Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krizová intervence..  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krizová intervence..  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní."— Transkript prezentace:

1 Krizová intervence.

2  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní

3 KI - aktivity  Poskytnutí emociální podpory  Navození pocit bezpečí  Usnadnění komunikace  Naslouchání  Akceptace  Ventilace emocí  Konfrontace s realitou  Identifikace hl. problému  Odhalení skryté zakázky  Adaptační mechanismy – inventura  Posílení kompetence klienta ke zvládnutí situace  Mobilizace zdrojů pomoci  Vytvoření plánu

4 Co nedělat?  Utěšovat  Přesvědčovat  Vynucovat rozhodnutí  Tlumit emocionální reakce (především pláč)  Bagatelizovat problémy  Dávat dobré rady

5 Techniky usnadňující komunikaci v KI  Provázení  Vedení  Zrcadlení (reflexe)  Rekapitulace  Parafráze  Kotvení   Práce s emocemi v KI

6 Znaky krizové intervence  Rychlost (okamžitá pomoc)  Redukce ohrožení  Tady a teď  Časové ohraničení  Intenzita kontaktu  Strukturovaný, aktivní a někdy také direktivní přístup

7 Mýty o krizové intervenci  Krizová intervence je vhodná jen pro psychiatrické případy.  Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové.  Profesionální) krizová intervence nevyžaduje speciální znalosti nebo dovednosti, pokud má pracovník zkušenost s tradičními psychoterapeutickými postupy.

8 Mýty o krizové intervenci  Krizová intervence se omezuje jen na jedno terapeutické setkání.  Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu primární prevence.  Krizová intervence nabízí jen dočasnou stabilizaci do doby, než lze poskytnout dlouhodobější pomoc.

9 Formy krizové intervence  Prezenční - ambulantní pomoc - hospitalizace (krizové lůžko) - terénní a mobilní služby  Distanční - telefonická pomoc - internetová pomoc

10 Telefonická KI - výhody  Okamžitá pomoc  Snadná dostupnost  Bezbariérovost  Nízké náklady  Kontrola a bezpečí  Anonymita

11 Telefonická KI - nevýhody  Málo informací o klientovi (např. vizuální klíč)  Časový stres (především navázání kontaktu)  Přerušení kontaktu  Nedostatečná zpětná vazba

12 Průběh telefonické KI 1. Navázání kontaktu (ambivalence, smích či pláč, mlčení, nesouvislost, nesrozumitelnost projevu) 2. Aktivní naslouchání (verbálně reflektovat) 3. Identifikace zakázky klienta (práce s očekáváním) 4.Dotazování (otevřené, konstruktivní, „zázračné“ otázky) 5. Řešení klientova problému (respektování individuálních potřeb klienta) 6. Ukončení rozhovoru Náročné telefonáty Agresivní telefonáty, sexuálně zaměřené telefonáty, telefonáty stále volajících klientů

13

14 Využití internetu  Anonymita – klienti, pro ketré je anonymita důležitá, či tématika spojená se stigmatizací  Pro osoby s komunikačními bariérami  často propojené s weby nabízejícími informace o určité oblasti, včetně internetové poradny  Internetové linky - zpravidla ová komunikace  V ČR nově e-linka důvěry: interaktivní, v reálném čase, zamčené chatové místnosti, k rozhovoru se lze po zalogování vrátit

15 Pracovník krizové intervence  Dovednost navazovat kontakt v náročných podmínkách, schopnost rychlého vyhodnocení rizika, schopnost prvního odhadu i schopnost vytváření hypotézy, odlišování důležitých informací, schopnost rozhodovat se pod vysokým tlakem, přijmout odpovědnost z svá rozhodnutí, schopnost vnímat pozitivní vlastnosti, silné stránky, vědomí hranic, samostatná práce i schopnost úzké týmové spolupráce, odolnost, kreativita, flexibilita myšlení, sociální dovednosti…  odborná připravenost + růst  Práce na prevenci syndromu vyhoření (Psychohygiena, rovnováha mezi prac. a osobním životem, vědomí vlastního psych. a fyz. stavu, vlastních nevyřešených konfliktů, exprese pocitů a sdílení zkušeností, součást týmu, intervize, supervize )

16 Co je to krize? ……

17  Důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami příp. za pomoci blízkých lidí zvládnout v přijatelném čase a obvyklým způsobem  Teorie dramatu: krize jako rozhodná chvíle, bod obratu  Teorie katastrof: změna, která neodpovídá dosavadnímu vývoji – nebezpečí i příležitost

18 Co je to krize? Krize jako ztráta  Šok – smutek – akceptace  Smutek na různé úrovni (emocionální, kognitivní, chování a jednání, tělesná)  Různé typy ztrát Krize jako křižovatka cesta, po níž jsem šel, možná nevede, kam bych rád – příležitost rozmyslet se, kam chci jít, jaké jiné možnosti mám

19 Fáze krize  1. vnímáme ohrožení (zvyšuje se úzkost) – snaha zvládnout dostupnými adaptačními mechanismy  2. nedostatek kontroly nad situací (může se objevit ochromení, náhodné způsoby včetně rizikových)  3. předefinování krize – jiný pohled, větší šance na nalezení adekvátních cest, ideální doba pro KI  4. závažná psychologická dezorganizace

20 Specifická témata KI  Krizová intervence u dětí  Krizová intervence u dospívajících  Krize spojená s těhotenstvím, porodem a výchovou dětí  Sexualita  Partnerský život  Stáří  Smrt  Duchovní témata

21 Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru  Adaptační syndrom (poplachová fáze –fáze rezistence – fáze vyčerpání)  Psychické trauma- příčina přichází zvnějšku, je extrémně děsivá, postižený prožívá ohrožení života nebo tělesné či duševní integrity, cítí se bezmocný.  Obranná reakce typu A x obranná reakce typu B  Akutní reakce na těžký stres  PTSD  Drogová (alkoholická) závislost a krize  Krize a poruchy příjmu potravy  Další psychopatologické otázky v kontextu KI

22 .  Klienti – oběti týrání či zneužívání  Klienti – oběti jiných násilných trestných činů  Klienti – situace hromadných neštěstí či živelných katastrof  Téma sebevraždy v KI


Stáhnout ppt "Krizová intervence..  KI- pomoc osobám, které se ocitly v krizi  Laická x odborná  Psychologická x lékařská x sociální x právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google