Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP"— Transkript prezentace:

1 Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP
Martin Trnka Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy Seminář ePraha ePraha

2 OBSAH ePraha a MHMP Role odboru informatiky MHMP
Výzvy - Informační strategie HMP Příklady řešení – projekty a záměry INF MHMP

3 ePraha a MHMP (1) MHMP – koordinátor rozvoje informatiky ve správě města Zákon o hl. m. Praze Statut hl. m. Prahy Zpracoval návrh Informační strategie „Cesta k e-Praze“ Ředitel MHMP Předkládá návrhy do RHMP v oblasti informatiky Přímo řídí odbor informatiky MHMP Usnesením RHMP pověřen zajistit koordinaci a řízení rozvoje informatiky podle Informační strategie Další aktuální úkoly pro informatiku – Portál HMP, outsourcing, stěhování MHMP

4 ePraha a MHMP (2) Modernizace úřadů – MHMP i ÚMČ
Cíl: jednodušší kontakt občana s úřady, jednotné postupy MHMP+ÚMČ, efektivita, transparentnost Nutná podmínka: spolupráce nové heslo „interoperabilita“ Příklady Spisová služba, podatelny, Portál a webové stránky MČ (životní situace, formuláře), finance, Ale i jednotná data a registry státní – registry obyvatel, ekonomických subjektů, evidence nemovitostí aj. městské – územní identifikace, budovy, ulice, digítální mapy, ekonomická data aj.

5 ePraha a MHMP (3) Spolupráce s organizacemi
Města - PIS, MKP, ÚRM, TSK aj. Ostatními - služby Pražanům – doprava (DP), zásobování energiemi a vodou (PRE, PP, PT, PVK), Spolu pro Prahu, komunální služby (PVS) Další vazby a spolupráce Stát: MV ČR, MI ČR aj. Samosprávy ČR: Města, kraje, asociace (SMO ČR, AK ČR) Zahraniční: Evropská města, hl. města geograficky a historicky blízké zemí (Vídeň, Bratislava, Budapešť, Lublaň) Nové výzvy Nové on-line služby, čipové karty, call centrum aj.

6 2. Role odboru informatiky MHMP

7 INF MHMP – reorganizace a outsourcing
v r REORGANIZACE (platí od ) snížení počtu zaměstnanců - ředitel odboru a sekretariát - odd. strategického rozvoje * - odd. realizace řešení - odd. správy zdrojů - odd. provozu OUTSOURCING schválen RHMP I/2006 podpora konc. uživatelů správa sítě Inf. strategie: nové úkoly a projekty Stěhování MHMP

8 Cílové skupiny služeb INF MHMP
MHMP, ZHMP - správa infrastruktury sítě MagNet - podpora koncových uživatelů (vč. PC, notebooky, mobilní tel.) - provoz interních aplikací (vč. vývoje, správy přístupů aj.) - správa dat - metodiky, projekty, školení aj. MČ/ÚMČ, org. HMP - správa infrastruktury sítě MePNet - provoz celoměstských aplikací - správa a zajištění toků dat - multilicence - metodiky - celoměstské projekty aj. „INTEROPERABILITA“ veřejnost - tech. správa web serveru (spolupráce na zajištění obsahu) - tvorba Portálu HMP - podpora dostupnosti eSlužeb - nové záměry, projekty: bezdrátový internet společné služby pro Pražany, call centrum, čipová karta …

9 eGovernment v Praze – cílové skupiny
ÚŘADY a org. G – government (A – administration) PODNIKY a komerční sféra B - business DP, PRE, PP, PVK, PT ... poskytování služeb podniky ČR zahraniční org. investoři org. G2B žadatelé centrální org. ministerstva, kraj G2G Z(R)HMP Z(R)MČ MHMP B2C školy výzkum NNO ÚMČ Pha 1-22 turisté domácí, zahraniční Z(R)MČ zájemci o info. partnerská města, kraje, ČR/EU ÚMČ Pha - xx G2C účastníci diskuse žadatelé OBYVATELÉ C - citizens

10 Organizace ICT v HMP Centrální orgány vláda ČR Magistrát organizace
Hl. m. Praha Občané … MČ Praha dalších 35 other 35 57 Městských částí Toky dat: státní agendy/registry (obyvatelé, ekonomické subjekty, územní identifikace, katastr nemovitostí, živnostenský registr, sociální dávky aj.) městská správa (ekonomická data, rozpočet, obecní majetek, adresy, digit. mapy, dokumenty aj.) Sdílení informací a služeb

11 3. Výzvy - Informační strategie HMP do r. 2010 „Cesta k ePraze“

12 Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010: „Cesta k e-Praze“
eStrategie (1) Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010: „Cesta k e-Praze“ POSTUP: start: leden 2004, spolupráce KPMG RHMP listopad 2004, připomínkování MČ dle Statutu hl.m. Prahy, úpravy, jednání … schválení: ZHMP říjen 2005 Východiska: PRAHA: Strategický plán hl. m. Prahy (2000) Programové prohlášení Rady HMP, „Společně pro Prahu“ Pražská deklarace k rozvoji informační společnosti (2003) Informační strategie HMP do r (2001) EU: Akční plán eEurope 2005 vláda ČR: Státní inf. a telekomunikační politika eČesko 2006 (MI ČR) legislativní rámec: zák. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, Statut HMP, zák. 365/2000 Sb. o ISVS, zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ….aj. Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám.

13 eStrategie (2) „Cesta k e-Praze“ …východiska: VIZE
SWOT analýza trendy, klíčové problémy a podněty VIZE: e-Praha Úkoly a priority, Principy Strategické cíle C1: .. všestranný přístup k informacím .. C2: .. moderní veřejné služby on-line .. C3: .. využití veřejných i privátních zdrojů .. C4: .. efektivní řízení a koordinace .. C5: .. zlepšování správy a ekonom. rozvoje města .. C6: .. připravenost úředníků, zastupitelů i občanů .. Strategie postupu, Rámcový akční plán Způsoby financování „Cesta k e-Praze“ VIZE .. produktivní a ekonomické informační prostředí, otevřená společnost .. široké využívání ICT, zvýšená kvalita správy města .. zvýšený počet, spektrum a kvalita on-line služeb .. bezpečnost, ochrana údajů .. zjednodušený styk uživatelů s městem, dostupnost 7x24 .. v ICT vzdělaní zástupci města Praha vychází ve své e-Strategii z několika základních dokumentů. Je to akční plán Evropské Unie eEurope 2005, který propaguje nasazení vysokorychlostních sítí internet a transformaci procesů centrální správy a samosprávy směrem k e-government. Hlavním dokumentem pro tuto transformaci je IT strategie z roku 2001, která letos prochází aktualizací společně se vznikem bezpečnostní a eGovernment politiky. Konkrétní projekty v oblasti IT jsou např. : Redesign metropolitní sítě MEPNET, která na optické bázi propojuje všechny úřady magistrátu a městské části. Tato optická síť může sloužit jako páteř pro další městem řízené organizace, neziskový a vzdělávací sektor. MEPNET je spravována komerčním subjektem, firmou Pragonet ze skupiny T-Systems. Pro rozvoj sítě je možné využít strukturálního fondu dle JPD2. eGovernment je běh na dlouhou trať. Město by si mělo proto zvolit jednotlivé projekty, které jsou zaměřeny na nejvyšší priority a jsou realizovatelné etapovitě s jednoznačně měřitelným výsledkem. Takovým příkladem může být úspěšný projekt Web portálu (který získal ocenění Eurocrest 2003), projekt kamerového systému nebo videozáznamy zasedání zastupitelstva, přístupné občanům přes internet. V současné době probíhají i přípravné diskuse nad městským call centrem, určeným pro obyvatele a o kterém se zmíním později. eLearning (nemám žádné vstupní informace, ani nevím kdo je cílová skupina) Nedávné povodně ukázaly další priority především v oblasti krizového řízení a GIS, kdy je možné digitálním modelováním předejít budoucím ztrátám. Zcela jiný význam získal i pojem redundance informačního systému, který musí být odolný proti podobným katastrofám. Metodologie: World Class IT (KPMG) Theory of Constraints Balanced Scorecard

14 eStrategie (3) SWOT Vize Poslání/hlavní úkoly Priority Principy Cíle
3 silné stránky 4 slabé stránky 3 hrozby 4 příležitosti 6 hlavních problémů 6 hlavních podnětů k rozvoji 6 oblastí vize Vize Priority Poslání/hlavní úkoly Principy 6 hlavních úkolů 24 principů 4 priority Cíle 25 cílů v 6 skupinách podle hlavních úkolů více MÉSTO > Praha > Informační společnost 1 plán Akční plán 9 programů 20 specifických projektů Programy/Projekty

15 Analýza (SWOT-TOC) Podněty Klíčové problémy
nízká úroveň interoperability (různé neprovázané systémy, heterogenita) rezervy ve spolupráci, plánování, řízení projektů celoměstského významu strategie z r – pouze „na vědomí“ (nerealizování některých projektů) nejednotná koncepce informací a služeb (malá standardizace, sdílení, webové stránky) strategické řízení (kdo, jak) Podněty využít rámec vládní koncepce a legislativy (eČesko 2006) využít pozitivního vnímání eGov politickým vedením města (Programové prohlášení ) zvýšit interoperabilitu významných IS/ICT orgánů a organizací HMP projekty celopražského významu, jejich vazby podpora krizového řízení

16 Principy technologie a data – cenná aktiva, nutno řízeným způsobem chránit, spravovat, rozvíjet přínosy musí být měřitelné, ke zvýšení efektivnosti úřadů informační management je úkol pro všechny (org. HMP) nutno definovat vlastnictví a zodpovědnost data a informace primárně elektronicky, vlastnictví HMP koordinovaný vývoj SW, méně duplicit DATA: dostupná, sdílená, jasný původ a vlastnictví APLIKACE: nezávislost na technologiích, snadné užívání, řízené změny na základě definovaných potřeb INTEROPERABILITA: federativní model, standardy

17 Rámcový AP (9/20) Zlepšování informačního managementu
organizace, pravidla, standardy, Program bezpečnosti systém řízení, plány kontinuity a obnovy Program provozu a rozvoje infrastruktury koncová zařízení, sítě Program podpory fungování úřadů a organizací HMP majetek, spisová služba, správa dokumentů, krizové řízení, disponování územím aj. Program zavádění a rozšiřování online služeb portál, call-centrum, čipová karta, jednotná podatelna, sledování podání, dostupnost registrů, bezvýznamový identifikátor aj. Program vzdělávání školení, rozvoj počítačové gramotnosti aj. Program spolupráce a výměny zkušeností Program využití outsourcingu a shared services Program tvorby, správy a využívání městských dig. informací

18 4. Příklady řešení - projekty a záměry INF MHMP

19 Koncepce a metodiky Dokumenty k Informační strategii (závěr r. 2005) - Akční plán rozvoje informatiky HMP do r Ekonomické vyhodnocení přínosů zavedení Informační strategie HMP do r Systém řízení projektů - Zahájena činnost Integračního týmu (poradní orgán INF) - Metodika řízení projektů Bezpečnostní politika IS MHMP (rozpracováno, pozastaveno – REO/OUT, v plánu na 2006) Záměr na zapracování broadbandové koncepce města (rámec pro rozvoj dostupnosti eSlužeb)

20 Informační systémy a aplikace
Zajištění provozu stávajících aplikací pro MHMP GINIS – ekonomické agendy TED – tvorba a evidence dokumentů (PHHMP, ZHMP) Spisová služba aj. celkem cca 150 aplikací Dále např. Správa a evidence nemovitého majetku HMP - SEM (dokončeny analýzy, schválen výběr dodavatele IT řešení – UR 1837 z ) WebGIS Praha (geografický inf. systém, mapové služby pro různé skup. uživatelů) záměr: vzdálené a sdílené služby (správci tech. vybavení, ÚMČ aj.) Informační systém o životním prostředí v Praze – IOŽIP (web, publikace - ročenky, CD, Atlas ŽP, záměr ENVIS4 do JPD2*) Portál H. m. Prahy 

21 Web a Portál HMP www.praha-mesto.cz
Ocenění: Zlatý erb 2002 Eurocrest 2003 eDemokracie (volené orgány, samospráva…) eGovernment (úřad, jak si vyřídit…) eMěsto (kultura, památky, životní prostředí, doprava aj.) Podoba vstupní brány V současnosti slouží jako vstupní bod Informační server hl. města Prahy - webové stránky provozované magistrátem hlavního města Prahy. Tyto webové stránky jsou historicky budovány za účelem informování občanů o činnosti vedení města, jako informační podpora a zdroj formulářů pro jednání na magistrátním úřadě. Jedním z dalších služeb na tomto webu je i ucelená sestava odkazů na weby a informační systémy institucí Hlavního města Prahy. Připravujeme plnohodnotný Internetový portál HMP jako nástroj pro poskytování integrovaných informací a on-line služeb pro občany, podnikatele a návštěvníky města.

22 Portálové řešení Jednotné elektronické rozhraní pro přístup občanů a organizací k informacím z různých systémů hl. města Prahy a pro bezpečnou realizaci on-line služeb. Start: usnesením RHMP č ze dne Portfolio projektů Registrace Oboustranná elektronická komunikace Autentizace - el. Podpis - id. pro konkrétní agendu Evidence - záznam do spisové služby - žurnál podání Integrace a personalizace Portál vytváří elektronické rozhraní, které občanům a podnikatelům na jednom místě nabízí přístup do informačních systémů magistrátu a dalších subjektů. Představuje robustní prostředí pro bezpečnou realizaci elektronických služeb (G2C a G2B). Na pozadí využívá otevřené technologické standardy (WebServices, XHTML), které provozovateli umožňují do jednoho desktopu zahrnout výstupy z mnoha různých, dosud navzájem nepropojených a technologicky odlišných (.NET, Java, FoxPro, MS SQL, Oracle, MS Excel) aplikací. Těmto aplikacím poskytuje prostředky pro grafické sjednocení na prezentační části, pro autentizaci a správu identit uživatelů. Občanům a podnikatelům umožňuje uspořádat si obsah desktopu podle svých preferencí, komunikovat se složkami města elektronicky a vyřizovat si některé své záležitosti komfortním on-line způsobem.

23 On-line podání I. zkušební provoz od 1.3.2006
Služby Žádost o grant Žádost o bezbariérový byt Žádost o informace o životním prostředí Oznámení veřejného shromáždění Registrace na zkoušky dopravců IS o komunálním odpadu On-line podání – první 4 elektronické služby uvedené do zkušebního provozu od Žádost o grant Uchazeči o grant mohou některá podání zasílaná v průběhu grantového řízení na magistrátní úřad předat elektronicky prostřednictvím internetu. Na portálu zvolí a vyplní příslušný formulář, vyplněný formulář opatří elektronickým podpisem a předají ho ke zpracování Podání je zaevidováno do spisové služby, předána na věcně příslušný odbor a data z formuláře jsou automaticky uložena do interní databáze žádostí o grant. V současné době jsou na internetu přístupné formuláře žádostí o grant na obnovu památkově chráněných objektů a pro oblast kultury. Připravuje se rozšíření o dalších 10 grantových okruhů. Pro zvýšení transparentnosti rozdělování grantů je vyvíjena i portálová služba, která prostřednictvím jednoduchého formuláře bude možné vyhledat seznam a finanční výši grantů udělaných jednotlivým žadatelům. Služba bude zprovozněna na jaře letošního roku. Žádost o bezbariérový byt Služba pro hendikepované spoluobčany. Fyzicky postižená osoba nebo její zástupce vyplní na portálu formulář žádosti o přidělení bezbariérového bytu. Pokud nemá všechny požadované přílohy v elektronické formě, může je na úřad zaslat dodatečně poštou nebo po sociálním pracovníkovi. Systém žádost zaeviduje a doručí na bytový odbor. Žádost o informace o životním prostředí Prostřednictvím jednoduchého formuláře může občan přímo na portálu zaslat dotaz na stav životního prostředí. Systém dotaz zaeviduje a předá k vyřízení na odbor ochrany prostředí MHMP. Odpověď na svůj dotaz občan obdrží em anebo si jí může vyzvednout na portálu. Oznámení veřejného shromáždění Svolavatelé veřejných shromáždění jsou ze zákona povinni oznámit termín a místo konání shromáždění na magistrát. Tuto povinnost mohou splnit vyplněním formuláře na portálu. Oznámení musí potvrdit platným elektronickým podpisem. Systém provede automatickou kontrolu vložených údajů, zaeviduje oznámení do spisové služby a předá oznámení na věcně příslušný odbor magistrátu.

24 On-line podání II. zkušební provoz od dubna 2006
Služby Evidence psů Výběrová řízení Ztráty a nálezy Správa elektronických dotazů V dubnu 2006 bude do zkušebního provozu uvedena druhá sada elektronických služeb: Evidence psů V Praze je chováno minimálně psů, které jsou chovatelé povinni označit a přihlásit do evidence MHMP. Občan na portálu vyplní formulář přihlášení k registraci, systém potvrdí přijetí formuláře a předá údaje do specializované interní aplikace. Služba dále umožní vyřízení anonymního dotazu na existenci registrace psa resp. určitého registračního čísla. Výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou Zástupce zdravotnického zařízení na portálu vyplní žádost o vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Žádost je automaticky zaevidována a předána na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Po vyhodnocení žádosti si výsledek uživatel na portálu vyzvedne výsledek - po kladném vyhodnocení žádosti dokument s vyhlášeným výběrovým řízen, v případě odmítnuté žádosti dopis se zdůvodněním zamítnutí. Ztráty a nálezy Občan zašle z portálu dotaz na kancelář ztrát a nálezů, zda do ní nebyla odevzdána věc, kterou ztratil. Systém potvrdí přijetí dotazu a následně pracovníci kanceláře zašlou tazateli s odpovědí. Správa elektronických dotazů Uživatel může na portálu položit dotaz na jedno z 20 definovaných témat. Dotaz je automaticky přidělen na věcně příslušný útvar města. Systém kontroluje termín zpracování odpovědi, která může být odeslána em nebo vystavena na portálu. (Program podporuje workflow pro zpracování odpovědi více útvary.) ... Řešení dalších služeb pro občany, podnikatele a návštěvníky Prahy  ve spolupráci s ÚMČ a organizacemi

25 Další záměry (1) A- pro veřejnost Call centrum (zadána analýza)
Čipová karta Pražana (analýza, pilot – parkování Praha1) Jednotná podatelna (zpracována studie, nutná legislativní analýza) Portál – služby II (analýza, záměr sdílený web*) Portál – unifikace formulářů (pilotní řešení MHMP, MČ*) Portál – Praha historická (památky) + registr objektů památkové péče (pilot) SMS – Info kanál (analýza, pilot) Bezdrátový vysokorychlostní Internet (žádosti MIČR – neprošlo, JPD2*)

26 Další záměry (2) B – orientace do úřadu (úřadů)
Interoperabilní spisová služba (analýza, housing pro školy a úřady MČ, nadstavba*) Elektronizace správních agend (schvalovací řízení na odboru OKP) Informační systém krizového řízení HMP (analýza, vazby na GIS) Inventarizace majetku pomocí RFID čipů (OHS MHMP) C – orientace na organizace, partnery Portál – služby pro partnery (analýza, společný „extranet“ pro MHMP, utility, TSK a další) *Pozn. 5 projektů připraveno do 4. Výzvy JPD2 (viz prezentace J. Šolc)

27 Ing. Martin Trnka, Ing. Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy
Děkujeme za pozornost! Ing. Martin Trnka, Ing. Ivan Seyček Magistrát hl. m. Prahy tel


Stáhnout ppt "Cesta k ePraze z pohledu Magistrátu HMP"

Podobné prezentace


Reklamy Google