Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS"— Transkript prezentace:

1 Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS
Ing. Miroslav Dvořák Odbor rozvoje a výzkumu průmyslu T:

2 Programy VaV MPO v roce 2008 IMPULS Program podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje nových výrobků, materiálů, technologií a informačních produktů a technologií. Projekty mohou být řešeny jak projektovými konsorcii, tak jednotlivými subjekty Doba řešení projektu je nejvýše 3 roky. Návratnost prostředků vložených do výzkumu a vývoje musí být nejvýše 5 let od ukončení řešení. Program bude ukončen v r. 2010 Podpora formou dotace.

3 Rada Programu IMPULS Ing. Petr Porák – MPO Ing. Miroslav Dvořák – MPO
Ing. Miroslav Chlumský – MPO Ing. Luděk Janík – MPO Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. – ČVUT Praha Ing. Karel Kloc, CSc. – UJP Praha, a.s. Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. – PBS Velká Bíteš, a.s. Ing. Pavel Švejda, CSc. – AIP ČR Ing. Pavel Dzida – Svaz průmyslu a dopravy ČR Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. – VUTS Liberec Prof. Ing. Tomáš Čermák – VŠB TU Ostrava RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. – AV ČR Ing. Tomáš Hrdlička – Ústav pro výzkum motorových vozidel, s.r.o. Ing. Milan Maxa – TECHEM CZ s.r.o.

4 Právní rámec poskytování podpory programovým projektům VaV z veřejných prostředků
Zákon č. 130/2002 Sb., Zákon č. 218/2000 Sb., Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., Nařízení komise (ES) č. 364/2004 ze dne

5 Výše účelové podpory u projektů VaV
u projektů základního výzkumu ….. max. 100 % u projektů průmyslového výzkumu ... max. 50 % u projektů vývoje …… max. 25 %

6 Možnosti navýšení státní dotace
o 10 % uznaných nákladů, jestliže je podpora určena pro MSP o 10 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen na území ČR s vysokou nezaměstnaností o 5 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v určitém, vládou podporovaném, odvětví o 15 % uznaných nákladů, jestliže je projekt řešen v rámci projektů Rámcového programu VaV Evropské unie. o 10 % nárok MSP na navýšení z titulu nařízení komise ES

7 5. Konkurenceschopné strojírenství 6. Informační společnost
Vládou podporovaná ekonomická odvětví na základě UV č. 661 z 1. června 2005 1. Udržitelný rozvoj 2. Molekulární biologie     Energetické zdroje       Materiálový výzkum      Konkurenceschopné strojírenství       Informační společnost     Bezpečnostní výzkum

8 Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004
článek 5 c) maximální míra podpory může být navýšena o 10 %, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: Projekt spočívá v účinné přeshraniční spolupráci mezi nejméně dvěma nezávislými partnery ze dvou členských států, Projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a veřejným výzkumným orgánem, Výsledky projektu jsou veřejně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo zveřejněny ve specializovaných vědeckých a technických časopisech.

9 Programy VaV MPO v roce 2008 Datum vyhlášení: 23. května 2007
Konec příjmu žádostí: 20. července 2007

10 Vývoj podpory VaV z veřejných prostředků na MPO

11 rok 2004 – 232 projektů rok 2005 – 187 projektů
Počet přihlášených návrhů projektů v rámci VaV k řešení na MPO (IMPULS) rok 2004 – 232 projektů rok 2005 – 187 projektů rok 2006 – 226 projektů rok 2007 – 242 projektů rok 2008 – 260 projektů

12 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Program průmyslového výzkumu a vývoje IMPULS"

Podobné prezentace


Reklamy Google