Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontext programu Kultura  Evropský program pro kulturu (2007) 3 cíle 1.Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontext programu Kultura  Evropský program pro kulturu (2007) 3 cíle 1.Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus)"— Transkript prezentace:

1

2 Kontext programu Kultura  Evropský program pro kulturu (2007) 3 cíle 1.Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus) 2.Podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, umělecký management, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast) 3.Podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů EU (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

3 Cíle programu Kultura  Hlavní cíl  Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“  Specifické cíle  Mobilita kulturních aktérů  Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů  Dialog mezi kulturami Motto EU: Jednota v rozmanitosti

4 Struktura programu  Linie 1 – podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.3.5 třetí země  1.2.2 literární překlady  1.3.6 festivaly  Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  sítě, platformy, vyslanci  Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky

5 Základní kritéria mezinárodních projektů Dlouhodobé projekty Linie 1.1 Krátkodobé projekty Linie 1.2.1 Projekty se třetími zeměmi Linie 1.3.5

6 Kdo může žádat?  Právní subjekt ze země účastnící se programu  27 členských států EU  státy EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko  kandidátské země – Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko  Albánie, Bosna a Hercegovina  Kulturní činnost ve stanovách  Veřejné organizace  Soukromé organizace

7 Program Kultura – typy na aktivity  Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

8 Úspěšné žádosti 2012 – dle oborů

9 Jak se hodnotí projekty Kritéria s vyšší vahou  Skutečná evropská přidaná hodnota 20 bodů  Návaznost na konkrétní cíle programu Kultura 20 bodů  Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení 20 bodů celkem 60 bodů Kritéria s nižší vahou  Kvalita partnerství 10 bodů  Výsledky aktivit 10 bodů  Propagace projektu10 bodů  Udržitelnost (dlouhotrvající účinek)10 bodů celkem 40 bodů

10 Krátkodobé projekty výsledky 2011  Celkem 103 úspěšných ze 280 přijatých projektů (36% úspěšnost)  Celková dotace přes 18 mil. Eur  Česká republika:  z 15ti podaných českých žádostí uspělo 6 organizací (úspěšnost 40 %)  celkem 19 podpořených českých organizací (rozpočet podpory projektů téměř 3,4 mil. eur)

11 Krátkodobé projekty výsledky 2011  CCEA – CULBURB  CIANT – CATCH  Foibos a. s. – VIA VILLAS  Letí o. s. – International Network for Contemporary Drama GENERATION ICONS in (Central) Europe  Nová síť o. s. – DNA Development of New Art  Tanec Praha o. s. – M4m – m for mobility

12 Krátkodobé projekty výsledky 2012  Celkem 112 úspěšných ze 318 přijatých projektů (35% úspěšnost)  Celková dotace přes 19 mil. Eur  Česká republika:  z 13ti podaných českých žádostí uspěly 3 organizace (úspěšnost 23 %)  celkem 21 podpořených českých organizací (rozpočet podpory projektů téměř 2,3 mil. eur)  Divadlo Archa o.p.s. – Karaoke Europe  Česká centra – European Literature Nights  Nadace Arbor Vitae – Start Point

13 Úspěšné žádosti 2012 – vedoucí projektu ČR

14 Úspěšné žádosti 2012 – spoluorganizátor ČR

15 Struktura programu  Linie 1 – podpora kulturních projektů  1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty  1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty  1.3.5 třetí země  1.2.2 literární překlady  1.3.6 festivaly  Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  sítě, platformy, vyslanci  Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky

16 1.2.2 – literární překlady

17 Podpora českých nakladatelů 2011  LADISLAV HORÁČEK - PASEKA (grant 14 265 eur)  DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA (grant 27 402 eur)  CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST o. s. (grant 26 482 eur)  TRANSTEATRAL o. s. (grant 4 777 eur)  Do dalších evropského jazyku budou přeložena tato díla: Antonín Bajaja, Zvlčení (do bulharštiny), Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále (do bulharštiny), Milan Kundera, Život je jinde (do bulharštiny), Jáchym Topol, Sestra (do bulharštiny), Jaroslav Seifert, Valerie a týden divů (do španělštiny), Petr Zelenka, Theremin (do francouzštiny), Jáchym Topol, Chladnou zemí (do italštiny), Michal Viewegh, Vybíjená (do italštiny), Michal Viewegh, Báječná léta pod psa (do lotyštiny), Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy (do makedonštiny), Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Smutek poručíka Borůvky (do slovinštiny), Josef Škvorecký, Tankový prapor (do slovinštiny)

18 1.3.6 – festivaly

19 2 – podpora organizací

20 3.2 – analýza kulturní politiky

21 Dotační program MK ČR  Podpora podpořených projektů  Hlavní organizátor  neziskový subjekt – 25 % z výše požadované dotace  podnikatelský subjekt – 20 % z výše požadované dotace  Spoluorganizátor  neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace  podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace  Max. na jednoho žadatele 300 tis. Kč

22 Další aktivity programu Kultura  Evropské hlavní město kultury  2012 – Guimarães, MariborGuimarãesMaribor  2013 – Košice  2015 – Plzeň  Evropské ceny  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra Kategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.  Cena Evropské unie pro literaturu Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe Udělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.  Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA) Ocenění mladým hudebníkům na základě počtu prodaných debutových alb v zahraničí.

23 Další vhodné programy EU  MEDIA  Program celoživotního učení – Grundtvig  Mládež v akci  Evropa pro občany  7. rámcový program  Programy vnější spolupráce  Strukturální fondy

24 Zdroje informací  Informace  Česká kancelář programu Kultura  Výkonná agentura EACEA  Národní kanceláře (CCP’s)  Inspirace  Podpořené projekty s českou účastí  Databáze EVE  Spolupráce  Partner search tools – EU, Velká Británie, Španělsko  Webové stránky České kanceláře  Aktuality Institutu umění – www.culturenet.cz

25 Uzávěrky

26 Kontakty Česká kancelář programu Kultura c/o Institut umění – Divadelní ústav Eva Žáková Magdalena Müllerová Viktor Debnár Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 118 info@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Kultura c/o Národní památkový ústav Eva Lukášová Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "Kontext programu Kultura  Evropský program pro kulturu (2007) 3 cíle 1.Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus)"

Podobné prezentace


Reklamy Google