Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C# - znakové typy a řetězce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C# - znakové typy a řetězce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 C# - znakové typy a řetězce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Znakový typ  Slouží pro uložení jednoho znaku  Kódování unicode  Znak je uvozen v uvozovkách  Vypsání kódu znaku: (int) znak Porovnejte hodnotu znaku s ASCII tabulkou NázevTyp CTSPopisHodnoty char System.Ch ar Reprezentuje 16-bitový znak v Unicode Libovolný znak Unicode

3 Znaky „řídící sekvence“ Řídící sekvenceZnak \'Apostrof \"Uvozovka \0Prázdný znak (null) \\Zpětné lomítko \tTabulátor \nZnak nového řádku

4 Úkoly  1. Ze zadaného znaku vypište jeho kód a naopak  2. Vypište na obrazovku následující text:  „3C“ \ třídní učitel : ……..  „4C“ \ třídní učitel : …….. *řešení naleznete v příkladech ZnakovyTyp1 a 2

5 Řetězce  Realizovány instancemi třídy System.String  Řetězec je reprezentován kolekcí jednotlivých znaků  Kolekce: // Ukazuje, že instance třídy string je složena z jednotlivých objektů System.Char public static void VypisForEach() { string myStrText = "ahoj, studeni OATGM"; foreach(System.Char znak in myStrText) { Console.WriteLine(znak); } }

6  Instance třídy String jsou neměnné ! Tzn.: jakákoliv provedená změna vrací novou instanci typu string  string retezec = „Programovani"; //bude vytvorena nova instance tridy String //s hodnotou „Programovani je zabava" a ref. promenna //retezec bude odkazovat na ni retezec += " je zabava";

7 Porovnávací a vyhledávací metody MetodaPopis ComparePorovná dva řetězce CompareOrdinalPorovná dva řetězce s využitím ordinálního porovnání CompareToPorovná aktuální instanci třídy System.String s instancí jinou EndsWithUrčí, zda aktuální instance končí zadaným řetězcem. StartsWithUrčí, zda aktuální instance začíná zadaným řetězcem. IndexOfUrčí pozici prvního výskytu určitého řetezce nebo znaku v aktuální instanci LastIndexOfUrčí pozici posledního výskytu určitého řetezce nebo znaku v aktuální instanci

8  Porovnávání řetězců může být lingvistické (jazykové) nebo ordinální (číselné)  Úkol: Porovnejte oběma uvedenými způsoby dav řetězce „abc“ a „ABC“ *řešení naleznete v příkladech Strings_1

9 Řetězce – modifikační metody MetodaPopis ConcatSpojí dvě nebo více instancí dohromady. V případě že jsou parametry představovány objekty, je na nich zavolána metoda ToString. CopyToZkopíruje určitý počet znaků z řetězce na zadané pozice pole znaků. InsertVytvoří novou instanci řetězce, do které je na určenou pozici vložen zadaný řetězec JoinUmožňuje vytvořit novou instanci řetězce spojením určených elementů pole řetězců, přičemž mezi jednotlivé elementy je ve výsledném řetězci vložen zadaný oddělovač. PadLeftZapříčiní vytvoření nové instance řetězce o specifikované délce, kde je původní řetězec zarovnán doleva. Také umožňuje zvolit znak, který bude použit pro vyplnění volného místa v novém řetězci. PadRightProvádí to samé jako metoda PadLeft s tím rozdílem, že původní řetězec je zarovnán doprava. RemoveOdstraní určitý počet znaků z instance řetězce o zadané pozice. SplitVytvoří pole řetězců, které obsahuje podřetězce vniklé rozdělením na místech zadaného znaku nebo znaků, představujících oddělovače.

10 SubStringVytvoří novou instanci řetězce, jejíž hodnota je představována podřetězcem hodnoty instance na které byla zavolána. ToLowerVytvoří řetězec představující kopii instance, na které byla zavolána, kde jsou všechny znaky řetězce malá písmena. ToUpperVytvoří řetězec představující kopii instance, na které byla zavolána, kde jsou všechny znaky řetězce velká písmena. TrimOdstraní z řetězce prázdné znaky TrimStartOdstraní specifikované znaky ze začátku řetězce TrimEndOdstraní specifikované znaky z konce řetězce

11 Úkol Nadefinujte dva řetězce myStrPrvni = „Studenti OATGM !“ myStrDruhy = „…jsou nejlepsi“ Užijte po řadě jednotlivé funkce tak aby jste dosáhli požadovaného výsledku: ConcatStudenti OATGM ! …jsou nejlepsi InsertStudenti slavné OATGM ! JoinStudenti OATGM ! - …jsou nejlepsi RemoveOATGM ! SubstringStudenti ToLowerstudenti oatgm ! ToUpperSTUDENTI OATGM ! PadLeft____Studenti OATGM ! PadRightStudenti OATGM !____ SplitStudenti OATGM ! * řešení analogického příkladu naleznete v ukázce Strings_2

12 12 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použité materiály: Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,… www.wikipedia.com Seriály o programování v jazyce C# : www.živě.cz www.java2s.com www.functionx.com www.csharp-station.com www.msdn.com www.bytes.com www.c-sharpcorner.com


Stáhnout ppt "C# - znakové typy a řetězce Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google