Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta k e-Praze 27.3.2006 1 Martin Trnka Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy ePraha Seminář ePraha 27.3.2006 Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta k e-Praze 27.3.2006 1 Martin Trnka Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy ePraha Seminář ePraha 27.3.2006 Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP."— Transkript prezentace:

1 Cesta k e-Praze 27.3.2006 1 Martin Trnka Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy ePraha Seminář ePraha 27.3.2006 Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP

2 Cesta k e-Praze 27.3.2006 2 OBSAH 1.ePraha a MHMP 2.Role odboru informatiky MHMP 3.Výzvy - Informační strategie HMP 4.Příklady řešení – projekty a záměry INF MHMP

3 Cesta k e-Praze 27.3.2006 3 ePraha a MHMP (1)  MHMP – koordinátor rozvoje informatiky ve správě města Zákon o hl. m. Praze Statut hl. m. Prahy Zpracoval návrh Informační strategie „Cesta k e-Praze“  Ředitel MHMP Předkládá návrhy do RHMP v oblasti informatiky Přímo řídí odbor informatiky MHMP Usnesením RHMP pověřen zajistit koordinaci a řízení rozvoje informatiky podle Informační strategie Další aktuální úkoly pro informatiku – Portál HMP, outsourcing, stěhování MHMP

4 Cesta k e-Praze 27.3.2006 4 ePraha a MHMP (2)  Modernizace úřadů – MHMP i ÚMČ Cíl: jednodušší kontakt občana s úřady, jednotné postupy MHMP+ÚMČ, efektivita, transparentnost Nutná podmínka: spolupráce nové heslo „interoperabilita“  Příklady Spisová služba, podatelny, Portál a webové stránky MČ (životní situace, formuláře), finance, Ale i jednotná data a registry státní – registry obyvatel, ekonomických subjektů, evidence nemovitostí aj. městské – územní identifikace, budovy, ulice, digítální mapy, ekonomická data aj.

5 Cesta k e-Praze 27.3.2006 5 ePraha a MHMP (3)  Spolupráce s organizacemi Města - PIS, MKP, ÚRM, TSK aj. Ostatními - služby Pražanům – doprava (DP), zásobování energiemi a vodou (PRE, PP, PT, PVK), Spolu pro Prahu, komunální služby (PVS)  Další vazby a spolupráce Stát: MV ČR, MI ČR aj. Samosprávy ČR: Města, kraje, asociace (SMO ČR, AK ČR) Zahraniční: Evropská města, hl. města geograficky a historicky blízké zemí (Vídeň, Bratislava, Budapešť, Lublaň)  Nové výzvy Nové on-line služby, čipové karty, call centrum aj.

6 Cesta k e-Praze 27.3.2006 6 2. Role odboru informatiky MHMP

7 Cesta k e-Praze 27.3.2006 7 INF MHMP – reorganizace a outsourcing v r. 2005 REORGANIZACE (platí od 1.10.2005) snížení počtu zaměstnanců - ředitel odboru a sekretariát - odd. strategického rozvoje * - odd. realizace řešení - odd. správy zdrojů - odd. provozu OUTSOURCING schválen RHMP I/2006 -podpora konc. uživatelů -správa sítě Inf. strategie: nové úkoly a projekty Stěhování MHMP

8 Cesta k e-Praze 27.3.2006 8 Cílové skupiny služeb INF MHMP MHMP, ZHMP - správa infrastruktury sítě MagNet - podpora koncových uživatelů (vč. PC, notebooky, mobilní tel.) - provoz interních aplikací (vč. vývoje, správy přístupů aj.) - správa dat - metodiky, projekty, školení aj. MČ/ÚMČ, org. HMP - správa infrastruktury sítě MePNet - provoz celoměstských aplikací - správa a zajištění toků dat - multilicence - metodiky - celoměstské projekty aj. „INTEROPERABILITA“ veřejnost - tech. správa web serveru (spolupráce na zajištění obsahu) - tvorba Portálu HMP - podpora dostupnosti eSlužeb - nové záměry, projekty: bezdrátový internet společné služby pro Pražany, call centrum, čipová karta …

9 Cesta k e-Praze 27.3.2006 9 eGovernment v Praze – cílové skupiny OBYVATELÉ C - citizens PODNIKY a komerční sféra B - business MHMP ÚMČ Pha 1-22 ÚMČ Pha - xx org. poskytování služeb investoři žadatelé DP, PRE, PP, PVK, PT... školy výzkum NNO zájemci o info. Z(R)HMP Z(R)MČ G2B G2C ÚŘADY a org. G – government (A – administration) centrální org. ministerstva, kraj partnerská města, kraje, ČR/EU žadatelé účastníci diskuse podniky ČR zahraniční turisté domácí, zahraniční B2C G2G

10 Cesta k e-Praze 27.3.2006 10 Organizace ICT v HMP Toky dat: státní agendy/registry (obyvatelé, ekonomické subjekty, územní identifikace, katastr nemovitostí, živnostenský registr, sociální dávky aj.) městská správa (ekonomická data, rozpočet, obecní majetek, adresy, digit. mapy, dokumenty aj.) Sdílení informací a služeb Magistrát Centrální orgány Hl. m. Praha 57 Městských částí MČ Praha 1 - 22 other 35 dalších 35 organizace vláda ČR Občané …

11 Cesta k e-Praze 27.3.2006 11 3. Výzvy - Informační strategie HMP do r. 2010 „Cesta k ePraze“

12 Cesta k e-Praze 27.3.2006 12 eStrategie (1) POSTUP: start: leden 2004, spolupráce KPMG RHMP listopad 2004, připomínkování MČ dle Statutu hl.m. Prahy, úpravy, jednání … schválení: ZHMP říjen 2005 Východiska: PRAHA: -Strategický plán hl. m. Prahy (2000) Programové prohlášení Rady HMP, 2002-2006 „Společně pro Prahu“ -Pražská deklarace k rozvoji informační společnosti (2003) -Informační strategie HMP do r. 2004 (2001) EU: Akční plán eEurope 2005 vláda ČR: Státní inf. a telekomunikační politika eČesko 2006 (MI ČR) legislativní rámec: zák. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, Statut HMP, zák. 365/2000 Sb. o ISVS, zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ….aj. Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010: „Cesta k e-Praze“ §

13 Cesta k e-Praze 27.3.2006 13 eStrategie (2) …východiska: -SWOT analýza -trendy, klíčové problémy a podněty VIZE: e-Praha Úkoly a priority, Principy Strategické cíle -C1:.. všestranný přístup k informacím.. -C2:.. moderní veřejné služby on-line.. -C3:.. využití veřejných i privátních zdrojů.. -C4:.. efektivní řízení a koordinace.. -C5:.. zlepšování správy a ekonom. rozvoje města.. -C6:.. připravenost úředníků, zastupitelů i občanů.. Strategie postupu, Rámcový akční plán Způsoby financování VIZE.. produktivní a ekonomické informační prostředí, otevřená společnost.. široké využívání ICT, zvýšená kvalita správy města.. zvýšený počet, spektrum a kvalita on-line služeb.. bezpečnost, ochrana údajů.. zjednodušený styk uživatelů s městem, dostupnost 7x24.. v ICT vzdělaní zástupci města Metodologie: World Class IT (KPMG) Theory of Constraints Balanced Scorecard „Cesta k e-Praze“

14 Cesta k e-Praze 27.3.2006 14 Vize Cíle Akční plán Programy/Projekty Poslání/hlavní úkoly Principy Priority SWOT 3 silné stránky 4 slabé stránky 3 hrozby 4 příležitosti 6 hlavních problémů 6 hlavních podnětů k rozvoji 6 oblastí vize 6 hlavních úkolů 4 priority 24 principů 25 cílů v 6 skupinách podle hlavních úkolů 1 plán 9 programů 20 specifických projektů eStrategie (3) více www.praha-mesto.cz MÉSTO > Praha > Informační společnost

15 Cesta k e-Praze 27.3.2006 15 Analýza (SWOT-TOC) Klíčové problémy nízká úroveň interoperability (různé neprovázané systémy, heterogenita) rezervy ve spolupráci, plánování, řízení projektů celoměstského významu strategie z r. 2001 – pouze „na vědomí“ (nerealizování některých projektů) nejednotná koncepce informací a služeb (malá standardizace, sdílení, webové stránky) strategické řízení (kdo, jak) Podněty využít rámec vládní koncepce a legislativy (eČesko 2006) využít pozitivního vnímání eGov politickým vedením města (Programové prohlášení 2002- 06) zvýšit interoperabilitu významných IS/ICT orgánů a organizací HMP projekty celopražského významu, jejich vazby podpora krizového řízení

16 Cesta k e-Praze 27.3.2006 16 Principy technologie a data – cenná aktiva, nutno řízeným způsobem chránit, spravovat, rozvíjet přínosy musí být měřitelné, ke zvýšení efektivnosti úřadů informační management je úkol pro všechny (org. HMP) nutno definovat vlastnictví a zodpovědnost data a informace primárně elektronicky, vlastnictví HMP koordinovaný vývoj SW, méně duplicit DATA: dostupná, sdílená, jasný původ a vlastnictví APLIKACE: nezávislost na technologiích, snadné užívání, řízené změny na základě definovaných potřeb INTEROPERABILITA: federativní model, standardy

17 Cesta k e-Praze 27.3.2006 17 Rámcový AP (9/20) Zlepšování informačního managementu organizace, pravidla, standardy, Program bezpečnosti systém řízení, plány kontinuity a obnovy Program provozu a rozvoje infrastruktury koncová zařízení, sítě Program podpory fungování úřadů a organizací HMP majetek, spisová služba, správa dokumentů, krizové řízení, disponování územím aj. Program zavádění a rozšiřování online služeb portál, call-centrum, čipová karta, jednotná podatelna, sledování podání, dostupnost registrů, bezvýznamový identifikátor aj. Program vzdělávání školení, rozvoj počítačové gramotnosti aj. Program spolupráce a výměny zkušeností Program využití outsourcingu a shared services Program tvorby, správy a využívání městských dig. informací

18 Cesta k e-Praze 27.3.2006 18 4. Příklady řešení - projekty a záměry INF MHMP

19 Cesta k e-Praze 27.3.2006 19 Koncepce a metodiky Dokumenty k Informační strategii (závěr r. 2005) - Akční plán rozvoje informatiky HMP do r. 2010 - Ekonomické vyhodnocení přínosů zavedení Informační strategie HMP do r. 2010. Systém řízení projektů - Zahájena činnost Integračního týmu (poradní orgán INF) - Metodika řízení projektů Bezpečnostní politika IS MHMP (rozpracováno, pozastaveno – REO/OUT, v plánu na 2006) Záměr na zapracování broadbandové koncepce města (rámec pro rozvoj dostupnosti eSlužeb)

20 Cesta k e-Praze 27.3.2006 20 Informační systémy a aplikace Zajištění provozu stávajících aplikací pro MHMP GINIS – ekonomické agendy TED – tvorba a evidence dokumentů (PHHMP, ZHMP) Spisová služba aj. celkem cca 150 aplikací Dále např. Správa a evidence nemovitého majetku HMP - SEM (dokončeny analýzy, schválen výběr dodavatele IT řešení – UR 1837 z 29.11.2005) WebGIS Praha (geografický inf. systém, mapové služby pro různé skup. uživatelů) záměr: vzdálené a sdílené služby (správci tech. vybavení, ÚMČ aj.) Informační systém o životním prostředí v Praze – IOŽIP (web, publikace - ročenky, CD, Atlas ŽP, záměr ENVIS4 do JPD2*) Portál H. m. Prahy 

21 Cesta k e-Praze 27.3.2006 21 Web a Portál HMP www.praha-mesto.cz Ocenění: Zlatý erb 2002 Eurocrest 2003 eDemokracie (volené orgány, samospráva…) eGovernment (úřad, jak si vyřídit…) eMěsto (kultura, památky, životní prostředí, doprava aj.)

22 Cesta k e-Praze 27.3.2006 22 Portálové řešení Registrace Oboustranná elektronická komunikace Autentizace - el. Podpis - id. pro konkrétní agendu Evidence - záznam do spisové služby - žurnál podání Integrace a personalizace Jednotné elektronické rozhraní pro přístup občanů a organizací k informacím z různých systémů hl. města Prahy a pro bezpečnou realizaci on-line služeb. Start: usnesením RHMP č. 2017 ze dne 30.11.2004 Portfolio projektů

23 Cesta k e-Praze 27.3.2006 23 On-line podání I. zkušební provoz od 1.3.2006 Služby Žádost o grant Žádost o bezbariérový byt Žádost o informace o životním prostředí Oznámení veřejného shromáždění Registrace na zkoušky dopravců IS o komunálním odpadu

24 Cesta k e-Praze 27.3.2006 24 On-line podání II. zkušební provoz od dubna 2006 Služby Evidence psů Výběrová řízení Ztráty a nálezy Správa elektronických dotazů... Řešení dalších služeb pro občany, podnikatele a návštěvníky Prahy  ve spolupráci s ÚMČ a organizacemi

25 Cesta k e-Praze 27.3.2006 25 Další záměry (1) A- pro veřejnost Call centrum (zadána analýza) Čipová karta Pražana (analýza, pilot – parkování Praha1) Jednotná podatelna (zpracována studie, nutná legislativní analýza) Portál – služby II (analýza, záměr sdílený web*) Portál – unifikace formulářů (pilotní řešení MHMP, MČ*) Portál – Praha historická (památky) + registr objektů památkové péče (pilot) SMS – Info kanál (analýza, pilot) Bezdrátový vysokorychlostní Internet (žádosti MIČR – neprošlo, JPD2*)

26 Cesta k e-Praze 27.3.2006 26 Další záměry (2) B – orientace do úřadu (úřadů) Interoperabilní spisová služba (analýza, housing pro školy a úřady MČ, nadstavba*) Elektronizace správních agend (schvalovací řízení na odboru OKP) Informační systém krizového řízení HMP (analýza, vazby na GIS) Inventarizace majetku pomocí RFID čipů (OHS MHMP) C – orientace na organizace, partnery Portál – služby pro partnery (analýza, společný „extranet“ pro MHMP, utility, TSK a další) *Pozn. 5 projektů připraveno do 4. Výzvy JPD2 (viz prezentace J. Šolc)

27 Cesta k e-Praze 27.3.2006 27 Ing. Martin Trnka, Ing. Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy martin.trnka@cityofprague.cz ivan.seycek@cityofprague.cz, tel. 236002804 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Cesta k e-Praze 27.3.2006 1 Martin Trnka Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy ePraha Seminář ePraha 27.3.2006 Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google