Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_09 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_09 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_09 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk jako občan - politologie TémaČlověk jako občan – politologie Tematická oblastČlověk jako občan – politologie NázevÚstava ČR a Listina základních práv a svobod AutorMgr.Jana Gerlichová Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012, technické lyceum 3. roč. AnotaceÚstava ČR a Listina základních práv a svobod Přínos/cílové kompetenceSeznámení se s historií vzniku naší Ústavy a její význam pro praktický život člověka

2 Ústava ČR a Listina základních práv a svobod - úvod seznámení se s historií vzniku naší ústavy její základní části význam znalosti ústavy pro praktický život člověka

3 Ústava ČR Ústava – konstituce – upravuje principy určitého státu, organizaci veřejné moci, územní samosprávu a základní práva a svobody občanů. Ostatní právní normy mají z ústavy vycházet a být v souladu s ní.

4 Dělení ústav Ústavy mohou být: psané – většina států nepsané – vyvinuly se na základě zvyku, např. Velká Británie

5 Dělení ústav Podle postupu, jak lze docílit změn, dělíme ústavy na: flexibilní – pružné – k její změně stačí přijetí prostého zákona rigidní – tuhé – její změna vyžaduje ústavní zákon

6 Jádrem každé ústavy je princip oddělení moci, princip brzd a rovnovah a s nimi spojený způsob jmenování a volby nejvyšších státních úředníků.Tento systém by měl zabránit zneužití moci proti občanům. Princip oddělení moci – státní moc je rozdělena na tři složky Princip brzd a rovnovah – zaručuje, že se jednotlivé složky navzájem vyvažují a omezují

7 Vývoj Ústavy ČR 1848 – 1918 – habsburská monarchie- ústavy byly omezované rozhodnutím císaře a souhlasem říšského sněmu 1918 – 1992 – socialistická ústava, která měla spíše formální charakter, umožňovala obcházení lidských práv, protože státní orgány kontrolovala KSČ od r.1993 –ústava samostatné České republiky

8 Ústava ČR Nabyla účinnosti 1.1.1993, skládá se z preambule a 8 hlav, které tvoří 113 článků Hlava I. –vymezuje základní ustanovení a podstatu našeho demokratického státu Hlavy II.-IV. – stanoví pravomoci nejdůležitějších státních orgánů podle principu dělby moci a systému brzd a rovnovah

9 Hlava V. – zavádí nezávislou kontrolní moc v podobě Nejvyššího kontrolního úřadu Hlava VI.- hovoří o ústřední bance státu – České národní bance Hlava VII.-vymezuje územní samosprávu a členění státu Hlava VIII. – uvádí přechodná ustanovení

10 Listina základních práv a svobod Co to jsou lidská práva? Jaká znáte lidská práva?

11 Listina základních práv a svobod Lidská práva – jsou práva fyzických osob, která se týkají různých oblastí a vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity. Patří sem např. právo na život, osobní svobodu a bezpečnost, svobodu pohybu, pobytu a projevu, zákaz nelidského zacházení při výkonu trestu….

12 Listina základních práv a svobod byla u nás přijata v r.1992 je složena z preambule a 6 hlav, které se skládají ze 44 článků věnuje se pěti základním okruhům práv

13 1.Základní lidská práva a svobody – právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda, právo na majetek, tajemství listovních zpráv … 2.Politická práva – možnost účastnit se veřejného politického života, svoboda projevu, petiční právo, sdružovací právo…

14 3.Práva národnostních a etnických menšin – chrání před diskriminací a tlakem většinového národa, právo na rozvoj vlastní kultury a vzdělání ve vlastním jazyce 4.Hospodářská, sociální a kulturní práva – garantují jistou úroveň života, která pro jednotlivce znamená důstojnou existenci, právo na volbu povolání a právo podnikat…

15 5.Právo na soudní a jinou právní ochranu – zajišťuje korektnost a spravedlnost soudního jednání, možnost domáhat se svého práva, právo na obhajobu a na veřejný proces, presumpce neviny…

16 Orgán OSN, který sleduje dodržování lidských práv je Komise pro lidská práva se sídlem v Ženevě Evropská komise pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku – individuální stížnosti Amnesty International –podpora a ochrana politických vězňů a nespravedlivě stíhaných

17 Zdroje a prameny HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce. 1.vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, 108 s. ISBN 80-720-0044-6. DUFEK, Pavel, Martin DRNEK a Jan DVOŘÁK. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2010, 3 sv. ISBN 978-80- 7358-154-1. CHALUPA, Vlastislav. Základy politologie. Brno: Atlantis, 1991, 311 s.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_09 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."

Podobné prezentace


Reklamy Google