Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krizová intervence ..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krizová intervence .."— Transkript prezentace:

1 Krizová intervence .

2 Krizová intervence KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi
Laická x odborná Psychologická x lékařská x sociální x právní

3 KI - aktivity Poskytnutí emociální podpory Navození pocit bezpečí
Usnadnění komunikace Naslouchání Akceptace Ventilace emocí Konfrontace s realitou Identifikace hl. problému Odhalení skryté zakázky Adaptační mechanismy – inventura Posílení kompetence klienta ke zvládnutí situace Mobilizace zdrojů pomoci Vytvoření plánu

4 Co nedělat? Utěšovat Přesvědčovat Vynucovat rozhodnutí
Tlumit emocionální reakce (především pláč) Bagatelizovat problémy Dávat dobré rady

5 Techniky usnadňující komunikaci v KI
Provázení Vedení Zrcadlení (reflexe) Rekapitulace Parafráze Kotvení Práce s emocemi v KI

6 Znaky krizové intervence
Rychlost (okamžitá pomoc) Redukce ohrožení Tady a teď Časové ohraničení Intenzita kontaktu Strukturovaný, aktivní a někdy také direktivní přístup

7 Mýty o krizové intervenci
Krizová intervence je vhodná jen pro psychiatrické případy. Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové. Profesionální) krizová intervence nevyžaduje speciální znalosti nebo dovednosti, pokud má pracovník zkušenost s tradičními psychoterapeutickými postupy. Krize – normální reakce na nenormální situaci

8 Mýty o krizové intervenci
Krizová intervence se omezuje jen na jedno terapeutické setkání. Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu primární prevence. Krizová intervence nabízí jen dočasnou stabilizaci do doby, než lze poskytnout dlouhodobější pomoc.

9 Formy krizové intervence
Prezenční - ambulantní pomoc - hospitalizace (krizové lůžko) - terénní a mobilní služby Distanční - telefonická pomoc - internetová pomoc K diskusi o specifikách a především odlišných výhodách a možnostech

10 Telefonická KI - výhody
Okamžitá pomoc Snadná dostupnost Bezbariérovost Nízké náklady Kontrola a bezpečí Anonymita

11 Telefonická KI - nevýhody
Málo informací o klientovi (např. vizuální klíč) Časový stres (především navázání kontaktu) Přerušení kontaktu Nedostatečná zpětná vazba

12 Průběh telefonické KI 1. Navázání kontaktu (ambivalence, smích či pláč, mlčení, nesouvislost, nesrozumitelnost projevu) 2. Aktivní naslouchání (verbálně reflektovat) 3. Identifikace zakázky klienta (práce s očekáváním) 4.Dotazování (otevřené, konstruktivní, „zázračné“ otázky) 5. Řešení klientova problému (respektování individuálních potřeb klienta) 6. Ukončení rozhovoru Náročné telefonáty Agresivní telefonáty, sexuálně zaměřené telefonáty, telefonáty stále volajících klientů

13

14 Využití internetu Anonymita – klienti, pro ketré je anonymita důležitá, či tématika spojená se stigmatizací Pro osoby s komunikačními bariérami často propojené s weby nabízejícími informace o určité oblasti, včetně internetové poradny Internetové linky - zpravidla ová komunikace V ČR nově e-linka důvěry: interaktivní, v reálném čase, zamčené chatové místnosti, k rozhovoru se lze po zalogování vrátit

15 Pracovník krizové intervence
Dovednost navazovat kontakt v náročných podmínkách, schopnost rychlého vyhodnocení rizika, schopnost prvního odhadu i schopnost vytváření hypotézy, odlišování důležitých informací, schopnost rozhodovat se pod vysokým tlakem, přijmout odpovědnost z svá rozhodnutí, schopnost vnímat pozitivní vlastnosti, silné stránky, vědomí hranic, samostatná práce i schopnost úzké týmové spolupráce, odolnost, kreativita, flexibilita myšlení, sociální dovednosti… odborná připravenost + růst Práce na prevenci syndromu vyhoření (Psychohygiena, rovnováha mezi prac. a osobním životem, vědomí vlastního psych. a fyz. stavu, vlastních nevyřešených konfliktů, exprese pocitů a sdílení zkušeností, součást týmu, intervize, supervize)

16 Co je to krize? Prostor pro brainstorming

17 Co je to krize? Důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami příp. za pomoci blízkých lidí zvládnout v přijatelném čase a obvyklým způsobem Teorie dramatu: krize jako rozhodná chvíle, bod obratu Teorie katastrof: změna, která neodpovídá dosavadnímu vývoji – nebezpečí i příležitost

18 Co je to krize? Krize jako ztráta Šok – smutek – akceptace
Smutek na různé úrovni (emocionální, kognitivní, chování a jednání, tělesná) Různé typy ztrát Krize jako křižovatka cesta, po níž jsem šel, možná nevede, kam bych rád – příležitost rozmyslet se, kam chci jít, jaké jiné možnosti mám

19 Fáze krize 1. vnímáme ohrožení (zvyšuje se úzkost) – snaha zvládnout dostupnými adaptačními mechanismy 2. nedostatek kontroly nad situací (může se objevit ochromení, náhodné způsoby včetně rizikových) 3. předefinování krize – jiný pohled, větší šance na nalezení adekvátních cest, ideální doba pro KI 4. závažná psychologická dezorganizace

20 Specifická témata KI Krizová intervence u dětí
Krizová intervence u dospívajících Krize spojená s těhotenstvím, porodem a výchovou dětí Sexualita Partnerský život Stáří Smrt Duchovní témata Krize a očekávané životní změny, změny životních rolí.

21 Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru
Adaptační syndrom (poplachová fáze –fáze rezistence – fáze vyčerpání) Psychické trauma- příčina přichází zvnějšku, je extrémně děsivá, postižený prožívá ohrožení života nebo tělesné či duševní integrity, cítí se bezmocný. Obranná reakce typu A x obranná reakce typu B Akutní reakce na těžký stres PTSD Drogová (alkoholická) závislost a krize Krize a poruchy příjmu potravy Další psychopatologické otázky v kontextu KI

22 . Klienti – oběti týrání či zneužívání
Klienti – oběti jiných násilných trestných činů Klienti – situace hromadných neštěstí či živelných katastrof Téma sebevraždy v KI


Stáhnout ppt "Krizová intervence .."

Podobné prezentace


Reklamy Google