Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KEE/POE 4. přednáška Měřicí systém Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KEE/POE 4. přednáška Měřicí systém Ing. Milan Bělík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 KEE/POE 4. přednáška Měřicí systém Ing. Milan Bělík, Ph.D.

2 HPIBGPIB IEEE 488 IEEE 488.1 IEEE 488.2 SCPI

3 GP-IB- General Purpose Interface Bus HP-IB- Hewlett-Packard Interface Bus TMSL- Test and Measurement Systems Language SCPI- Standard Commands for Programmable Instrum. C-SCPI- Compiled SCPI IMS-2- Informační Měřící Systém 2. generace VXI- VME Bus Extended for Instrumentation IEC - International Electrotechnical Commission IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers

4 Vývoj přístrojových rozhraní 60. leta - v průmyslové praxi začíná rozvoj technologie počítačem řízeného měření mnoho firemních standardů, které se lišily výkonností i náročností realizace a samozřejmě nebyly vzájemně kompatibilní HP-IB - Hewlett-Packard - vlastní interní standard (Hewlett-Packard Interface Bus) elektrické a mechanické rozhraní pro konektory a kabely způsob navázání komunikace (handshaking) způsob adresování hlavní protokol pro přenos vlastních dat mezi měřícím přístrojem a počítačem. 70. leta schválila IEC (International Electrotechnical Commission) tento firemní standard v konečném znění jako normu IEEE 488 80. leta IEEE 488.1. - doplnění IEEE 488.2 - pevně definován protokol pro komunikaci mezi měřícími přístroji a počítačem. Vývoj programovacího rozhraní – Hewlett-Packard - interní standard TMLS (Test and Measurement Systems Language) doporučeno jako průmyslový standard 1990 přijat jako SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) 1990 přijat jako SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)

5 IEEE 488 -Nejrozšířenější rozhraní -Flexibilní MS -Sběrnice liniového typu + řídicí počítač 60. Léta - vývoj – Hewlett Packard 1972- HPIB – návrh na standard 1973- 66. technická komise (elektrotechnické měřící přístroje) v Haagu 1974- 66. technická komise (elektrotechnické měřící přístroje) v Bukurešti IEEE Standard 488-1975 „Digital Interface for Programmable Instrumentation“ 1984 - ČSN 356522 „Stykový systém IMS-2“ - Evropská norma IEC 625 PC HP9800 – připojení periferií Commodore 128 – připojení periferií

6 Specifikace External:yes Data signal:Parallel data bus with handshaking Width:8 bits Bandwidth:1 Mbyte/s (8 Mbyte/s) Max devices:15 Protocol:Parallel Cable:20 meters max Pins:24 8 data 5 bus management 3 handshake 8 ground Connector:24-pin Amphenol-designed micro ribbon Logika:negativní TTL log. „1“ má úroveň L (0 - 0,8 V) log. „0“ má úroveň H (2,0 - 5 V)) CONTROLLERTALKERLISTENER

7 Pin 1:DIO1Data input/output bit Pin 2:DIO2Data input/output bit Pin 3:DIO3Data input/output bit Pin 4:DIO4Data input/output bit Pin 5:EOIEnd-or-identify Pin 6:DAVData valid Pin 7:NRFDNot ready for data Pin 8:NDACNot data accepted Pin 9:IFCInterface clear Pin 10:SRQService request Pin 11:ATNAttention Pin 12:SHIELD Pin 13:DIO5Data input/output bit Pin 14:DIO6Data input/output bit Pin 15:DIO7Data input/output bit Pin 16:DIO8Data input/output bit Pin 17:RENRemote enable Pin 18:GND(wire twisted with DAV) Pin 19:GND(wire twisted with NRFD) Pin 20:GND(wire twisted with NDAC) Pin 21:GND(wire twisted with IFC) Pin 22:GND(wire twisted with SRQ) Pin 23:GND(wire twisted with ATN) Pin 24:Logic ground

8 Signály DIO1–DIO8 - Data input/output bits These 8 lines are used to read and write the 8 bits of a data or command byte that is being sent over the bus. NRFD - Not ready for data NRFD is a handshaking line asserted by listeners to indicate they are not ready to receive a new data byte. DAV - Data valid This is a handshaking line, used to signal that the value being sent with DIO1-DIO8 is valid. During transfers the DIO1-DIO8 lines are set, then the DAV line is asserted after a delay called the 'T1 delay'. The T1 delay lets the data lines settle to stable values before they are read NDAC - Not data accepted NDAC is a handshaking line asserted by listeners to indicate they have not yet read the byte contained on the DIO lines. ATN – Attention ATN is asserted to indicate that the DIO lines contain a command byte (as opposed to a data byte). Also, it is asserted with EOI when conducting parallel polls. EOI - End-or-identify This line is asserted with the last byte of data during a write, to indicate the end of the message. It can also be asserted along with the ATN line to conduct a parallel poll. IFC - Interface clear The system controller can assert this line (it should be asserted for at least 100 microseconds) to reset the bus and make itself controller-in-charge. REN - Remote enable Asserted by the system controller, it enables devices to enter remote mode. When REN is asserted (low), a device will enter remote mode when it is addressed by the controller. When REN is false (high), all devices will immediately return to local mode. SRQ - Service request Devices on the bus can assert this line to request service from the controller-in-charge. The controller can then poll the devices until it finds the device requesting service, and perform whatever action is necessary.

9 IEEE 488.1 -Rozšíření IEEE 488 o systém prezentace dat -Sběrnice = periferie řídicího počítače -Obvod rozhraní sběrnice/řidicí jednotka -Měřicí systém z jednotek různých výrobců Obvody: Intel I8281 (TALKER – LISTENER) Intel I8282 (obvod rozhraní) Intel I8283 (CONTROLLER) Motorola MC68488, NEC 7210, Texas Instruments TMS 9914A National Instruments NAT 488 National Instruments TNT 4882 (komunikaci s ISA a PCI)

10 IEEE 488.2 1987 - IEC vydává rozšíření standardizace sběrnice IEEE 488 IEEE 488.2 –1987 „Codes, Formats, Protocols and Common Commands for Use with IEEE 488.1-1987“ Definice úloha řídící jednotky a měřících přístrojů v systému schéma vlastní komunikace po sběrnici sada povinných příkazů (ostatní funkční příkazy záleží na výrobci konkrétního přístroje – nejednotnost instrukční sady) formát dat syntaxe zpráv

11 SCPI 1989 - Interní standard Hewlett Packard TLMLS (Test and Measurement Systems Language) 1990 – Konsorcium výrobců přijímá SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) Hewlett-PackardTektronixFlukePhillipsWavetekRacal-DanaKeithley Bruel & Kjaer National Instruments

12 Specifikace - navazuje na standardy IEEE 488.1 a IEEE 488.2 4 hladiny (LAYERs): LAYER A: (IEEE 488.1) – vlastní mechanické a elektrické rozhraní LAYER B: (IEEE 488.2) – formát dat a syntaxe zpráv LAYER C: (IEEE 488.2) – standardní povinné příkazy LAYER D: (SCPI) – vlastní ovládání programovatelných funkcí

13 Příkazy společné (povinné) příkazy –IEEE 488.2 –hvězdičkové aplikační (nepovinné)příkazy –Unifikace instrukční sady –Stromová struktura

14 Průchod příkazovým stromem zapnutí přístroje a reset – po zapnutí přístroje nebo po příkazu reset (*RST) je aktuální cesta nastavena na úroveň root oddělovače zpráv – znaky jako například nová řádka nastavují automaticky cestu na úroveň root dvojtečka – znak dvojtečka vložený mezi dvě klíčová slova znamená, že se provede vnoření do další úrovně stromu. Je-li znak dvojtečka na začátku příkazové řádky, udává, že následující příkaz je úrovně root (zápis :INIT značí, že příkaz INIT se nachází v úrovni root daného příkazového stromu) středník – znak středník oddělující dva příkazy ve zprávě udává, že se úroveň vnoření nemění „bílé znaky“ – znaky jako mezera a tabulátor jsou většinou ignorovány. Existují však dvě výjimky. Bílý znak (whitespace character) není dovolen uvnitř klíčového slova (zápis :ME AS není povolen). A za druhé, znak mezera musí být použit k oddělení parametrů od příkazu (:MEAS:VOLT:DC? 100,0.1). Bílý znak nemá žádný vliv na úroveň vnoření Čárka – znak čárka se použije, vyžaduje-li daný příkaz více než jeden parametr. Znak čárka nemá žádný vliv na úroveň vnoření Povinné příkazy – povinné příkazy (*RST, *CLS…) nejsou součástí žádného příkazového stromu

15 Vyslání zprávy :AA:BB:EE;FF;GG má stejný efekt jako vyslání těchto tří zpráv: :AA:BB:EE:AA:BB:FF:AA:BB:GG Příkazy dotazu a události V podstatě je možné provést dotaz na jakoukoliv hodnotu, kterou je možné nastavit. Příkazy, které mají pouze tvar ukončený otazníkem, se nazývají dotazovací (query-only).

16 Typy parametrů číselný parametr (numeric) – akceptuje většinu používaných zápisů čísel, včetně znaménka a desetinného oddělovače rozšířený číselný parametr (extended numeric) – většina měřících systémů používá rozšířených číselných parametrů ke specifikaci fyzikálních veličin. Rozšířený číselný parametr tedy akceptuje stejné hodnoty jako číselný a navíc ještě některé speciální hodnoty (MINimum, MAXimum...) diskrétní parametr (discrete) – se používá v případě spočetného množství hodnot a má mnemotechnický tvar zápisu (INTernal, EXTernal...) logický parametr (boolean) – reprezentuje logickou binární hodnotu PRAVDA – NEPRAVDA (ON, OFF)

17 Příkazy multimetru HP34401A Příkazy přepínače měřicích míst

18 Překladače dekompozice procesu překladu na jednotlivé části a s tím související principy organizace a modularizace překladače; formální metody popisu jazyka; metody tvorby programů pro syntaktickou analýzu a formální překlad; vývoj programových nástrojů pro automatickou konstrukci překladačů kompilační překladače (assemblery, kompilátory) interpretační překladače (interprety)


Stáhnout ppt "KEE/POE 4. přednáška Měřicí systém Ing. Milan Bělík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google