Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biosféra Je tvořena všemi živými organizmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biosféra Je tvořena všemi živými organizmy."— Transkript prezentace:

1 Biosféra Je tvořena všemi živými organizmy.
Ze 3 zákl.prvků O2,,H, C, které tvoří 97%. Organizmy se velmi dobře přizpůsobují životnímu prostředí (na souši, ve vodě i v ovzduší). Společným rysem organizmů je vytvářet biomasu. Podmínkou života na Zemi je sluneční záření dávající světlo a teplo, dále voda, vzduch a půda

2 Rozlišujeme povrchovou biosféru (závislou na sluneč. zář
Rozlišujeme povrchovou biosféru (závislou na sluneč.zář.) a hlubinnou biosféru (v hloubkách oceánů a zemské kůře) Rostlinstvo: méně mobilní než živočichové a více závislé na přírodních podmínkách ( klimatu – teplotě a srážkách). Tvoří 99% živé hmoty Země. Vlivem různého podnebí se vytvořily na Zemi od sebe se lišící a vnitřně jednotná územní rostlinná a živočišná společenstva – tzv. geobiocenózy, neboli ekosystémy (lesní a nelesní). Zvláštním druhem jsou vodní ekosystémy

3

4

5 Trvale zaledněné oblasti – sníh a led, skály
Tundra a lesotundra – mechy, lišejníky, bylinná společ. Se skupinky stromů Tajga (jehličnaté lesy mírného pásu) Listnaté lesy mírného pásu Subtropická vegetace – přizpůsobená suchému letnímu období Lesostepi a stepi – travní společenstva-nedostatek vláhy – jen byliny – kumulace humusu - černozemě Savany – bylinné, křovinostromové formace s vyhraněným obdobím sucha a srážek Tropické deštné lesy – husté a druhově bohaté, několikapatrové Pouště a polopouště – rostliny přizpůsobené dlouhým obdobím sucha a teplotním změnám

6 Arktický/antarktický pás
Trvale nízké teploty, jen 100 – 200 mm srážek výhradně sněhových – polární mrazové pustiny a trvale zaledněné krajiny (chudá vegetace - jen řasy, mechy, lišejníky, živočichové se soustřeďují na pobřeží – potrava v mořích bohatých planktonem)

7

8 horská mrazová poušť

9 Subarktický/subantarktický pás
Význačný dlouhou a chladnou zimou, krátkým a poměrně teplým létem (díky dlouhé letní době slunečního svitu) a velkými rozdíly teplot v průběhu roku (Verchojansk 100°C). Srážky převážně v létě s malým úhrnem. Vegetace : vegetač. Období krátké – 2-3 měsíce: tundra (křovitá, bylinná, mechová, lišejníková) s pozvolným přechodem do lesotundry (rozhodujícím faktorem je Ø T nejteplejšího měsíce – 10°C=polární hranice stromů/lesů).

10

11

12 Mírný pás Střídání 4 výrazně odlišných dob a velká proměnlivost počasí. Odlišnost kontinent. a oc. podnebí: Z pobřeží: poměrně teplá a vlhká zima bez trvalé sněhové pokrývky, chladnější a vlhké léto Vnitrozemí: teplé a mírně vlhké léto a studená zima větš.s trvalou sněh.pokr. Velké rozdíly teplot v průběhu dne a noci a létem a zimou.

13 V pobřeží: v Asii monzunový ráz s chladnou a suchou zimou a teplým a vlhkým létem.
Vegetace: ve vnitrozemí (pro nedostatek srážek) stepi a lesostepi – černozemě-nejúrodnější oblasti světa. Ve vlhčích oblastech lesy mírného pásu – tajga(plošně nejrozsáhlejší ekosystém na Zemi 12 mil km2 – obrovská zásobárna dřevní hmoty) a opadavé lesy (většinou vykáceny).

14 jihoamerické pampy

15 prérie

16 pouště mírného pásu, Gobi

17

18 horská poušť Atacama

19 Větší teplotní a srážkové rozdíly během roku.
Subtropický pás Mezi 30°- 40° s. a j. z.š. Větší teplotní a srážkové rozdíly během roku. V létě v nich převládá teplý a suchý tropický vzduch, v zimě vlhký polární – horké suché léto a mírná vlhká zima. Vždyzelené tvrdolisté lesy a křoviny středomořského typu – většinou vykáceny (krajiny nejstaršího osídlení)

20 Vegetace: savany, pouště a plolopouště
Tropický pás Suché tropy: Podél obratníků. Převládá suchý a teplý tropický vzduch.Větší kolísání teplot v průběhu dne a noci a roku (Ø T nejteplejš.měsíce 30-39°C, nejchladnějšího 10-25°C. Místa s nejvyššími T na světě. Minimum srážek (pod 100 mm). V pobřeží jsou vlhčí(vliv pasátů) Vegetace: savany, pouště a plolopouště

21 Pouště a polopouště: zabírají 1/3 souše (+ denní přírustek 160 km2 = ročně 3%)
Stálé vodní toky jsou vzácné (častější jsou vyschlá údolí koryt řek plnící se jen při ojedinělých deštích. Řídce porostlé suchomilným a teplomilným rostlinstvem.

22 Savany – travnaté křovinaté porosty se skupinami stromů s tlustými kmeny, silnou kůrou a širokými korunami. Vyvinuly se v oblastech s vyhraněnou dobou sucha a dešťů. Postupně přechází při obratnících v

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Llanos savany v Jižní Americe

32

33 Vlhké tropy: Rovníkový pás: do 10° z.š., minimální rozdíly denního i ročního chodu teplot. Ø T vzduchu 24°-28°C.Srážky mm/ rok rovnoměrně rozloženy(bouřkový ráz, vydatné).

34 Vegetace: vždyzelené tropické deštné lesy – obrovská druhová pestrost rostlinstva – nekolikapatrové porosty. =ekologický systém nenahraditelné celosvětové hodnoty!!!

35 Podrovníkový pás: Větší rozdíly v ročním chodu srážek – střídání suchých období s vlhkými (zenitální deště, letní monzuny) dobami. Vegetace: tropické střídavě vlhké (opadavé) lesy – hlavně v monzunových oblastech Přední a Zadní Indie, v Africe obyvatelstvem prakticky zlikvidovány.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Biogeografický slovník:
ekotop – stanoviště, nejmenší prostorová jednotka krajiny tvořená abiotickými (geologické podloží, georeliéf, podnebí, půda) a biotickými vlastnostmi (rostliny a živočichové) včetně antropogenních vlivů ekoton – přechodná zóna mezi dvěma ekosystémi biocenóza – soubor (společenstvo) pupulací všech druhů rostlin (fytocenózy), živočichů (zoocenózy) a mikroorganismů ekosystém – synonimum pro geobiocenózu – systém všech organismů v abiotickém prostředím konkrétní lokality

62

63 Nejznámější národní parky světa
Serengeti National Park Grand Canyon Machu Picchu Galápagos Islands

64 Yellowstone Fiordland National Park (NZ) Canaima National Park (Venezuela) Kruger National Park (JAR) Yosemite

65 Torres Del Paine National Park (Chille)
Sagarmatha National Park Swiss National Park


Stáhnout ppt "Biosféra Je tvořena všemi živými organizmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google