Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

školní vzdělávací program předškolního vZdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "školní vzdělávací program předškolního vZdělávání"— Transkript prezentace:

1 školní vzdělávací program předškolního vZdělávání

2 „S dětmi z naší školičky obejmem svět celičký“

3 Škola podporující zdraví
Od roku 1997 je naše mateřská škola zapojena do projektu „Škola podporující zdraví“. Plně se ztotožňujeme se stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula – aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Vzhledem k dosavadním kladným zkušenostem v oblasti respektování a uspokojování obecných lidských potřeb a komunikace, chceme v tomto způsobu práce pokračovat. Zaměřujeme se zejména na volnou spontánní hru, experimentování a pokusy, práci s přírodním a odpadovým materiálem, práci s encyklopediemi a dalšími knihami, psychomotorická cvičení, jógové a zdravotní cviky, ale především pak na prožitkové učení, kooperativní učení, sociální učení, přirozenou nápodobu, tvořivé konstruování, smyslové a senzomotorické hry a dramatickou tvorbu. Volíme metody pozorování, individuální i řízené činnosti, komunitní a diskusní kruhy.

4 Představení školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace, Školní 568, Kobeřice, IČO: Kontaktní údaje: Mateřská škola Slezská Mateřská škola Školní Ředitel školy: Mgr. Josef Werner Vedoucí učitelka MŠ: Věra Matějičná Zřizovatel: Obecní úřad Kobeřice, Slezská 195/53, Tel Ústřední téma vychází z programu „Škola podporující zdraví“ a RVP pro předškolní vzdělávání a je certifikováno SZÚ v Praze od roku 1997.

5 Představení školy MŠ ŠKOLNÍ Třída Sluníčko: Rita Hanzlíková, Vladimíra Zlámalová O čistotu dbá: Marie Birtková Třída Motýlci: Mgr. Lenka Kamrádová, Marcela Harazimová O čistotu dbá: Pavla Homolová MŠ SLEZSKÁ Třída Jahoda: Alena Krautwurstová O čistotu dbá: Martina Hartmannová Třída Hruška: Věra Matějičná, Bc. Monika Skalíková O čistotu dbá: Vladimíra Hartmannová Třída Jablíčko: Bc. Anna Hanzlíková, Bc. Markéta Dihlová O čistotu dbá: Alena Nevřelová

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOBEŘICE
MŠ SLEZSKÁ MŠ je umístěna v centru obce. Třípodlažní budova s třemi třídami s celodenním provozem. Heterogenní třídy Jahoda, Hruška, Jablíčko se pyšní dohromady 65 navštěvujícími dětmi. MŠ prošla v roce 2013/2014 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí a následnou vnější rekonstrukcí dvorku. Třídy jsou laděny do pestrých barev. Za MŠ následuje prostorná zahrada pro nejrůznější dětské aktivity a činnosti s využitím rozmanitého množství prvků – pískoviště, brouzdaliště, kreslící tabule, pavoučí sítě…). Ve spolupráci s rodiči plánujeme bylinkovou zahrádku, výsadbu květin a zeleniny s následnou péčí. Výhodou MŠ je umístění moštárny v prostoru mateřské školy, kterou využíváme při pozorování zpracování sezonního ovoce a následnou ochutnávkou, čímž obohacujeme zdravý jídelníček dětí .

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOBEŘICE
MŠ ŠKOLNÍ MŠ Školní je umístěna v klidné části obce, je spojena budovami základní školy a školní jídelny. Budova MŠ je dvoupodlažní, sídlí zde třída Sluníčko a třída Motýlci. Do MŠ dochází 50 dětí. Třídy jsou barevně laděny a nabízí prostor k tvoření různých hracích koutků, k rušnějším pohybovým hrám, ale také k odpočinku a relaxaci.

8 Organizační uspořádání školy
6.30 Začíná den na mateřské škole Školní, do 7.30 se scházejí děti ve třídě Sluníček, ve třídách probíhají spontánní a zájmové aktivity, děti mají možnost výběru řízených individuálních nebo skupinových činností a her 7.00 Začíná den na mateřské škole Slezská, do 7.30 se scházejí děti ve třídě Jahůdka, ve třídách probíhají spontánní a zájmové aktivity, děti mají možnost výběru řízených individuálních nebo skupinových činností a her Rodiče přivádějí své děti a předávají je pedagogickým pracovnicím do 8.15 hodin na obou budovách mateřské školy – 9.00 Probíhá individuální svačina dětí, souběžně s činnostmi a hrami na třídách 9.00 – 9.45 Činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, sociálně kulturní, interpersonální a environmentální, komunitní a diskuzní kruhy 9.45 – Osobní hygiena, příprava na pobyt venku – Pobyt dětí venku ovlivněn počasím (při příznivém počasí odchází děti ven dříve, činnostem se více věnují venku, pobyt venku uzpůsobujeme povětrnostním podmínkám (silný déšť, vítr, mráz, inverze a jiné), záleží na objektivním zvážení pedagogů vzhledem k povětrnostní situaci – Osobní hygiena dětí, oběd, dentální hygiena – Dle individuálního požadavku ZZ umožňujeme rodičům vyzvedávání jejich dětí – Příprava na odpolední odpočinek – Odpolední odpočinek a relaxace dětí – (15.45) Osobní hygiena, odpolední individuální svačina, od hod vyzvedávání dětí, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ Končí den na mateřské škole Slezská Končí den na mateřské škole Školní Časové úseky jsou orientační, přizpůsobené aktuálním podmínkám, organizací a zájmu dětí o činnosti.

9 Dlouhodobé záměry rozvoje
Naplňovat EKO projekt k environmentální výchově – Přírodní hřiště pro MŠ v Kobeřicích ve Slezsku - koordinátorem je p. uč. Vladimíra Zlámalová ve spolupráci se všemi pedagogickými zaměstnanci obou mateřských škol. Spolupracovat s rodiči na základě dlouhodobého naplňování projektu - všichni zaměstnanci mateřských škol. Snažit se o návaznost mateřské školy a základní školy - všichni pedagogičtí zaměstnanci ve spolupráci s vedením školy. Brát obě mateřské školy jako jeden celek - všichni zaměstnanci mateřské školy. Zpracovat tematické projekty - určení pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy ve spolupráci s celým kolektivem (projekt VESMÍR - p. uč. Bc. Monika Skalíková, projekt HISTORIE - p. uč. Mgr. Lenka Kamrádová, projekt VELKÁ CESTA KOLEM SVĚTA - p. ved. uč. Věra Matějičná). Zrealizovat Školu v přírodě ve spolupráci s rodiči - zodpovídá p. uč. Bc. Anna Hanzlíková ve spolupráci s kolektivem zaměstnanců mateřské školy. Snažit se o spolupráci na tvorbě jídelníčku se školní jídelnou (návrhy k jídelníčku s pedagogy, dětmi, rodiči) - vedoucí uč. Věra Matějičná ve spolupráci s kolektivem mateřské školy.

10 Dlouhodobé záměry rozvoje
Pokračovat ve spolupráci se školní jídelnou v rámci zdravého pečení - kolektiv mateřské školy Školní. Mít k dispozici materiály o měsíčních vyhodnocováních spotřebního koše - vedoucí učitelka MŠ Věra Matějičná. Zavést postupné svačinky v rozmezí půl hodiny a samostatné nalévání polévky, nabírání příloh u oběda - všichni zaměstnanci mateřské školy Postupně vybavit naše mateřské školy audiovizuální technikou (počítače, tablety) - vedoucí učitelka MŠ ve spolupráci s ředitelem školy a zřizovatelem. Snažit se o co největší propagaci programu Škola podporující zdraví pro širokou veřejnost formou otevřené komunikace, vyvěšování materiálů na nástěnky, výhody programu MŠPZ, www stránky, besedy, konzultace atd. - všichni zaměstnanci mateřské školy. Umožňovat stáže zájemcům o vstup do projektu MŠPZ - vedoucí učitelka MŠ. Zavést harmonogram konzultací se zákonnými zástupci o individuálním rozvoji dítěte - všichni pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy (na svých třídách). Snažit se o individuální mapování návyku dítěte z domova (otevřenou komunikací s rodiči) - všichni pedagogičtí zaměstnanci (na svých třídách).

11 Ústřední téma ŠVP: „S dětmi z naší školičky obejmem svět celičký.“
I. Identita: „Jdu si s vámi hrát, pojďte mi svět ukázat“ Obsah: Dítě učí poznávat samo sebe, své kamarády, prostředí třídy, MŠ. Učí se ovládat své emoce, komunikovat, požádat o pomoc. Seznamuje se s pravidly společného soužití. II. Změny v přírodě: „Pojďme spolu poznávat barevný svět kolem nás“ Prostřednictvím všech situací, ať už plánovaných či nikoliv, se dítě učí poznávat přírodu svého nejbližšího okolí, přírodní jevy, jejich podstatu i dopad na obyvatele. Chápe, že zdraví přírody ovlivňuje zdraví člověka. III. Aktivita – zodpovědnost: „Kamarádi pojďme hned, vykouzlíme pohádkový svět“ Dítě se učí rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm. Je aktivní, nebojí se řešit problémy. Učí se rozlišovat dobro a zlo. Dále si rozvíjí svou tvořivost a fantazii, komunikační dovednosti. IV. Zdravý životní styl: „Hola, hola, sluníčko nás do zdravého světa volá“ Dítě se učí vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické a společenské návyky. Prostřednictvím pohybové aktivity se snaží dosáhnout duševní pohody a rovnováhy. Učí se předcházet úrazům a nemocem, jak se chránit před škodlivými vlivy a závislostmi V. Společenství : „Holky, kluci právě teď, objevíme ten náš svět“ Prostřednictvím všech situací, ať už plánovaných či nikoliv, se dítě učí spolupracovat a komunikovat se skupinou dětí, jednotlivci i dospělými. Poznává, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace. Uvědomuje si, že lidé jsou různí a dokáže je příjmout takové, jací jsou. Poznává společenství ostatních lidí, jejich povolání a způsob života, včetně multikulturní výchovy

12 Dětské hřiště v přírodním stylu
V roce 2013/2014 byl realizován projekt na této zahradě MŠ ve formě výstavby přírodního dětského hřiště. Cílem tohoto projektu je snaha výchovy dítěte k ekologickému cítění, zdravému životnímu stylu, koordinace jemné a hrubé motoriky, ale také prožitkové poznávání fauny a flóry.

13 Dětské hřiště v přírodním stylu

14 Hrajeme si …

15 Hrajeme si …

16 Máme rádi přírodu…

17 cestujeme … kuchtíme … Muzeum v Hlučíně Vaříme zdravé polévky…
Ranč v Hlučíně Pečeme dobrůtky … Výlety do polí …

18 Moštujeme ovoce … Ochutnáváme … Posloucháme … Pozorujeme …

19 NadstandarDní činnosti MŠ
KOBEŘÁNEK Náš folklorní kroužek nás zavádí do doby našich předků, ukazujeme, jak si nejen děti kdysi hrály, zpívaly, tancovaly a také pracovaly.

20 NadstandarDní činnosti MŠ
FLÉTNIČKY Děti se zde učí nejen správnému dýchání,ale též základům hry na hudební nástroj formou práce s barevnými notičkami.

21 NadstandarDní činnosti MŠ
KERAMIKA Děti se zde seznamují s keramickou hlínou, pracují se šablonou nebo dle vlastní fantazie. Při těchto činnostech mají děti možnost rozvíjet nejen svou fantazii, ale také se zdokonalují v jemné motorice.

22 NadstandarDní činnosti MŠ
ANGLIČTINA HROU Děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem.

23 …Tak to jsme my 


Stáhnout ppt "školní vzdělávací program předškolního vZdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google