Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO 2 – HCO 3 ¯ – CO 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO 2 – HCO 3 ¯ – CO 3."— Transkript prezentace:

1 oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO 2 – HCO 3 ¯ – CO 3 ² ¯ který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( pH, neutralizační a tlumivou kapacitu, agresivitu, inkrustační účinky) pH pro pitnou vodu 6,5 – 9,5 MH

2 formy výskytu ve vodách volný CO 2 (symbol H 2 CO 3 ) je rozpuštěný ve vodě vázaný CO 2 hydrogenuhličitany HCO 3, CO 3 celkový oxid uhličitý TIC anorganicky vázaný uhlík

3 výskyt ve vodách volný oxid uhličitý – v přírodních vodách s pH < 8,3 (jednotky – desítky mg/l prosté podz.vody a více v minerálních vodách) v závislosti na hodnotě pH hydrogenuhličitany – jsou běžnou převládající součástí podz. vod, s vyšší Σ M ztrácí dominantní postavení uhličitany - v nízkých koncentracích, proto nejsou analyticky dokazatelné malé koncentrace v podz. v. jsou prokazatelné až při pH> 8,3

4 neutralizační kapacitou se rozumí látkové složení silné jednosytné kyseliny (zásady) v mmol, které spotřebuje 1 litr vody k dosažení určité hodnoty pH kyselinová kapacita KNK zásadová kapacita ZNK neutralizační kapacita je integrálem tlumivé kapacity v daném rozmezí pH v přírodních vodách je to KNK 4,5 a ZNK 8,3 KNK 4,5 (mmol/l) = HCO 3 (mmol/l)

5 agresivní CO 2 rovnovážný CO 2 je volný (H 2 CO 3 ), který je v rovnováze s koncentrací iontů vápníku a hydrogenuhličitanů =vápenato-uhličitanová rovnováha CaCO 3 + H 2 CO 3 = Ca + 2HCO 3 při jeho poklesu – inkrustace při jeho nadbytku – agresivní CO 2 (Heyerova zkouška) Langelierův index I s (rozdíl mezi skutečnou a fiktivní hodnotou pH ) I s = 0 rovnovážný stav I s < 0 agresivní I s > 0 inkrustující

6 radioaktivní látky nuklid – druh atomů,které mají stejné protonové (atomové) číslo Z a nukleonové (hmotnostní) číslo A Pokud mají nuklidy stejná protonová čísla, ale rozdílná nukleonová čísla nazývají se izotopy Nuklidy : stabilní radionuklidy : přírodní umělé Radionuklid- poločas přeměny – druh záření a jeho energií Mírou mohutnosti radioaktivního zdroje je aktivita

7 radioaktivní látky měření radioaktivity : celková objemová aktivita α, β stanovení jednotlivých radionuklidů (radon,radium,tritium,uran…) jednotkou aktivity je becquerel Bq vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 směrné hodnoty : ²²² Rn, aktivita α, aktivita β 50 0,2 0,5 (Bq/l) pro vodu dodávanou do veřejných vodovodů MH pro 15 přírodních radionuklidů

8 chemické analýzy vzorků vod

9

10

11 grafické zpracování chemismu

12

13

14 grafické zpracování chemismu – podzemní voda z permokarbonu

15 grafické zpracování chemismu – křída – kvartér – břehová infiltrace

16

17 pramenOhře Na+2325 K+154 Ca++17441 Mg++5011 Cl-3323 NO3-1319 HCO3-39160 SO4--357111 ΣM 1067 301

18 pramenOhře 1. deprese 2. deprese 3. deprese 4. deprese Na+23253024 25 K+15424161310 Ca++174412311059977 Mg++501152262019 Cl-332355344330 NO3-1319 1719 HCO3-39160360195146 SO4--357111511207179165 ΣM 1067 301 1290 633 548 498

19 kontaminace podzemní vody

20

21

22

23 grafické zpracování chemismu – kontaminace podzemní vody

24

25 studna CHI1CH I2 Na+172012 K+99613 Mg++94310 Ca++10658281 Cl-615073 HCO3-22300 SO4-97308148 CO3-07824 OH-04274

26 alekinova klasifikace : 3 třídy -3 skupiny – 4 typy podzemní vody HCO3- CaMgNa SO4-- CaMgNa Cl- CaMgNa I. II. III. I. HCO3- >Ca a Mg II. HCO3- < (Ca+Mg) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3223531/slides/slide_26.jpg", "name": "alekinova klasifikace : 3 třídy -3 skupiny – 4 typy podzemní vody HCO3- CaMgNa SO4-- CaMgNa Cl- CaMgNa I.", "description": "II. III. I. HCO3- >Ca a Mg II. HCO3- < (Ca+Mg)

27 Hodnocení chemismu kontrola analýz : součet c.z kationtů = c.z. aniontů analýzy kontrolních vzorků akreditace laboratoří r e p r e z e n t a t i v n í v z o r k y v o d hydrogeochemické hodnocení hydrobiologické hodnocení mikrobiologické hodnocení

28 hydrogeochemické hodnocení v prostoru : náhlé prostorové změny v chemismu (vliv hg. poměrů) kontinuální prostorové změny (interakce hornina – voda = zonálnost) v čase : náhlé časové změny v chemismu změna hydrodynamických podmínek periodické změny klima –vymývání NO3- systematické změny zásah do proudění podzemní vody

29 Hodnocení chemismu 1.účel hydrochemických prací 2.informace o analyzovaných vzorcích (dokumentace odběrových míst, způsob odběru, druhy analýz, laboratoř, protokoly rozborů 3.základní zjištěné údaje : celková mineralizace, pH, typ vody, zjištěné charakteristické údaje – tabulky, grafy 4.hodnocení jakosti vody podle účelu hydroch. prací 5.hypotéza o tvorbě chemismu, včetně zdrojů znečištění 6.předpověď vývoje jakosti vody 7.návrh dalšího sledování

30 chemismus podzemní vody Prostá podzemní voda Σ mineralizace< 1 g/l Minerální voda Σ mineralizace>1g/l – 5, 5-15, >15g/l Σ CO 2 rozpuštěný > 1 g/l = kyselky Teplota > 25 o C (termy) S II > 1 mg/l, I - > 5 mg/l, Fe > 10 mg/l, As > 0,7 mg/l, Rn 1 370 Bq/l

31

32 Hlavní kationty:vápník-hořčík-sodík-draslík Hlavní anionty: hydrogenuhličitany HCO - 3 sírany SO 4 2- chloridy Cl - Běžně se vyskytující se ionty v nízkých koncentracích: mangan, železo,amoniak dusičnany, obsah CO 2 Teplota vody 8-12 0 C, pH 6,5 -9,5 Chemismus podzemní vody

33 Látky ovlivňující změnu jakosti podzemní vody přirozené x antropogenní Mikrobiologické a biologické ukazatele : Fekální koliformní bakterie > enterokoky >koliformní >mezofillní >psychrofilní bakterie Živé a mrtvé organismy

34 Fyzikální a chemické ukazatele : Anorganické Sb,As,Be,B,(bromičnany), Cd,Cr,Cu,CN-F-,Pb,Hg,Ni,Se,Ag Mn,NO3-,NO2- Látky ovlivňující změnu jakosti podzemní vody zdravotně významné

35 Organické Těkavé (TOL)- BTEX, Cl-U Obtížně těkavé – PAU,PCB,ostatní RL Pesticidy

36 UKAZATELÉ, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody NEL pH BARVA ZÁKAL CHUŤ PACH CHSK Mn NH 4 Na Fe Al SO 4 Cl Rozpuštěné látky > 1g/l

37 POŽADAVKY NA VODU -PITNÁ – BALENÁ KOJENECKÁ- BALENÁ STOLNÍ – BALENÁ PITNÁ VODA PRO CHOV DOBYTKA A DRŮBEŽE – PRO CHOV RYB VODA PRO ZÁVLAHU

38 VODA VE STAVEBNICTVÍ KOROZE POŽADAVKY NA JAKOST VODY : DOPRAVOVANÉ POTRUBÍM BETONÁŘSKÉ VODY NÁPOROVÉ VODY ( PROPUSTNOST HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ X ODOLNOST BETONU)

39

40 AGRESIVNÍ NÁPOROVÉ VODY VODY MÁLO MINERALIZOVANÉ (HLADOVÉ) VODY KYSELÉ VODY S AGRESIVNÍM CO 2 VODY SÍRANOVÉ VODY S VYŠŠÍM OBSAHEM Mg VODY S VYŠŠÍM OBSAHEM NH 4 OSTATNÍ VODY CEMENTOVÝ BACIL 3CaO.Al 2 O 3.3CaSO 4. 30H 2 O Ettringit= Candlotova sůl 30 H 2 O

41 povrchové vody odběry reprezentativních vzorků vod podzemní vody prameny využívané objekty čerpanépřetokové nevyužívané objekty srážkové vody

42 odběry reprezentativních vzorků vod četnost odběrů – cíl hydrochemických prací finance -variabilita sledovaného ukazatele – -důležitost vybraného objektu ve zvodněném systému

43 zásady správného odběru vzorků vod spolupráce s laboratoří před odběrem prameny: zachycené – nezachycené využívané - čerpané objekty : místo odběru, hloubka čerpadla, Q, s, využívané přetokové objekty: místo odběru,Q,tlak+atm. nevyužívané objekty: vystrojení, způsob odběru : Q, s,t, před odběrem, čerpadlo-vzorkovač povrchové vody: povrchový-hloubkový odběr vzorků srážkové vody : jednorázové x směsné vzorky


Stáhnout ppt "Oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO 2 – HCO 3 ¯ – CO 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google