Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013. ČLOVĚK (homo sapiens sapiens)  BYTOST SPOLEČENSKÁ –SOCIÁLNÍ, SKUPINOVÁ  HISTORICKÁ – TVOŘÍCÍ DĚJINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013. ČLOVĚK (homo sapiens sapiens)  BYTOST SPOLEČENSKÁ –SOCIÁLNÍ, SKUPINOVÁ  HISTORICKÁ – TVOŘÍCÍ DĚJINY."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013

2 ČLOVĚK (homo sapiens sapiens)  BYTOST SPOLEČENSKÁ –SOCIÁLNÍ, SKUPINOVÁ  HISTORICKÁ – TVOŘÍCÍ DĚJINY  KULTURNÍ  PŘÍRODNÍ – ŘADA PŘIROZENÝCH POTŘEB, INSTINKTŮ, PUDŮ  JEHO SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI KUMULATIVNĚ GENERAČNĚ NARŮSTAJÍ  HLEDÁ SMYSL, SEBEREALIZACI A POZNÁNÍ  JE ODKÁZÁN NA PŘÍRODU A PŘÍRODNÍ CYKLY  CÍLENOU ČINNOSTÍ VYTVÁŘÍ TZV.DRUHOU PŘÍRODU – SVĚT SPOLEČNOSTI A KULTURY

3 PODMÍNKY EXISTENCE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 1/ MATERIÁLNÍ a) přírodní (biologické-pohlaví, věk, imunita, geografické-klima, nerosty, reliéf krajiny, fauna, flóra, úrodnost, demografické-hustota obyvatelstva, porodnost, úmrtnost) b) ekonomické – technické, technologické podmínky výroby (biotechnologie, nanotechnologie…), životní úroveň, dělba práce c) institucionální – např. sociální, politické podmínky, úroveň byrokratizace, charakter sociální kontroly 2/ DUCHOVNÍ – kultura, umění, věda, normy, hodnoty a hodnotová orientace, ideje

4 SPOLEČNOST (vymezení není jednotné)  SYSTÉMOVÝ CELEK, ROZVÍJÍ SE A FUNGUJE DLE VLASTNÍCH ZÁKONŮ  LIDSTVO, LIDSKÉ POKOLENÍ, LIDSKÝ ROD, LIDSKÁ SPOLEČNOST V NEJŠIRŠÍM SMYSLU  ČÁST LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, ŽIJÍCÍ V URČITÉM STÁTĚ  SOUHRN JEDINCŮ TVOŘÍCÍCH VĚTŠÍ ČI MENŠÍ CELKY  SPOLEČENSKOEKONOMICKÁ FORMACE ZALOŽENA NA EKONOMICKÝCH VZTAZÍCH  SLOŽITÝ SYSTÉM, TVOŘENÝ LIDMI, INSTITUCEMI, ZAJIŠŤUJÍ ORGANIZ. USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB  ZVLÁŠTNÍ POSPOLITOST, NUTNOSTÍ JE STÁLÁ OBNOVA A REPRODUKCE, CÍLEVĚDOMĚ SE VYVÍJÍ

5 SOCIÁLNÍ STRATIFIKACE  KAŽDÁ SPOLEČNOST SE SKLÁDÁ Z ÚROVNÍ, KTERÉ JSOU SPJATY V TERMÍNECH NADŘAZENOSTI A PODŘÍZENÍ, AŤ SE TO TÝKÁ MOCI, PRIVILEGIÍ NEBO PRESTIŽE  Každá společnost má systém rozvrstvení  Společnosti se značně liší v kritériích, podle nichž jsou jednotlivci přidělováni do různých úrovní  SOCIÁLNÍ STRUKTURA-relativně trvalá síť sociálních vztahů, reálně existují, spojují individua v přirozené prostředí s vlastní nezaměnitelnou identitou  SOCIÁLNÍ TŘÍDA-osoby, které jsou delší dobu ve stejné ekonomické situaci či ve srovnatelných ekonomických podmínkách

6 ZÁKLADNÍ STRATIFIKAČNÍ SYSTÉMY (dle teorie společensko-ekonomických formací K. Marxe)  OTROKÁŘSKÝ SYSTÉM  KASTOVNÍ SYSTÉM  STAVOVSKÝ SYSTÉM  SYSTÉM SPOLEČENSKÝCH TŘÍD A VRSTEV

7 TŘÍDNÍ SYSTÉM  Nejdůležitější typ stratifikace  Třídy definovány různě  Jednotlivcovo obecné postavení ve společnosti je v základě určeno ekonomickými kritérii  Postavení, kterého J. dosáhl je důležitější než do kterého se zrodil - sociální mobilita  Symbolizace statusu  Weber definoval třídu v termínech životních očekávání

8 RASOVÝ SYSTÉM  URČUJE ŽIVOT J. MNOHEM VÍCE NEŽ TŘÍDNÍ SYSTÉM  Základní sociální pozice je fixována zrozením, není teoretická možnost změny během života, odrůda kasty  J. zrozený v kastě musí v ní prožít celý svůj život, se všemi omezeními v chování  Rasa určuje, kde člověk může žít a s kým se může stýkat

9 SPOLEČNOST A MY  SPOLEČNOST JE VŮČI NÁM VNĚJŠÍ  Obkličuje nás, obklopuje náš život ze všech stran  Jsme ve společnosti, jsme umístěni ve zvláštních sektorech soc. systému  Toto umístění určuje téměř vše, co děláme, od jazyka po etiku, od náboženství, až po pravděpodobnost, že spácháme sebevraždu  Společnost jako objektivní a vnější fakt vystupuje vůči nám zvlášť ve formě donucení  Její instituce určují vzory našeho jednání a vytváření našeho očekávání  Odměňují podle toho, jak dostojíme našim přiděleným úkolům  Sankce společnosti  Společnost to jsou stěny našeho uvěznění v dějinách

10 OBČANSKÁ SPOLEČNOST  Pojem v sobě skrývá různorodou směs organizací, spolků a sdružení  Profesní, náboženská, ekologická, zájmová a sociální hnutí  Vznik ze snah občanů sdružovat se na obranu svých životních zájmů, které museli nejednou tvrdě prosazovat proti státní moci  Stát a nadnárodní korporace nemají občanskou společnost příliš v lásce  Např. firma Bosch zabránila v Jihlavě vytvoření odborové organizace a neozval se ani hlásek


Stáhnout ppt "ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI COPYRIGHT MATOUŠKOVÁ 2013. ČLOVĚK (homo sapiens sapiens)  BYTOST SPOLEČENSKÁ –SOCIÁLNÍ, SKUPINOVÁ  HISTORICKÁ – TVOŘÍCÍ DĚJINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google