Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tkáně a orgány. Tkáň je soustava buněk a mezibuněčné hmoty, které mají společnou funkci a typické uspořádání. Orgány jsou složeny z různých tkání. Adhese.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tkáně a orgány. Tkáň je soustava buněk a mezibuněčné hmoty, které mají společnou funkci a typické uspořádání. Orgány jsou složeny z různých tkání. Adhese."— Transkript prezentace:

1 Tkáně a orgány

2 Tkáň je soustava buněk a mezibuněčné hmoty, které mají společnou funkci a typické uspořádání. Orgány jsou složeny z různých tkání. Adhese – desmosomy a fascie adherentes Přenos informace - nexy

3 Tkáně Epitelová (krycí, žlázové atd.) Pojivová (vazivo, chrupavka, kost, tuková tkáň) Svalová (hladká, kosterní a srdeční) Nervová (Krev)

4 Epitel Je složen převážně z buněk spojených spolu mezibuněčnými spojeními. V epitelech je jen minimální množství mezibuněčné hmoty Buňky jsou polarizované

5 Rozdělení epitelů podle uspořádání Ploché (krycí, žlázové epitely) Trámčité ( endokrinní žlázy, játra) Retikulární (thymus)

6 Rozdělení podle funkce Krycí Žlazové (endorinní a exokrinní) Respirační Resorpční Smyslové Zárodečné (produkce gamet)

7 Epitelové buňky jsou polarizované Jsou spojeny mezi sebou a jsou připojeny k podkladu Mezibuněčná spojení: Těsné spojení- zonula ocludens Adhesivní spojení – zonula adherens a desmosomy, hemidesmosomy a fokální adhese

8 Krycí epitely

9 Krycí epitel Jednovrstevný – Dlaždicový (plochý): endotel,mesotel,plíce,glomerulus v ledvině – Kubický: štítná žláza, ledvina – kanálky – Cylindrický: žaludek, střeva, žlučník, vývody žlaz, děloha

10 Víceřadý cylindrický Respirační epitel – trachea a bronchy

11 Krycí epitely Vrstevnatý epitel – Dlaždicový Rohovějící – epidermis kůže Nerohovějící – jícen, dutina ústní, vagína, močová trubice Kubický: ovarium -folikuly Cylindrický Přechodní – močový systém od kalichů až po močový měchýř a část moč. trubice

12 Přechodný epitel Močový systém – pánvičky, močovody, močový měchýř

13 Žlázy Exokrinní – produkují sekret na povrch. S povrchem spojeny systémem vývodů. Endokrinní – sekret (hormony) je produkován do krve

14 Sekret je produkován na povrch. Spojení zajišťují vývody.  Jednoduché žlázy  Tubulózní  Alveolární  Složené žlázy  Tubulózní  Alveoární  Složené Exokrinní žlázy

15 Typy sekrece Merokrinní – sekreční granula Apokrinní – granula a povrch buněk Holokrinní – celá buňka

16 Ekrinní žlázy Sekreční granula jsou vylučována exocytosou (Většina – malé potní, pankreas, slinné žlázy)

17 Holokrinní žlázy Celá buňka se rozpadá a tvoří sekret žlázy – mazové žlázy v kůži

18 Endokrinní žlázy Trámčité uspořádání Endokrinní žlázy produkují sekret (hormon) do krevních cév. Ovlivňují cílové buňky, které jsou od buněk produkujících signál (hormon) velmi vzdáleny (endokrinní sekrece) nebo ovlivňují buňky ve svém okolí (parakrinní sekrece)

19 Nervová tkáň Centrální a periferní nervová tkáň Neurony a gliové buňky Funkce – vznik, vedení, vyhodnocení a reakce

20 Neuron Tělo - perikaryon Axon – pouze jeden, vede vzruch směrem od buňky Dendrity – jeden nebo více, vede vzruch do buňky Podle počtu výběžků: Multipolární Bipolární Pseudounipolární

21 Přenos informace mezi neurony: synapse Presynaptická část – obsahuje měchýřky s mediátorem (např. acetylcholin) Synaptická štěrbina Postsynaptická část – receptory, mediátorem ovlivněné iontové kanály

22 Glie - funkce výživa neuronů podpůrná funkce hemato-encephalická bariera urychlení vedení vzruchu fagocytosa, imunitní funkce tvorba gliové jizvy

23 Glie Centrální: astrocyty oligodendrocyty mikroglie Periferní : Schwannovy buňky satelitové buňky

24 Svaly Svalová tkáň je typická tím, že je složena z buněk, které jsou nadány schopností kontrakce – pohybu.  Sval hladký  Sval příčně pruhovaný kosterní  Sval příčně pruhovaný srdeční

25 Kosterní sval Základní stavební jednotkou je vlákno

26 Kosterní sval Aktin a myosin jsou pravidelně uspořádány – tvoří myofibrily, které jsou příčné pruhované Sarkomera – úsek na fibrile Aktin a myosin se upínají do cytoskeletu a buněčné membrány, přes ni do okolního vaziva, které přenáší pohyb na kosti.

27 Sarkoplasmatické retikulum Terminální cisterny Sarkotubuly T-tubulus Rezervoár Ca++ iontů

28 Kosterní sval Kosterní vlákna se liší stavbou, funkcí a metabolismem Bílá vlákna Červená vlákna Smíšená vlákna

29 Vazivové obaly Endomysium Perimysium Epimysium Fascie Šlacha

30 Inervace svalu -nervosvalová ploténka Synapse mezi axonem a svalovým vláknem. Motorická jednotka - jeden neuron zásobuje více svalových vláken

31 Svalové vřeténko Senzitivní a motorická nervová zakončení

32 Srdeční sval Základní stavební jednotkou je buňka Buňky jsou spojeny mezibuněčnými kon- takty – interkalární- mi disky V srdeční svalu je spousta kapilár

33 Buňka srdečního svalu Aktin a myosin Mitochondrie Sarkoplasmatické retikulum Interkalární disky: Adhese – desmosomy a fascie adherentes Přenos informace - nexy

34 Převodní systém srdeční Sinoatriální uzel Atrioventrikulární uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna

35 Sval hladký Skládá se z vřetenovitých buněk. Výskyt: stěny dutých orgánů, cévy, kůže, prostata, oko Jednotlivě nebo ve vrstvách

36 Hladký sval Kontrakce je vyvolána vylitím mediátoru do okolí, přenosem nexy z okolních buněk, automaticky, natažením

37 Pojiva Pojiva jsou tkáň, která je složena z buněk a mezibuněčné hmoty. Rozdělení: Vazivo Chrupavka Kost Tuková tkáň

38 Vaziva Buňky: fibroblasty, makrofágy, plasmatické buňky, žírné buňky, bílé krvinky, tukové buňky Vlákna: kolagenní, retikulární a elastická Základní hmota amorfní: glykoproteiny a proteoglykany

39 Fibroblast Základní buňka Produkce vláken a základní hmoty amorfní GER+GA

40 Makrofágy Monocyt Histiocyt Osteoklast Mikroglie Kupferovy buňky Langerhansovy buňky

41 Plasmatické buňky Aktivované B-lymfocyty Produkce protilátek GER+GA Loukoťovité jádro

42 Žírné buňky Obsah: Heparin Histamin

43 Metibuněčná hmota Základní hmota amorfní Glykoproteiny Proteoglykany Vlákna Kolagenní vlákna Retikulární vlákna Elastická vlákna

44 Chrupavka Buňky – chondrocyty Vlákna – kolagenní i elastická Značné množství základní hmoty amorfní, více než ve vazivu (pevnost a pružnost)

45 Typy chrupavky Hyalinní chrupavka – kloubní, připojení žeber, nosní, trachea, bronchy a většina chrupavek laryngu Elastická chrupavka – epiglottis, zevní ucho, Eustachova trubice Vláknitá chrupavka – meziobratlové ploténky,kloubní chrupavka čelistního kloubu

46 Hyalinní chrupavka

47 Kost Buňky: osteocyty, osteoblasty a osteoklasty Mezibuněčná hmota: Organická – kolagenní vlákna a základní hmota amorfní Anorganická – hydroxyapatit Základní stavební jednotka lamelósní kosti: Osteon (Haversův systém) lamely koncentricky uspořádané mezi osteocyty. Uvnitř řídké vazivo, cévy a osteoklasty a osteoblasty

48 Typy kosti Lamelární kost – v dospělosti Kompaktní (v diafýze) Trabekulární (v epifýzách) Vláknitá kost (k upevnění šlach a ligament, vlakna nejsou pravidelně uspořádána, tvoří plsť Podle uspořádání kolagenních vláken


Stáhnout ppt "Tkáně a orgány. Tkáň je soustava buněk a mezibuněčné hmoty, které mají společnou funkci a typické uspořádání. Orgány jsou složeny z různých tkání. Adhese."

Podobné prezentace


Reklamy Google