Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-STE-TRE-U-2-031
Koroze Ochrana proti korozi OB21-OP-STROJ-STE-TRE-U-2-031

3 Ochrana proti korozi Úprava korozního prostředí,
Optimální návrh ochrany výrobků proti korozi vychází z celkového rozboru použití a zvážení ekonomické efektivnosti řešení, způsoby ochrany proti korozi můžeme rozdělit do následujících skupin: Úprava korozního prostředí, Správná volba konstrukčního materiálu, Vhodné konstrukční řešení, Technologie výroby, Elektrochemická ochrana, Povrchové úpravy

4 Ochrana proti korozi 1) úprava korozního prostředí
Rychlost koroze závisí na vlastnostech korozního prostředí. Úpravu prostředí lze dosáhnout dvěma způsoby: odstraněním činitelů zvyšujících agresivitu prostředí, ovlivnění vlastností prostředí látkami, které zabrání nebo zpomalí korozi V prostředí atmosféry jde hlavně o snížení vlhkosti vzduchu pod 60% relativní vlhkosti (větrání, zvýšení teploty, klimatizace,..), v prostředí vody jde hlavně o odstranění kyslíku a dalších plynů z uzavřených cirkulačních systémů, dále je možno vlastní prostředí přidáním látek, které korozi zpomalují nebo zastavují.

5 Ochrana proti korozi 2) volba konstrukčního materiálu
Různé materiály mají za srovnatelných podmínek různou korozní rychlost – nutná znalost vlastností materiálů a jejich chování v různých prostředích, některé materiály (Au, Pt, Ag, Cu, Pb, Ni,..) mají vysokou korozní stálost v běžných korozních prostředích, dále korozní stálost a lepší korozní odolnost ovlivňuje stupeň chemické čistoty kovu, u slitinových materiálů velmi záleží na legujících prvcích, vhodným legování je možno dosáhnout slitin s dostatečnou odolností proti korozi obecně nebo odolnost proti specifickým druhům koroze.

6 Ochrana proti korozi 3) vhodné konstrukční řešení
Samotné konstrukční řešení „součásti“ má zaručit, aby korozní namáhání bylo minimální, Hlavní zásady a pravidla při konstrukci: Zkrácení styku povrchu s prostředím, Zrovnoměrnění korozních podmínek, Přizpůsobení konstrukce povrchovým úpravám dále je důležité odstranit všechny styky stěn pod ostrými úhly, štěrbiny, uzavřené prostory a kouty, kdy by mohlo docházet k zadržování kapalin, usazování kalů, nečistot,…

7 Ochrana proti korozi 4) technologie výroby
Strojírenské operace (tváření, svařování, pájení,..) mohou změnit výchozí strukturu kovu, nejčastěji toto nastane po svařování, kde se mění struktura materiálu v oblasti svaru, svár koroduje vyšší rychlostí než okolní materiál, i při posuzování tvaru součástí je potřeba přihlížet k tomu, aby při výrobě nebylo v materiálu vyvoláno vnitřní pnutí, které také ovlivňuje korozní odolnost, drsnost, rýhy, otlaky a jiné mechanické poškození také ovlivňují korozní odolnost a při nerovnoměrném rozložení po povrchu mohou být příčinou vzniku mikročlánků s náchylností k bodové korozi.

8 Ochrana proti korozi 5) elektrochemická ochrana
Podstatou je záměrná změna potenciálu kovu vůči danému elektrolytu, tato změna je způsobena ovlivněním velikosti proudu na rozhraní kov- elektrolyt, Rozeznáváme dva způsoby elektrochemické ochrany: Katodická ochrana – používá se pro ochranu potrubí, plynovodů, nádrží uložených v zemi, pro ochranu lodních trupů a šroubů,.. Anodická ochrana – použití pro pasivovatelné materiály, kde se polarizací obnovuje pasivní vrstva porušovaná korozí v daném prostředí. Katodická ochrana lodních trupů proti mořské vodě

9 Ochrana proti korozi 6) povrchové úpravy
Jednotlivé ochranné povlaky se vzájemně liší svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, chemickým složením, technologií povrchové úpravy, způsobem přípravy podkladů, vhodnost povrchové úpravy se posuzuje také podle toho, jakou plní funkci s ohledem na ekologické aspekty, podle charakteru a a způsobu vytváření povrchových úprav je lze rozdělit na: Předběžné úpravy povrchu, Anorganické povlaky, Organické povlaky

10 Ochrana proti korozi 1.Předběžné úpravy povrchu
Kvalitní příprava povrchu je nezbytným předpokladem a jeden ze základních činitelů ovlivňujících životnost povrchových úprav. Mechanické Broušení Leštění Kartáčování Omílání Otryskávání Chemické a elektrochemické Odmašťování Odrezování Moření leštění

11 Ochrana proti korozi 2.Anorganické povlaky
Kovové povlaky vytvořené: Chemickým bezproudovým pokovováním Elektrolytickým(galvanickým ) pokovováním Pokovováním v roztavených kovech Difúzním pokovováním Pokovováním ve vakuu (PVD,CVD) Žárovým stříkáním Plátováním (výbuchem, válcováním) Navařováním Nekovové povlaky vytvořené: Pasivováním Fosfátováním Oxidací Smaltováním Žárovým stříkáním keramických materiálů Anorganické nátěry

12 Ochrana proti korozi 3.Organické povlaky
Povlaky z nátěrových hmot vytvořené: Štětcem Stříkáním Máčením Poléváním Stíráním Navalováním Elektroforeticky Povlaky z plastu vytvořené: Stříkáním práškových plastů Žárovým stříkáním Vířivým nanášením Plátováním Nanášením plastizolu Povlaky pro dočasnou ochranu vytvořené: Konzervačními prostředky Vosky Inhibitory koroze se speciálními ochrannými nátěry

13 Otázky k opakování 1. Jaké zásady je nutné dodržovat, aby bylo zabráněno korozi? 2. Uveďte a popište postupy při výrobě chemických krycích vrstev 3. Popište anodickou oxidaci (eloxovám). 4. Popište "galvanizování", "plátování", "termické stříkání" 5. Jaké krycí kovy na ocel znáte? Vysvětlete jejich vlastnosti. 6. Jmenujte nekovové povlaky a nánosy a jejich použití. 7. Popište katodickou ochranu proti korozi.

14 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek. Strojírenská příručka, Rudolf Kříž, Pavel Vávra, Scientia, spol.s.r.o, Praha 1998, ISBN


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google