Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kultura na počátku novověku Renesance a humanismus Výtvarné umění Vzdělanost a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kultura na počátku novověku Renesance a humanismus Výtvarné umění Vzdělanost a literatura."— Transkript prezentace:

1 Kultura na počátku novověku Renesance a humanismus Výtvarné umění Vzdělanost a literatura

2 Anotace  Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy renesance v oblasti vědy, umění, literatury, vzdělanosti a hudby v Evropě i u nás  cílová skupina: 8. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí renesancí a její literaturou, uměním  použitý materiál: učebnice dějepisu pro 7. roč. SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 Výtvarné umění  zájem člověka o pozemský svět se projevuje i ve výtvarném umění  umělci se učí zobrazovat skutečnost realisticky = tak, jak skutečně vypadají  využívá se perspektiva = vzdálenější předměty se jeví jako menší a méně barevné  častým motivem jsou krajiny  zůstávají i náboženské výjevy  umělci si velice často a rádi vybírají i náměty z řecké a římské mytologie  objevuje se krása nahého lidského těla  velice oblíbeným námětem jsou i portréty panovníků, ale i jiných vysoce postavených osobností  sochařství – bylo zachováno mnoho antických soch, takže cesta k napodobení antiky byla jednodušší

4 Vzdělanost a literatura - Evropa  touha renesančního člověka po poznávání  ideálem se stává všestranně nadaný moudrý člověk  ztělesněním ideálu byl Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci  malíř  architekt  vědec a vynálezce  anatom

5 Leonardo da Vinci Leonardo di ser Piero da Vinci (toskánsky Lionardo) (15. dubna 1452 Anchiano u Vinci – 2. května 1519 Cloux u Amboise) byl všestranná renesanční osobnost. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.15. dubna 1452Vinci2. května 1519ClouxAmboiserenesančnímalířsochařarchitekt přírodovědechudebníkspisovatel vynálezcekonstruktér

6 Vzdělanost a literatura - Evropa  za základ vzdělání je považována znalost jazyků  latina je stále považována za mezinárodní dorozumívací jazyk vzdělanců  studuje se však i řečtina a hebrejština  své uplatnění především díky reformaci a překladům Bible získávají i národní jazyky  vznikají nové vědní obory  studium přírody  fyzika  chemie  botanika  anatomie – důležitá nejen pro lékaře, ale i pro umělce  astronomie  literatura  Giovanni Boccaccio – Dekameron Giovanni Boccaccio  William Shakespeare – dramata William Shakespeare

7 Astronomie  Mikoláš Koperník přichází s teorií, která popírá dosavadní učení, že středem vesmíru je Země a vše ostatní se kolem ní točí = geocentrická teorie  nová teorie říká, že středem vesmíru je Slunce a kolem něj obíhají planety = heliocentrická teorie

8

9 Giovanni Boccaccio Giovanni Boccaccio (16. července 1313 v Toskánsku (zřejmě v Certaldu) – 21. prosince 1375 v Certaldu) byl italský renesanční básník a novelista. Je všeobecně považován za zakladatele italské umělecké prózy.16. července 1313Toskánsku Certaldu21. prosince1375italskýrenesančníprózy

10 William Shakespeare William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 1564 – 23. dubna 1616) byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu.pokřtěn 26. dubna156423. dubna 1616 básníkdramatik evropskéhodramatu

11 Vzdělanost a literatura - Čechy  lidé kteří v Čechách toužili po vzdělání mohli navštěvovat:  Karlovu univerzitu  husitská (podobojí)  katolickou univerzitu  jezuitská = katolická  jezuité otevírají řadu gymnázií  úroveň „husitské“ univerzity poněkud klesá  nastává období nebývalého rozkvětu české literatury především díky vynálezu knihtisku  vzniká řada tiskáren – Jiří Melantrich, Daniel Adam z Veleslavína  vychází naučná literatura, slovníky, učebnice jazyků, cestopisy  nový překlad Bible od jednoty bratrské se stal vzorem pro spisovnou češtinu  překlad nebyl z latiny, ale z původních jazyků

12 Bible kralická Bible kralická je českou [1] tištěnou biblí, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty. [1]biblíhebrejštinyaramejštinyřečtiny Jednoty bratrskéKralice latinskéVulgáty

13 Hudba  obliba vícehlasých skladeb, kdy jedna melodie je hlavní a ostatní hlasy ji doplňují  skládají se mše  obliba instrumentálních skladeb  oblíbeným nástrojem je loutna  šlechta si vydržuje na svých dvorech dvorské kapely  skladatelé: Adam Michna z Otradovic, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

14 Renesance a humanismus – Výtvarné umění, vzdělanost a literatura, hudba Zápis

15 Renesance a humanismus – Výtvarné umění, vzdělanost a literatura, hudba Výtvarné umění  realistické zobrazování světa  perspektiva  náměty: náboženské výjevy, portréty, náměty z mytologie, lidské tělo  sochaři tvoří podle antických předloh Vzdělanost a literatura  touha poznávat  ideálem je všestranně nadaný moudrý člověk  Leonardo da Vinci = ztělesnění ideálu člověka  nutnost znalosti jazyků  studium nových věd: fyzika, chemie, botanika, astronomie  vznikají knihy, které se čtou dodnes: Dekameron (Boccaccio), Shakespearova dramata

16 Renesance a humanismus – Výtvarné umění, vzdělanost a literatura, hudba Situace v Čechách  možnost vzdělání na Karlově univerzitě nebo na katolické jezuitské univerzitě  nutnost znalosti latiny  rozkvět českého jazyka a literatury díky knihtisku  Jiří Melantrich  Daniel Adam z Veleslavína  nový překlad Bible = Bible kralická  vznikl z původních textů ne z latinské Vulgaty  vzor pro moderní češtinu  Hudba  vícehlasé skladby  instrumentální skladby  dvorské kapely  loutna

17 Shrnující otázky  Kdo byl ideálem renesančního člověka?  Které cizí jazyky se studovaly? Najděte, proč zrovna tyto.  Proč došlo k rozvoji národních jazyků v literatuře?  Které nové vědní obory vznikly? Existují dodnes?  Co nového přinesla astronomie?  Proč jsou některá renesanční díla dodnes oblíbená?  Na jakých školách mohli lidé v českých zemích studovat? Jakým jazykem se vyučovalo?  Co podpořilo rozvoj české literatury?  Proč myslíte, že překladatelé Bible kralické nechtěli vycházet z latinského překladu Bible?  Jaký význam měl nový překlad Bible?  Jak se liší renesanční vícehlas od staršího vícehlasu?


Stáhnout ppt "Kultura na počátku novověku Renesance a humanismus Výtvarné umění Vzdělanost a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google