Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální individuální projekt OSOBNÍ ASISTENCE A PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE (CZ.1.04/2.1.00/13.00003) Informační seminář pro poskytovatele sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální individuální projekt OSOBNÍ ASISTENCE A PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE (CZ.1.04/2.1.00/13.00003) Informační seminář pro poskytovatele sociálních."— Transkript prezentace:

1 Regionální individuální projekt OSOBNÍ ASISTENCE A PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE (CZ.1.04/2.1.00/13.00003) Informační seminář pro poskytovatele sociálních služeb Úřad práce v Pardubicích 14. 7. 2009

2 Projekt „Osobní asistence a práce v oblasti sociální péče“ je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 85% výdajů projektu bude hrazeno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 15% ze státního rozpočtu ČR.

3 Projekt připravil Úřad práce v Pardubicích ve spolupráci s okresními úřady práce v kraji. Projekt bude realizován 2 odbornými zařízeními  v celém Pardubickém kraji  ve 2 fázích  současně ve všech 4 okresech Pardubického kraje Cíle projektu :  zvýšení šance k získání pracovního uplatnění uchazečů o zaměstnání, jež z různých důvodů nemohou uplatnit na trhu práce svou původní kvalifikaci a projevují vážný zájem o práci v oblasti sociálních služeb  vytvořit minimálně 3 nová pracovní místa podle pravidel OP LZZ  vytvořit minimálně 55 pracovních míst v režimu VPP

4 Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří :  mají ukončené minimálně základní vzdělání  mají vážný zájem a předpoklady k práci v oblasti sociálních služeb  dosud neabsolvovali žádný rekvalifikační kurz z oblasti sociálních služeb  jsou trestně bezúhonní Do projektu bude zařazeno celkem 100 uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP v Pardubickém kraji.

5 Co projekt nabízí uchazečům o zaměstnání:  provedení profesní bilanční diagnostiky  absolvování některého rekvalifikačního kurzu z oblasti sociálních služeb  získání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností  získání pracovní zkušenosti v oblasti sociálních služeb v rámci praxe  pomoc při hledání nového zaměstnání  možnost absolvovat poradenský program

6 Profesní bilanční diagnostika Zajišťuje: PhDr. Jana Mervartová – Proximity – Psychologická služba Profesní bilanční diagnostika Forma individuální a skupinové práce, při níž se zhodnotí schopnosti a osobní předpoklady účastníka vzhledem k jeho budoucímu pracovnímu uplatnění. Cílem je kvalitně posoudit, zda má účastník projektu předpoklady k výkonu práce v oblasti sociálních služeb, případně je vyloučit. Do programu bilanční diagnostiky bude zařazeno 100 účastníků projektu.

7 Rekvalifikační kurzy a pomoc při hledání zaměstnání Zajišťuje: Marlin, s.r.o. – vzdělávací zařízení Rekvalifikační kurzy  Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – pečovatelská činnost  Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – přímá obslužná činnost  Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – osobní asistent  Pracovnice (pracovník) v sociálních službách – základní výchovná – nepedagogická činnost  obsahem každého rekvalifikačního kurzu je odborná praxe, její délka dle jednotlivých kurzů 60 – 90 hodin.  do kurzů bude zařazeno 80 účastníků projektu; předpoklad je, že osvědčení s celostátní platností získá min. 80 % účastníků projektu, tj. 64.

8 Poradenský program Zajišťuje: Marlin, s.r.o. – vzdělávací zařízení Podmínkou zařazení do programu je pracovní zkušenost účastníka získaná během realizace projektu. Program bude proveden formou skupinové i individuální práce s účastníky. Cílem programu je:  získat a vyhodnotit zkušenosti účastníků projektu  vybavit účastníky dovednosti a znalostmi, které usnadňují obranu proti syndromu vyhoření  přispět k udržení potřebné kvalifikované pracovní síly v sociálních službách

9 Co Vám – poskytovatelům sociálních služeb – projekt nabízí Získat nové, kvalifikované pracovníky v oboru Pracovník (pracovnice) v sociálních službách se zaměřením na  přímou obslužnou péči  osobní asistenci  pečovatelskou činnost  základní výchovnou – nepedagogickou činnost Možnost výkonu odborné praxe již ve Vaší organizaci  výhodou je seznámí se s potencionálním zaměstnancem, rychlejší zapracování potencionálního zaměstnance Možnost získat příspěvek na skutečné mzdové náklady

10 Podpora pracovních míst  v rámci projektu mají být vytvořena minimálně 3 nová pracovní místa podle pravidel OP LZZ a minimálně 55 pracovních míst v režimu „veřejně prospěšné práce“  vznik těchto míst bude podpořen mzdovými příspěvky, na které je v projektu vyčleněno více než 20 milionů Kč  zaměstnavatelé budou žádat o poskytnutí příspěvku na skutečně vyplacené mzdové náklady jednotlivé úřady práce v kraji, a to prostřednictvím vzdělávacího zařízení Marlin, s.r.o.  vyúčtování mzdových nákladů za daný kalendářní měsíc bude poté předkládáno Úřadu práce v Pardubicích

11 Pracovní místa dle pravidel OP LZZ Podmínky pro tvorbu místa:  čistý nárůst v počtu zaměstnanců v organizaci v porovnání s průměrem za uplynulých 12 kalendářních měsíců  udržitelnost – minimálně 6 měsíců od jejich vzniku Mzdový příspěvek pro nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty dle pravidla „de minimis“ –max. po dobu 12 měsíců –až do výše 100 % mzdových nákladů (tj. hrubá mzda + zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění) –max. trojnásobek minimální mzdy (k dnešnímu dni: 8 000 Kč * 3 = 24 000 Kč) –celkový limit „de minimis“ je 200 000 EUR za 3 roky Mzdový příspěvek pro podnikatelské subjekty dle blokové výjimky –max. po dobu 12 měsíců –při zaměstnání znevýhodněného pracovníka – max. 50 % mzdových nákladů –při zaměstnání zdravotně postiženého pracovníka – max. 75 % mzdových nákl.

12 Pracovní místa v režimu veřejně prospěšné práce  § 112 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Odst. 1: „Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.“ Mzdový příspěvek –max. po dobu 12 měsíců (lze poskytnout i opakovaně) –na skutečně vyplacené mzdové náklady (tj. hrubá mzda + zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění), max. 13 500 Kč měsíčně

13 Harmonogram projektu 1. fáze projektu  Výběr účastníků do projektu: červen – červenec 2009  Profesní bilanční diagnostika:červen – srpen 2009  Rekvalifikační kurzy: srpen – září 2009  Nástup do zaměstnání: říjen - listopad 2009 2. fáze projektu  Výběr účastníků do projektu:na jaře 2010  Předpokládaný nástup do zaměstnání:léto – podzim 2010

14 Děkuji za pozornost Ing. Žaneta Závodová, projektová manažerka Úřad práce v Pardubicích Oddělení implementace ESF E-mail: zaneta.zavodova@pa.mpsv.cz Tel. 950 144 480


Stáhnout ppt "Regionální individuální projekt OSOBNÍ ASISTENCE A PRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE (CZ.1.04/2.1.00/13.00003) Informační seminář pro poskytovatele sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google