Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_15."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_15 Vyjmenovaná slova po S PaedDr. Tamara Kučerová Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

2

3 * Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

4 * syn – synáček, synovec, zlosyn, synovský * sytý – nasycený, přesycený, sytě, nenasytný * sýr – syreček, sýrárna, syrovátka, sýrař * syrový – syrovinky * sychravý- Sychrov, sychravo

5 * usychat – vysychat * sýkora – sýkorka * sýček – sýčkovat, sýkořice * Sysel - * syčet – sykat * sypat – nasypat, zásyp, sypký, sypek, osypaný, sýpka, vysypat, násyp

6 * sýra x síra * sypat x sípat * sytý x v síti * sýrový x sírový

7 * S__n a dcera, s__kora koňadra, s__ťka na ryb__čky, není s__tý, had zas__čel, úzká s__lnička, je s__chravo, s__lný provaz, s__ček houká, tvrdý s__r, s__vý holoubek, s__sel sb__rá ob__lí, p__je s__rup, neumí s__kavky, honosné s__dlo, dopadli zlos__na, rychlá las__čka, vločky se s__paly, s__ra je nerost, dám si kus s__ra, pros__vá přes s__to, zámek S__chrov, mám os__pky, zes__lí p__seň, namas__ruju si svaly, jez do polos__ta

8 * Syn a dcera, sýkora koňadra, síťka na rybičky, není sytý, had zasyčel, úzká silnička, je sychravo, silný provaz, sýček houká, tvrdý sýr, sivý holoubek, sysel sbírá obilí, pije sirup, neumí sykavky, honosné sídlo, dopadli zlosyna, rychlá lasička, vločky se sypaly, síra je nerost, dám si kus sýra, prosívá přes síto, zámek Sychrov, mám osypky, zesílí píseň, namasíruju si svaly, jez do polosyta.

9 * Je nenas__tný jedlík. Honza prosí o ruku princezny. S__korka seděla na os__ce. Pos__lni se na cestu. Z roztržené s__pkoviny se s__palo peří. Na s__pku se ukládá ob__lí. V pros__nci bylo s__chravo. Zás__lku si vyzvedněte na poště. Maminka používá dětský zás__p. V s__rárně vyrábí s__ry a s__rovátku. Chleba může os__chat. Jíst s__rovou zeleninu je zdravé. Mas__té pokrmy se musí pořádně připravit. Zes__lit rádio. Ve sklepě se s__ří sudy. Vys__lený turista s__kal bolestí. Nasel sem__nka km__nu.

10 * Je nenasytný jedlík. Honza prosí o ruku princezny. Sýkorka seděla na osice. Posilni se na cestu. Z roztržené sypkoviny se sypalo peří. Na sýpku se ukládá obilí. V prosinci bylo sychravo. Zásilku si vyzvedněte na poště. Maminka používá dětský zásyp. V sýrárně vyrábí sýry a syrovátku. Chleba může osychat. Jíst syrovou zeleninu je zdravé. Masité pokrmy se musí pořádně připravit. Zesílit rádio. Ve sklepě se síří sudy. Vysílený turista sykal bolestí. Nasel semínka kmínu.


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_15."

Podobné prezentace


Reklamy Google