Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období mladé dospělosti. Dospělost  Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně a je charakterizován dosažením osobní zralosti. Primárně je dospělost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období mladé dospělosti. Dospělost  Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně a je charakterizován dosažením osobní zralosti. Primárně je dospělost."— Transkript prezentace:

1 Období mladé dospělosti

2 Dospělost  Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně a je charakterizován dosažením osobní zralosti. Primárně je dospělost určena biologicky, její dosažení je vázáno na zrání, tj. na věk. Psychosociální vymezení dospělosti je mezi 20 až 25 rokem. Probíhá u různých lidí v odlišnou dobu a navíc v jednotlivých oblastech nemá stejné tempo(např. student uzavře manželství).  Nejdelší dynamické životní období (vzdělávání, získávání zkušeností, stanovení a dosažení cílů).

3 Psychické znaky dospělosti  Samostatnost, osvobození se od závislosti na rodině.  Svoboda vlastního rozhodování a chování, spojená se zodpovědností ve vztahu k druhým lidem, se zodpovědností za svá rozhodnutí a činy.  Dobrá sebedůvěra (netrpět stále pocity viny, nerozhodností).  Sladit své potřeby (práva) s potřebami jiných.  Udržovat dlouhotrvající přátelství. výběr životního partnera.  Schopnost vykonávat přiměřené množství práce každý den - nepociťovat nepřiměřenou únavu, pociťovat užitečnost (rozvržení práce a odpočinku).

4 Mladá dospělost  Mladá dospělost trvá přibližně od 20 do 35 let.  Člověk přijímá trvalejší profesní roli, uzavírá manželství a stává se rodičem.

5 Tělesný vývoj a vývoj motoriky  Období relativního klidu a vyrovnanosti - nedochází k výrazným fyzickým změnám.  Růst organismu se ustaluje, kosterní svalstvo ještě roste.  Ustaluje se celkový vzhled, vrcholí činnost žláz s vnitřní sekrecí (pohlavní žlázy).  Kolem 30. roku dosahují všechny orgány úplné zralosti.  Stagnace = stabilizační fáze  Vrchol fyzické i psychické aktivity - velká schopnost snést zátěž.

6 Kognitivní funkce  Maximální rozvinutí všech kognitivních funkcí včetně intelektu, paměti, myšlení (je pružné, kreativní).  Postformální myšlení bere v úvahu všechny složky problému, jeho mnohoznačnost i celkový kontext. (Změna k přístupu řešení problémů i změna v jeho chápaní).  Rozvoj myšlení ovlivňuje zkušenost (člověk je otevřen novým zkušenostem).  Období je vhodné využít pro další vzdělávání, sebevzdělávání - schopnost učit se novým věcem je nezměněna.  Schopnost dobré adaptability.

7 Emoce a vůle  Převládá pozitivní citové ladění.  Jsou realizovány životní cíle, naplňovány hodnoty, které si často zvolili v adolescenci.  Mají možnost svobodně se rozhodovat a pevně si stát za svým cílem.  Období střízlivého realismu - znají své možnosti, omezení.  S úspěchy v osobním i pracovním životě narůstá sebevědomí.

8 Sociální vztahy  Dochází k upevnění identity dospělého (identifikace s rolí dospělého - kdo jsem a jaký mám cíl).  Přetrvává extrovertovanost - sociální vztahy jsou široké a různorodé.  Diferencuje se mužská a ženská role, která je ovlivněna i společensky podmíněnou změnou jejího pojetí.

9 Profesní role  Schopnost ji zvládnout přiměřeným způsobem je jedním z psychosociálních kritérií dospělosti. ( dokáže systematicky pracovat, omezit aktuální potřeby ve prospěch povinnosti).  Uspokojuje různé psychické potřeby mladého člověka (ekonomická soběstačnost, zkušenosti, rozvoj nových kompetencí).  Součást osobní identity.  První profesní fáze je považována za období profesního startu.  Ženská profesní role funguje jako další sociální zhodnocení ženy a potvrzení jejích kompetencí. Avšak ženská profesní ambice bývají umírněné. Žena se musí vyrovnat s dilematem volby mezi rolí matky a profesní kariérou.

10 Partnerská role  Jedním z hlavních vývojových úkolů je vytvoření monogamního partnerského vztahu. Takový vztah se může stát přijatelným základem budoucí rodiny,.  V tomto období bývají partneři ve svých nárocích realističtější a tolerantnější ke vzájemné odlišnosti. Volba intimního partnera je ovlivněna jak osobnostními rysy, tak sociálními zkušenostmi.  Roste zájem mít vlastní děti a potřeba založit si rodinu.

11 Manželská role  Stává se důležitou součástí vlastní identity.  Manželství plní funkci reprodukční, ekonomickou, socializační a emocionální.  Manželství může uspokojovat různé psychické potřeby, ale zároveň jedince v mnoha směrech omezuje.  Obsah rolí obou manželů současná společnost jednoznačně neurčuje, větší svoboda v jejich naplní posiluje realistické očekávání mladých lidí. To je jedním z důvodů, proč spokojenost v manželství v současné době klesá. Častěji bývají nespokojené ženy, které od manželství více očekávají.  Alternativní styl života bez trvalého partnera nebo volné soužití jsou v současné době více tolerovány.

12 Rodičovská role  Je důležitou součástí identity dospělého člověka, která je sociálně vysoce ceněna.  K rodičovství mohou být lidé stimulováni jednak vnějším, sociálním tlakem, ale i různými individuálními motivy.  Potřeba založit rodinu je ovlivněna vlastní zkušeností z dětství.  Dítě může uspokojovat všechny základní psychické potřeby, ale na druhé straně může být překážkou uspokojení jiných potřeb.

13  Narození dítěte přináší určitý psychický zisk, ale na druhé straně i zátěž nových povinností a zodpovědnosti. Mění se vzájemné vztahy obou rodičů i jejich životní styl.  Neschopnost mít děti je chápána jako sociálně stigmatizující stav.  Svobodné mateřství je alternativou, která je společností přijímána ambivalentně.

14  Rodičovská role se mění v závislosti na věku dětí.  Nástup do školy je významným mezníkem i pro rodiče.  Ke změně v oblasti rodičovské role může přispět i rozpad manželství. Role osamělého rodiče je náročnější, přináší celou řadu různých problémů.  Postoj osamělého rodiče k dětem se může měnit.

15  První krize manželství se projevuje přibližně po čtyřech letech společného soužití.  Riziko rozpadu manželství zvyšuje aktuálně převažující představa o smyslu manželství, která zdůrazňuje především uspokojení individuálních potřeb.  Iniciátorem rozvodu bývají častěji ženy.

16 Děkuji za pozornost. Veronika Jandová SPVP 1.ročník


Stáhnout ppt "Období mladé dospělosti. Dospělost  Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně a je charakterizován dosažením osobní zralosti. Primárně je dospělost."

Podobné prezentace


Reklamy Google