Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2."— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2

2 Definice finanční majetek (u úvěru cizí zdroj) držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 26 Pasivní účty - 23

3 POKLADNA Účet 211

4 Definice peníze v hotovosti (Kč, cizí měna)

5 Ocenění nominální hodnota (natištěna, naražena)

6 Operativní evidence pokladní kniha co pokladna, to pokladní kniha korunová pokladní kniha č.řdatumdokladtextpříjemvýdejzůstatek

7 Doklady Příjmový pokladní doklad Příjem hotovosti do pokladny Výdajový pokladní doklad Výdej hotovosti z pokladny

8 Strategie účtování MD 211 – pokladna D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

9 Účtování pokladny - příjem MD: 211 – pokladna D: 604 - prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – prodej materiálu 311 - úhrada FAV 261 – příjem hotovosti z banky

10 Účtování pokladny - výdej D: 211 – pokladna MD:5xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do banky 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží

11 Práce s učebnicí Příklad na účtování hotovostního placení

12 Inventarizace Způsob – fyzická (pokladní výčetka) Termíny – 4x ročně, z toho 2x namátkově Rozdíly – Manko569/211 – Přebytek211/668

13 Náhrada manka od – Zaměstnance335/668 – Pojišťovny378/668

14 CENINY Účet 213

15 Definice kolky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty, stravenky

16 kolek Poštovní známka

17 Dálniční známka Telefonní karta

18 Karta pohonných hmot Stravenky

19 Ocenění nominální hodnota (natištěná)

20 Operativní evidence kniha cenin co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin Kniha cenin Název ceniny …………………………………….. Nominální hodnota ……………………………………… č.řdatumdokladtext v kusech Cena/ks v Kč příjemvýdejzůstatekpříjemvýdejzůstatek

21 Doklady – Faktura přijatá – nákup ceniny – Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny – VÚD – spotřeba ceniny

22 Strategie účtování MD 213 – ceniny D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

23 Účtování cenin – nákup (zaevidováno do knihy cenin) MD: 213 – ceniny D: 211 – pokladna 321 – na fakturu

24 Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba) MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: 211 – pokladna 321 – na fakturu XXX = 501karta pohonných hmot 518poštovní známka, telefonní karta 538kolek 548dálniční známka 527stravenka (55% - uznatelný náklad) 528stravenka (nad 55% - neuznatelný náklad)

25 Účtování cenin – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin) MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: 213 – cenina XXX = 501karta pohonných hmot 518poštovní známka, telefonní karta 538kolek 548dálniční známka 527/528stravenka (55% uznatelný náklad)

26 Inventarizace Způsob – Fyzická Termíny – 4x ročně, z toho 2x namátkově Rozdíly – Manko569/213 – Přebytek213/668 Náhrada manka od – Zaměstnance335/668 – Pojišťovny378/668

27 Práce s učebnicí Úloha 6.2.

28 BANKA Účet 221

29 Definice peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (Kč, cizí měna) – Běžný lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek – Spořící lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu – Termínovaný jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok – Kontokorentní Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

30 Ocenění nominální hodnota

31 Operativní evidence / doklady Bankovní výpis je velmi přehledný a obsahuje všechny důležité náležitosti není potřeba vést samostatnou operativní evidenci

32 Náklady / výnosy Náklady – Poplatky bance (568) – za zřízení účtu – za vedení účtu – za transakci – za zasílání bankovních výpisů – za platební kartu – za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562) Výnosy – Úroky u účtu (662)

33 Strategie účtování MD 221 – banka D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

34 Účtování banky- příjem MD: 221 – banka D: 491 - vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

35 Účtování banky- výdej D: 221 – banky MD:491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

36 Inventarizace Způsob – Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny – 1x ročně

37 Práce s učebnicí Úloha 6.5.

38 PENÍZE NA CESTĚ Účet 261

39 Definice Slouží k překlenutí časového nesouladu, který vzniká při přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

40 Ocenění nominální hodnota

41 Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad – Bankovní výpis – Úvěrový výpis

42 Strategie účtování MD 261 – peníze na cestě D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

43 Účtování Převod z pokladny do banky VPD261/211odvod peněz do banky BV221/261příjem peněz z pokladny Převod z banky do pokladny BV261/221odvod peněz do pokladny PPD211/261příjem peněz z banky

44 Převod z pokladny 1 do pokladny 2 VPDpok1261/211.100výdej peněz do pokladny 2 PPDpok2211.200/261příjem peněz z pokladny 1 Převod z banky 1 do banky 2 BVbanka1261/221.100převod peněz do banky 2 BVbanka2221.200/261příjem peněz z banky 1

45 Čerpání úvěru BV221/261čerpání úvěru na BÚ ÚV261/231 (461)čerpání úvěru krátkod. (dl.) Splácení úvěru ÚV231 (461)/261splátka úvěru krátkod. (dl.) BV261/221 splátka úvěru

46 Inventarizace Způsob – Dokladová Rozdíly – Nesmí být, ve většině případů je KS = 0 Termíny – 1 x ročně

47 Práce s učebnicí Úloha 6.1.

48 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR Účet 231

49 Definice Půjčené peníze z banky (Kč, cizí měna), doba splatnosti kratší jak 1 rok

50 Způsoby čerpání Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

51 Ocenění nominální hodnota

52 Náklady / výnosy Náklady – Poplatky bance (568) – za zřízení účtu – za vedení účtu – za transakci – za zasílání bankovních výpisů – za platební kartu – za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562)

53 Doklad / operativní evidence Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný

54 Strategie účtování MD 231 – kr. bankovní úvěr D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Pasivní účet !!!

55 Účtování Čerpání úvěru – převod na běžný účet » BV221/261 » ÚV261/231 Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli » ÚV321/231 Splácení úvěru » ÚV231/261 » BV261/221 Náklady související s úvěrem » Poplatky 568/231,221 » Úrok z úvěru562/231, 221

56 Inventarizace Způsob – Dokladová Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky Písemný souhlas banky s konečným zůstatek Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny – 1x ročně

57 Práce s učebnicí Úloha 6.6. Úloha 6.3.


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ účtová třída 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google