Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C# - Menus, ToolBars and Dialogs Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C# - Menus, ToolBars and Dialogs Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 C# - Menus, ToolBars and Dialogs Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vytváření základního menu aplikace Buď pomocí IDE (WYSIWYG) nebo přímo programovým kódem

3 Menu Step by Step 1. vytvořte novou windows aplikaci a vlastnosti na formuláři nastavte takto: 2. V panelu ovládacích panelů najděte ovládací prvek MenuStrip a přidejte ho na Váš formulář. Vytvořte menu tak, že bude obsahovat v základní nabídce pouze položku Soubor (Otevřít, Uložit, Ukončit) nastavte pomocí znaku & přístup na položku menu Soubor tak aby odpovídala klávesové zkratce Alt+S. Použijte separátor pro oddělení položky menu Ukončit. PropertyValue TextMyTextPad MaximizeBoxFalse FormBorderStyleFixed3D

4 3. Přiřaďte klávesové zkratky Ctrl+S (save), Ctrl+O (open), Ctrl+E (exit) odpovídajícím položkám menu.

5 4. K psaní kódu jednotlivým položkám menu musí být přiřazeno jméno. IDE přiřazuje tento název automaticky. Jméno můžeme změnit úpravou vlastnosti NAME. Použijeme následující konvenci: - mnu prefix bude označovat menu. Všimněte si konvence pojmenování a sami pojmenujte případné další položky menu. MenuName SoubormnuFile - OtevřítmnuFileOpen - Uložit jakomnuFileSaveAs - UložitmnuFileSave - UkončitmnuFileExit

6 5. Vylepšete vzhled menu přidáním obrázků do menu. Spusťte uloženou aplikaci a ověřte Vámi vytvořený design menu. Vámi vytvořené menu ještě stále nemá přidanou funkčnost, což bude předmětem pokračování naší činnosti současně s vysvětlením funkčnosti základních dialogových oken a přidáním ToolBaru do aplikace.

7 Toolbars Obvykle slouží k rychlejšímu přístupu k určitým funkcionalitám programu a s jeho pomocí je spuštěna stejná činnost jako přes položku v menu. Použijeme ovládací prvek ToolStrip

8 6. přidejte na ToolBar tlačítko a nastavte jeho vlastnosti: - přiřaďte obrázek odpovídající ikoně pro ukládání do souboru - ToolTipText property nastavte na text „Uložení textu do souboru“ - Name property změňte na toolStripButtonSave Pozn.: ToolBar tlačítka se nevytváří pro všechny položky menu ale pouze pro nejčastěji využívané – můžete mít několik ToolBarů a dát uživateli možnost využívat právě ty, které v daný okamžik potřebuje. Pro zpřehlednění ToolBaru je možné využít oddělovač.

9 Common dialogs Common dialogs jsou dialogová okna, která většina Windows aplikací zobrazuje při určitých činnostech (uložení do souboru, výběr adresáře, paleta barev,…)

10 Common dialogs - vlastnosti C# nabízí některé užitečná dialogová okna V našem programu použijeme dvě pro otevření a pro uložení souborů 6. Přidejte OpenFileDialog na Vámi vytvořený formulář. Defaultní jméno dialogu bude OpenFileDialog1. Jméno je použito k přístupu k danému prvku v programovém kódu. Uvedený název můžete změnit. 7. Nastavte vlastnosti dialogu dle následující tabulky: PropertyValue FiltrTato vlastnost určuje typy souborů, které bude možno otevřít ve vytvářené aplikaci. Aplikace bude pracovat se soubory.rtf, nastavte Filter property na- RTF Files | *.rtf FileName*.rtf ShowReadOnlyTrue – Zobrazí check box, který umožní otevřít soubory pouze pro čtení. TitleNázev dialogového okna – použijeme „Open file“

11 8. Přejděte do zdrojového kódu formuláře a přidejte privátní proměnnou myFile, kterou inicializujte počáteční hodnotou „newfile“. Přidejte následující funkci: void OpenFile() { if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { myFile = openFileDialog1.FileName; richTextBox1.Clear(); //funkce LoadFile objektu richTextBox nacte soubor z cesty uvedené jako parametr richTextBox1.LoadFile(myFile); }

12 9. Analogickým způsobem přidejte do Vaší aplikace SaveDialog a nastavte jeho property podle tabulky: 10. přepněte se do zdrojového kódu a přidejte následující funkce void ShowSaveAs() { if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { myFile = saveFileDialog1.FileName; FileSave(); } } PropertyValue FileName*.rtf FilterRTF File|.rtf TitleSave File As

13 void FileSave() { //objekt environment poskytuje informace o aktuálním prostředí a platformě //metoda GetFolderPath umožňuje převod "cesty adresáře" na řetězec //při otevření dialogu pro ukládání bude nastavena cesta defaultně na adresář //MyDocuments saveFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments); try { //funkce SaveFile objektu richTextBox ukládá obsah richEditu do souboru, který je //specifikován prvním parametrem, druhý parametr určuje typ výstupního toku //dat pro richTextBox richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName,RichTextBoxStreamType.RichText); } catch (IOException ex) { MessageBox.Show(ex.Message); } }

14 private void ToolStripMenuItemSave_Click(object sender, EventArgs e) { if (myFile == "newfile") { ShowSaveAs(); } else { FileSave(); } private void toolStripMenuItemSaveAs_Click(object sender, EventArgs e) { ShowSaveAs(); }

15 Defaultní adresáře Desktop – použijte pro uložení souboru na plochuUse Programs – Úložiště programů ve Windows. MyComputer – Pravděpodobně ne často využívaná. MyMusic – ukládání a vyhledání mediálních souborů. MyPictures – ukládání obrázků. StartMenu – Start menu je adresář a toto je jeho umístění. Startup – pro aplikace, které se mají spustit při startu. (Může být určen i pro kontrolu, které aplikace běží). DesktopDirectory – jiná cesta na plochu. MyDocuments – používána zejména aplikacemi MS Office ke skladování dokumentů. Např.: openFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

16 Doplnění našeho formuláře o Print dialog a Color dialog Print dialog – Využívá funkce objektu: using System.Drawing.Printing; -V našem příkladu je použití Print dialogu obtížnější z důvodu neexistence metody prvku rich textbox, která umožňuje přímo tisk -K zakomponování metody print obsahu rich text editboxu využijte následující postup : http://support.microsoft.com/kb/812425/en-us 11. Podle návodu na uvedeném odkazu doplňte funkčnost na tisk obsahu prvku RichTextBox

17 Color dialog: – umožňuje spustit dialogové okno s paletou barev, krom nabídky defaultních barev může uživatel vytvářet barvy vlastní 12. Doplňte ColorDialog do Vašeho programu, doplňte tlačítko odpovídající tomuto prvku do ToolBaru Vašeho formuláře a doplňte následujících metody do Vašeho zdrojového kódu. void ChangeBackColor() { if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { //nastavím barvu pozadí na barvu vybranou v dialogovém okně richTextBox1.BackColor = colorDialog1.Color ; } private void toolStripButtonColor_Click(object sender, EventArgs e) { ChangeBackColor(); }

18 Závěr Step by Step návrhu Menu, Toolbar menu a Dialogových oken Na právě skončeném programu jste si připravili základ pro jednoduchý textový editor. Uvědomte si, proč je zejména uložení souboru naprogramováno pomocí dvou funkcí a korektnost funkčnosti programu otestujte.

19 19 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použité materiály: Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,… www.wikipedia.com Seriály o programování v jazyce C# : www.živě.cz www.java2s.com www.functionx.com www.csharp-station.com www.msdn.com www.bytes.com www.c-sharpcorner.com


Stáhnout ppt "C# - Menus, ToolBars and Dialogs Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google