Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie nemocného a zdravotníka.. Zdraví, nemoc základní termíny  Zdraví - stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie nemocného a zdravotníka.. Zdraví, nemoc základní termíny  Zdraví - stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci."— Transkript prezentace:

1 Psychologie nemocného a zdravotníka.

2 Zdraví, nemoc základní termíny  Zdraví - stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady (WHO)  Nemoc x choroba (illness x disease)  Biologická, psychologická a sociální rovina nemoci  Integrace psychických a somatických faktorů ve vzniku a průběhu nemoci – psychosomatické pojetí  Nemoc jako změna životní situace

3 Nemoc a změna životních potřeb Nezměněné, modifikované a nově vzniklé potřeby  Potřeba sociálního kontaktu, porozumění a pomoci  Potřeba bezpečí a jistoty  Potřeba podnětů a činnosti  Potřeba realizace krátkodobých a dlouhodobých cílů (perspektiva)  Vždy ovlivněno osobností pacienta, jeho životní situací, charakterem onemocnění a jeho prognózou  Prožívání nemoci v čase (premedicinská f., změna životního stereotypu, aktivní adaptace, psychická dekompenzace, pasivní adaptace)

4 Důležitý kontext onemocnění  zásah do sebepojetí někdy i sebeúcty pacienta  změna sociální role a sociálního statusu  sociální zázemí - úloha v léčbě a rekonvalescenci  psychosomatický kontext onemocnění – zájem o životní příběh a výklad v kontextu  nemocný jako součást rodinného systému

5 Nemoc – náročná životní situace  Reakce na náročnou situaci – různá míra adaptivity  Dynamický proces  Strategie zaměřené na řešení problému x strategie zaměřené na vyrovnání se s emocionálním stavem  Agrese (přímá, přenesená, pasivní agrese, autoagrese)  Regrese  Další nevědomé obranné mechanismy (popření, vytěsnění, racionalizace, intelektualizace, projekce, projektivní identifikace, disociace, štěpení, kompenzace…)

6 Strategie zvládání náročných situací  Snížit ohrožení  Tolerovat (unést) co změnit nelze  Zachování pozitivního obrazu sebe sama  Péče o duševní rovnováhu  Hledání cesty k regeneraci  Zachování sociálních kontaktů  Podpůrné techniky: relaxace, imaginace, meditace, četba, poslech hudby  Posouzení – negativ (obav, ohrožení, bolest) – pozitiv (možnost léčby, podpora blízkých) – přehodnocení  Prostor pro podpůrnou terapii

7 Soukromí  Lékařské tajemství (x oznamovací povinnost)  Respekt k soukromí – organizační a provozní podmínky  Empatický přístup  Citlivé informace  Obnažení pacienta  Intimní prostor  Snížení napětí vysvětlením, popsáním úkonu

8 Schopnost zvládat onemocnění je závislá na:  A. Bezprostředním subjektivním dopadu onemocnění Perspektivě brzké změny k lepšímu Míře bezmoci a závislosti na okolí Míře závažnosti onemocnění  B. Osobnosti nemocného, životní situaci, sociálním zázemí, předchozí zkušenosti  C. Přístupu a charakteru péče ošetřujících

9 Osobnost pacienta  Osobnostní struktura – temeprament, interpersonální charakteristiky, schopnost sebeovládání, dostupné adaptační mechanismy, míra frustrační tolerance.  Míra sugestibility, vztahovačnosti, egocentrismu, sebeovládání  Inteligence nemocného – ve smyslu kapacity pro porozumění situaci a vyhodnocení souvislostí  Věk  Životní situace  Sociální zázemí, blízké vztahy  Předchozí zkušenosti (s nemocí, s léčbou, s krizovými situacemi)  Regresní reakce

10 Typy postojů pacienta k nemoci 1. Realistický 2. Hrdinský 3. Bagatelizující 4. Popírající (repudiační) 5. Nosofobní 6. Nosofilní 7. Hypochondrický 8. Účelový

11 Je vůbec nemocný?  Zisk z nemoci  Únik do nemoci  Simulace x agravace obtíží  Munchausen syndrom (by proxy)  Disimulace  Faktitivní porucha x psychogenní obtíže  Disociativní obtíže  Hypochondrie v zrcadle psychopatologie (od osobnostního rysu, přes OCD, somatoformní poruchu až po bludnou symptomatiku)

12 Kazuistika OP  35letý muž, svobodný, bezdětný, žije s matkou, aktuálně bez práce  V pracovní anamnéze několik zajímavých a náročných zaměstnání, v posledních letech spíše pomocné práce, dva roky doma  Přichází pro úzkosti, kterého nenechají fungovat v pracovním ani osobním životě, vázány na obavy z chorob  Referuje kvasinkovou infekci na jazyku, zvýšenou únavnost, kterou interpretuje jako důsledek poruchy krvetvorby a prýštění v oblasti ledvin  Podrážděný, rezonantní, trvá na alternativní léčbě  Přesvědčen o letálním charakteru onemocnění  Po psychiatrickém vyšetření patrná rozsáhlá psychotická produkce bludného i halucinatorního charakteru  Roky veden jako hypochondrická porucha praktickými lékaři, které často navštěvoval

13 Kazuistika HS  Chlapec zemřel ve 4 letech. Byl 25x přijat do nemocnice a více než 300x u pediatra.  Již v prvním roce života byl vyšetřován pro neprospívání, nespočetné množství obtíží, chronické infekce, astma, alergie, jídelní obtíže spojené zejména se zvracením.  V třetím roce života konsilium účast dětského psychiatra, ale vyšetření matka odmítla. Dítě opakovaně zvracelo, ( navštěvovala lékaře prakticky denně) pro zažívací obtíže dítěte a neustupující průjem.  Když chlapec zemřel, byla matka obviněna z vraždy dítěte, protože se ukázalo, že zemřel v důsledku chronické otravy, histologické vyšetření ukázalo, že otrava musela trvat 2-3 roky.  Matka přiznala, že preparát dítěti podávala, ale pouze několikrát v posledních měsících života, protože mu chtěla dát něco příjemného na chuť.  Nikdo ze známých nevěřil, že by mohla něco udělat dítěti. Měla problémy se lhaním, většinou ve spojení se snahou získat zájem o svou osobu v důsledku presentovaných zdravotních obtíží (leukémie, léčba chemoterapie, dialýza). Žádné známky duševní choroby.

14 Postoj pacienta k nemoci  Tentýž pacient může zaujímat různé postoje s ohledem na kontext onemocnění, postoj se může vyvíjet a často vyvíjí v čase  Ambivalentní postoj k nemoci  Rizikové: méněcennost, rezignace, beznaděj, bilanční úvahy (zásady komunikace s rizikovým pacientem)  Postoj k nemoci a k léčbě - zásadní pro léčebný proces  Zdravotník může postoj pacienta ovlivnit způsobem komunikace s ním

15  Iatropatogenie -preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup zdravotníka, který má za následek poškození zdraví nemocného.  Iatropatogenie - somatická, psychická a sociální  Hospitalismus - nepříznivý duševní stav – nemocný si zvykne na pasivitu, snižuje se tendence start se o sebe, zúží se jeho zájmy, život mimo nemocnici se může stát hrozbou.  Prevence hospitalismu - omezení délky hospitalizace, umožnění návštěv (pobyty matky s dítětem na oddělení), úprava nemocničního režimu

16 Psychologie zdravotníka  Náročnost profese, vhodné osobnostní předpoklady  Riziko vyhoření – jak předcházet  Péče o sebe jako podmínka péče o druhé  Vztah jako součást profese  Vnímání zdravotníka na ose: bezpečí x hrozba, důvěra x nedůvěra, autorita kterou respektuje, nebo se vůči ní bouří  Postoj zdravotníka k nemoci – objektivně zjistitelné příznaky  Nepřestávat vidět pro nemoc člověka, který tou nemocí trpí  Vztah zdravotník – pacient  Odborník - expert x partnerský přístup  Paternalismus, hyperprotektivita

17 Pravidla produktivního chování  Uvedení do léčebného prostředí (vysvětlení neznámých věcí, seznámení s prostředím)  Snaha o redukci záporných emocí (strach, úzkost, stud, beznaděj) dostupnými prostředky  Zainteresovaný vztah k nemocnému (projev zájmu, vyslechnutí, projev sympatií)  Podpora a pomoc (nebýt se svými obtížemi sám)  Udržování kontaktu s nemocným, optimistická atmosféra  Úsilí o aktivizaci pacienta (dodávání odvahy, zvyšování kompetence pacienta)  Trpělivost, zájem, ocenění

18 Komunikace  Komunikační schopnosti jako součást profesní výbavy  Osobnostní nastavení zdravotníka x naučené dovednosti  Poznat své komunikační zvyklosti, zlozvyky i silné stránky  Dostupnost vhodného způsobu komunikace závisí především na postoji zdravotníka  Sociální komunikace x strukturovaná komunikace x terapeutická komunikace

19 Efektivní komunikace  Srozumitelnost  Výběr důležitých informací (přehlednost)  Prostor pro dotazy i pro diskuzi  Zachování důstojnosti (nesoupeřit, nevychovávat, neponižovat)  Partnerský postoj  Respekt, individuální přístup  Techniky

20 Jak podávat informace  Pravdivě, ohleduplně, srozumitelně a empaticky – v kontextu zdravotního stavu a životní situace  Načasování, rozdělení informací, volba slov, týmová práce  Vždy s ohledem na reakci nemocného (individuální charakter)  Informace o diagnóze a způsobu léčby vždy v kompetenci lékaře!  Důvěryhodnost - splnitelné sliby, projev zájmu, omezení pocitů bezmoci pacienta, naděje  Prostor pro názory, obavy i očekávání pacienta, optimálně pacient jako partner v rozhodování o další léčbě  Posílení kompetence pacienta


Stáhnout ppt "Psychologie nemocného a zdravotníka.. Zdraví, nemoc základní termíny  Zdraví - stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci."

Podobné prezentace


Reklamy Google