Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svalová tkáň Modul B středa, 17. září 2014 15:59.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svalová tkáň Modul B středa, 17. září 2014 15:59."— Transkript prezentace:

1 Svalová tkáň Modul B středa, 17. září 2014 15:59

2 Svalová tkáň 4 aktivní součást pohybového aparátu 4 vysoce diferencovaná tkáň 4 příčně pruhovaná svalovina –kosterní svalovina –srdeční svalovina 4 hladká svalovina 4 nespecifický kontraktilní systém

3 Stavba kosterního svalu 4 epimysium (perimysium externum) –na povrchu svalu, kolagenní vazivo 4 perimysium (perimysium internum) –kolagenní vlákna –cévní a nervové pleteně 4 endomysium –lamina basalis + retikul. vlákna –cévní a nervové pleteně

4 Stavba svalu

5 Kosterní svalovina 4 svalové vlákno –mnohojaderný útvar (syncytium) –jádra na periferii –10-100 μm v průměru,délka cm až dm –vývoj: myoblasty  myotuba  sv. vlákno satelitní buňky 4 šlacha (tendon) –kolagenní vlákna –zakotvení do baz. laminy sval. vlákna

6 Svalové vlákno 4 jádra oválná uložena na periferii 4 plazmatická membrána = sarkolema –invaginuje do hloubky - T-tubuly 4 cytoplasma = sarkoplasma –myofibrily –mitochondrie, granula glykogenu, myoglobin –hladké ER = sarkoplazmatické retikulum

7 Schéma svalového vlákna

8

9

10 Elektronogram č. 23

11 Sarkomera –A-proužek - tlusté filamentum - tmavý –I-proužek - tenké filamentum - světlý –Z-linie - α-aktinin..., kotví tenká filamenta –H-proužek - jen tlustá filamenta –M-proužek - vázání tlustých f. myomesinem 4 ohraničena dvěma Z-liniemi 4 hexagonální uspořádání na příčném řezu

12 Sarkomera

13 Elektronogram č. 24

14 Myofibrily 4 vytvářejí příčné pruhování 4 tenká filamenta –aktin, tropomyosin a troponin –nebulin 4 tlustá filamenta –myosin, titin 4 spojovací proteiny –desmin, α-aktinin, dystrofin

15 Tenká filamenta 4 G-aktin polymeruje na F-aktin –dvoušroubovice 4 tropomyosin –dvojvlákno, za sebou –stabilizuje a zpevňuje filamentum 4 troponin –T, C a I globulární podjednotky –vázán na tropomyosin

16 Tlustá filamenta 4 myosin typu II –těžké řetězce a lehké řetězce –vláknitý segment - spojuje myosiny –globulární segment - vazba aktinu, ATPázová aktivita –symetrické uspořádání

17 Mechanismus kontrakce 4 tenká a tlustá filamenta se do sebe zasouvají 1. ATP je vázáno na myosin, nehydrolyzuje 2. Ca 2+ se váže na TnC  změna konformace 3. vazba aktinu a myosinu 4. hydrolýza ATP, ohnutí myosinu o 45 o 5. vazba ATP na myosin a uvolnění vazby a-m 6. opakuje se dokud je  Ca 2+

18 T-systém 4 na rozhraní A a I-proužku je T-tubulus 4 z obou stran na něj naléhá cisterna SR = triáda 4 SR je rezervoár Ca 2+ iontů –membrána obsahuje Ca 2+ -ATPázu 4 T-systém obklopuje myofibrily 4 „rozvádí“ depolarizační potenciál –otevírají se tak Ca 2+ kanály SR

19

20

21 Zásobení svalu 4 cévy i nervy se větví ve vazivu svalu 4 senzitivní nervy –nervosvalová vřeténka (délka svalu) –šlachová vřeténka (napětí svalu) –volná nervová zakončení (bolest) 4 motorické nervy –α - motoneurony –motorická jednotka

22 Motorická ploténka 4 kontakt svalu s nervem 4 nervové zakončení –bez myelinové pochvy –synaptické váčky (acetylcholin) a mitochondrie 4 synaptická štěrbina 4 svalové vlákno –druhotné spojovací záhyby –jádra, mitochondrie, ribosomy

23 Nervosvalové vřeténko 4 vlákna ve vřetenovité pochvě z vaziva 4 tzv. intrafuzální vlákna –centrální (sensorický) region –periferní (kontraktilní) region 4 inervováno senzorickými a γ-motoneurony 4 informuje o délce svalu

24 Typy svalových vláken 4 červená vlákna –hojně myoglobinu a mitochondrií –pomalejší akce, větší výdrž 4 bílá vlákna –málo myoglobinu i mitochodrií –rychlá kontrakce, slabá výdrž 4 intermediární vlákna –mezityp

25 Energetický metabolismus 4 pohotovostní zdroje - kreatinfosfát, ATP 4 zásobní látka - glykogen 4 červená vlákna - β-oxidace MK 4 bílá vlákna - anaerobní glykolýza

26 Srdeční svalovina 4 kardiomyocyty –cylindrické bb. –cca 90 x 15 μm –spojeny interkalárními disky 4 endomysium, perimysium, epimysium

27 Kardiomyocyt 4 jednojaderná bb. - oválné jádro centrálně 4 množství mitochondrií –GER, GA, glykogen, lipidy 4 kontraktilní aparát - jako v kosterním svalu 4 SR - příčně probíhá na úrovni Z-linií –jsou vytvořeny diády 4 v síních granula s ANF 4 spec. bb. excitomotorického aparátu

28

29

30 Interkalární disk 4 spojení sousedních kardiomyocytů 4 probíhají schodovitě –příčné styčné plochy - nerovné, kuželovité 4 intercelulární spoje –macula adherens - na vrcholcích kuželů, spojení bb. –fasciae adherentes - na svazích kuželů, kotví aktinová filamenta –gap junction - podélné úseky, funkční spojení

31

32 Energetický metabolismus 4 utilizuje široké spektrum látek –glukóza, laktát, ketolátky, aminokyseliny, esterifikované i neesterifikované MK

33 Hladká svalovina 4 ve stěnách dutých orgánů (cévy, střeva…) i jinde (kůže, prostata) 4 vřetenovité svalové bb. 20-500 μm dlouhé –jádro centrálně, při jeho pólech organely –bb. obklopena laminou basalis a retik. vlákny –není vyvinut T-systém –syntéza kolagenu, elastinu a proteoglykanů

34 Kontraktilní aparát hladké svaloviny 4 myofilamenta uspořádána síťovitě –nejsou sarkomery ani Z-linie –kotvení do denzních tělísek –není přítomen troponin, Ca 2+ váže kalmodulin 4 kaveoly nahrazují funkci T-tubulů 4 intermediární filamenta - funkce cytoskeletu

35

36 Elektronogram č.22

37

38 Mechanismus kontrakce 1. lehký řetězec myosinu (LC) inhibuje ATPázovou aktivitu 2. Ca 2+ -kalmodulin aktivuje myosin-LC-kinázu (přes cAMP) 3. fosforylací LC se ruší inhibice 4. vazba aktinu na myosin 5. dále jako u kosterní svaloviny

39 Inervace 4 autonomní systém 4 četné gap junctions 4 ke kontrakci dochází i pouhým protažením vlákna

40 Nespecifický kontraktilní systém 4 myoepitelové bb. –součásti exokrinních žláz –pomáhají exkreci –hvězdicovitého nebo vřetenovitého tvaru –pod kontrolou autonomního nervstva –slinné žlázy, ledvinové tubuly...

41 Regenerace svalové tkáně 4 vysoce diferencovaná tkáň 4 nízká schopnost regenerace 4 srdeční sval se hojí jizvou 4 kosterní sval se hojí jizvou + lehce regeneruje ze satelitových bb. 4 hladké svalové bb. se dělí a snadno regenerují


Stáhnout ppt "Svalová tkáň Modul B středa, 17. září 2014 15:59."

Podobné prezentace


Reklamy Google