Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomová elektrárna. V jaderné elektrárně se teplo,potřebné k výrobě elektřiny, získává řetězovou jadernou reakcí /uran 235/ Řetězová jaderná reakce probíhá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomová elektrárna. V jaderné elektrárně se teplo,potřebné k výrobě elektřiny, získává řetězovou jadernou reakcí /uran 235/ Řetězová jaderná reakce probíhá."— Transkript prezentace:

1 Atomová elektrárna

2 V jaderné elektrárně se teplo,potřebné k výrobě elektřiny, získává řetězovou jadernou reakcí /uran 235/ Řetězová jaderná reakce probíhá v aktivní zóně jaderného reaktoru. Teplo, které odevzdá horká voda parogenerátoru, slouží k vytváření páry k pohánění turbíny. Ocelová konstrukce Řídící tyče pohlcují neutrony v případě nebezpečí havarijní tyče automaticky zastaví řetězovou reakci Chladicí voda pohlcuje neutrony Palivové kazety vydrží v palivovém cyklu 5 let Jaderný reaktor je zařízení, v němž probíhá řetězová reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu.

3 Při řetězové reakci vzniká v reaktoru hodně tepla, které se chladící látkou odvádí pryč. Ve výměníku se tímto teplem ohřívá voda a mění se na páru. Párou se pohání turbína, která otáčí generátorem na výrobu elektrické energie. Alternátor přeměňuje kinetickou energii na elektrickou Chladicí věž Chladicí okruh turbína transformátor reaktor řídící tyče elektrický generátor primární okruh voda Sekundární okruh modrá /voda/ červená/pára/

4 Primární a sekundární okruh Jadernou reakcí v reaktoru se vyrábí teplo Toto teplo cirkuluje primárním okruhem Průnik primárního a sekundárního okruhu v parogenerátoru Primární: Odvádí tepelnou energii, která v parogenerátoru přeměňuje vodu na páru. Pára pak roztáčí turbíny, které vyrábí mechanickou energii Pára opět kapalní, dostane se do parogenerátoru a činnost se opakuje Sekundární: čerpadlo parogenerátor reaktor Do sekundárního okruhu již nebezpečné záření neproniká Řetězová reakce je bezpečně řízená

5 JADERNÉ ELEKTRÁRNY V ČR Pokrývají cca 31% celkové spotřeby el. energie v ČR Temelín Dukovany

6 BEZPEČNOST JADERNÉ ELEKTRÁRNY v případě nebezpečí havarijní tyče automaticky zastaví řetězovou reakci celá jaderná část je uzavřena v ochranné obálce– ani pád letadla by neměl narušit jeho těsnost jaderné elektrárně i v jejím okolí je neustále měřena úroveň radioaktivity /dozimetr/ Ochranné systémy v elektrárně jsou několikanásobné a na sobě nezávislé za normálních okolností je jaderná elektrárna bezpečná a ekologická možnost havárie a nedořešená otázka jaderného odpadu však vyvolávají obavy

7 Použité palivové kazety se po vyjmutí z reaktoru uloží do bazénu použitého paliva pod vrstvu vody; ta slouží jako médium stínicí záření, ochrana obsluhy jaderné elektrárny i jako chladivo, které odvádí zbytkové teplo. Po určité době se použité jaderné palivo převeze v transportním kontejneru do skladu použitého paliva. Tam je bezpečně uloženo až do přepracování nebo konečného uložení. USKLADNĚNÍ JADERNÉHO ODPADU V ČR Obě naše jaderné elektrárny mají vlastní sklady použitého paliva. Jejich kapacita by měla být dostačující pro provoz na dobu, po kterou se předpokládá provoz obou českých jaderných elektráren. Všechna v současnosti provozovaná úložiště radioaktivních odpadů v České republice, tj. úložiště v JE Dukovany, a dále úložiště Richard u Litoměřic a Bratrství v Jáchymově, byla k od roku 2000 převedena do majetku státu a svěřena do správy Správy úložišť radioaktivního odpadu; to převzalo odpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivního odpadu v ČR.

8 NEVÝHODY JADERNÉ ELEKTRÁRNY Problémy s vyhořelým jaderným palivem - musí se uložit v trvalém podzemním úložišti. V případě havárie mohou být hrozivé následky Havárie: havárie vThree Mile Island nepřinesla žádné oběti ani dopady na životní prostředí havárie v Černobylu si vyžádala přibližně 70 přímých obětí, oběti radiace způsobené zvýšeným počtem výskytu rakovin se odhadují na několik tisíc. havárie ve Fukušimě byla způsobena zemětřeseníma následným tsunami.V důsledku této havárie nikdo nezahynul.

9

10

11 VÝHODY JADERNÉ ELEKTRÁRNY Malé množství paliva lze přeměnit na velké množství energie. Objem spotřebovaného paliva je velmi malý. Jaderný blok o výkonu 1000 MW potřebuje ročně pouze zhruba 32 tun paliva Mnohem menší znečištění prostředí než např. u tepelné elektrárny. Náklady na provoz jaderné elektrárny jsou relativně malé. Malá plocha zabraná elektrárnou na jednotku dodávané elektrické energie. Při normálním provozu se jedná o velmi ekologický zdroj. Problémy s ekologickými dopady mohou nastat pouze v případě havárie. provoz jaderné elektrárny nezatěžuje ovzduší tak jako tepelná

12 Černobyl Nultá hodina https://www.youtube.com/watch?v=qJWoxUzZPNM Fukušima Vteřiny před katastrofou: https://www.youtube.com/watch?v=qJWoxUzZPNM https://www.youtube.com/watch?v=qJWoxUzZPNM Černobyl : Vteřiny před katatrofou https://www.youtube.com/watch?v=H9E4NN2uBr4 Černobyl: 25 let od exploze https://www.youtube.com/watch?v=vCASJcY70pg


Stáhnout ppt "Atomová elektrárna. V jaderné elektrárně se teplo,potřebné k výrobě elektřiny, získává řetězovou jadernou reakcí /uran 235/ Řetězová jaderná reakce probíhá."

Podobné prezentace


Reklamy Google