Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT-2-1-11 ČJ VS po S Vzd ě lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzd ě lávací obor: Č eský jazyk a literatura Tematický okruh: Jazyková výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT-2-1-11 ČJ VS po S Vzd ě lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzd ě lávací obor: Č eský jazyk a literatura Tematický okruh: Jazyková výchova."— Transkript prezentace:

1

2 ICT-2-1-11 ČJ VS po S Vzd ě lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzd ě lávací obor: Č eský jazyk a literatura Tematický okruh: Jazyková výchova Anotace: Prezentace obsahuje výklad – vyjmenovaná slova po S. Sou č ástí prezentace je pracovní list s ř ešením, kde si žáci procvi č í získané v ě domosti. Prezentace je prezentována interaktivn ě na tabuli. Autor: Mgr. Pavla Polanská Jazyk: Č eský jazyk O č ekávaný výstup: píše správn ě i/y po obojetných souhláskách Speciální vzd ě lávací pot ř eby - žádné – Klí č ová slova: vyjmenovaná slova, p ř íbuzná slova, význam slov Druh u č ebního materiálu: prezentace, pracovní list Druh interaktivity: kombinovaná/výklad/aktivita Cílová skupina: žák Stupe ň a typ vzd ě lávání – základní vzd ě lávání - první stupe ň - druhé období Typická v ě ková skupina 10-11 let Celková velikost – 125 kB – soubor pptx

3 S – syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sý č ek, sysel, sy č et, sypat, Sychrov Vyjmenovaná slova po B

4 Dávej pozor na význam slov i / y y / ý i / í kousek sýra (jídlo) u syna (u chlapce) sytý (najedený) syto (najedený) sypal (písek, kamení) síra (látka) usíná (spí) síti (semínka) síto (na prosívání) sípal (hlas)

5 Čti slova příbuzná a přiřazuj je ke slovům vyjmenovaným dosyta – sytý, syná č ek - ………, neusychat - ………, sýkorka ………, sykot - ………, syslí - ………, zasykl - ………, nenasytný - ………, syre č ek - ………, vysychat - ………, sý č k ů v - ………, sychravo - …….., synek - ………, sýrárna - ………,

6 Řešení – kontrola pro šikulky dosyta – sytý, syná č ek - syn, neusychat - usychat, sýkorka – sýkora, sykot - sy č et, syslí – sysel, zasykl - sy č et, nenasytný - sytý, syre č ek – sýr, vysychat - usychat, sý č k ů v - sý č ek, sychravo – sychravý, synek - syn, sýrárna – sýr

7 Použité obrázky štítek – BLMPSVZ – autor vlastní sýr … http://www.restaurace- menu.cz/magazin/aktualne/syry-milovane-i-zatracovane/http://www.restaurace- menu.cz/magazin/aktualne/syry-milovane-i-zatracovane/ síra - nerost … http://www.nerosty.cz/nerosty/s%EDra/93_s%EDra http://www.nerosty.cz/nerosty/s%EDra/93_s%EDra


Stáhnout ppt "ICT-2-1-11 ČJ VS po S Vzd ě lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzd ě lávací obor: Č eský jazyk a literatura Tematický okruh: Jazyková výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google