Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konvergenční kritéria Evropská měnová integrace. Konvergenční kritéria Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konvergenční kritéria Evropská měnová integrace. Konvergenční kritéria Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik."— Transkript prezentace:

1 Konvergenční kritéria Evropská měnová integrace

2 Konvergenční kritéria Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik EU Jejich plnění má zajistit stabilní ekonomické prostředí v Evropské unii Zajištění bezpečného vstupu zemí do třetí etapy HMU Kritéria zajišťují konvergenci v měnové oblasti - cenová stabilita a úrokové sazby a udržitelnost veřejných financí (zadlužení, deficit rozpočtu) a stabilitu kurzu měny. Konvergenční kritéria - čl. 121 SES a Protokol o kritériích konvergence

3 Cenová stabilita Čl. 140 SFEU „ dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíž míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“ Protokol o kritériích konvergence „...členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků“. (CPI - nevážený aritmetický průměr- nejnižší kladné růsty cenové hladiny).

4

5 Kritérium úrokových sazeb Čl. 140 SFEU - „stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v ERM, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“ Protokol o kritériích konvergence „… Protokol o kritériích konvergence: „v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“. Průměrné dlouhodobé nominální úrokové sazby za období jednoho roku před šetřením

6 Udržitelnost veřejných financí Čl. 140 SFEU - „…dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 126 odst. 6“. Komise dle čl. 126, odst. 2 SFEU sleduje, zda poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP nepřekračuje referenční hodnotu, ledaže by: Výjimky: –poměr podstatně nebo nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě –překročení hodnoty bylo výjimečné nebo dočasné a poměr zůstával blízko dané hodnotě Protokol o postupu při nadměrném schodku –3% pro poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP v tržních cenách,

7 Veřejné zadlužení „ poměr veřejného zadlužení k HDP překročí referenční hodnotu ( v protokolu o postupu při nadměrném schodku čl. 1 stanovenou na 60 % HDP) kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě“ čl. 126 odst. 2b). Nařízení Rady (ES) č. 475/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

8 Stabilita směnného kurzu Čl. 140 SFEU odst. 1 „dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů EMS po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu.“ 13. Protokol o kritériích konvergence „členský stát dodržoval fluktuační rozpětí - zejména nesměl členský stát z vlastního podnětu devalvovat centrální paritu své měny vůči měny vůči euru.“ měnový kurz by měl být blízko centrální paritě v rámci ERM II

9 Další konvergenční kritéria Institucionální připravenost čl. 130 a 131 SFEU - nezávislost národní centrální banky a jejich členů a soulad národních právních předpisů se Smlouvami a statutem ESCB a ECB. Požadované hodnoty by měly být „udržitelné dlouhodobě a nikoliv pouze jednorázovým způsobem“. ECB - sleduje stav i reálné konvergence při rozhodování o vstupu nových členských států do třetí etapy HMU Za přiměřené se považuje dosažení 80 % HDP na obyvatele v eurozóně.

10 Čl. 140 SFEU - posuzování KK „Alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimky, Komise a ECB podávají Radě zprávy o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie. Tyto zprávy posuzují také slučitelnost právních předpisů jednotlivých členských států vč. Statutů jejich národních bank s čl. 130 a 131 SFEU a statutem ESCB a ECB.“

11 Čl. 122 SES - připojení států do eurozóny Rada na základě těchto zpráv na doporučení Komise kvalifikovanou většinou zhodnotí: –Které státy, na které se vztahuje výjimka (mimo eurozónu), splňují podmínky a zruší výjimky dotyčných členských států. –Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou členských států, jejichž je euro. –Rada následně stanoví touto kvalifikovanou většinou na návrh Komise a po konzultaci s ECB jednomyslně přepočítací koeficient

12 Konvergenční zpráva 1998 Kompatibilita statutu CB se statutem ECB - dostatečná nezávislost CB - 8 zemí kompatibilní (ŠP, Rak, Luc, Fr - proces přijímání zákona o CB) - ŠV - nekompatibilní, VB, Dán - výjimka Cenová hladina: (FR, Rak, Irsko - 1,2%) - kritérium 2,7 % - všichni kromě Řecka Rozpočtová rovnováha (pouze 5 zemí nemělo zahájenou proceduru podle čl 104 SES (Fin, Dán, Irsk, Niz, Luc). Velký pokrok v roce 1997 - 14 zemí na či pod úrovní 3 % HDP (mimo Řecko).

13 Konvergenční zpráva 1998 Zadlužení - 60%HDP - pouze ve 4 zemích pod referenční úrovní (Fin, Fran, Luc, UK): EK zhodnotila, že existuje udržitelný pokles zadlužení u 9 zemí, Řecko nesplňovalo.. ERM: 10 měn bylo v systému v době hodnocení EK (FIM - říjen 1996, ITL 11/98) - jenom irská libra zhodnotila, britská libra, drachma a švédská koruna nebyly zapojeny do systému úrokové sazby - kritérium 7,8 % - nesplnilo pouze Řecko. Reálná konvergence v r. 1998: EU- 15 =100 B 108, DK 142, D 116, EL 49, E 62, F 109, IRL 95, I 91, L 174, NL 107, A 116, P 45, FIN 107, S 118, UK 106, US 139, JP 145

14

15

16

17

18


Stáhnout ppt "Konvergenční kritéria Evropská měnová integrace. Konvergenční kritéria Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik."

Podobné prezentace


Reklamy Google