Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborČlověk a příroda Tematický okruhEkologie TémaEkologie Tematická oblastEkologie NázevDemografie AutorMgr. Dana Kuczmanová Vytvořeno, pro obor, ročník01-2013, LYT 1. ročník, STA 1. ročník, ELE 1.ročník AnotacePrezentace – Demografie Přínos/cílové kompetenceŽák je seznámen se základními pojmy z ekologie VY_32_INOVACE_24_18

2 DEMOGRAFIE Demografie Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie. Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ. Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.

3 DEMOGRAFIE Demografie (démos - lid, graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace.

4 ZÁKLADNÍ TÉMATA DEMOGRAFIE Porodnost Úmrtnost Potratovost Sňatečnost Rozvodovost Migrace 01

5 VĚKOVÁ PYRAMIDA Jeden ze základních způsobů znázornění struktury populace. 02

6 ZDROJE DEMOGRAFICKÝCH DAT Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů: sčítání lidu - z latinského census, první sčítání na území Zemí Koruny České provedla Marie Terezie roku 1753. V Česku dosud proběhlo sčítání v roce 2001 a 2011. evidence přirozené změny je termín, zahrnující všechny demografické ukazatele s výjimkou migrace (tedy: porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potrato vost, či nemocnost). K jejich zachycení je používána soustava matrik.

7 ZDROJE DEMOGRAFICKÝCH DAT evidence migrací je sledována pomocí povinného hlášení o trvalém pobytu evidence nemocnosti v současné době neposkytuje v Česku úplné informace. výběrová šetření různých agentur registry obyvatelstva pocházejí většinou ze sčítání lidu historické prameny

8 ČAS V DEMOGRAFICKÉ ANALÝZE Čas je v demografii důležitou proměnnou. generace (ročník) je soubor osob narozených ve stejném kalendářním roce. kohorta je soubor osob, u kterých došlo v daném roce k nějaké demografické události (např: sňatku, potratu...)

9 STRUKTURA OBYVATELSTVA Rozlišujeme dvě základní dělení struktur obyvatel: podle pohlaví a podle věku. Základním poznatkem vyplývajícím z pohlavní struktury obyvatelstva je nerovnoměrnost v poměru mužů a žen. Chlapců se rodí více než dívek, avšak ženy se dožívají vyššího věku. Třetím faktorem ovlivňujícím pohlavní strukturu obyvatelstva je pracovní migrace mužů.

10 STRUKTURA OBYVATELSTVA Podle věkové struktury obyvatelstvo rozděluje na tři základní skupiny: dětskou složku (0-14), reprodukční složku (15-49) postreprodukční složku (50+). Ke znázornění věkové struktury obyvatelstva se používá věková pyramida. Třetí možné dělení obyvatelstva je podle dosaženého formálního vzdělání.

11 GENDER Slovo gender se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Gender vzniká v průběhu socializace jedince. Někteří autoři uvádějí, že již v 18 měsících si je dítě vědomo svého genderu, který mu je připsán při narození nebo i dříve díky metodám, které dnes umožňují zjistit pohlaví dítěte dlouhou dobu před narozením.

12 DISKUSE Pokuste se jmenovat některé tzv. genderové role. Ženské a mužské práce, dělba práce v rodině, ve společnosti, otázky vedoucí role v rodině, v pracovním kolektivu, ve státě, otázky žen – političek,…

13 SEZNAM CITACÍ [01] Soubor:Newborn infant.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Newborn_infant.jpg [02] Soubor:Pyramide des âges-Afghanistan.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyramide_des_%C3%A2ges-Afghanistan.PNG


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google