Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOSFÉRA.  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOSFÉRA.  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru."— Transkript prezentace:

1 BIOSFÉRA

2  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření rostlin ZOOGEOGRAFIE – zkoumá prostorové rozšíření živočichů

3 Ekologický slovníček  společenstvo (biocenóza) – soubor jedinců různých druhů organismů žijících na určitém území v určitém čase  biotop – relativně stejnorodý prostor, který poskytuje organismům podmínky pro život (pouze neživé faktory)  ekosystém (geobiocenóza) – souhrnné označení společenstva a jeho biotopu.

4 Ekosystémy ? ? Uveďte příklady přírodních a umělých ekosystémů: ? ? V čem se navzájem liší přírodní a umělé ekosystémy?

5 Ekosystémy PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉM UMĚLÝ EKOSYSTÉM druhově bohatýdruhově chudší existuje nezávisle na člověku je vytvořen člověkem energeticky i látkově soběstačný energeticky i látkově nesoběstačný schopný autoregulaceneschopný autoregulace př. les, jezero, řekapř. pole, zahrada, město

6 Ekologický slovníček  klimaxová vegetace –společenstvo rostlin nejlépe přizpůsobené daným podmínkám (v ČR většinou les)  biom – souhrn stejných ekosystémů v planetárním měřítku (= vegetační pás)  biosféra – souhrn všech biomů na Zemi

7 BIOMY ? ? Které faktory nejvíce ovlivňují rozšíření jednotlivých biomů ? ? ? Vyhledejte v atlasu světa hlavní biomy na Zemi:

8 Tropické deštné lesy  rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10°s.š. - 10°j.š. ? ? Popište podnebí v rovníkovém pásu: Malý teplotní rozdíl mezi létem a zimou, průměrná roční teplota: 20 - 30°C ? ? Zjistěte podle atlasu roční úhrn srážek v rovníkovém pásu: 1000 - 3000 mm

9 ? ? Proč se deštné lesy nazývají „plícemi planety“? ? ? Co je to fotosyntéza a jak probíhá? Tropické deštné lesy

10 ? ? Vyhledejte v atlasu světa, jaké půdy se vyskytují v deštných lesích: ? ? Jsou tyto půdy úrodné? červenozemě a žlutozemě Ano i ne. Jistou úrodnost mají pouze tehdy, roste-li na nich deštný les. Pokud dojde k přeměně pralesa na zemědělské plochy, půdy se rychle vyčerpávají a stávají se neúrodnými. Tropické deštné lesy

11 stromy nemají letokruhy, v zimě neopadávají; lesní patra: spodní - do 10m; podrost, nižší byliny, keře, stromy; drží se zde vlhkost střední - do 36m; souvislá klenba stromů a lián, mnohem hustší než spodní patro nejvyšší - do 50-60m; osamocené vysoké stromy Tropické deštné lesy

12 ? ? Vyhledejte v atlasu světa oblasti rozšíření deštných lesů: ? ? Které faktory ohrožují existenci deštných lesů? Tropické deštné lesy

13

14

15 anakonda Borneo orangutan Amazonie tygr střední Afrika šimpanz Indie ? ? Přiřaďte k sobě pralesního živočicha a příslušnou oblast jeho výskytu: Tropické deštné lesy

16 anakonda Borneo orangutan Amazonie tygr střední Afrika šimpanz Indie ? ? Přiřaďte k sobě pralesního živočicha a příslušnou oblast jeho výskytu: Tropické deštné lesy

17 ? ? Uveďte další živočichy, kteří obývají deštné lesy: Deštné lesy se vyznačují největší biodiverzitou ze všech suchozemských biomů. Tropické deštné lesy

18 Amazonie Tropické deštné lesy

19 Střední Afrika Tropické deštné lesy

20 Indonésie Tropické deštné lesy

21 Tropické střídavě vlhké lesy  rozšíření: lemují deštné pralesy v subekvatoriálním pásu  v průběhu roku se střídá období dešťů a období sucha  společenstva podobná deštným lesům

22 Savany

23 ? ? Vyhledejte v atlasu světa rozšíření savan: Rozšířeny jsou převážně ve střídavě vlhkém tropickém pásu s výskytem monzunů. ? ? Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech:

24 Savany V savanách převažují červenozemě. ? ? Jak člověk využívá savany?

25 Savany ? ? Kteří živočichové jsou typičtí pro savany?

26 Savany

27

28

29

30 Pouště a polopouště zabírají téměř 1/3 souše vyskytují se v suchých tropech podél obratníků ? ? Jaké jsou průměrné roční srážky na Sahaře? ? ? Proč jsou v oblastech podél obratníků nízké srážky?

31 Pouště a polopouště Hamada kamenitá poušť (nejčastější typ pouště na světě)

32 Pouště a polopouště Serir štěrkovitá poušť

33 Pouště a polopouště Erg písečná poušť

34 Pouště a polopouště ? ? Vyjmenujte nejznámější pouště světa:

35 Pouště a polopouště Sahara největší poušť světa (9 mil. km 2 )

36 Pouště a polopouště Kalahari

37 Pouště a polopouště Namib

38 Pouště a polopouště Atacama

39 Pouště a polopouště Velká písečná poušť

40 Pouště a polopouště Některé pouště se vlivem podnebí vyvinuly i v mimotropických oblastech. ? ? Uveďte příklady mimotropických pouští:

41 Pouště a polopouště Gobi

42 Pouště a polopouště ? ? Vysvětlete pojmy: oáza vádí desertifikace

43 Pouště a polopouště ? ? Vysvětlete pojmy: oáza – zelená místa v poušti s výskytem vody vádí – vyschlé koryto občasného toku desertifikace – rozšiřování pouště

44 Pouště a polopouště Pouštní fauna a flóra

45 Subtropické lesy a křoviny rozšíření: subtropické oblasti ? ? Popište typické středomořské klima: Horké suché léto a mírná deštivá zima. Původně se zde vyskytovaly tvrdolisté lesy, které byly člověkem přeměněny v křoviny.

46 Subtropické lesy a křoviny ? ? Ve kterých evropských státech můžeme vidět tvrdolisté křovinaté porosty?

47 Stepi ? ? Co je to step? Termín step (který pochází z ruštiny) označuje travnatá společenstva v mírném pásu. V Severní Americe se nazývají prérie a v Jižní Americe pampy. ? ? Jak se nazývají stepi v Severní a Jižní Americe?

48 Stepi Evropská step

49 Stepi Prérie

50 Stepi Pampa

51 Stepi ? ? V jakém typu podnebí se vyskytují stepi? V kontinentálním typu mírného pásu. Limitujícím faktorem pro růst stromů je nedostatek srážek ve vegetačním období. ? ? Proč ve stepích nerostou stromy?

52 Stepi Charakteristickým půdním typem ve stepích jsou černozemě. ? ? Zopakujte si, jak vypadá půdní profil černozemě:

53 Stepi Mezi charakteristické živočichy v eurasijských stepích patří býložraví savci jako sysli, křečci, osli. Pro prérie jsou typičtí bizoni a kojoti, pro pampy například pštrosovitý nandu.

54 Opadavé listnaté lesy Zaujímají značnou část mírného pásu na severní polokouli, zatímco na jižní polokouli až na malé výjimky (jižní Chile) chybí. Brání se tím ztrátám vody v zimě, kdy je půda zmrzlá. ? ? Proč listnaté stromy v mírném pásu shazují na zimu listí?

55 Opadavé listnaté lesy Klima je charakteristické střídáním čtyř ročních období Převažujícím půdním druhem jsou kambizemě.

56 Tajga rozšíření: Na severní polokouli tvoří souvislé lesní pásmo (přerušené pouze oceány) v chladnějších částech mírného podnebí. Je to nejrozsáhlejší biom na Zemi (cca 12 mil. km 2 ). Tajga je označení pro rozsáhlé jehličnaté lesy mírného pásu a tundra znamená bezlesá krajina. ? ? Jaký je rozdíl mezi tajgou a tundrou?

57 Tajga Přes svou obrovskou rozlohu je tajga poměrně jednotvárná.

58 Tajga Hlavním půdním typem jsou podzoly. Typický je výskyt permafrostu. Charakteristickými živočichy v tajze jsou vedle běžných evropských lesních druhů například bobr, medvěd grizzly nebo los.

59 Tundra Název pochází z finštiny (tunturi = plochý bezlesý pahorek) ? ? Proč v tundře chybí stromy? Stromy vyžadují ve vegetačním období teplotu minimálně 10°C, což v tundře není. Rostlinstvo je tvořeno především mechy, lišejníky, bylinami a zakrslými dřevinami.

60 Tundra

61 Půdy tunder zůstávají většinu roku trvale zmrzlé (permafrost) I přes nepříznivé podmínky žije v tundře mnoho živočichů (sob, medvěd lední, liška polární, sovice sněžní, lumík apod.) Nepříjemným jevem v letním období je obrovské množství bodavého hmyzu.

62 Tundra

63

64 Polární pustiny V tomto biomu převládá neživá příroda - věčný sníh a led – který znemožňuje výskyt vyšších forem života.

65 Polární pustiny Většina živočichů polárních pustin žije v moři, kde je dostatek planktonu, nebo na pobřeží Typickými zástupci arktických pustin jsou mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou faunu reprezentují například tučňáci.

66 Polární pustiny


Stáhnout ppt "BIOSFÉRA.  živý obal Země  souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí  BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru."

Podobné prezentace


Reklamy Google