Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP1/ C4 Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Deset názorů o komunikaci – platí?
Týmová práce TYMP 1/ C4 Deset názorů o komunikaci – platí? JE MOŽNÉ NEKOMUNIKOVAT MLUVÍME SPOLU JEN SLOVY SLOVA A MIMOSLOVNÍ SDĚLENÍ JSOU TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM SLOVY SDĚLUJEME JEN HOLÁ FAKTA NA TOM, JAK TO ŘEKNEME, NEZÁLEŽÍ UMĚNÍ MLUVIT JE VŠEMOCNÉ MUSÍME SI ROZUMĚT, KDYŽ SPOLU MLUVÍME ČESKY DRUZÍ SLYŠÍ PŘESNĚ TO, CO ŘÍKÁM VĚTA PŘESNĚ VYJADŘUJE TO, CO SI MYSLÍM SLOVA JSOU JEN SLOVA - VZDUCH PhDr. Pavla Kotyzová,

3 Týmová práce TYMP 1/ C4 Komunikace Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte. PhDr. Pavla Kotyzová,

4 Co sdělujeme I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace.
Týmová práce TYMP 1/ C4 Co sdělujeme I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace. Při přímém kontaktu dochází mezi lidmi k výměně informací nejen prostřednictvím slova mluveného, ale i projevy těla. Tyto mimoslovní projevy komunikace nazýváme souhrnně komunikací neverbální. Některé prameny uvádějí podíl neverbální komunikace až 67 %, tzn., že z celkového množství informací toto množství informací vnímáme z mimoslovního projevu našeho partnera. Pravděpodobně nejznámější výzkum A. Mehrabiana hovoří o  57 % podílu neverbální komunikace a  45 % podílu komunikace verbální (pouhých 7% informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 36 % informací připadá na tón řeči, intonaci, sílu a zbarvení hlasu). PhDr. Pavla Kotyzová,

5 Komunikační sdělení obsahuje
Týmová práce TYMP 1/ C4 Komunikační sdělení obsahuje Výzkum A. Mehrabiana 5 PhDr. Pavla Kotyzová, 5

6 Co dělá řeč srozumitelnou
Týmová práce TYMP 1/ C4 Co dělá řeč srozumitelnou jednoduchost - jasně se vyjadřovat - srozumitelné výrazy, názornost podání, vysvětlení neznámých slov, dodržování pravidel o dělání přestávek a pauz v řeči, správné kladení větného důrazu, krátkost projevu přehlednost sdělení - zdůrazňovat, co je podstatné, ohlášení toho, co bude, rozčlenění podle jednotlivých témat, logická vazba slovního projevu, navazování nového na to, co už bylo řečeno, shrnutí nejpodstatnějších věcí výstižnost - volba nejvhodnějších slov, hovoření k věci, soustředění se na podstatné a vynechávání nepodstatného podnětnost - používání příkladů, vyhýbání se neosobnímu způsobu řeči, používání modelů, příměrů a podobenství PhDr. Pavla Kotyzová,

7 Řeč těla – základní prvky
Týmová práce TYMP 1/ C4 Řeč těla – základní prvky pohledy - množství a kvalita pohledů odpovídá našemu zájmu o člověka výraz obličeje - štěstí a neštěstí, překvapení, strach a bázeň, radost a smutek, klid a rozčilení, zájem a nezájem.... gesta - kývání hlavou, zvednutý prst pohyby - mimovolné pohyby postoje a pozice - přiklonění se nebo odklonění, přizpůsobení se podání ruky - dotykem sdělujeme neuvěřitelné množství informací, důležitost pohlazení: děti, staří lidé, blízký člověk úprava, zjev - zvoleným oblečením se řadíme do určité referenční skupiny …uniformy (džínsy) úprava prostředí - vedoucí dává úpravou kanceláře najevo, kdo je, auto, přiblížení se k druhému člověku Interpretace neverbální komunikace je výrazně kulturně podmíněná. Sledujeme vždy tři prvky. PhDr. Pavla Kotyzová,

8 Vzdálenost mezi komunikačními partnery
Týmová práce TYMP 1/ C4 Vzdálenost mezi komunikačními partnery intimní do 15 a cm objímání, útěcha, ochrana nebo lékař či jiná péče, zdrojem informací vjemy hmatové a čichové vstup umožněn i příbuzným, blízkým přátelům narušení této zóny cizími vyvolává vzrušení - úzkost, hněv, podrážděnost, strach (v dopravě) osobní , cm do této zóny mohou vstupovat přátelé (lidé oddělují se taškami v čekárnách) obchodní přátelé, kolegové, sousedé, lidé v dobrých, ale ne důvěrných vztazích společenská cm setkání s cizími lidmi a neosobní jednání v interiéru, schůze, diskuze veřejná 370 cm a více bezpečná vzdálenost pro jednání s cizími lidmi v exteriéru PhDr. Pavla Kotyzová,

9 Jak na to? Čtěte signály, které vysílá váš partner.
Týmová práce TYMP 1/ C4 Jak na to? Čtěte signály, které vysílá váš partner. Vy sami vysílejte kontrolované signály. Nesnažte se zneužívat svých neverbálních komunikačních dovedností (nátlakové jednání). Pomáhejte rozhovoru přizpůsobováním. PhDr. Pavla Kotyzová,

10 Vyvarujte se při rozhovoru:
Týmová práce TYMP 1/ C4 Vyvarujte se při rozhovoru: mluvit nesrozumitelně, monotónně, únavně a dlouho, stále opakovat totéž, nepřinášet nové informace, používat fráze a klišé, hovořit namyšleně, vnášet do hovoru napětí, mluvit příliš rychle nebo pomalu, plést páté přes deváté, nepustit druhého ke slovu, mluvit v dlouhých blocích, skákat do řeči, zachovávat při hovoru kamennou tvář nebo dívat se při hovoru jinam. Vyhýbejte se slůvku JÁ, používejte slova VY, argumentujte užitkem pro posluchače, používejte co nejméně cizích slov a nepoužívejte silných slov. PhDr. Pavla Kotyzová,

11 Nezbytné předpoklady komunikace
Týmová práce TYMP 1/ C4 Nezbytné předpoklady komunikace Naslouchání a empatie. Vytvoření a podporování příznivého prostředí. Přizpůsobování se. Respektování odlišností komunikačního partnera. Vytváření vztahů. Vše snadněji zvládnete, vyznáte-li se v lidech. Je třeba poznat komunikační styl vašeho partnera a používat způsob komunikace, který je pro tento typ vhodný. PhDr. Pavla Kotyzová,


Stáhnout ppt "Verbální a neverbální komunikace Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google