Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VI. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VI. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"— Transkript prezentace:

1 VI. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (1. – 8. úloha) VI. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.006

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 1 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Dobrý den! Posaďte se! Občanský průkaz, prosím! Tak povídejte, co se vlastně stalo. Kde nejspíše probíhá uvedený rozhovor? na policejní stanici; na rušné křižovatce; na návštěvě u babičky; na školním hřišti. Řešení: Posadit bychom se mohli s vyjímkou rušné křižovatky jak na policejní stanici, tak na návštěvě u babičky a také na školním hřišti. Požadavek na předložení občanského průkazu je logický pouze na policejní stanici. Správnou odpovědí je varianta A).

4 Úloha č. 2 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Které z následujících slov neobsahuje dvojhlásku ou? A) koupaliště; B) veselou; C) poukázat; D) poupata. Řešení: Dvojhláska ou není obsažena ve slově poukázat, protože rozklad na slabiky je po-u-ká-zat. Správnou odpovědí je varianta C).

5 Úloha č. 3 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Ve kterém z následujících slov se podle pravidel spisovné výslovnosti vyslovuje jiná koncová souhláska, než se píše? (Příklad takového slova: sud – [sut]) A) tak; B) název; C) vidíš; D) nebyl. Řešení: Jiná koncová souhláska je po vyslovení u slova název – [názef]. Správnou odpovědí je varianta B).

6 Úloha č. 4 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Která z následujících možností obsahuje pravopisnou chybu? A) nejúspěšnější atlet; B) účinek léku; C) krůpěje rosy; D) bezůčelná práce. Řešení: A) nejúspěšnější atlet; B) účinek léku; C) krůpěje rosy; D) bezúčelná práce (bez – předpona slova, účel – kořen slova) Správnou odpovědí je varianta D).

7 Úloha č. 5 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Která z následujících možností obsahuje pravopisnou chybu? A) kulturní Lytomišl; B) prastará kobyla; C) dlouhověký sýček; D) umlít obilí. Řešení: A) kulturní Litomyšl; B) prastará kobyla; C) dlouhověký sýček; D) umlít obilí. Správnou odpovědí je varianta A).

8 Úloha č. 6 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících možností je nutno doplnit na všechna vynechaná místa pouze i/í, aby byla celá skupina slov napsána pravopisně správně? A) rostl_na, l_ška, b_valý; B) v_sutý, rozv_řit, m_ska; C) nám_tka, ml_nář, p_lot; D) mal_na, nesm_sl, vyv_klaný. Řešení: Po doplnění i/í/y/ý dostaneme následující varianty: A) rostlina, liška, bývalý; B) visutý, rozvířit, miska; C) námitka, mlynář, pilot; D) malina, nesmysl, vyviklaný. Správnou odpovědí je varianta B).

9 Úloha č. 7 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Které z následujících slovních spojení je napsáno pravopisně správně? A) matčino obětí; B) objetavý spolužák; C) oběv Ameriky; D) městský objezd. Řešení: A) matčino objetí; B) obětavý spolužák; C) objev Ameriky; D) městský objezd. Správnou odpovědí je varianta D).

10 Úloha č. 8 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011)
Která z následujících vět je napsána pravopisně a mluvnicky správně? A) Co se mně týká, jsem pro.; B) O mně se s Erikem příště nebav.; C) Pro mně za mně, jdi kam chceš!; D) To si ke mě nedovoluj! Řešení: A) Co se mě týká, jsem pro.; B) O mně se s Erikem příště nebav.; C) Pro mě za mě, jdi kam chceš!; D) To si ke mně nedovoluj! Správnou odpovědí je varianta B).


Stáhnout ppt "VI. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google