Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HIV (VHC) u injekčních uživatelů drog Nízkoprahová zařízení v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HIV (VHC) u injekčních uživatelů drog Nízkoprahová zařízení v ČR"— Transkript prezentace:

1

2 HIV (VHC) u injekčních uživatelů drog Nízkoprahová zařízení v ČR
MUDr. Viktor Mravčík

3 NMS Situační analýza (5 klíčových indikátorů)
Data trestněprávního sektoru – drogové trhy, kriminalita Preventivní, léčebné, harm-reduction intervence Evaluace (národní strategie, EDDRA,…) EWS Publikace, šíření informací Výroční zprávy 3 ediční řady „Zaostřeno na drogy“ člen sítě Reitox, partner EMCDDA (

4 Souhrn situace v oblasti drog v ČR
20 % LTP v obecné populaci, 45 % mezi 16letými relativně vysoká prevalence XTC (9 % v obecné populaci) přibližně PDUs (4,4/ ) uživatelů pervitinu uživatelů opiátů (heroin, Subutex) 80-90% IDUs mezi PDUs nízká prevalence HIV (pod 0.5 %) relativně nízká prevalence HCV (35 % mezi klienty nízkoprahových programů) rel nízký počet DRDs (cca ročně) rel. vysoká dostupnost programů HR, léčby, doléčování

5 HIV – hlášená incidence
Cesta přenosu (riziková skupina) Do r. 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Celkem Homo/bisexuální styk 236 27 28 37 30 49 434 Heterosexuální styk 130 22 13 20 19 31 235 IUD 14 4 3 1 6 5 Hemofilik 17 Příjemce krve Homo/bisexuální styk a IUD 2 11 Z matky na dítě Nozokomiální přenos Nezjištěno 23 43 443 57 51 50 63 72 90 827 r. 2006: 93 případů celkem, z toho 4 IDU, 2 IDU/MSM

6 HIV testy u IUDs – laboratorní surveillance

7 HIV prevalence mezi IDUs (monitoring v nízkoprahových zařízeních 2005)
Materiál Počet testů Počet pozitivních Kapilární krev 916 Venózní krev 317 Sliny 87

8 Prevalence VHC mezi IDUs
Geographic coverage Subpopulation Year (period) Number of persons tested HCV prevalence (%) (region) Karviná Clients of regional low-threshold facilities 1998 – 2001 308 21.1 (city) Ústí nad Labem Clients of a local low-threshold facility 1999 224 37.1 (capital city) Prague Clients of regional methadone substitution facilities 2000 60  68.0 Clients of local methadone substitution facility 2000 – 2002 154 59.1 (city) Hradec Králové Clients of local abstinence-oriented treatment facility 170 22.4 Drug users incarcerated in local prison 144 18.1 Czech Republic Known incarcerated drug users in all Czech prisons 2002 1,319 52.0 12 low-threshold facilities in 9 regions 760 35,0

9 Seroprevalence VHC Klienti 12 nízkoprahových zařízení v ČR v %

10 Nízkoprahová zařízení v ČR
Síť nízkoprahových zařízení vznikala v ČR od r Tvoří ji kontaktní centra a terénní programy (streetwork). Jedná se především o NGOs Jsou financovány především státem, krajemi, obcemi, Cílovou populací nízkoprahových zařízení jsou problémovíuživatelé drog, zejména injekční experimentátoři a jejich blízcí některá zařízení poskytují služby také rekreačním uživatelům tanečních drog

11 Nízkoprahová zařízení v ČR v r. 2005 celkem 92 nízkoprahových zařízení

12 Služby nízkoprahových zařízení
Kontaktní centra i terénní programy: Výměnný programy jehel a stříkaček Základní zdravotní ošetření, informace o zdravotních rizicích, bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexuálním chováním Motivační trénink, poradenství, pomoc při zprostředkování léčby drogové závislosti, zprostředkování kontaktu s odborným lékařem v případě zdravotních problémů Základní sociálně – právní poradenství

13 Služby nízkoprahových zařízení
Kontaktní centra: Možnost pravidelného a dlouhodobějšího poradenství pro klienty, pro jejich rodiny a blízké, možnost skupinových setkání rodičů, motivační skupiny pro klienty Testování na infekční choroby Hygienický servis – možnost sprchování, praní prádla apod. Potravinový servis – potraviny, vitamíny apod. Terénní programy: Monitoring drogové scény přímo v terénu, mapování rizikových oblastí a skupin klientů, vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů drog

14 FreeBase Projekt sjednocování sběru dat v nízkoprahových zařízeních (od r. 2000) Fungování databáze FreeBase (od r. 2002) Umožňuje sledování počtu klientů a jim poskytovaných výkonů (služeb), nikoli jen sumu služeb poskytnutých celkově v rámci zařízení. Možnost kdykoli vykázat poskytnuté služby ta určité časové období, možnost sledování efektivity programu, možnost sledovat množství odvedené práce u pracovníků Zkvalitnění epidemiologických údajů, mapování změn na drogové scéně ID kód – 10 znaků (první 3 písmena křestní jméno matky, dvě číslice udávající den narození klienta, první tři písmena křestního jména klienta a dvě číslice uvádějící měsíc narození klienta) LUD08VIK07

15

16

17

18 3 3

19 Nízkoprahová zařízení – klientela v r. 2005
Ukazatel Počet Počet osob celkem 32 800 Počet uživatelů drog 27 800 Počet injekčních uživatelů drog 17 900 Počet uživatelů se základní drogou opiáty 6 800 Počet uživatelů se základní drogou pervitin 12 300 Počet uživatelů se základní drogou konopné látky 3 600 Počet uživatelů se základní drogou těkavé látky 470 Průměrný věk uživatelů drog 25 let

20 Srovnání klientů 2002 - 2005 Ukazatel 2002 2003 2004 2005
Počet nízkoprahových zařízení 92 93 Počet uživatelů drog n.a. 25 200 24 200 27 800 Počet injekčních uživatelů 19 000 16 700 16 200 17 900 Počet uživatelů opiátů 8 000 6 100 6 000 6 800 Počet uživatelů pervitinu 12 900 11 300 12 200 12 300 Počet uživatelů těkavých látek 705 560 470 Počet uživatelů konopných látek 3 400 5 500 4 100 3 600 Počet kontaktů/návštěv

21 Výměnný program Rok Počet vyměněných stříkaček a jehel 2002 2003 2004 2005 počet vyměněných stříkaček a jehel v přepočtu na 1000 obyvatel dle krajů v r. 2005

22 Další služby nízkoprahových zařízení v r. 2005
Ukazatel Počet Počet návštěv celkem Počet výměn stříkaček a jehel Potravinový servis 99 500 Hygienický servis 40 900 Zdravotní ošetření 12 500 Individuální poradenství 25 800 Skupinové poradenství 1 500 Krizová intervence 2 500

23 Závěr Nízkoprahová zařízení jsou nedílnou součástí služeb pro uživatele drog v ČR Jsou provozována nestátním sektorem za podpory státu Poskytují bezprostřední informace (první kontakt) o nových trendech (nové typy drog, rizikové chování uživatelů drog…) Nízkoprahová zařízení umožňují monitorovat výskyt infekcí mezi uživateli drog Výměnný program a další harm-reduction služby (testování, zvýšení informovanosti, distribuce kondomů...) jsou nedílnou součástí strategií zaměřených na prevenci šíření infekcí mezi uživateli drog v ČR

24 mravcik.viktor@vlada.cz www.drogy-info.cz www.focalpoint.cz
Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "HIV (VHC) u injekčních uživatelů drog Nízkoprahová zařízení v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google