Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_077_Elektrický proud v kovech_ Elektrické napětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_077_Elektrický proud v kovech_ Elektrické napětí"— Transkript prezentace:

1 FY_077_Elektrický proud v kovech_ Elektrické napětí
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_077_Elektrický proud v kovech_ Elektrické napětí Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako práce vykonaná elektrickými silami při přemístění elektrického náboje mezi dvěma body ve vodiči. Elektrické napětí lze také vyjádřit jako rozdíl elektrických potenciálů v dvou bodech ve vodiči.

4 Elektrické napětí jako fyzikální veličina
Značka fyzikální veličiny: U Jednotka je odvozena z jednotek soustavy SI: značka jednotky V(volt), na počest fyzika Alessandro Volta. Napětí 1 V je takové napětí, které je mezi konci vodiče, kterým prochází konstantní proud 1 A dodává výkon 1 W. V takovém případě má vodič elektrický odpor 1 Ω.

5 Zdroj elektrického napětí
Charakteristickou vlastností zdroje elektrického napětí je elektromotorické napětí. Je definováno jako elektrická energie přenesená jednotkovým elektrickým nábojem, kterou je schopen zdroj dodávat Tato energie vzniká přesouváním částic s elektrickým nábojem (elektronů) uvnitř zdroje proti směru vnitřního elektrického pole.

6 Měření elektrického napětí
Elektrický proud se měří VOLTMETREM

7 Princip voltmetru Voltmetr funguje na principu elektromagnetické indukce, kdy průchodem elektrického proudu cívkou dochází ke vzniku magnetického pole v okolí cívky. Magnetické pole v okolí cívky reaguje na magnetické pole permanentních magnetů. Výsledkem působení těchto dvou polí je vychýlení ručičky voltmetru. Čím větší je rozdíl intenzity magnetických pólů, tím větší je výchylka ručičky.

8 Měření el. napětí v praxi
Multimetr je elektronický měřicí přístroj, který v sobě kombinuje několik funkcí. Nejzákladnější varianty přístroje obsahují ampérmetr, voltmetr a ohmmetr. Multimetr může být malé přenosné zařízení, které je užitečné pro rychlé měření el. proudu v běžném životě. Multimetry se liší přesností měření, rozsahy měření, nabízenými funkcemi a dalšími vlastnostmi.

9 MULTIMETR

10 při měření el. proudu dodržuj zásady bezpečnosti ! – možnost úrazu !
POZOR ! při měření el. proudu dodržuj zásady bezpečnosti ! – možnost úrazu ! Před připojením měřícího přístroje zkontroluj nastavení jeho měřícího rozsahu. Nastav největší měřící rozsah a postupně jej snižuj ať nedojde ke zničení měřidla !

11 Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
Alessandro Volta Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta Italský fyzik, který žil v letech 1745 až Je proslulý svými objevy v oboru elektřiny. Vynalezl například třecí elektriku, elektrický článek nebo kondenzátor. Narodil se jako sedmé dítě ve šlechtické rodině. Do sedmi let nemluvil, a přesto zvládl vystudovat jezuitskou kolej. Poté místo dráhy duchovního přestoupil na královský seminář, kde se začal zajímat o výzkum elektřiny a magnetismu. V dalších letech sestavil a zdokonalil mnoho přístrojů pro své pokusy. Stal se ředitelem lycea a profesorem fyziky na gymnáziu v Comu. Zkoumal složení vzduchu a na základě pokusů formuloval hypotézu o jeho složení ze dvou různých plynů. V roce 1779 nastoupil na univerzitu v Pavii, kde se vrátil k pokusům s elektřinou. Vynalezl kondenzátor a elektrometr a zajímal se o principech vzniku bouřek.

12 Alessandro Volta

13 Otázky k opakování Jak je definováno elektrické napětí ?
Jak se značí fyzikální veličina elektrické napětí a jakou má jednotku ? Jak velké napětí je v zásuvce v domácnosti ? Je to bezpečné napětí ? Jakým přístrojem se měř elektrické napětí ? Co je to multimetr ? Na jakém principu funguje voltmetr ? Co musíš zjistit před měřením elektrického napětí voltmetrem ?

14 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Electronic multi meter.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z: Alessandro Volta.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_077_Elektrický proud v kovech_ Elektrické napětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google