Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSPIRE a metadata pro VS ISSS Hradec Králové, 2005Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSPIRE a metadata pro VS ISSS Hradec Králové, 2005Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI."— Transkript prezentace:

1 INSPIRE a metadata pro VS http://www.ec-gis.org/inspire/ ISSS Hradec Králové, 2005Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI

2 Ekonomická hodnota informací ve veřejném sektoru je značná!! Jejich využití je atraktivní pro soukromý sektor, protože vysoké fixní výdaje na jejich pořízení již uhradil veřejný sektor! Tradiční pohled na informační trh

3 Směrnice INSPIRE se vztahuje na Identifikovatelné sady prostorových dat –v jurisdikci členských států –v elektronické formě –ve vlastnictví veřejného orgánu fyzické nebo právnické osoby jménem veřejného orgánu třetí strany, které byla zpřístupněna služba dálkového přenosu dat –dle příloh I, II, III Operace se sadami prostorových dat nebo metadaty ISSS Hradec Králové, 2005

4 Fáze projektu INSPIRE Přípravná fáze 2005-2006 –Příprava implementačních pravidel –Zapojení členských států – SDIC Transpoziční fáze 2007-2008 Implementační fáze 2009-2013 ISSS Hradec Králové, 2005 2007 přijetí směrnice

5 Metadata Členské státy zajistí jejich –vytvoření –pravidelnou aktualizaci –úplnost a kvalitu Metadata využívána k: –vyhledávání informačních zdrojů –přístupu k informačním zdrojům –užití informačních zdrojů ISSS Hradec Králové, 2005

6 Požadavky na metadata Metadata informují o: –souladu sad s prováděcími pravidly –uživatelských právech na sady a služby –kvalitě a platnosti sad –veřejných orgánech, zodpovědných za vybudování, správu a distribuci sad a služeb –sadách k nimž má veřejnost omezený přístup a důvodech těchto omezení ISSS Hradec Králové, 2005

7 Metadata časový harmonogram Komise stanoví prováděcí pravidla pro metadata do 2007 (6/2005 Draft IR) Členské státy vytvoří metadata data I, II do 3 let(2010) data III do 6 let(2013) ISSS Hradec Králové, 2005

8 Interoperabilita dat a služeb Komise přijme prováděcí pravidla –Harmonizované podmínky pro geodata a služby –předpisy pro výměnu geodata Subjektům musí být umožněno podílet se na přípravě prováděcích pravidel ISSS Hradec Králové, 2005

9 Interoperabilita časový harmonogram data Ido 2 let(2009) data II, IIIdo 5 let(2012) Implementace v členských státech do dvou let I2011 II, III2014 ISSS Hradec Králové, 2005

10 Interoperabilita – data I, II Harmonizační pravidla zahrnují –společný systém jedinečných ID prostorových objektů –vztahy mezi prostorovými objekty –klíčové atributy, vícejazyčné tezaury –způsob výměny informací o časovém rozsahu dat –způsob výměny informací o datových aktualizacích ISSS Hradec Králové, 2005

11 Typy síťových služeb Vyhledávací službyzdarma Prohlížecí službyzdarma Služby stahování Transformační služby (=Web Coordinate Transformation Services –WCTS, OGC spec.) Služby „vyvolání služeb“ Služby musí být snadno použitelné a přístupné přes internet nebo jiný komunikační prostředek dostupný veřejnosti Pokud jsou služby stahování a vyvolání služeb zpoplatněny, musí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu ISSS Hradec Králové, 2005

12 Síťové služby časový harmonogram Komise stanoví prováděcí pravidla do 2007 Členské státy implementují do 2 let do 2009 ISSS Hradec Králové, 2005

13 EU Geo-Portál Komise zřídí a bude provozovat EU Geo-Portál (2009) Členské státy zajistí přístup ke službám prostřednictvím EU Geo-Portálu Členské státy mohou zajistit přístup ke službám přes vlastní přístupová místa ISSS Hradec Králové, 2005

14 Dopady na členské státy Do 2 let přijmou právní a správní předpisy do 2009 3,6-5,4 mil. EUR - odhadované roční investice na každý členský stát ISSS Hradec Králové, 2005

15 Metadata v ČR od ledna 2005 Metodický pokyn pro popis elektronických informačních zdrojů Dublin Core 2005 Novelizace zákona 365/2000 Sb. – zrušení standardů ISVS 2005 Nahrazení stávajícího Standardu Metodickým pokynem s omezenou platností (přechod na ISO 19115) 2006-2007 Transformace „implementačních pravidel pro metadata INSPIRE“ do národního prostředí 2006-2007 Realizace pilotního projektu „Metaportálu“ MIDAS (ISO19115, multijazyčný, následně propojení s EU Geo-Portálem) ISSS Hradec Králové, 2005

16 SDIC – Spatial Data Interest Communities Pracovní skupiny zabývající se určitými aspekty geoinformací Nový mechanismus, který umožňuje všem zainteresovaným stranám účastnit se na tvorbě implementačních pravidel směrnice ISSS Hradec Králové, 2005 SDIC Tematické SDIC Regionální SDIC Oborové SDIC

17 SDIC – INPSIRE CZ Spolupráce CAGI a NEMOFORUM Zřízeni "informačního kiosku" EuroGeographics - obecná referenční datové sady (viz dále) Provázání na současný legislativní vývoj v ČR (novelu zákona 365/2000, PSI) Projekt Metaportál ISSS Hradec Králové, 2005

18 Projekty EuroGeographics - Eurospec Geographic names Interoperabilita základních (referenčních) geodat Nutno vytvořit: stávající situace uživatelské požadavky terminologii katalog prvků popis kvality ISSS Hradec Králové, 2005

19 8. – 9. 6. 2005 Kongresové centrum BVV www.giscagi.cz


Stáhnout ppt "INSPIRE a metadata pro VS ISSS Hradec Králové, 2005Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI."

Podobné prezentace


Reklamy Google