Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Dřevo jako materiál pro truhlářskou výrobu Sada číslo: ICT-102A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 11 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102A-11 Téma vzdělávacího materiálu: Dýhy a poddýžky - rozdělení, sesazenky Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o dýhách Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor truhlář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Dýhy a poddýžky, sesazenky
Ve výrobě tyto materiály rozdělujeme podle různých hledisek: způsobu použití, podle textury, umístění na nábytku.

3 Rozdělení podle způsobu použití Okrasné dýhy
Hlavní kriteriem je vzhled – estetika. Hodnotí se textura dýhy, výskyt vad, zvlnění dýhy, drsnost. Slouží především k estetickému zušlechtění ploch. Jsou určené k výrobě sesazenek pro dýhování viditelných a vnitřních ploch výrobků. Dále pro vrchní dýhy překližek a laťovek. Nejčastěji se používají tloušťky 0,6 mm - 1mm.

4 Konstrukční - technické dýhy
Převažují u nich kritéria technická a ekonomická. Vyrábějí se v tloušťkách 1,2 - 4 mm. Používají se jako středové vrstvy u laťovek a překližek. K dýhování tzv. skrytých a neviditelných ploch k zajištění konstrukční rovnováhy. Jako konstrukční materiál při výrobě tvarových dílců (tvarové překližky, lamely).

5 Poddýžky Používají se jako mezivrstva mezi povrch konstrukční desky a okrasnou dýhu. Jako podklad pod mikrodýhy. Vyrovnávají povrch a zabraňují praskání vrchní dýhy. K opláštění laťovek, aby vrchní dýha měla stejný směr vláken jako střed. Na poddýžky se vybírají: - světlé dřeviny s jemnými póry, - s minimálními rozdíly tvrdosti jarního a letního dřeva a se stejnoměrnou strukturou a rovnými vlákny. Používají se hlavně dřeviny: TP, VR, OS, LP, OL, BŘ.

6 Rozdělení okrasných dýh podle textury
Dýhy s nevýraznou – hladkou texturou vzniká bez ohledu na směr řezu při výrobě dýh (např. OL,LP,TP,VR,BK). Dýhy s výraznou texturou – texturu lze do značné míry ovlivnit směřem řezu při výrobě dýh (např. BO, MD, OŘ, TŘ, SV, JS). Výraznou texturu můžeme dále dělit – fládrovou, páskovou, vlnitou, očkovitou, kořenice.

7 Rozdělení podle umístění na výrobku
Dýhy na přední vnější plochy – požadavek na výraznou texturu a barvu, bez vad. Dýhy na ostatní vnější plochy – o něco menší nároky na texturu a barvu, vady nejsou přípustné. Dýhy na vnitřní plochy – není kladen důraz na výraznou texturu ani barvu, používají se převážně světlejší odstíny dýh. Dýhy na skryté (neviditelné) plochy – bez požadavku na druh a vzhled dýhy, plní jen technickou funkci.

8 Dýhové sesazenky Jsou to rozměrově upravené dýhové listy, které jsou následně vzájemně spojeny. Slouží k nalepení na nábytkové a jiné dílce. Jednotlivé dýhové listy můžeme rozměrově upravovat a následně spojovat ručně nebo strojně. Hlavní rozdělení sesazenek je podle použití na nábytkové dílce: sesazenky vnější (+) sesazenky vnitřní (o) sesazenky skryté (•)

9 Vnější sesazenky Označují se znaménkem: +
Hlavní důraz je kladen na estetiku. Musí navazovat kresba i barva na konkrétním dílci a také na dílcích, které na sebe navazují. Vyrábějí se ze svazku dýh z jednoho kmene. Použitá dýha nesmí obsahovat žádné vady.

10 Vnitřní sesazenky Označují se znaménkem: o
Vyrábějí se ze svazku z jednoho kmene. Kresba dýh, které jsou vedle sebe na jednom dílci musí navazovat. Kresba na sousedních dílcích již nemusí na sebe navazovat. Jsou povoleny drobné vyspravené vady. Směr vláken musí být stejný jako u vnějších sesazenek.

11 Skryté sesazenky Označují se znaménkem: • Kresba nemusí navazovat.
Používají se dýhy, které se nehodí na vnější ani vnitřní sesazenky. Mohou se použít listy z různých svazků. Případně i dýhy různých dřevin, avšak musí mít stejné technologické vlastnosti. Jsou povoleny i větší vady, případně i nevyspravené.

12 Seznam použitých zdrojů
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN

13 Otázky k opakování a ověření učiva
1. Okrasné dýhy, kritérium a použití. 2. Konstrukční dýhy, kritérium a použití. 3. K čemu se používají poddýžky, požadované vlastnosti? 4. Co je to sesazenka, rozdělení sesazenek podle umístění na výrobku? 5. Požadavky na vnější sesazenky.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google