Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013

2 ČLOVĚK (homo sapiens sapiens)
BYTOST SPOLEČENSKÁ –SOCIÁLNÍ, SKUPINOVÁ HISTORICKÁ – TVOŘÍCÍ DĚJINY KULTURNÍ PŘÍRODNÍ – ŘADA PŘIROZENÝCH POTŘEB, INSTINKTŮ, PUDŮ JEHO SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI KUMULATIVNĚ GENERAČNĚ NARŮSTAJÍ HLEDÁ SMYSL, SEBEREALIZACI A POZNÁNÍ JE ODKÁZÁN NA PŘÍRODU A PŘÍRODNÍ CYKLY CÍLENOU ČINNOSTÍ VYTVÁŘÍ TZV.DRUHOU PŘÍRODU – SVĚT SPOLEČNOSTI A KULTURY

3 PODMÍNKY EXISTENCE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
1/ MATERIÁLNÍ a) přírodní (biologické-pohlaví, věk, imunita, geografické-klima, nerosty, reliéf krajiny, fauna, flóra, úrodnost, demografické-hustota obyvatelstva, porodnost, úmrtnost) b) ekonomické – technické, technologické podmínky výroby (biotechnologie, nanotechnologie…), životní úroveň, dělba práce c) institucionální – např. sociální, politické podmínky, úroveň byrokratizace, charakter sociální kontroly 2/ DUCHOVNÍ – kultura, umění, věda, normy, hodnoty a hodnotová orientace, ideje

4 SPOLEČNOST (vymezení není jednotné)
SYSTÉMOVÝ CELEK, ROZVÍJÍ SE A FUNGUJE DLE VLASTNÍCH ZÁKONŮ LIDSTVO, LIDSKÉ POKOLENÍ, LIDSKÝ ROD, LIDSKÁ SPOLEČNOST V NEJŠIRŠÍM SMYSLU ČÁST LIDSKÉ SPOLEČNOSTI , ŽIJÍCÍ V URČITÉM STÁTĚ SOUHRN JEDINCŮ TVOŘÍCÍCH VĚTŠÍ ČI MENŠÍ CELKY SPOLEČENSKOEKONOMICKÁ FORMACE ZALOŽENA NA EKONOMICKÝCH VZTAZÍCH SLOŽITÝ SYSTÉM, TVOŘENÝ LIDMI, INSTITUCEMI, ZAJIŠŤUJÍ ORGANIZ. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB ZVLÁŠTNÍ POSPOLITOST, NUTNOSTÍ JE STÁLÁ OBNOVA A REPRODUKCE, CÍLEVĚDOMĚ SE VYVÍJÍ SPOLEČNOST VZNIKÁ VŠUDE TAM, KDE SI ČLOVĚK AKTIVNĚ UVĚDOMUJE EXISTENCI DRUHÝCH LIDÍ, VSTUPUJE S NIMI DO VZTAHŮ, KOMUNIKUJE S NIMI, PŘESTÁVÁ BÝT RYZÍM EGOISTOU, RESPEKTUJE EXISTENCI URČITÉHO ŘÁDU – NOREM, TRADIC, KORIGUJE SVÉ CHOVÁNÍ

5 SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE
KAŽDÁ SPOLEČNOST SE SKLÁDÁ Z ÚROVNÍ, KTERÉ JSOU SPJATY V TERMÍNECH NADŘAZENOSTI A PODŘÍZENÍ, AŤ SE TO TÝKÁ MOCI, PRIVILEGIÍ NEBO PRESTIŽE Každá společnost má systém rozvrstvení Společnosti se značně liší v kritériích, podle nichž jsou jednotlivci přidělováni do různých úrovní SOCIÁLNÍ STRUKTURA-relativně trvalá síť sociálních vztahů, reálně existují, spojují individua v přirozené prostředí s vlastní nezaměnitelnou identitou SOCIÁLNÍ TŘÍDA-osoby, které jsou delší dobu ve stejné ekonomické situaci či ve srovnatelných ekonomických podmínkách

6 ZÁKLADNÍ STRATIFIKAČNÍ SYSTÉMY (dle teorie společensko-ekonomických formací K. Marxe)
OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM KASTOVNÍ SYSTÉM STAVOVSKÝ SYSTÉM SYSTÉM SPOLEČENSKÝCH TŘÍD A VRSTEV

7 TŘÍDNÍ SYSTÉM Nejdůležitější typ stratifikace Třídy definovány různě
Jednotlivcovo obecné postavení ve společnosti je v základě určeno ekonomickými kritérii Postavení, kterého J. dosáhl je důležitější než do kterého se zrodil - sociální mobilita Symbolizace statusu Weber definoval třídu v termínech životních očekávání

8 RASOVÝ SYSTÉM URČUJE ŽIVOT J. MNOHEM VÍCE NEŽ TŘÍDNÍ SYSTÉM
Základní sociální pozice je fixována zrozením, není teoretická možnost změny během života, odrůda kasty J. zrozený v kastě musí v ní prožít celý svůj život, se všemi omezeními v chování Rasa určuje, kde člověk může žít a s kým se může stýkat

9 SPOLEČNOST A MY SPOLEČNOST JE VŮČI NÁM VNĚJŠÍ
Obkličuje nás, obklopuje náš život ze všech stran Jsme ve společnosti, jsme umístěni ve zvláštních sektorech soc. systému Toto umístění určuje téměř vše, co děláme, od jazyka po etiku, od náboženství, až po pravděpodobnost, že spácháme sebevraždu Společnost jako objektivní a vnější fakt vystupuje vůči nám zvlášť ve formě donucení Její instituce určují vzory našeho jednání a vytváření našeho očekávání Odměňují podle toho, jak dostojíme našim přiděleným úkolům Sankce společnosti Společnost to jsou stěny našeho uvěznění v dějinách

10 OBČANSKÁ SPOLEČNOST Pojem v sobě skrývá různorodou směs organizací, spolků a sdružení Profesní, náboženská, ekologická, zájmová a sociální hnutí Vznik ze snah občanů sdružovat se na obranu svých životních zájmů, které museli nejednou tvrdě prosazovat proti státní moci Stát a nadnárodní korporace nemají občanskou společnost příliš v lásce Např. firma Bosch zabránila v Jihlavě vytvoření odborové organizace a neozval se ani hlásek


Stáhnout ppt "ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google