Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypertermie Alexandr MEGELA Václav LOUDA Hypertermie Ohřev tkání na teploty 39°C (nízkoteplotní) Nebo v intervalu 41 – 45°C (vysokoteplotní) 1. Použití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypertermie Alexandr MEGELA Václav LOUDA Hypertermie Ohřev tkání na teploty 39°C (nízkoteplotní) Nebo v intervalu 41 – 45°C (vysokoteplotní) 1. Použití."— Transkript prezentace:

1

2 Hypertermie Alexandr MEGELA Václav LOUDA

3 Hypertermie Ohřev tkání na teploty 39°C (nízkoteplotní) Nebo v intervalu 41 – 45°C (vysokoteplotní) 1. Použití 2. Biologické principy hypertermie 3. Léčba hypertermií 4. Interakce elmag.pole a biolog.tkáně 5. Termometrie 6. Vlnovodné aplikátory 7. Testování aplikátorů a biologické tkáně 8. Klinické studie 9. Závěr

4 Použití Recidiva nádoru (byly-li vyčerpány možnosti radioterapie) Nádory s průměrem větším než 2 cm Radioresistentní nádory Předoperační zmenšení objemu nádoru Dětská onkologie

5 Biologické principy hypertermie Rakovinná tkáň - spotřeba více energie a živin - vznik nových krevních kapilár (chaotická struktura) – neschopnost reakce na vyšší teploty

6 Biologické principy hypertermie Zvýšení teploty – kolaps krevního řečiště nádoru : –Špatný odvod tepla –Nedostatek kyslíku a živin –Zvýšená acidita Hypertermie ničí zejména zakyselené rak.buňky (rozrušuje cytoskelet,plazmatickou membránu,jádro,narušuje stabilitu buněčných proteinů)

7 Léčba hypertermií TERMORADIOTERAPIE U nádorů s průměrem větším než 2 cm – špatné krevní zásobení s následujícími důsledky: Kyselost Tendence k metastázám Nedostatek kyslíkových radikálů – odolnost proti ionizujícímu záření (radioresistence) Nízkoteplotní hypertermií : zvýšíme průtok krve do tkáně – více kyslíku …

8 Termoradioterapie Ionizující záření ničí DNA rakovinné buňky, ohřev zabraňuje jejímu obnovení Fáze dělení buňky a jejich náchylnost k jednotlivým typům léčby: G1 … buňka roste, připravuje se na dělení (odolná proti zvýšené teplotě) S … zdvojnásobuje se obsah DNA (odolné proti radioterapii, nejvyšší citlivost na teplotu) G2 … druhá růstová fáze (citlivost na teplotu) M … rozdělení buňky ( citlivost na teplotu je malá)

9 Termochemoterapie Zvýšením průtoku krve dojde k větší absorpci účinných látek Látky podávané ve speciálních kapslích (liposomy) se uvolňují působením hypertermie až v nádoru – omezení negativních vlivů (perfusion)

10 Vedlejší účinky termoterapie Slabost Bolest Zvracení Závratě Snížení počtu krvinek Popáleniny,puchýře Zhoršení ostatních nemocí Neplodnost Nežádoucí zvýšené vstřebávání léků

11 Interakce elmag.pole a tkáně Maxwellova rovnice : tgδ… ztrátový činitel,vzniká díky zpoždění vektoru polarizace za vektorem intenzity vnějšího el. pole

12 Termometrie Invazivní  Termočlánek  Termistor  Optický senzor Komplikace při měření kovovými čidly  Elmag. pole je ohřívá  Čidla ovlivňují rozložení elmag. pole  Díky tepel.vodivosti zkreslení měřené teploty v daném místě Obrana :  čidla zavedena kolmo k vektoru E  Generátor energie je střídavě vypínán a zapínán- vyrovnání teplot

13 Termometrie Neinvazivní  Nukleární magnetická rezonance  Mikrovlnná radiometrie Každé těleso vyzařuje do svého okolí energii(Planckův vyzařovací zákon) Maximum energie v infračervené oblasti, v mikrovlnné oblasti musíme snímaný šumový signál hodně zesílit tzn. Mikrovlnný radiometr musí obsahovat vf zesilovač, detektor a nf filtr Radiometr nastavený na určité kmitočtové pásmo měří teplotu v určité hloubce pod povrchem f(GHz)d(cm) 8,000,3 0,432,0 0,103-4

14 Vlnovodné aplikátory Výhody: - nejmenší ztráty přenášené energie - přenos největšího výkonu - široké přenášené pásmo - zcela potlačené vyzařování elmag.energie Požadavky na aplikátor : - dobrá distribuce energie - impedančí přizpůsobení (vodní bolus) - potlačení povrchových a rozptýlených vln - minimální interference s termometrickými prvky

15 Typy aplikátorů Pro lokální léčbu - Vlnovodný aplikátor teploty 42 – 45°C, pracovní frekvence 434 MHz průměr 15 cm hloubka vniku 3 cm

16 Typy aplikátorů - intersticiální – invazivní, problém s umístěním antén - intrakavitární – umístěny v dutinách (vagína, děloha, močová trubice, jícen,hyperplasie prostaty…)

17 Typy aplikátorů Pro regionální léčbu: Kolem 42 °C Delší doba ohřevu Soustava lokálních aplikátorů – složitější výpočty

18

19 Typy aplikátorů Pro celotělovou léčbu do 40°C rakovina s metastázami nejnáročnější z hlediska přípravy,průběhu a vyhodnocení výzkum možného použití pro léčbu AIDS

20 Vlhká atmosféra zabraňující pocení a ztrátě energie Potřebnou teplotu dosáhneme během 60-90min. Nevhodné pro lidi s kovoými implanty nebo kardiostimulátory

21 Testování aplikátorů a modelování biologické tkáně Musíme uvažovat : - permitivita tkáně, el.a tepel.vodivost tkáně - měrné teplo -vliv krevního řečiště - prostorové rozložení biolog tkáně Tkáň modelujeme pomocí tzv.fantomu Svalovou tkáň nejlépe vystihuje roztok: 60% … solný roztok 22,5% … cukr 17,5% … superstuff Dále můžeme použít např. : agar, olej, mouka, med

22 Soustava pro 3D měření rozložení SAR SAR(specific absorption rate) – výkon absorbovaný v jednom kilogramu tkáně Bezpečná hranice = 4 W/kg (hygienická norma 10x menší)

23 Klinické studie v ČR Studie 1985 – 1990 63 osob (primární nádory 11,zbytek recidivy nebo metastatické nádory) Výsledky : Úplná odezva 52,4% Částečná odezva 31,7% Bez odezvy 15,9% Výsledky zahraničních studií – podobný charakter

24 Závěr Výsledky studií se jeví jako uspokojivé, přesto však je hypertermie stále ve stádiu dalšího výzkumu. Většinou je používána jako doplňková léčba k radioterapii a chemoterapii, jejichž účinky zlepšuje. Zvyšuje procento přežití a kvalitu života pacientů Jako každá léčba má i hypertermie svá rizika a vedlejší účinky

25 Seznam použité literatury Vrba Jan : Lékařské aplikace mikrovlnné techniky(skriptum ČVUT, Praha 2003) www.bsdmc.com The Lancet Oncology (www.oncology.thelancet.com)


Stáhnout ppt "Hypertermie Alexandr MEGELA Václav LOUDA Hypertermie Ohřev tkání na teploty 39°C (nízkoteplotní) Nebo v intervalu 41 – 45°C (vysokoteplotní) 1. Použití."

Podobné prezentace


Reklamy Google