Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krizová intervence..  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krizová intervence..  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní."— Transkript prezentace:

1 Krizová intervence.

2  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní

3 KI - aktivity  Poskytnutí emociální podpory  Navození pocit bezpečí  Usnadnění komunikace  Naslouchání  Akceptace  Ventilace emocí  Konfrontace s realitou  Identifikace hl. problému  Odhalení skryté zakázky  Adaptační mechanismy – inventura  Posílení kompetence klienta ke zvládnutí situace  Mobilizace zdrojů pomoci  Vytvoření plánu

4 Co nedělat?  Utěšovat  Přesvědčovat  Vynucovat rozhodnutí  Tlumit emocionální reakce (především pláč)  Bagatelizovat problémy  Dávat dobré rady

5 Techniky usnadňující komunikaci v KI  Provázení  Vedení  Zrcadlení (reflexe)  Rekapitulace  Parafráze  Kotvení  ------------------------------------------------------------------------  Práce s emocemi v KI

6 Znaky krizové intervence  Rychlost (okamžitá pomoc)  Redukce ohrožení  Tady a teď  Časové ohraničení  Intenzita kontaktu  Strukturovaný, aktivní a někdy také direktivní přístup

7 Mýty o krizové intervenci  Krizová intervence je vhodná jen pro psychiatrické případy.  Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové.  Profesionální) krizová intervence nevyžaduje speciální znalosti nebo dovednosti, pokud má pracovník zkušenost s tradičními psychoterapeutickými postupy.

8 Mýty o krizové intervenci  Krizová intervence se omezuje jen na jedno terapeutické setkání.  Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu primární prevence.  Krizová intervence nabízí jen dočasnou stabilizaci do doby, než lze poskytnout dlouhodobější pomoc.

9 Formy krizové intervence  Prezenční - ambulantní pomoc - hospitalizace (krizové lůžko) - terénní a mobilní služby  Distanční - telefonická pomoc - internetová pomoc

10 Telefonická KI - výhody  Okamžitá pomoc  Snadná dostupnost  Bezbariérovost  Nízké náklady  Kontrola a bezpečí  Anonymita

11 Telefonická KI - nevýhody  Málo informací o klientovi (např. vizuální klíč)  Časový stres (především navázání kontaktu)  Přerušení kontaktu  Nedostatečná zpětná vazba

12 Průběh telefonické KI 1. Navázání kontaktu (ambivalence, smích či pláč, mlčení, nesouvislost, nesrozumitelnost projevu) 2. Aktivní naslouchání (verbálně reflektovat) 3. Identifikace zakázky klienta (práce s očekáváním) 4.Dotazování (otevřené, konstruktivní, „zázračné“ otázky) 5. Řešení klientova problému (respektování individuálních potřeb klienta) 6. Ukončení rozhovoru Náročné telefonáty Agresivní telefonáty, sexuálně zaměřené telefonáty, telefonáty stále volajících klientů

13 http://www.youtube.com/watch?v=RKQmAif58Zw

14 Využití internetu  Anonymita – klienti, pro ketré je anonymita důležitá, či tématika spojená se stigmatizací  Pro osoby s komunikačními bariérami  často propojené s weby nabízejícími informace o určité oblasti, včetně internetové poradny  Internetové linky - zpravidla emailová komunikace  V ČR nově e-linka důvěry: interaktivní, v reálném čase, zamčené chatové místnosti, k rozhovoru se lze po zalogování vrátit

15 Pracovník krizové intervence  Dovednost navazovat kontakt v náročných podmínkách, schopnost rychlého vyhodnocení rizika, schopnost prvního odhadu i schopnost vytváření hypotézy, odlišování důležitých informací, schopnost rozhodovat se pod vysokým tlakem, přijmout odpovědnost z svá rozhodnutí, schopnost vnímat pozitivní vlastnosti, silné stránky, vědomí hranic, samostatná práce i schopnost úzké týmové spolupráce, odolnost, kreativita, flexibilita myšlení, sociální dovednosti…  odborná připravenost + růst  Práce na prevenci syndromu vyhoření (Psychohygiena, rovnováha mezi prac. a osobním životem, vědomí vlastního psych. a fyz. stavu, vlastních nevyřešených konfliktů, exprese pocitů a sdílení zkušeností, součást týmu, intervize, supervize )

16 Co je to krize? ……

17  Důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami příp. za pomoci blízkých lidí zvládnout v přijatelném čase a obvyklým způsobem  Teorie dramatu: krize jako rozhodná chvíle, bod obratu  Teorie katastrof: změna, která neodpovídá dosavadnímu vývoji – nebezpečí i příležitost

18 Co je to krize? Krize jako ztráta  Šok – smutek – akceptace  Smutek na různé úrovni (emocionální, kognitivní, chování a jednání, tělesná)  Různé typy ztrát Krize jako křižovatka cesta, po níž jsem šel, možná nevede, kam bych rád – příležitost rozmyslet se, kam chci jít, jaké jiné možnosti mám

19 Fáze krize  1. vnímáme ohrožení (zvyšuje se úzkost) – snaha zvládnout dostupnými adaptačními mechanismy  2. nedostatek kontroly nad situací (může se objevit ochromení, náhodné způsoby včetně rizikových)  3. předefinování krize – jiný pohled, větší šance na nalezení adekvátních cest, ideální doba pro KI  4. závažná psychologická dezorganizace

20 Specifická témata KI  Krizová intervence u dětí  Krizová intervence u dospívajících  Krize spojená s těhotenstvím, porodem a výchovou dětí  Sexualita  Partnerský život  Stáří  Smrt  Duchovní témata

21 Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru  Adaptační syndrom (poplachová fáze –fáze rezistence – fáze vyčerpání)  Psychické trauma- příčina přichází zvnějšku, je extrémně děsivá, postižený prožívá ohrožení života nebo tělesné či duševní integrity, cítí se bezmocný.  Obranná reakce typu A x obranná reakce typu B  Akutní reakce na těžký stres  PTSD  Drogová (alkoholická) závislost a krize  Krize a poruchy příjmu potravy  Další psychopatologické otázky v kontextu KI

22 .  Klienti – oběti týrání či zneužívání  Klienti – oběti jiných násilných trestných činů  Klienti – situace hromadných neštěstí či živelných katastrof  Téma sebevraždy v KI


Stáhnout ppt "Krizová intervence..  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google