklopený popínavými r ůž emi. Tato zahrada produkuje širokou škálu kv ě tin, lupiny, pivo ň ky, ji ř iny, lilie a další, které zdobí interiéry v pr ů b ě hu r ů zných ro č ních období.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


Stáhnout ppt "Zámek Chenonceau – skvost francouzské renesance, je známý pro nádhernou polohu na ř ece Cher. Zámek z šestnáctého století, zasazený jako drahokam."

Podobné prezentace


Reklamy Google