Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDŠKOLNÍ VĚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDŠKOLNÍ VĚK."— Transkript prezentace:

1 PŘEDŠKOLNÍ VĚK

2 Vymezení období v širším slova smyslu – od narození do vstupu do školy
v užším slova smyslu – od 3 roků do 6 let -> „věk mateřské školy“ rodinná výchova v tomto období stále zůstává základem

3 Růst dítěte dítě je již zcela mimo vliv infantilní růstové fáze -> rychlost růstu se zpomaluje růst je řízen růstovým hormonem a růstovým faktorem (podobný inzulinu) Každý rok dítě naroste zhruba o 7 cm nedostatečná výživa -> zpomalení růstu (nízký energetický přísun) od 3 do 4 let: měří 87 – 104 cm a váží 11 – 19 kg od 4 do 5 let: měří 97 – 110 cm a váží 14 – 20 kg od 5 do 6 let: měří 105 – 115 cm a váží 16 – 21 kg

4 Základní schopnosti a dovednosti
změny jsou méně nápadné oproti předchozím vývojovým obdobím motorický vývoj - lepší pohybová koordinace, větší hbitost a elegance pohybů zručnost – narůstá soběstačnost (samo se nají, svlékne, oblékne, obuje, myje ruce..) - cvičí ji při různých hrách, ale hlavně při kreslení (čmáranice->postavy)

5 Základní schopnosti a dovednosti
řeč – značně se zdokonaluje - 3 roky: slovní zásoba kolem 1000 slov, dítě ještě „drmolí“, umí říkanky - 4 – 5 let: mizí dětská patlavost, souvětí podřadná, lépe naslouchá (pohádky) - 6 let: slovní zásoba kolem 2500 slov, zpívají písničky -dítě rádo povídá a často je samo sobě jediným posluchačem

6 Základní schopnosti a dovednosti
regulace chování – pomocí řeči (slovní instrukce – nahlas -> „vnitřní řeč“) růst poznatků – souvisí s rozvojem řeči (zná své jméno, pohlaví , hlavní barvy, známé věci) rodina nestačí – styk s vrstevníky práce – začíná se o ni zajímat (zametání, vaření, sekání trávy,..)

7 Kognitivní vývoj rozvíjí se kognitivní (poznávací) procesy: učení, myšlení, vnímání, paměť, fantazie,.. názorové (intuitivní) myšlení – vývoj inteligence z úrovně předpojmové (symbolické) na vyšší úroveň – kolem 4 let - > uvažuje v celostních pojmech, ale myšlení je ještě „prelogické“-předoperační úsudky – co vidí/vidělo, je vázáno na názor - > nemyslí ještě logicky (např. Jean Piaget – pokus se skleničkami s korálky)

8 Emoční vývoj a socializace
Primární socializace dítěte probíhá v rodině socializace zahrnuje 3 vývojové aspekty: vývoj sociální reaktivity vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací osvojení sociálních rolí

9 Vývoj sociální reaktivity
Bohatě diferencované emoční vztahy k lidem (bližším i vzdálenějším) ve společnosti -> příjemné i nepříjemné pocity selhání vývojového postupu (např. autistické dítě -> lidé = „neživé věci“)

10 Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací
vývoj norem dítěte (příkazy a zákazy rodičů) – omezující hranice a cíle k dosažení v dětství je dítěti dovoleno téměř vše – později se však období shovívavosti mění v období socializace ( u nás pozvolna a postupně) uplatňuje se nejen rodina selhání vývoje sociálních kontrol (např. krádeže u mladistvých)

11 Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací
rozvoj schopnosti seberegulace – dítě se řídí vlastními instrukcemi (zvnitřnění) – ve 3. roce života řídí se více vlastním myšlením než řečí vnitřní sociální kontroly = svědomí – závislé na různých podmínkách (vztah dítěte k rodičům, socializační techniky,..) sebepojetí – vlastní fyzické rysy, své preference (ne/mám rád/a..), vlastnictví,..

12 Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací
diferenciace, regulace a vyjadřování emocí (také porozumění emocím druhých lidí) Pocity vztažené k vlastnímu sebehodnocení (pocit viny, studu, hrdosti,..) mezi 3 – 5 rokem rozumí subjektivné povaze emocí -> počátek „teorie mysli“ neuvědomuje si možnost maskovat vlastní pocity

13 Osvojení sociálních rolí
vzorce chování a postojů jednice -> navzájem spolu související činnosti každý zastává více rolí (např. syn, vnouče, bratranec,..) překrývání rolí může vést k poruchám v sociálním fungování V institucích (např. školka) je role člena obvykle výslovně předepsána

14 Vývoj sociálních rolí rozvoj symbolických her
souběžná (paralelní) hra - > společná (asociativní) hra -> kooperativní hra role závislé na věku, ale i dalších okolnostech ( tendence k vedení, podřizování,..) kolem 3 – 4 let – soupeřivost dětí diferenciace mužské a ženské role „sdílené pohlaví“ –rodiče upřednostňují dítě stejného pohlaví -> vzor chování pro děti

15 Vývoj sociálních rolí dítě stále nejvíce závislé na rodičích (vztahy k druhým lidem jsou nahodilé) každé dítě by se mělo stýkat s vrstevníky (spolupráce, řešení konfliktů předškolní období = „období hry“ různé typy her (funkční, konstruktivní, iluzivní,..) „teorie hry“: 1) vede k rozumnému a účelnému životu 2) hra má smysl sama o sobě

16 KONEC

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘEDŠKOLNÍ VĚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google