Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence."— Transkript prezentace:

1 telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence

2 Vývoj imunitního systému v závislosti na věku

3 Příjem mleziva v prvním dni života telete

4 Obsahové složení mleziva a zralého mléka Složka mlékamlezivomléko %Ihned p.p.12 hodin p.p.24 hodin p.p.48 hodin p.p.3-4 dny p.p. sušina33,020,915,614,012,8 tuk6,52,53,63,7 bílkoviny23,113,77,14,93,5 kasein5,64,54,23,62,8 Albumin, globulin 16,99,02,61,10,7 laktoza2,13,54,24,44,8 popeloviny1,41,11,00,90,8 Vitamin A (M.J.) 12,1.10 3 8,1.10 3 4.10 3 3.10 3 0,7.10 3

5 Vliv stáří a pořadí laktace dojnice na obsah IgG v kolostru Jalovice zpravidla nižší obsah protilátek v mlezivu než starší zvířata. Také spektrum specifických ochranných látek u prvotelek není tak široké mlezivo obsahuje protilátky proti původcům onemocnění, se kterými se mateřský jedinec již setkal. Starší více času přijít do kontaktu s různými původci onemocnění a vytvořit si proti nim imunoglobuliny

6 Koncentrace Ig v mlezivu Ideálně –100 / 120 g/l Minimální –60 g/l (mnohá mleziva jen 20 40 g/l) Potřeba Ig pro tele – v prvních 3 hod. p.p. 100 g –V dalších 12 hodinách dalších 100 g

7 Alternativy zajištění IgG teleti Efektivita absorpce Ig z kolostra –20-30% 150-200gIgG – 2 l mleziva Čerstvé mlezivum Mrazit mlezivo od matek –Malé snížení IgG –Pomalé rozmrazování!

8 Alternativy zajištění IgG teleti Krátkodobě konzervované okyselené mlezivo –2-3 ml 85% kyseliny mravenčí/1l kolostra –Použít 3-4 dny ( uloženo v chladu i týdny) –Okyselení na pH 4 dlouhodobě skladovat –Před použitím neutralizovat jedlou sodou 3,5g/l kolostra (pH 5-5,3) Komerčně vy ráběné kolostrální náhražky

9 Chovy bez tržní produkce mléka Pod krávou pijí telata mléko až 11x za den což vyžaduje více než 1 hodinu. Telata pijí po velmi malých dávkách Z napájecích automatů a dudlíkových věder telata pijí desetinásobnou rychlostí při napájení z věder nemůže zůstat teplota napájení konstantní –Příliš nízká teplota napájení –příliš vysoká rychlost sání –velké dávky zapříčiňují horší sražení mléka průjmy

10 Zjišťování kvality mleziva Stanovení Ig v mlezivu Stanovení Ig v séru telat

11 Zjišťování kvality mleziva Stanovení Ig v mlezivu Precipitační test se síranem zinečnatým –zákal –dostatečné hladiny frakce IgG vyšší než 10 (15) g/l Stanovení IG kolostroměrem

12 Použití kolostrometru Měření specifické hmotnosti mleziva Zajistit měření při stejné teplotě : 22°C –Nelineární závislost –Rovnice pro výpočet při 20°C :

13 Orientační zkoušky na kontrolu úrovně absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Zákalový test se síranem zinečnatým: – zákal = dostatečná hladina gamaglobulinů Glutaraldehydový test: –rychlost a stupeň koagulace nedojde-li k rychlé a úplné koagulaci = hypogamaglobulinémie

14 Orientační zkoušky na kontrolu absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Stanovení aktivity enzymu gamaglutamyltransferázy - GMT –vysoká koncentrace v kolostru krav Pokud tele napojeno kolostrem –vstřebání enzymu do krve aktivita GMT se v krvi telat zvyšuje –u telat kolostrem nenapojených aktivita téměř 0ová – napojení kolostrem nad 15 µkat/l. –dostatečné napojení u 2 – 6denních telat: –aktivita vyšší než 10 µkat/l

15 Orientační zkoušky na kontrolu kolostrální výživy a úrovně absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Precipitační test se siřičitanem sodným: 3 zkumavky se siřičitanem sodným – koncentrace14%, 16% a 18% 1,9 ml + 0,1 ml séra telete 1. precipitát pouze s 18% roztokem nedostatečná imunologickou výbavu telete (menší než 5 g/l) 2. precipitát i s 16% roztokem Obsah imunoglobulinů 5 – 15 g/l 3.. precipitát se všemi koncentracemi síranu Obsah imunoglobulinů nad 15 g/l - dostatečná hladina protilátek –Kontrola se dá provést již za 6 – 8 hodin po napití kolostra

16 Posílení imunity telat v raném věku Mražené kolostrum Lyofilizované a sušené kolostrum –Kolostran pulvis –Kolostran pasta –Imugard Probiotika –Lactiferm

17 Rehydratační terapie Průjem mírného stupně –Řídce kašovitý trus – 1 kg/denně Profúzní průjem –Výkaly 4-7 kg/den –ztráta tělní tekutiny - 100-180ml/kg ž. hm. Normální příjem tekutin: 3 l Zvýšení příjmu tekutin při průjmu průjeml tekutin lehký1,5 - 2,0 výrazný3 - 3,5 profuzní4 - 7

18 Orální rehydratační terapie 6-12 l roztoku: –Alkalizační složka Lžička bikarbonátu/1l fyziologického roztoku –Glukóza –Draselné nebo sodné soli –Probiotická kultura Vynechat mléko, mléčnou náhražku Možnost kombinace Slavík, Illek, 2006

19 Rehydratační terapie U telat velmi dehydratovaných vhodné i.v. infuze –Možno až 10 l rehydratačního roztoku (rychlost 100ml/kg během 1-2 hodin) –Draslík (metabolická acidóza) ATB –Neměla by být léčivy první volby –Plošně nasadit u Interkurentních Systémových infekcí Slavík, Illek, 2006

20 IMULYZIN inj. ad us. vet. Přípravek k imunologickému vyrovnání populace telat - roztok bovinních imunoglobulinů s lyzinem - k ochranné aplikaci proti průjmovým onemocněním telat a infekčním chorobám respiratorního traktu – při stavech hypo a agamaglobulinemie, imunita vzniká krátce po aplikaci a trvá 2 až 3 týdny - balení: 100 ml

21 GAMMAVIT BIO plv. sol. ad us. vet Antibiotikum s obsahem vitaminů a AQUA VIVA plv. sol. ad us. vet. Veterinární rehydratační přípravek k léčbě průjmů telat, k léčbě dehydratace, elektrolytické ztráty a acidózy při průjmech - speciální přípravek působící zpětnou úpravu stavu dehydratace, ztráty elektrolytů a acidózy spojených s průjmy telat - přípravek poskytuje sodík, draslík, glukózu, zajišťuje nárůst bikarbonátových prekursorů a umožňuje rychlou absorbci vody AQUA VIVA je balena a registrována po jedné dávce (83,7 g), což umožňuje zákonný prodej i jedné dávky přípravku Složení – 1 sáček (83,7 g): Natrii citras anhydricus 3,92 g Natrii acetas anhydricus 3,28 g Natrii propionas 1,92 g Kalii chloridum 2,98 g Natrii chloridum 4,68 g Kalii dihydrogenophosphas 1,36 g Erythrosinum natricum, Silicii dioxidum colloidale, Glucosum anhydricum

22 GAMMAVIT BIO plv. sol. ad us. vet. Antibiotikum s obsahem vitaminů a imunoglobulinů - k prevenci gastrointestinálních onemocnění novorozených telat - telatům ihned po narození, nejpozději do 24 hod - ve formě rozpustného prášku pro perorální použití - díky tetracyklinu je přípravek účinný na patogenní G+ a G– mikroorganismy a některá protozoa balen a registrován po jedné dávce (25 g) Způsob podání: Perorálně Dávka (25 g) se rozmíchá v cca 200 ml čaje, mleziva nebo vody zahřáté na teplotu 25–30 °C. Balení: 25 g

23 Možnosti doplnění mleziva a plnotučného mléka Kalbi Aktiv obsahuje probiotikum Provita LE, imunoglobuliny, Herbalac, šrot ze svatojánské- ho chleba a kyseliny 20g produktu na litr plnotučného mléka po dobu 4 až 5 týdnů. Důležitý je přídavek Kalbi Aktiv již do mleziva. lehké okyselení a podpora srážlivosti kaseinu ve slezu snadnější zajistění správné napájecí teploty Příkrm s využitím Kalbi Aktiv v období mleziva se doporučuje také tehdy, když se nepoužívá plnotučné mléko, nýbrž sušená syrovátka v mléčné krmné náhražce Kalbi Milch Fit, Classic a Super Starší telata - přijímají suché krmivo Kalbi Cid - v posledním týdnu napájení přijímat obsahuje stopové prvky a významně okyseluje nápoje

24 prevence Optimální výživa a ošetřování březích krav Správné zaprahování Dobrá zoohygiena Včasné a dostatečné napojení kolostrem Podávat směsné kolostrum telatům odstavených od krav –Laktogenní imunita - účinná ve střevě Protilátky se uchytí na enteropatogena Zabrání jeho uchycení na sliznici střeva Shlukuje je do komplexu procházejících střevem Několik h po napití Slavík, Illek, 2006

25 prevence Vakcinace následovaná včasným příjmem mleziva –E.coli, rotaviry,coronaviry –Březích krav –Možnosti A.Primovakcinace –6 – 8 týdnů a.p. Revakcinace –Za 4 týdny B. jednou –4 -12 týdnů a.p.

26 KOLIBIN RC NEO inj. ad us. vet. Vakcína proti rota, korona a koli infekcím novorozených telat - k vakcinaci březích jalovic a krav v chovech zamořených nebo ohrožených výskytem gastroenteritid novorozených telat virové (rotavirus, koronavirus) nebo bakteriální (enteropatogenní E. coli) etiologie - ochrana telat je zajištěna kolostrální a laktogenní cestou od imunní matky - vakcinační dávka je 2 ml i.m. - dosud nevakcinované krávy nebo březí jalovice se vakcinují v intervalu 21 dnů, a to 7 až 5 týdnů a 4 až 2 týdny před prvním očekávaným porodem - další vakcinace se provádí 1x, a to 4 až 2 týdny před každým následujícím porodem - balení: 50 ml - v nevakcinovaných stádech morbidita telat dosahuje až 70 % s mortalitou 5–15 %

27 Infekční onemocnění respiratorní (D) Virová

28 Respiratorní syndrom skotu Bovinní herpesvirus 1 Virus parainfluenzy 3 Virus bovinní virové diaroe - BVD Bovinní coronavirus Bovinní adenovirus

29 IBR Produkční nákaza Původce –herpes virus typ 1 Klinika –Respirační syndrom, faryngitida –Infekční pustulární vulvovaginitida – Infekční pustulární balantopostitida –Aborty březích krav a jalovic –Enteritida –Telata – meningoencefalitida –Až generalizované onemocnění

30 IBR Patogeneze –Tři fáze Akutní Latentní –Uložení hpv 1 – nervová ganglia, lymfoidní buňky Reaktivace –stresor –Sliznice - replikace

31 IBR Původce –herpes virus typ 1 Klinika –Respirační syndrom – faryngitida Puruletní výtok a konjuktivitida Nekrotická laryngophyringitida Překrvené oblasti haemorhagie po ruptuře mucosal cév Nejtěžší případy nosní přepážka s nekrózou mukózy

32 IBR Původce –herpes virus typ 1 Klinika –Telata – respiratorní forma, meningoencefalitida Somnolence, anorexie, mukopurulentní výtok z nozder,pronikavý kašel

33 Parainfluenza 3 Původce –Virus z čeledi Paramyxoviridae –Rozšířen ubikvitárně –Sám nezpůsobí problémy –Vytvoření predispozice pro bakteriální infekci –Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel Dg.virologie, serologie

34 Bovinní respiratorní syncytiální virus Původce –Virus z čeledi Paramyxoviridae, rod Pneumovirus –akutní průběh –Starší telata, mladý skot v uzavřených stájích –Rychle se šířící Klinika –Vysoká t –Cytopatické změny až nekrózu buněk Dg. –Virologie, serologie

35 Bovinní adenoviry Původce –DNA virus, 9 sérotypů Rozděleny do dvou podskupin –Respiratorní –Enterální forma infekce Zdrojem nákazy i zdravé krávy Telata od 4 týdnů do 4 měsíců Vylučován sekrety, exkrety, kapénková infekce Inkubační doba :2 – 6 dní

36 Bovinní adenoviry Klinika –Zvýšené t –Apatie, malátnost, nechutenství –Akutní zánět sliznic dýchacího, trávicího ústrojí –Kašel –Výtok z nosu –Průjem Dg. virologie, serologie Léčba: ATB, sulfonamidy

37 Infekční onemocnění respiratorní (D) bakteriální

38 Pasterelóza skotu Původce –Bakterie Pasterela haemolytica Telata a mladý skot Stres – i transportní Akutní –Respiratorní onemocnění –Alterace triasu –Kašel –Výtok z nosu Chronický průběh u starších telat

39 Pasterelóza skotu Apikální a kardiální laloky překrvené Natažená hlava a krk Dýchání s otevřenou dutinou ústní Slinění Úhyn do 1 hodiny – mladá telata Fibrinózní lobární pneumonie Rozptýlená pneumonická ložiska  Dg.  Z výtěrů  Léčba  ATB

40 mykoplazmózy Původce –Mycoplasma mycoides –šířen kapénkovou infekcí –Vylučovám mykotoxin –Vylučovány sekrety, exkrety –Přežívají v ložiscích v plicích Postižen dýchací aparát –Pneumónie, pleuropneumónie –I klouby

41 mykoplazmózy Inkubační doba –Několik týdnů - několik měsíců Průběh –Akutní Klinika –Nespecifické příznaky –Pak hnisavý výtok z nosu –Zrychlení dechu –Dýchavičnost –Až úhyn Dg. –P.a. nález plic Při zavlečení - radikální metoda

42 nekrobacilózy Původce –Bakterie Fusobacterium necroforum –Málo odolná v prostředí –forma Orální – do 3 měsíců stáří hrtanová - starší telata Patogeneze –Způsob šíření Nemocná zvířata - sekrety, exkrety Kontaminované krmivo, voda

43 Klinika –Inkubační doba 4-7 dní –Horečka, snížená chuť do žrádla –Postižení dutiny ústní – dásně, po stranách jazyka –Zvýšená salivace – páchnoucí sliny –Špinavé žluté nálepy, drsný povrch, až nekrotická tkáň –akutní - úhyn do týdne – subakutní – 3 týdny Nekrobacilóza pupečního pahýlu Nekrobacilóza - difteroid telat


Stáhnout ppt "Telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google