Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek"— Transkript prezentace:

1

2 1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek

3 2 o potvrdil internet jako řádný úřední nástroj o prosadil právo na „pohled veřejnosti“ do řádné úřední činnosti o vytváří základ sjednocení informací o veřejných institucích úřední webové stránky vliv zákona č. 106/99 Sb.

4 3 o nejsou uvedeny povinné informace o povinné informace jsou schovány nepřehledně ve struktuře webu o místo „chladné“ informace o instituci (městu, úřadu) je úvod webu využíván jako reklama, často i politická (propagace aktuálních představitelů) úřední weby - nedostatky vliv zákona č. 106/99 Sb.

5 4 o změnil z „nadstavby“ na základní činnost úřadu (samostatný úkol a samostatný proces, nezávislý a nepodřaditelný jiným úkolům a procesům veřejné správy) o odstranil ČÁST barier přístupu k informacím o prohloubil zoufalství tam, kde jsou informace i nadále neoprávněně odepírány poskytování informací (zejména vyžádaných) vliv zákona č. 106/99 Sb.

6 5 p pomáhá rozlišovat charakter dokumentů, rozhodnutí a úředních procesů (např. správní řízení) p cestou konfliktů vyjasňuje „veřejný zájem“ a právo veřejnosti být při rozhodování pvyjasňuje související charakteristiky informací, s nimiž se pracuje (osobní údaje, obchodní tajemství) dobrá správa p nastoluje vztah „služba - klient“ ve veřejné správě

7 6  odradit žadatele hrou „kdo to vydrží déle“ zneužití zákona č. 106/99 Sb.  odradit žadatele nepřehlednými právními odkazy a výmysly  odradit žadatele hrozbou vysoké úhrady poskytování informací

8 7 Poruchy při poskytování informací (53 případů) zneužívaná ustanovení zákona

9 8 Soudní rozsudky podle zák. č. 106/99 Sb. ÷ nečinnost je neefektivní (potvrzení „právní fikce“) (kauza Praha) ÷ za obchodní tajemství nelze schovat kdeco (kauza Praha) ÷ osobní údaje nechrání při veřejné činnosti (kauza Mohelnice)

10 9 p široké vzdělávání pracovníků veřejné správy p praktické poradenství p teoretickou diskusi p užívat nejen útržků zákonů, ale celého právního řádu České republiky přístup k informacím je nová problematika, která vyžaduje ¶ v právní oblasti

11 10 p vyšší kvalitu spisového řádu p znalost informačních technologií, zejména internetu p včasné indexování informací podle jejich charakteristik přístup k informacím je nová problematika, která vyžaduje · v úředně-technické oblasti

12 projekt OSTOŠEST Prezentace Ing. Jindřiška Prokopová

13 12 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace Open Society Fund Praha

14 13 www. ostosest.cz Zákon č. 106/99 a související legislativa Adresář povinných subjektů Jak podávat žádosti a odvolání Otázky a odpovědi, poradna Chyby, kauzy, rozsudky Výběr z tisku Diskuse o novelizaci

15 Internet a výroční zprávy o dodržování zákona 106/99 Každý povinný subjekt musí do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předchozí rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/99 Sb. obsahující: a)počet podaných žádostí o informace b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí c)opis podstatných částí každého rozsudku d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/99 Sb. e)další informace o uplatňování zákona

16 15 Metodologie sběru dat Identifikace institucí, povinných k uveřejnit na internetu výroční zprávu o dodržování zákona 106/99 Sb. za rok stažení těch zpráv, které byly k dispozici + upomínka ostatním opětovné zjištění stavu u těch institucí, jež do zprávu nevystavily

17 16 Hlavní výsledky průzkumu Jen 42 % povinných institucí umístilo zprávu na web včas  41 % ji neumístilo ani po upomínce Nevyrovnaná kvalita zpráv  Problém metodologie sledování  Časté formální nedostatky zpráv  Mnohdy je zpráva omezena jen na vysloveně povinné údaje

18 17 Povinné zprávy na internetu k 8. 3.

19 18 Do nezveřejnili zprávu… Ústavní soud Ministerstvo životního prostředí BIS, NBÚ Česká národní banka Státní úřad pro jadernou bezpečnost 8 dalších ústředních institucí 34 okresních úřadů magistráty Ostravy, Olomouce, Zlína

20 19 Počty žádostí o informace Nápadně rozdílné počty vykázaných žádostí – sahají od nuly do 6004 (MV) Střední hodnota je 33 Často se vyskytují „baťovská“ čísla: 3334 (M.spravedlnosti), 997 (KPR), 899 (OÚ Prostějov).  Neexistuje či se nedodržuje jednotná a kvalitní metodika sledování žádostí

21 20 Nápadně nízké vykazované počty Ministerstvo kultury (42 žádostí) Magistrát města Plzně (32) Magistrát města Ústí nad Labem (17) Ministerstvo průmyslu a obchodu (12) Český statistický úřad (8) Český úřad zeměměřičský a katastrální (7) Nejvyšší kontrolní úřad (6) Česká zemědělská a potrav. inspekce (0)

22 21 Odvolání proti zamítnutí žádosti Odvolání je velmi málo – 55 % institucí nevykazuje ani jedno odvolání Odhadem asi dvě třetiny odvolání byly zamítnuty Zákon výslovně nepřikazuje do výroční zprávy uvádět výsledky odvolání, třebaže počty odvolání se uvádějí povinně, a tak se odhad zakládá jen na části zpráv

23 22 Soudní pře a sankce Podle výročních zpráv v roce 2000 došlo celkem k osmi soudním přím o poskytnutí informací V šesti případech se uvádí i výsledek, vždy ve prospěch navrhovatele Sankce za nedodržování zákona 106/99 nebyly uděleny nikde

24 23 Platby za informace Pokud se za informaci platí, cena se typicky pohybuje v řádu stokorun –Celkovou vybranou částku uvedlo 30 institucí –Z toho 14 nevybralo r žádné platby –Zbylých 16 institucí za 136 žádostí vybralo celkem 60 tisíc Kč –Z těchto šestnácti institucí uvedlo deset institucí počet úhrad: celkem 136 úhrad –Prům. cena zde byla 330,- Kč za informaci

25 24 Závěry Zákon 106/99 Sb. je stále „v záběhu“ a všichni se ho teprve učíme používat Mnohé instituce – včetně klíčových státních orgánů – si dosud nevytvořily mechanismy pro důsledné plnění jeho požadavků Formulace zákona ohledně vykazovací povinnosti nejsou samy o sobě jasné a nejsou ani doplněny jednotnou a rozumnou metodikou jejich plnění

26 25 Doporučení Veřejná diskuse o metodologii výkazů Tlak na instituce, jež povinnosti neplní Uchránit úřady od zbytečné zátěže (vykazování žádostí o informace, jež byly ihned bezplatně vyřešeny, je zbytečně nákladné, a údaje stejně nelze ověřit) Naopak vyžadovat podstatné údaje: –zamítnutí žádostí a jejich odůvodnění –výsledky odvolání a jejich odůvodnění –ceníky, počty a výše plateb za informace

27 Děkuji za pozornost Statistické zpracování dat Jan Spousta Prezentace Ing. Jindřiška Prokopová Úplnou zprávu najdete na:


Stáhnout ppt "1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek"

Podobné prezentace


Reklamy Google