Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C# - znakové typy a řetězce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C# - znakové typy a řetězce"— Transkript prezentace:

1 C# - znakové typy a řetězce
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Znakový typ Slouží pro uložení jednoho znaku Kódování unicode
Znak je uvozen v uvozovkách Vypsání kódu znaku: (int) znak Porovnejte hodnotu znaku s ASCII tabulkou Název Typ CTS Popis Hodnoty  char System.Char Reprezentuje 16-bitový znak v Unicode Libovolný znak Unicode

3 Znaky „řídící sekvence“
\' Apostrof \" Uvozovka \0 Prázdný znak (null) \\ Zpětné lomítko \t Tabulátor \n Znak nového řádku

4 Úkoly 1. Ze zadaného znaku vypište jeho kód a naopak
2. Vypište na obrazovku následující text: „3C“ \ třídní učitel : …….. „4C“ \ třídní učitel : …….. *řešení naleznete v příkladech ZnakovyTyp1 a 2

5 Řetězce Realizovány instancemi třídy System.String
Řetězec je reprezentován kolekcí jednotlivých znaků Kolekce: // Ukazuje, že instance třídy string je složena z jednotlivých objektů System.Char public static void VypisForEach() {   string myStrText = "ahoj, studeni OATGM";   foreach(System.Char znak in myStrText)   {     Console.WriteLine(znak);   } }

6 Instance třídy String jsou neměnné !
Tzn.: jakákoliv provedená změna vrací novou instanci typu string string retezec = „Programovani"; //bude vytvorena nova instance tridy String //s hodnotou „Programovani je zabava" a ref. promenna //retezec bude odkazovat na ni retezec += " je zabava";

7 Porovnávací a vyhledávací metody
Metoda Popis Compare Porovná dva řetězce CompareOrdinal Porovná dva řetězce s využitím ordinálního porovnání CompareTo Porovná aktuální instanci třídy System.String s instancí jinou EndsWith Určí, zda aktuální instance končí zadaným řetězcem. StartsWith Určí, zda aktuální instance začíná zadaným řetězcem. IndexOf Určí pozici prvního výskytu určitého řetezce nebo znaku v aktuální instanci LastIndexOf Určí pozici posledního výskytu určitého řetezce nebo znaku v aktuální instanci

8 Porovnávání řetězců může být lingvistické (jazykové) nebo ordinální (číselné)
Úkol: Porovnejte oběma uvedenými způsoby dav řetězce „abc“ a „ABC“ *řešení naleznete v příkladech Strings_1

9 Řetězce – modifikační metody
Metoda Popis Concat Spojí dvě nebo více instancí dohromady. V případě že jsou parametry představovány objekty, je na nich zavolána metoda ToString. CopyTo Zkopíruje určitý počet znaků z řetězce na zadané pozice pole znaků. Insert Vytvoří novou instanci řetězce, do které je na určenou pozici vložen zadaný řetězec Join Umožňuje vytvořit novou instanci řetězce spojením určených elementů pole řetězců, přičemž mezi jednotlivé elementy je ve výsledném řetězci vložen zadaný oddělovač. PadLeft Zapříčiní vytvoření nové instance řetězce o specifikované délce, kde je původní řetězec zarovnán doleva. Také umožňuje zvolit znak, který bude použit pro vyplnění volného místa v novém řetězci. PadRight Provádí to samé jako metoda PadLeft s tím rozdílem, že původní řetězec je zarovnán doprava. Remove Odstraní určitý počet znaků z instance řetězce o zadané pozice. Split Vytvoří pole řetězců, které obsahuje podřetězce vniklé rozdělením na místech zadaného znaku nebo znaků, představujících oddělovače.

10 Odstraní z řetězce prázdné znaky TrimStart
SubString Vytvoří novou instanci řetězce, jejíž hodnota je představována podřetězcem hodnoty instance na které byla zavolána. ToLower Vytvoří řetězec představující kopii instance, na které byla zavolána, kde jsou všechny znaky řetězce malá písmena. ToUpper Vytvoří řetězec představující kopii instance, na které byla zavolána, kde jsou všechny znaky řetězce velká písmena. Trim Odstraní z řetězce prázdné znaky TrimStart Odstraní specifikované znaky ze začátku řetězce TrimEnd Odstraní specifikované znaky z konce řetězce

11 Úkol Nadefinujte dva řetězce myStrPrvni = „Studenti OATGM !“
myStrDruhy = „…jsou nejlepsi“ Užijte po řadě jednotlivé funkce tak aby jste dosáhli požadovaného výsledku: Concat Studenti OATGM ! …jsou nejlepsi Insert Studenti slavné OATGM ! Join Studenti OATGM ! - …jsou nejlepsi Remove OATGM ! Substring Studenti ToLower studenti oatgm ! ToUpper STUDENTI OATGM ! PadLeft ____Studenti OATGM ! PadRight Studenti OATGM !____ Split OATGM ! * řešení analogického příkladu naleznete v ukázce Strings_2

12 Seriály o programování v jazyce C# : www.živě.cz www.java2s.com
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použité materiály: Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,… Seriály o programování v jazyce C# :


Stáhnout ppt "C# - znakové typy a řetězce"

Podobné prezentace


Reklamy Google