Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TKÁNĚ OLGA BÜRGEROVÁ. Organismy mají hierarchickou strukturu buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava celkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TKÁNĚ OLGA BÜRGEROVÁ. Organismy mají hierarchickou strukturu buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava celkem."— Transkript prezentace:

1 TKÁNĚ OLGA BÜRGEROVÁ

2 Organismy mají hierarchickou strukturu buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava celkem asi 216 typů buněk v lidském těle celkem asi 216 typů buněk v lidském těle tkáň /histos, textus/= skupina buněk stejného původu,podobného tvaru sloužící určité funkci, tvoří ji buňky a mezibuněčná hmota tkáň /histos, textus/= skupina buněk stejného původu,podobného tvaru sloužící určité funkci, tvoří ji buňky a mezibuněčná hmota

3

4 Pokr. jednoduchá tkáň - tvořena jedním typem buněk jednoduchá tkáň - tvořena jedním typem buněk složená tkáň - tvořena různými buňkami složená tkáň - tvořena různými buňkami

5 TYPY TKÁNÍ existují 4 typy tkání: existují 4 typy tkání: epitelyepitely pojiva/krev, lymfa/pojiva/krev, lymfa/ svalová tkáňsvalová tkáň nervová tkáňnervová tkáň

6 EPITELY rozprostřené do plochy rozprostřené do plochy z jedné nebo více vrstev buněk - kryjí povrch nebo vystýlají dutiny z jedné nebo více vrstev buněk - kryjí povrch nebo vystýlají dutiny téměř bez mezibuněčné hmoty, buňky nasedají těsně k sobě téměř bez mezibuněčné hmoty, buňky nasedají těsně k sobě pod vrstvou buněk a sousední tkání vrstva kolagenních a retikulárních vláken v tenké dvojvrstvě = bazální membrána pod vrstvou buněk a sousední tkání vrstva kolagenních a retikulárních vláken v tenké dvojvrstvě = bazální membrána mezi buňkami nejsou cévy, naopak jsou bohatě inervovány mezi buňkami nejsou cévy, naopak jsou bohatě inervovány odolný vůči mechanickým, chemickým,tepelným vlivům odolný vůči mechanickým, chemickým,tepelným vlivům

7 EPITELY

8

9

10

11 Dělení:podle uspořádání b. plošný (jednovrstevný x vícevrstevný; víceřadý-dých.cesty, přechodní -močové cesty) plošný (jednovrstevný x vícevrstevný; víceřadý-dých.cesty, přechodní -močové cesty) mnohovrstevný-dlaždicový-pokožka mnohovrstevný-dlaždicový-pokožka trámčitý (buňky uspořádána do trojrozměrných trámců - jaterní lalůčky, endokrinní žlázy) trámčitý (buňky uspořádána do trojrozměrných trámců - jaterní lalůčky, endokrinní žlázy) retikulární (buňky se dotýkají pouze svými výběžky - thymus) retikulární (buňky se dotýkají pouze svými výběžky - thymus)

12

13

14 Dělení: podle funkce krycí a výstelkový kůže krycí a výstelkový kůže žlázový (tvořen buňkami, které se specializují na produkci látek a jsou uspořádány ve žlázy) žlázový (tvořen buňkami, které se specializují na produkci látek a jsou uspořádány ve žlázy) za účasti nervových buněk i epitely smyslové(sluchové buňky vnitřního ucha) ana chemické podněty -např. a/buňky chuťové, čichové za účasti nervových buněk i epitely smyslové(sluchové buňky vnitřního ucha) a na chemické podněty -např. a/buňky chuťové, čichové b/ na světelné podněty -např. tyčinky a čípky c/ na zvukové podněty -např. sluchový orgán resorpční epitel - pokud u krycího epitelu převažuje vstřebávání tenké střevo resorpční epitel - pokud u krycího epitelu převažuje vstřebávání tenké střevo pro tvorbu spermií zárodečný pro tvorbu spermií zárodečný

15

16 Podle: počtu vrstev jednovrstevný jednovrstevný vícevrstevný vícevrstevný

17 Podle tvaru: epitel plochý epitel plochý epitel cylindrický(válcový) epitel cylindrický(válcový) epitel kubický(krychlový) epitel kubický(krychlový)

18

19

20

21 POJIVA především z mezodermu…………..zárodečné listy především z mezodermu…………..zárodečné listy funkce pojivspojovací, oporná,metabolická funkce pojiv : spojovací, oporná,metabolická charakteristický je mezibuněčný prostor (na rozdíl od epitelů),mezibuněčná hmota je produktem buněk,které se v ní nacházejí charakteristický je mezibuněčný prostor (na rozdíl od epitelů),mezibuněčná hmota je produktem buněk,které se v ní nacházejí podle typu buněk a mezibuněčné hmoty rozlišujeme podle typu buněk a mezibuněčné hmoty rozlišujeme vazivovazivo chrupavkachrupavka kostkost

22 Mezibuněčná hmota: skládá se ze složky amorfní a vláknité skládá se ze složky amorfní a vláknité amorfní: voda, ionty, glykosaminoglykany, proteoglykany, glykoproteiny amorfní: voda, ionty, glykosaminoglykany, proteoglykany, glykoproteiny vláknitá složka: kolageny a elastiny vláknitá složka: kolageny a elastiny kolageny = pevná a neelastickákolageny = pevná a neelastická elastiny = elastická, dává např. kůži pružné vlastnostielastiny = elastická, dává např. kůži pružné vlastnosti

23 Buňky fixní - vznikají v dané tkáni, produkují její mezibuněčnou hmotu:vaziva - fibroblasty a fibrocyty, retikulární buňky, adipocyty; chrupavka - chondroblasty a chondrocyty; kostní tkáň - osteoblasty, osteocyty a osteoklasty fixní - vznikají v dané tkáni, produkují její mezibuněčnou hmotu:vaziva - fibroblasty a fibrocyty, retikulární buňky, adipocyty; chrupavka - chondroblasty a chondrocyty; kostní tkáň - osteoblasty, osteocyty a osteoklasty bloudivé (=volné) - nachází se v pojivové tkáni pouze na přechodnou část svého životního cyklu (např. leukocyty) bloudivé (=volné) - nachází se v pojivové tkáni pouze na přechodnou část svého životního cyklu (např. leukocyty)

24 Vazivo Fibroblasty – aktivní buňky – produkují mezibuněčnou hmotu, neaktivní – fibrocyt Fibroblasty – aktivní buňky – produkují mezibuněčnou hmotu, neaktivní – fibrocyt Retikulární fibroblast aktivní buňka, neaktivní retikulocyt,mízní uzliny,slezina Retikulární fibroblast aktivní buňka, neaktivní retikulocyt,mízní uzliny,slezina Tukové buňky adipocyty – tukové kapénky Tukové buňky adipocyty – tukové kapénky

25 Mezibuněčná hmota vaziva Amorfní složka Amorfní složka Vláknitá složka obsahuje fibrily- kolagenní –ve všech typech vaziva, pevné na tah, Vláknitá složka obsahuje fibrily- kolagenní –ve všech typech vaziva, pevné na tah, elastické – žlutá barva, protažitelné, retikulární – jemná, tenká, větví se,nosná síť pro buňky elastické – žlutá barva, protažitelné, retikulární – jemná, tenká, větví se,nosná síť pro buňky

26 Druhy vaziva Řídké vazivo – kolagenní, elastické a retikulární fibrily, fibroblasty a fibrocyty, vyplňuje skuliny mezi jinými tkáněmi, vazivo mezi funkční tkání se nazývá stroma Řídké vazivo – kolagenní, elastické a retikulární fibrily, fibroblasty a fibrocyty, vyplňuje skuliny mezi jinými tkáněmi, vazivo mezi funkční tkání se nazývá stroma Tuhé vazivo kolagenní – převaha kolagenních fibril – vazy, šlachy,povázky, Tuhé vazivo kolagenní – převaha kolagenních fibril – vazy, šlachy,povázky,

27

28 Druhy vaziva Elastické vazivo – žluté,převaha elastických fibril – vazy na páteři Elastické vazivo – žluté,převaha elastických fibril – vazy na páteři Retikulární vazivo – makrofágy Retikulární vazivo – makrofágy Tukové vazivo – tukové buňky adipocyty – tuk v cytoplasmě, rezervoár energie,tepelný izolátor Tukové vazivo – tukové buňky adipocyty – tuk v cytoplasmě, rezervoár energie,tepelný izolátor

29 Funkce vaziva Podpůrná Podpůrná Obalová Obalová Skladovací Skladovací Ochranná Ochranná Reparativní – jizva Reparativní – jizva Transportní živiny Transportní živiny

30 Chrupavka Bezcévná podpůrná tkáň, vzniká z mezodermu. Vytváří ji specializované buňky: Bezcévná podpůrná tkáň, vzniká z mezodermu. Vytváří ji specializované buňky: chondroblasty - aktivně vytváří mezibuněčnou hmotu. Chrupavka tím nabývá na objemu a chondroblasty se do této hmoty uzavírají. Poté se jejich metabolismus snižuje a mění se na chondroblasty - aktivně vytváří mezibuněčnou hmotu. Chrupavka tím nabývá na objemu a chondroblasty se do této hmoty uzavírají. Poté se jejich metabolismus snižuje a mění se na chondrocyty chondrocyty výživu chrupavky zajišťuje tekutina kolující v mezibuněčné hmotě výživu chrupavky zajišťuje tekutina kolující v mezibuněčné hmotě

31 Druhy: Chrupavka hyalinní (předchůdce kostí) Chrupavka hyalinní (předchůdce kostí) Chrupavka vazivová (např. spoje mezi kostmi) Chrupavka vazivová (např. spoje mezi kostmi) Chrupavka elastická (např. ušní boltce savců) Chrupavka elastická (např. ušní boltce savců)

32 Kost Kost celulární: obsahuje kostní buňky: Kost celulární: obsahuje kostní buňky: osteoblastyosteoblasty osteocytyosteocyty osteoklastyosteoklasty

33 V případě zlomeniny se osteocyty znovu aktivují do podoby tzv. osteoklastů V případě zlomeniny se osteocyty znovu aktivují do podoby tzv. osteoklastů proto se kosti mohou hojit, zatímco chrupavky nikoli proto se kosti mohou hojit, zatímco chrupavky nikoli

34 Hladká svalovina aktin a myozin netvoří sarkomeryaktin a myozin netvoří sarkomery vřetenovité jednojaderné buňkyvřetenovité jednojaderné buňky činnost pomalá, bez únavyčinnost pomalá, bez únavy nepodléhá vůlinepodléhá vůli např. trávicí trubice, cévy, dělohanapř. trávicí trubice, cévy, děloha

35 sarkomery jsousarkomery jsou buňky mají větší množství jader (vzniká tak soubuní = syncytium)buňky mají větší množství jader (vzniká tak soubuní = syncytium) dlouhá vlákna (až 10cm jedna buňka) s příčným pruhovánímdlouhá vlákna (až 10cm jedna buňka) s příčným pruhováním činnost rychlá, unavitelná, nutnost nervových podnětůčinnost rychlá, unavitelná, nutnost nervových podnětů podléhá vůlipodléhá vůli upíná se na kostruupíná se na kostru

36 Sarkomery jsouSarkomery jsou síť buněk s můstky a příčným pruhovánímsíť buněk s můstky a příčným pruhováním každá buňka má však jen jedno jádro; buňky jsou spojeny jemnými přepážkami označovanými jako interkalární diskykaždá buňka má však jen jedno jádro; buňky jsou spojeny jemnými přepážkami označovanými jako interkalární disky činnost rychlá, stálá, bez únavy, vlastní automacie, látkově a nervově ovlivnitelnáčinnost rychlá, stálá, bez únavy, vlastní automacie, látkově a nervově ovlivnitelná nepodléhá vůlinepodléhá vůli

37

38 Vzniká z ektodermu Vzniká z ektodermu dendrity - vedou akční potenciály dovnitř buňky (dendros = strom) dendrity - vedou akční potenciály dovnitř buňky (dendros = strom) axon - vede akční potenciály z buňky ven axon - vede akční potenciály z buňky ven synapse - místo, kde se setkávají dvě nervové buňky synapse - místo, kde se setkávají dvě nervové buňky neurosvalová ploténka - nervová zakončení v příčně pruhovaných svalech neurosvalová ploténka - nervová zakončení v příčně pruhovaných svalech

39


Stáhnout ppt "TKÁNĚ OLGA BÜRGEROVÁ. Organismy mají hierarchickou strukturu buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava celkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google