Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence"— Transkript prezentace:

1 Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence
telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence

2 Vývoj imunitního systému v závislosti na věku

3 Příjem mleziva v prvním dni života telete

4 Obsahové složení mleziva a zralého mléka
Složka mléka mlezivo mléko % Ihned p.p. 12 hodin p.p. 24 hodin p.p. 48 hodin p.p. 3-4 dny p.p. sušina 33,0 20,9 15,6 14,0 12,8 tuk 6,5 2,5 3,6 3,7 bílkoviny 23,1 13,7 7,1 4,9 3,5 kasein 5,6 4,5 4,2 2,8 Albumin, globulin 16,9 9,0 2,6 1,1 0,7 laktoza 2,1 4,4 4,8 popeloviny 1,4 1,0 0,9 0,8 Vitamin A (M.J.) 12,1.103 8,1.103 4.103 3.103 0,7.103

5 Vliv stáří a pořadí laktace dojnice na obsah IgG v kolostru
Jalovice zpravidla nižší obsah protilátek v mlezivu než starší zvířata. Také spektrum specifických ochranných látek u prvotelek není tak široké mlezivo obsahuje protilátky proti původcům onemocnění, se kterými se mateřský jedinec již setkal. Starší více času přijít do kontaktu s různými původci onemocnění a vytvořit si proti nim imunoglobuliny

6 Koncentrace Ig v mlezivu
Ideálně 100 / 120 g/l Minimální 60 g/l (mnohá mleziva jen g/l) Potřeba Ig pro tele v prvních 3 hod. p.p. 100 g V dalších 12 hodinách dalších 100 g

7 Alternativy zajištění IgG teleti
Efektivita absorpce Ig z kolostra 20-30% gIgG – 2 l mleziva Čerstvé mlezivum Mrazit mlezivo od matek Malé snížení IgG Pomalé rozmrazování!

8 Alternativy zajištění IgG teleti
Krátkodobě konzervované okyselené mlezivo 2-3 ml 85% kyseliny mravenčí/1l kolostra Použít 3-4 dny ( uloženo v chladu i týdny) Okyselení na pH 4 dlouhodobě skladovat Před použitím neutralizovat jedlou sodou 3,5g/l kolostra (pH 5-5,3) Komerčně vy ráběné kolostrální náhražky

9 Chovy bez tržní produkce mléka
Pod krávou pijí telata mléko až 11x za den což vyžaduje více než 1 hodinu. Telata pijí po velmi malých dávkách Z napájecích automatů a dudlíkových věder telata pijí desetinásobnou rychlostí při napájení z věder nemůže zůstat teplota napájení konstantní Příliš nízká teplota napájení příliš vysoká rychlost sání velké dávky zapříčiňují horší sražení mléka průjmy

10 Zjišťování kvality mleziva
Stanovení Ig v mlezivu Stanovení Ig v séru telat

11 Zjišťování kvality mleziva
Stanovení Ig v mlezivu Precipitační test se síranem zinečnatým zákal dostatečné hladiny frakce IgG vyšší než 10 (15) g/l Stanovení IG kolostroměrem

12 Použití kolostrometru
Měření specifické hmotnosti mleziva Zajistit měření při stejné teplotě : 22°C Nelineární závislost Rovnice pro výpočet při 20°C :

13 Zákalový test se síranem zinečnatým:
Orientační zkoušky na kontrolu úrovně absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Zákalový test se síranem zinečnatým: zákal = dostatečná hladina gamaglobulinů Glutaraldehydový test: rychlost a stupeň koagulace nedojde-li k rychlé a úplné koagulaci = hypogamaglobulinémie

14 Stanovení aktivity enzymu gamaglutamyltransferázy - GMT
Orientační zkoušky na kontrolu absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Stanovení aktivity enzymu gamaglutamyltransferázy - GMT vysoká koncentrace v kolostru krav Pokud tele napojeno kolostrem vstřebání enzymu do krve aktivita GMT se v krvi telat zvyšuje u telat kolostrem nenapojených aktivita téměř 0ová napojení kolostrem nad 15 µkat/l. dostatečné napojení u 2 – 6denních telat: aktivita vyšší než 10 µkat/l

15 Orientační zkoušky na kontrolu kolostrální výživy a úrovně absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Precipitační test se siřičitanem sodným: 3 zkumavky se siřičitanem sodným – koncentrace14%, 16% a 18% 1,9 ml + 0,1 ml séra telete 1. precipitát pouze s 18% roztokem nedostatečná imunologickou výbavu telete (menší než 5 g/l) 2. precipitát i s 16% roztokem Obsah imunoglobulinů 5 – 15 g/l 3. . precipitát se všemi koncentracemi síranu Obsah imunoglobulinů nad 15 g/l - dostatečná hladina protilátek Kontrola se dá provést již za 6 – 8 hodin po napití kolostra

16 Posílení imunity telat v raném věku
Mražené kolostrum Lyofilizované a sušené kolostrum Kolostran pulvis Kolostran pasta Imugard Probiotika Lactiferm

17 Zvýšení příjmu tekutin při průjmu
Rehydratační terapie Průjem mírného stupně Řídce kašovitý trus – 1 kg/denně Profúzní průjem Výkaly 4-7 kg/den ztráta tělní tekutiny ml/kg ž. hm. Normální příjem tekutin: 3 l Zvýšení příjmu tekutin při průjmu průjem l tekutin lehký 1,5 - 2,0 výrazný 3 - 3,5 profuzní 4 - 7

18 Orální rehydratační terapie
6-12 l roztoku: Alkalizační složka Lžička bikarbonátu/1l fyziologického roztoku Glukóza Draselné nebo sodné soli Probiotická kultura Vynechat mléko, mléčnou náhražku Možnost kombinace Slavík, Illek, 2006

19 Rehydratační terapie U telat velmi dehydratovaných vhodné i.v. infuze
Možno až 10 l rehydratačního roztoku (rychlost 100ml/kg během 1-2 hodin) Draslík (metabolická acidóza) ATB Neměla by být léčivy první volby Plošně nasadit u Interkurentních Systémových infekcí Slavík, Illek, 2006

20 IMULYZIN inj. ad us. vet. Přípravek k imunologickému vyrovnání populace telat - roztok bovinních imunoglobulinů s lyzinem - k ochranné aplikaci proti průjmovým onemocněním telat a infekčním chorobám respiratorního traktu při stavech hypo a agamaglobulinemie, imunita vzniká krátce po aplikaci a trvá 2 až 3 týdny - balení: 100 ml

21 GAMMAVIT BIO plv. sol. ad us. vet
Antibiotikum s obsahem vitaminů a AQUA VIVA plv. sol. ad us. vet. Veterinární rehydratační přípravek k léčbě průjmů telat, k léčbě dehydratace, elektrolytické ztráty a acidózy při průjmech - speciální přípravek působící zpětnou úpravu stavu dehydratace, ztráty elektrolytů a acidózy spojených s průjmy telat - přípravek poskytuje sodík, draslík, glukózu, zajišťuje nárůst bikarbonátových prekursorů a umožňuje rychlou absorbci vody AQUA VIVA je balena a registrována po jedné dávce (83,7 g), což umožňuje zákonný prodej i jedné dávky přípravku Složení – 1 sáček (83,7 g): Natrii citras anhydricus 3,92 g Natrii acetas anhydricus 3,28 g Natrii propionas 1,92 g Kalii chloridum 2,98 g Natrii chloridum 4,68 g Kalii dihydrogenophosphas 1,36 g Erythrosinum natricum, Silicii dioxidum colloidale, Glucosum anhydricum

22 GAMMAVIT BIO plv. sol. ad us. vet.
Antibiotikum s obsahem vitaminů a imunoglobulinů - k prevenci gastrointestinálních onemocnění novorozených telat - telatům ihned po narození, nejpozději do 24 hod - ve formě rozpustného prášku pro perorální použití - díky tetracyklinu je přípravek účinný na patogenní G+ a G– mikroorganismy a některá protozoa balen a registrován po jedné dávce (25 g) Způsob podání: Perorálně Dávka (25 g) se rozmíchá v cca 200 ml čaje, mleziva nebo vody zahřáté na teplotu 25–30 °C. Balení: 25 g

23 Možnosti doplnění mleziva a plnotučného mléka
Kalbi Aktiv obsahuje probiotikum Provita LE, imunoglobuliny, Herbalac, šrot ze svatojánské- ho chleba a kyseliny 20g produktu na litr plnotučného mléka po dobu 4 až 5 týdnů. Důležitý je přídavek Kalbi Aktiv již do mleziva. lehké okyselení a podpora srážlivosti kaseinu ve slezu snadnější zajistění správné napájecí teploty Příkrm s využitím Kalbi Aktiv v období mleziva se doporučuje také tehdy, když se nepoužívá plnotučné mléko, nýbrž sušená syrovátka v mléčné krmné náhražce Kalbi Milch Fit, Classic a Super Starší telata - přijímají suché krmivo Kalbi Cid - v posledním týdnu napájení přijímat obsahuje stopové prvky a významně okyseluje nápoje

24 prevence Optimální výživa a ošetřování březích krav
Správné zaprahování Dobrá zoohygiena Včasné a dostatečné napojení kolostrem Podávat směsné kolostrum telatům odstavených od krav Laktogenní imunita - účinná ve střevě Protilátky se uchytí na enteropatogena Zabrání jeho uchycení na sliznici střeva Shlukuje je do komplexu procházejících střevem Několik h po napití Slavík, Illek, 2006

25 prevence Vakcinace následovaná včasným příjmem mleziva
E.coli, rotaviry,coronaviry Březích krav Možnosti A.Primovakcinace 6 – 8 týdnů a.p. Revakcinace Za 4 týdny B. jednou 4 -12 týdnů a.p.

26 KOLIBIN RC NEO inj. ad us. vet.
Vakcína proti rota, korona a koli infekcím novorozených telat - k vakcinaci březích jalovic a krav v chovech zamořených nebo ohrožených výskytem gastroenteritid novorozených telat virové (rotavirus, koronavirus) nebo bakteriální (enteropatogenní E. coli) etiologie - ochrana telat je zajištěna kolostrální a laktogenní cestou od imunní matky - vakcinační dávka je 2 ml i.m. - dosud nevakcinované krávy nebo březí jalovice se vakcinují v intervalu 21 dnů, a to 7 až 5 týdnů a 4 až 2 týdny před prvním očekávaným porodem - další vakcinace se provádí 1x, a to 4 až 2 týdny před každým následujícím porodem - balení: 50 ml - v nevakcinovaných stádech morbidita telat dosahuje až 70 % s mortalitou 5–15 %

27 Infekční onemocnění respiratorní (D)
Virová

28 Respiratorní syndrom skotu
Bovinní herpesvirus 1 Virus parainfluenzy 3 Virus bovinní virové diaroe - BVD Bovinní coronavirus Bovinní adenovirus

29 IBR Produkční nákaza Původce Klinika herpes virus typ 1
Respirační syndrom, faryngitida Infekční pustulární vulvovaginitida Infekční pustulární balantopostitida Aborty březích krav a jalovic Enteritida Telata – meningoencefalitida Až generalizované onemocnění

30 IBR Patogeneze Tři fáze Akutní Latentní Reaktivace
Uložení hpv 1 – nervová ganglia, lymfoidní buňky Reaktivace stresor Sliznice - replikace

31 IBR Původce Klinika herpes virus typ 1 Respirační syndrom faryngitida
Puruletní výtok a konjuktivitida Původce herpes virus typ 1 Klinika Respirační syndrom faryngitida Nejtěžší případy nosní přepážka s nekrózou mukózy Nekrotická laryngophyringitida Překrvené oblasti haemorhagie po ruptuře mucosal cév

32 IBR Původce Klinika herpes virus typ 1
Telata – respiratorní forma, meningoencefalitida Somnolence, anorexie, mukopurulentní výtok z nozder,pronikavý kašel

33 Parainfluenza 3 Původce Dg.virologie, serologie
Virus z čeledi Paramyxoviridae Rozšířen ubikvitárně Sám nezpůsobí problémy Vytvoření predispozice pro bakteriální infekci Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel Dg.virologie, serologie

34 Bovinní respiratorní syncytiální virus
Původce Virus z čeledi Paramyxoviridae, rod Pneumovirus akutní průběh Starší telata, mladý skot v uzavřených stájích Rychle se šířící Klinika Vysoká t Cytopatické změny až nekrózu buněk Dg. Virologie, serologie

35 Bovinní adenoviry Původce Rozděleny do dvou podskupin
DNA virus, 9 sérotypů Rozděleny do dvou podskupin Respiratorní Enterální forma infekce Zdrojem nákazy i zdravé krávy Telata od 4 týdnů do 4 měsíců Vylučován sekrety, exkrety, kapénková infekce Inkubační doba :2 – 6 dní

36 Bovinní adenoviry Klinika Léčba: ATB, sulfonamidy Zvýšené t
Apatie, malátnost, nechutenství Akutní zánět sliznic dýchacího, trávicího ústrojí Kašel Výtok z nosu Průjem Dg. virologie, serologie Léčba: ATB, sulfonamidy

37 Infekční onemocnění respiratorní (D)
bakteriální

38 Pasterelóza skotu Původce Telata a mladý skot Stres – i transportní
Bakterie Pasterela haemolytica Telata a mladý skot Stres – i transportní Akutní Respiratorní onemocnění Alterace triasu Kašel Výtok z nosu Chronický průběh u starších telat

39 Pasterelóza skotu Dg. Z výtěrů Léčba ATB Natažená hlava a krk
Dýchání s otevřenou dutinou ústní Slinění Úhyn do 1 hodiny – mladá telata Apikální a kardiální laloky překrvené Fibrinózní lobární pneumonie Rozptýlená pneumonická ložiska

40 mykoplazmózy Původce Postižen dýchací aparát Mycoplasma mycoides
šířen kapénkovou infekcí Vylučovám mykotoxin Vylučovány sekrety, exkrety Přežívají v ložiscích v plicích Postižen dýchací aparát Pneumónie, pleuropneumónie I klouby

41 mykoplazmózy Inkubační doba Průběh Klinika Dg.
Několik týdnů - několik měsíců Průběh Akutní Klinika Nespecifické příznaky Pak hnisavý výtok z nosu Zrychlení dechu Dýchavičnost Až úhyn Dg. P.a. nález plic Při zavlečení - radikální metoda

42 nekrobacilózy Původce Patogeneze Bakterie Fusobacterium necroforum
Málo odolná v prostředí forma Orální – do 3 měsíců stáří hrtanová - starší telata Patogeneze Způsob šíření Nemocná zvířata - sekrety, exkrety Kontaminované krmivo, voda

43 Nekrobacilóza - difteroid telat
Klinika Inkubační doba 4-7 dní Horečka, snížená chuť do žrádla Postižení dutiny ústní – dásně, po stranách jazyka Zvýšená salivace – páchnoucí sliny Špinavé žluté nálepy, drsný povrch, až nekrotická tkáň akutní - úhyn do týdne subakutní – 3 týdny Nekrobacilóza pupečního pahýlu


Stáhnout ppt "Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence"

Podobné prezentace


Reklamy Google