Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova po S.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova po S."— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova po S

2 SYTÝ nenasyta, nenasycený SÝR syrovátka, syrečky SYROVÝ syrovinka
SYN synovec, zlosyn SYTÝ nenasyta, nenasycený SÝR syrovátka, syrečky SYROVÝ syrovinka syrý (chladný) SYCHRAVÝ USYCHAT zasychat SÍTO SÍRA (žlutý nerost) SIROTEK , OSIŘELÝ

3 SYPAT sypek (látka na peřiny) zásyp, sypký (sníh)
SÝKORA SÝČEK SYSEL SYČET SYPAT sypek (látka na peřiny) zásyp, sypký (sníh) sssssSSSSSSSSSS SÍPAT (nemluvit, chraptět)

4 SYCHROV, SYNEČ, BOSYNĚ PAMATUJ!!! OSIKA, ÚSILÍ, SÍŤ, SIRKY, SMĚSICE, PROSÍVAT, SÍT, SIRUP, USÍNÁ, SÍDLO SYLVA, SILVIE

5 PROCVIČOVÁNÍ Pros- vá p- sek přes s- to, zas- til se s- rem, S- lva ze s- dliště, S- mona us- ná, kyselina s- rová je nebezpečná, s- rečky s- lně páchnou, s- rová zelenina, v s- rných dolech dob- vají s- ru, s- lnice do Prahy, v l-stopadu je s- chravo, ořechy pros- chají na l- skách, p- chavka a s- rovinka jsou houby, s- slí rodinka, přep- chová hradní s- ň, pros- vá mouku, s- rkařský prům- sl vym- zel, s-tko na čaj, nes- čkuj, dětský zás- p, odolal přes- le, Vas- l o to us- loval, s- ťka na motýly, přes- pací hodiny, vys- lující práce, má os- pky, s- pka na ob- lí, sotva s- p, brus- nky, s- té barvy, s- rup k pos- lení hlas- vek, os- řelý s- novec, chlazená s- rovátka, houkání s- čka, S- slovi jsou ze S- chrova, zas- pala ho suť, anglický s- r, nepros- vá o almužnu

6 ŘEŠENÍ prosívá písek přes síto, zasytil se sýrem, Sylva ze sídliště, Simona usíná, kyselina sírová je nebezpečná, syrečky silně páchnou, syrová zelenina, v sirných dolech dobývají síru, silnice do Prahy, v listopadu je sychravo, ořechy prosychají na lískách, pýchavka a syrovinka jsou houby, syslí rodinka, přepychová hradní síň, prosívá mouku, sirkařský průmysl vymizel, sítko na čaj nesýčkuj, dětský zásyp, odolal přesile, Vasil o to usiloval, síťka na motýly, přesýpací hodiny, vysilující práce, má osypky, sýpka na obilí, sotva sípá, brusinky, syté barvy, sirup k posílení hlasivek, osiřelý synovec, chlazená syrovátka, houkání sýčka, Syslovi jsou ze Sychrova, zasypala ho suť, anglický sir, neprosívá o almužnu,

7 Autor: Mgr. M. Schaniaková
Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova po S."

Podobné prezentace


Reklamy Google