Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ Uherský Brod, 8. 10. 2014 PaedDr. Petr Navrátil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ Uherský Brod, 8. 10. 2014 PaedDr. Petr Navrátil."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ Uherský Brod, 8. 10. 2014 PaedDr. Petr Navrátil

2 Obsah prezentace  Demografie  Přehled technických škol v kraji  Podpora oborů  Všeobecné vs. Odborné vzdělávání  Projekty podporující technické vzdělávání

3 DEMOGRAFIE

4 Počet žáků na SŠ ve Zlínském kraji (denní studium, všichni zřizovatelé) Zdroj: OŠMS rozdíl 2005 – 2013 -8 783 žáků rozdíl 2005 – 2013 -8 783 žáků

5 Podíl počtu zapsaných do 1. ročníků na VŠ nebo VOŠ k celkovému počtu 19 letých (ČR) Zdroj: OŠMS

6 Podíl počtu zapsaných do 1. ročníků na VŠ nebo VOŠ k celkovému počtu absolventů SŠ (ČR) Zdroj: NÚV

7 Podíl studentů VŠ podle bydliště (2012, % populace 20–29 let) Zdroj: ČSÚ

8 Demografie Zlínského kraje Věková skupina2010201520202025 20-letí7 5796 2895 1865 254 62-letí8 0198 0687 7777 017 Rozdíl-440- 1 779- 2 591- 1 763 Ø roční úbytek v období 2012 – 2025 -2 085 pracujících Ø roční úbytek v období 2012 – 2025 -2 085 pracujících Zdroj: OŠMS

9 Podpora kvality vzdělávání  Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ od školního roku 2009/10  Stanovení počtu otevíraných tříd na SŠ  Jen 3,5% nekvalifikovaných pedagogických pracovníků  Jen 7,1% přijímaných do víceletých gymnázií  Státní maturity  na špičce v ČR

10 PŘEHLED TECHNICKÝCH ŠKOL V KRAJI

11 Přehled technických oborů (všechny formy vzdělávání, všichni zřizovatelé 2013/14) Skupina oborůPočet škol Celkový počet žáků Podíl žáků v dané skupině oborů 18 – Informační technologie55992,45% 23 – Strojírenství a strojírenská výroba222 64210,82% 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika141 2765,22% 28 - Technická chemie a chemie silikátů31780,73% 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie151 4866,08% 39 - Speciální a interdisciplinární obory62100,86% Celkem technické obory296 39126,16% Zdroj: OŠMS

12 Přehled technických oborů (všechny formy vzdělávání, všichni zřizovatelé 2013/14) Skupina oborů Počet absolventů s MZ* Počet absolventů s VL* 18 – Informační technologie148- 23 – Strojírenství a strojírenská výroba312363 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika219225 28 - Technická chemie a chemie silikátů226 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie191250 39 - Speciální a interdisciplinární obory3728 Celkem technické obory929872 Zdroj: OŠMS *… odhad (přesná čísla budou k dispozici na konci října 2014)

13 PODPORA OBORŮ

14 Podpora vybraných učebních oborů Zahájení ve školním roce 2007/08  Strojírenství a strojírenská výroba – 5 oborů  Stavebnictví – 5 oborů  Technická chemie a chemie silikátů – 1 obor  Potravinářství a potravinářská chemie – 2 obory  Zemědělec-Farmář (od školního roku 2013/14)  Pekař (od školního roku 2014/15)  Gumař-Plastikář (od školního roku 2015/16) Od školního roku 2009/10 je systém podpory rozšířen i na soukromé školy

15 Vývoj počtu žáků v 1. ročníku v oborech s VL – skupina H Zdroj: OŠMS

16 Strojírenství a strojírenská výroba Poměr žáků přijatých do 1. ročníku podporovaných oborů k celkovému počtu žáků v 1. ročníku v oborech skupiny H Zdroj: OŠMS

17 Stavebnictví, geodézie a kartografie Poměr žáků přijatých do 1. ročníku podporovaných oborů k celkovému počtu žáků v 1. ročníku v oborech skupiny H Zdroj: OŠMS

18 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla Poměr žáků přijatých do 1. ročníku podporovaných oborů k celkovému počtu žáků v 1. ročníku v oborech skupiny H Zdroj: OŠMS

19 Řezník – uzenář Poměr žáků přijatých do 1. ročníku podporovaných oborů k celkovému počtu žáků v 1. ročníku v oborech skupiny H Zdroj: OŠMS

20 Výrobce obuvi Poměr žáků přijatých do 1. ročníku podporovaných oborů k celkovému počtu žáků v 1. ročníku v oborech skupiny H Zdroj: OŠMS

21 Zemědělec – farmář (Krajinář) Poměr žáků přijatých do 1. ročníku podporovaných oborů k celkovému počtu žáků v 1. ročníku v oborech skupiny H Zdroj: OŠMS

22 Rozsah podpory

23 VŠEOBECNÉ VS. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

24 Rozložení žáků podle druhu vzdělávání Zdroj: OŠMS

25 Cíle a skutečnost – přijímaní žáci DZ ČR 2011DZ ZK 2012 Skutečnost ZK 2013/14 Podíl žáků přijímaných do maturitního studia (bez NS) 70%67 – 72%70,5% Podíl žáků přijímaných na 4-letá gymnázia 15 – 27% (velká diverzifikace v rámci celé ČR) 14 – 18%15,9% Podíl žáků na víceletých gymnáziích 5 – 10%5%7,1% Podíl žáků přijímaných do lyceí 1 – 3%0,9% Podíl žáků přijímaných na odborné maturitní obory 38 – 45%43 – 46%47,5% Podíl žáků přijímaných do oborů s VL 27 – 32%28,5% Podíl absolventů oborů s VL přijímaných do NS (denní studium) 20% 26,6% Zdroj: OŠMS

26 Nezaměstnanost absolventů  Míra nezaměstnanosti ve ZK:  k 30. 9. 2013: 7,6% (31 237 uchazečů)  k 30. 4. 2014: 7,7% (31 558 uchazečů)  Absolventi ZŠ, SŠ a VŠ registrovaní na ÚP:  k 30. 9. 2013: 1 856  5,9% ze všech nezaměstnaných  k 30. 4. 2014: 1 732  5,5% ze všech nezaměstnaných Zdroj: http://portal.mpsv.cz/

27 Nezaměstnanost absolventů  Absolventi SŠ v roce 2012/13:  celkem 6 689  k 30. 9. 2013  1 237 nezaměstnaných (max. 1 rok od ukončení studia) – 18,5%  4,0% ze všech nezaměstnaných  k 30. 4. 2014  829 nezaměstnaných (max. 1 rok od ukončení studia) – 12,4%  2,6% ze všech nezaměstnaných Zdroj: http://portal.mpsv.cz/

28 Nezaměstnanost absolventů podle dosaženého úrovně vzdělání (absolventi 2012/13, k 30. 9. 2013)

29 Nezaměstnanost absolventů SŠ podle skupin oborů (k 30. 9. 2013 a 30. 4. 2014 – max. 1 rok od ukončení)

30 Poměr nezaměstnaných absolventů SŠ k počtu absolventů SŠ podle skupin oborů (absolventi 2012/13, k 30. 9. 2013 a k 30. 4. 2014 – max. 1 rok od ukončení)

31 PROJEKTY PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

32 Centra vzdělávání  Realizace: 9/2013 – 6/2015  Rozpočet: 112 mil. Kč  Cílem je vytvořit regionální centra přírodovědného a technického vzdělávání s moderním vybavením na SŠ ZK a zajistit jejich efektivní využívání pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ a ZŠ za účelem podnícení zájmu žáků SŠ a ZŠ o technické a přírodovědné obory.

33 Centra vzdělávání  16 SŠ – center vzdělávání  Spolupráce se 71 ZŠ  Pořízení investic do SŠ pro zkvalitnění výuky

34 Centra vzdělávání Střední školy Základní školy VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY SŠ VYUŽITÍ VYBAVENÍ JINOU SŠ – SÍŤOVÁ SPOLUPRÁCE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY ZŠ SDÍLENÍ DÍLEN PROGRAM VZÁJEMNÉHO UČENÍ KRAJSKÁ SETKÁNÍ METODIKŮ, PŘEDMĚT. KOMISÍ… SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI VÝSTUPY Z IPn A IPo – BADATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ INVESTICE DO VYBAVENÍ

35 Podpora praxí  Realizace: 10/2014 – 7/2015  Rozpočet: 16,4 mil. Kč  Cílem je nastavit a pilotně ověřit komplexní systém podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí.

36 Podpora praxí  Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje o. p. s. + 5 SŠ  Zřízení krajské agentury praxí  Zřízení středisek praxí  Realizace minipodniků  Realizace podnikatelských fór

37 Podprogram „Podpora nákupu učebních pomůcek “  Výše podpory celkem: 8 mil. Kč  Max. výše podpory na PO: 400 tis. Kč  Termín vyhlášení: IX/2014  Termín ukončení podprogramu: XII/2014  Cílem podprogramu je modernizace stávajícího vybavení školy v oblasti učebních pomůcek technických a ICT oborů školy.

38 Děkuji za pozornost. PaedDr. Petr Navrátil


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ Uherský Brod, 8. 10. 2014 PaedDr. Petr Navrátil."

Podobné prezentace


Reklamy Google