Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomová elektrárna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomová elektrárna."— Transkript prezentace:

1 Atomová elektrárna

2 Řetězová jaderná reakce probíhá v aktivní zóně jaderného reaktoru.
V jaderné elektrárně se teplo,potřebné k výrobě elektřiny , získává řetězovou jadernou reakcí /uran 235/ Řetězová jaderná reakce probíhá v aktivní zóně jaderného reaktoru. Jaderný reaktor je zařízení, v němž probíhá řetězová reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu. Teplo, které odevzdá horká voda parogenerátoru, slouží k vytváření páry k pohánění turbíny. Ocelová konstrukce Řídící tyče pohlcují neutrony v případě nebezpečí havarijní tyče automaticky zastaví řetězovou reakci Chladicí voda pohlcuje neutrony Palivové kazety vydrží v palivovém cyklu 5 let

3 Při řetězové reakci vzniká v reaktoru hodně tepla, které se chladící látkou odvádí pryč. Ve výměníku se tímto teplem ohřívá voda a mění se na páru. Párou se pohání turbína, která otáčí generátorem na výrobu elektrické energie. Alternátor přeměňuje kinetickou energii na elektrickou Sekundární okruh modrá /voda/ červená/pára/ elektrický generátor primární okruh voda transformátor Chladicí věž řídící tyče turbína reaktor Chladicí okruh

4 Primární a sekundární okruh
Jadernou reakcí v reaktoru se vyrábí teplo Toto teplo cirkuluje primárním okruhem Průnik primárního a sekundárního okruhu v parogenerátoru Odvádí tepelnou energii, která v parogenerátoru přeměňuje vodu na páru. Pára pak roztáčí turbíny, které vyrábí mechanickou energii Pára opět kapalní, dostane se do parogenerátoru a činnost se opakuje Řetězová reakce je bezpečně řízená parogenerátor Do sekundárního okruhu již nebezpečné záření neproniká čerpadlo reaktor

5 JADERNÉ ELEKTRÁRNY V ČR
Pokrývají cca 31% celkové spotřeby el. energie v ČR Temelín Dukovany

6 BEZPEČNOST JADERNÉ ELEKTRÁRNY
v případě nebezpečí havarijní tyče automaticky zastaví řetězovou reakci celá jaderná část je uzavřena v ochranné obálce– ani pád letadla by neměl narušit jeho těsnost jaderné elektrárně i v jejím okolí je neustále měřena úroveň radioaktivity /dozimetr/ Ochranné systémy v elektrárně jsou několikanásobné a na sobě nezávislé za normálních okolností je jaderná elektrárna bezpečná a ekologická možnost havárie a nedořešená otázka jaderného odpadu však vyvolávají obavy

7 USKLADNĚNÍ JADERNÉHO ODPADU V ČR
Použité palivové kazety se po vyjmutí z reaktoru uloží do bazénu použitého paliva pod vrstvu vody; ta slouží jako médium stínicí záření, ochrana obsluhy jaderné elektrárny i jako chladivo, které odvádí zbytkové teplo. Po určité době se použité jaderné palivo převeze v transportním kontejneru do skladu použitého paliva. Tam je bezpečně uloženo až do přepracování nebo konečného uložení. Obě naše jaderné elektrárny mají vlastní sklady použitého paliva. Jejich kapacita by měla být dostačující pro provoz na dobu, po kterou se předpokládá provoz obou českých jaderných elektráren. Všechna v současnosti provozovaná úložiště radioaktivních odpadů v České republice, tj. úložiště v JE Dukovany, a dále úložiště Richard u Litoměřic a Bratrství v Jáchymově, byla k od roku 2000 převedena do majetku státu a svěřena do správy Správy úložišť radioaktivního odpadu; to převzalo odpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivního odpadu v ČR.

8 NEVÝHODY JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Problémy s vyhořelým jaderným palivem - musí se uložit v trvalém podzemním úložišti. V případě havárie mohou být hrozivé následky Havárie: havárie vThree Mile Island nepřinesla žádné oběti ani dopady na životní prostředí havárie v Černobylu si vyžádala přibližně 70 přímých obětí, oběti radiace způsobené zvýšeným počtem výskytu rakovin se odhadují na několik tisíc. havárie ve Fukušimě byla způsobena zemětřeseníma následným tsunami.V důsledku této havárie nikdo nezahynul.

9

10

11 Mnohem menší znečištění prostředí než např. u tepelné elektrárny.
VÝHODY JADERNÉ ELEKTRÁRNY Malé množství paliva lze přeměnit na velké množství energie. Objem spotřebovaného paliva je velmi malý. Jaderný blok o výkonu 1000 MW potřebuje ročně pouze zhruba 32 tun paliva Mnohem menší znečištění prostředí než např. u tepelné elektrárny. Náklady na provoz jaderné elektrárny jsou relativně malé. Malá plocha zabraná elektrárnou na jednotku dodávané elektrické energie. Při normálním provozu se jedná o velmi ekologický zdroj. Problémy s ekologickými dopady mohou nastat pouze v případě havárie. provoz jaderné elektrárny nezatěžuje ovzduší tak jako tepelná

12 Černobyl Nultá hodina Černobyl : Vteřiny před katatrofou Fukušima Vteřiny před katastrofou: Černobyl: 25 let od exploze


Stáhnout ppt "Atomová elektrárna."

Podobné prezentace


Reklamy Google