Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část pátá: „S“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část pátá: „S“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35,"— Transkript prezentace:

1 Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část pátá: „S“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram. Dostupné z portálu www.1zsdobrisprojekt.cz financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. www.1zsdobrisprojekt.cz

2 Informační zdroj Petra Jebavá, Jana Svobodová: BFLMPSVZ Vyjmenovaná slova Český dialog Praha Jiřina Polanská, Vyjmenovaná slova, Fortuna,1994,Praha

3 Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý). Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá mnemotechnická pomůcka BeFeLeMe Pes Se VeZe. Slova cizího původu v seznamu vyjmenovaných slov nejsou, používá se v nich pravopis původního jazyka. V některých případech se rozdílným pravopisem rozlišuje význam slov, která jinak znějí stejně (homofona). K vyjmenovaným slovům se také tradičně přiřazují slova s předponami vy- a vý- a s příponou -yně (jako horákyně, podobně i např. kolegyně; některá vlastní jména jsou uvedena v seznamu).

4 Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po S syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, sypat Další slova a vlastní jména Další slova a vlastní jména syrý (studený a vlhký), Bosyně, Syneč POZOR!! syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný) syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný) sypat (písek) x sípat (při chrapotu) sypat (písek) x sípat (při chrapotu) sýr 2. pád sýra (mléčný výrobek) x síra (na sirkách) sýr 2. pád sýra (mléčný výrobek) x síra (na sirkách) sýrový (ze sýra) x sírový (ze síry) sýrový (ze sýra) x sírový (ze síry) syrový (neuvařený) x sírový (ze síry) syrový (neuvařený) x sírový (ze síry)

5 květák. květák. Vyber správné slovo syrový sírový Jenda snědl Jenda snědl

6 tak, že musel jít k lékaři. Vyber správné slovo Sýpal Sípal

7 bez matky i otce. bez matky i otce. Vyber správné slovo syrotek sirotek František byl

8 pomazánka všem chutnala. Vyber správné slovo Sírová Sýrová

9 Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po S syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, sypat Další slova a vlastní jména Další slova a vlastní jména syrý (studený a vlhký), Bosyně, Syneč POZOR!! syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný) syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný) sypat (písek) x sípat (při chrapotu) sypat (písek) x sípat (při chrapotu) sýr 2. pád sýra (mléčný výrobek) x síra (na sirkách) sýr 2. pád sýra (mléčný výrobek) x síra (na sirkách) sýrový (ze sýra) x sírový (ze síry) sýrový (ze sýra) x sírový (ze síry) syrový (neuvařený) x sírový (ze síry) syrový (neuvařený) x sírový (ze síry) Návrat k testu Návrat k testu

10 Syn syn synovský, synek, synáček, synovec, zlosyn

11 dělal rodičům jen radost. Sinek Synek Vyber správné slovo

12 Já jsem Vyber správné slovo sinovec synovec své tety.

13 V pohádce Vyber správné slovo zlosin zlosyn neskončil dobře.

14 Syn syn synovský, synek, synáček, synovec, zlosyn Návrat k testu Návrat k testu

15 Sytýsytý sytost, dosyta, nasytit, nasycený, nenasytný, přesytit, přesycený, zasytit, zasycený, dosytit se, nenasyta

16 Jez do Vyber správné slovo. polosita. polosyta.

17 Marek nebyl nenasyta. nenasita. Vyber správné slovo.

18 Jan byl tak Vyber správné slovo. přesicený, přesycený, že se nemohl ani ohnout.

19 Sytýsytý sytost, dosyta, nasytit, nasycený, nenasytný, přesytit, přesycený, zasytit, zasycený, dosytit se, nenasyta Návrat k testu Návrat k testu

20 Sýrsýr Syreček, sýrový, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka

21 v Sušici již není. Vyber správné slovo Syrkárna Sirkárna

22 máme rádi. Vyber správné slovo syrečky sirečky Olomoucké

23 je jedovatý. Vyber správné slovo síry sýry Roztok

24 je zdravá. Vyber správné slovo sirovátka syrovátka Sušená

25 Sýrsýr Syreček, sýrový, sýrař, sýrárna, sýrařství, syrovátka Návrat k testu Návrat k testu

26 Syrový syrový syrovinka, syrý

27 je chutná houba. Vyber správné slovo Sirovinka Syrovinka

28 Nejzdravější zelenina je Vyber správné slovo syrová. sirová.

29 Na ulici žebral Vyber správné slovo sirý syrý chlapec.

30 V Vyber správné slovo sirém syrém bytě se nedalo bydlet.

31 Syrový syrový syrovinka, syrý Návrat k testu Návrat k testu

32 Sychravý sychravý sychravo, Sychrov

33 podzim už je tady. Vyber správné slovo Sychravý Sichravý

34 Teď nám to Vyber správné slovo sychr sichr vyjde.

35 Na hradě Vyber správné slovo Sichrov Sychrov jsem byl několikrát.

36 Sychravý sychravý sychravo, Sychrov Návrat k testu Návrat k testu

37 Usychat usychat osychat, vysychat, zasychat, přesychat, prosychat, dosychat, usychající, prosychající

38 postupně. Vyber správné slovo vysichalo vysychalo Koryto řeky

39 u babičky na půdě. Vyber správné slovo. dosichal dosychal Stan

40 hodně pomalu. Vyber správné slovo. zasychala zasichala Barva

41 Usychat usychat osychat, vysychat, zasychat, přesychat, prosychat, dosychat, usychající, prosychající Návrat k testu Návrat k testu

42 Sýkora sýkora sýkorka, sýkorčí, sýkořice

43 mláďata rostla každým dnem. Vyber správné slovo. Síkorčí Sýkorčí

44 Pro Vyber správné slovo. síkorky sýkorky jsme postavili krmítko.

45 Sýkora sýkora sýkorka, sýkorčí, sýkořice Návrat k testu Návrat k testu

46 Sýček sýček sýčkovat, nesýčkovat

47 jsem viděl jen na obrázku. Vyber správné slovo Síčka Sýčka

48 Vyber správné slovo. „Nesíčkuj „Nesýčkuj Babička dědovi říkala: Babička dědovi říkala: pořád“.

49 Sýček sýček sýčkovat, nesýčkovat Návrat k testu Návrat k testu

50 Sysel syselsyslí

51 Podařilo se mi vyfotit dva Vyber správné slovo sysly. sisly.

52 Sysel syselsyslí Návrat k testu Návrat k testu

53 Syčet syčet sykot, syčení, zasyčet, zasyčení, zasyknout, sykat, sykavky

54 Petr vyslovuje Vyber správné slovo sikavky sykavky nesprávně.

55 hada bylo děsivé. Vyber správné slovo. Sičení Syčení

56 bolestí, ale šel dál. Vyber správné slovo. sykal sikal Jan

57 jsme na důkaz nevole. Vyber správné slovo. Zasičeli Zasyčeli

58 Syčet syčet sykot, syčení, zasyčet, zasyčení, zasyknout, sykat, sykavky Návrat k testu Návrat k testu

59 Sypatsypat sypký, sýpka, sypek, sypkovina, nasypat, nasypávat, násyp, nasypaný, osypaný, osypky, posypat, posypaný, vysypat, vysypaný, zasypat, zasypávat, zásyp, sesypat, sesypávat, rozsypat, rozsypávat, rozsypaný, sypání, usypat, usypávat, odsypat, odsypávat, obsypat, obsypávat, obsypaný, dosypat, dosypávat, přisypat, přisypávat, přesyp, přesypat, přesypávat, prosypat, prosypávat, přesýpací

60 Matěj dostal osipky. osypky. Vyber správné slovo

61 U sýpky sípky Vyber správné slovo stál traktor.

62 tak, že mu nebylo ani rozumět. Sípal Sýpal Vyber správné slovo

63 hodiny jsou památka po tetě. Přesýpací Přesípací Vyber správné slovo

64 sousedovi hrst hřebíků. odsipal odsypal Vyber správné slovo Táta

65 Stromy byly obsipané obsypané Vyber správné slovo plody.

66 Dětský zásip zásyp Vyber správné slovo byl účinný.

67 Sypatsypat sypký, sýpka, sypek, sypkovina, nasypat, nasypávat, násyp, nasypaný, osypaný, osypky, posypat, posypaný, vysypat, vysypaný, zasypat, zasypávat, zásyp, sesypat, sesypávat, rozsypat, rozsypávat, rozsypaný, sypání, usypat, usypávat, odsypat, odsypávat, obsypat, obsypávat, obsypaný, dosypat, dosypávat, přisypat, přisypávat, přesyp, přesypat, přesypávat, prosypat, prosypávat, přesýpací Návrat k testu Návrat k testu

68 Hurá…. Konec! Znovu od začátku ? Ano Ne


Stáhnout ppt "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část pátá: „S“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35,"

Podobné prezentace


Reklamy Google