Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distribuované systémy Vypracoval: Martin Vyoral. Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distribuované systémy Vypracoval: Martin Vyoral. Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný."— Transkript prezentace:

1 Distribuované systémy Vypracoval: Martin Vyoral

2 Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Blokové schéma typického PLC automatu Blokové schéma typického PLC automatu Blokové schéma typického PLC automatu Blokové schéma typického PLC automatu Typy programovatelných automatů Typy programovatelných automatů Typy programovatelných automatů Typy programovatelných automatů Popis jednotlivých částí automatu Popis jednotlivých částí automatu Popis jednotlivých částí automatu Popis jednotlivých částí automatu Třídění PLC Automatů Třídění PLC Automatů Třídění PLC Automatů Třídění PLC Automatů Malé programovatelné automaty SLC 500 TM Malé programovatelné automaty SLC 500 TM Malé programovatelné automaty SLC 500 TM Malé programovatelné automaty SLC 500 TM Malé programovatelné automaty MicroLogic 1000 Malé programovatelné automaty MicroLogic 1000 Komunikační rozhraní RS–232 a DH- 485 Komunikační rozhraní RS–232 a DH- 485 Komunikační rozhraní RS–232 a DH- 485 Komunikační rozhraní RS–232 a DH- 485 Přehled instrukcí programovatelného automatu SLC 500 TM a MicroLogic 1000 Přehled instrukcí programovatelného automatu SLC 500 TM a MicroLogic 1000 Přehled instrukcí programovatelného automatu SLC 500 TM a MicroLogic 1000 Přehled instrukcí programovatelného automatu SLC 500 TM a MicroLogic 1000 RSLinx RSLinx RSLinx RSLogic 500 RSLogic 500 RSLogic 500 RSLogic 500 Programování PLC automatů Programování PLC automatů Programování PLC automatů Programování PLC automatů Úlohy Úlohy Úlohy

3 Programovatelný automat: je uživatelský programovatelný řídící systém přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů nebo strojů. Nejčastěji se označuje zkratkou PLC (Programmable Logic Controller), česká zkratka je PA (Programovatelný automat). Původně byli navrženy k řešení úloh logického řízení, často jako přímá náhrada pevné releové logiky. V součastných aplikacích se zvyšuje podíl úloh regulačního typu, monitorování i úloh měření. Mezi výrobce PLC automatů patří například:ABB, Allen- Bradley, AEG, B+R, Eberle, Klöckner Moeller, Festo, GE, H+B, Idec, Matsushita, Mitsubishi, Omron, Saia, Siemens, Telemechanique.

4 Typy programovatelných automatů Typy programovatelných automatů Mikro PLC – Nabízejí pevnou sestavu vstupů a výstupů, kompaktní provedení, malé rozměry a nízkou cenu. Jejich funkční a programátorský komfort je obvykle redukován na nezbytné minimum, komunikační možnosti obvykle chybějí. Mikro PLC – Nabízejí pevnou sestavu vstupů a výstupů, kompaktní provedení, malé rozměry a nízkou cenu. Jejich funkční a programátorský komfort je obvykle redukován na nezbytné minimum, komunikační možnosti obvykle chybějí. Kompaktní PLC – Nabízejí určitou i když omezenou variabilnost. Uživatel může k základnímu modulu připojit jeden,nebo několik přídavných modulů z omezeného sortimentu s pevnou kombinací vstupů a výstupů Kompaktní PLC – Nabízejí určitou i když omezenou variabilnost. Uživatel může k základnímu modulu připojit jeden,nebo několik přídavných modulů z omezeného sortimentu s pevnou kombinací vstupů a výstupů Modulární PLC – Větší volnost ve volbě konfigurace, možnost zasouvat libovolné moduly, jeden systém může být tvořen několika rámy, rozšiřovací moduly mohou být připojeny na vzdálenosti stovek metrů. Modulární PLC – Větší volnost ve volbě konfigurace, možnost zasouvat libovolné moduly, jeden systém může být tvořen několika rámy, rozšiřovací moduly mohou být připojeny na vzdálenosti stovek metrů. Programovatelné pracovní stanice – Sdružují funkce PLC a operátorského panelu. Výhody – integrace funkcí, praktické konstrukční provedení výhodný Programovatelné pracovní stanice – Sdružují funkce PLC a operátorského panelu. Výhody – integrace funkcí, praktické konstrukční provedení výhodný poměr cena/výkon, široké možnosti uplatnění i tam, kde bylo použití tradičního PLC s odděleným operátorským panelem dosud cenově nedostupné. poměr cena/výkon, široké možnosti uplatnění i tam, kde bylo použití tradičního PLC s odděleným operátorským panelem dosud cenově nedostupné.

5 Programovatelný automat se skládá: Centrální procesorové jednotky Centrální procesorové jednotky Systémové paměti Systémové paměti Uživatelské paměti Uživatelské paměti Vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného systému Vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného systému Komunikačních jednotek pro komunikaci se souřadnými i nadřazenými řídícími systémy Komunikačních jednotek pro komunikaci se souřadnými i nadřazenými řídícími systémy Navzájem jsou propojeny systémovou sběrnicí Navzájem jsou propojeny systémovou sběrnicí

6 CPU (centrální počítačová jednotka) – je jádrem celého prog. Automatu. Určuje jeho výkonost.Může být jednoprocesorová, nebo víceprocesorová. CPU (centrální počítačová jednotka) – je jádrem celého prog. Automatu. Určuje jeho výkonost.Může být jednoprocesorová, nebo víceprocesorová. Důležitým parametrem CPU je operační rychlost. Důležitým parametrem CPU je operační rychlost. Paměťový prostor se může dělit na paměť uživatelskou, systémovou a paměť dat. Paměťový prostor se může dělit na paměť uživatelskou, systémovou a paměť dat. Binární vstupní jednotky – slouží k připojování prvků pro tvorbu vstupů s dvouhodnotovým charakterem výstupního signálu např. tlačítka,přepínače……… Binární vstupní jednotky – slouží k připojování prvků pro tvorbu vstupů s dvouhodnotovým charakterem výstupního signálu např. tlačítka,přepínače……… Binární výstupní jednotky – slouží k připojování nejrůznějších akčních členů s dvouhodnotovým charakterem vstupního signálu, např. různá optická i akustická signalizační zařízení,cívky relé, stýkačů atd. Binární výstupní jednotky – slouží k připojování nejrůznějších akčních členů s dvouhodnotovým charakterem vstupního signálu, např. různá optická i akustická signalizační zařízení,cívky relé, stýkačů atd. Analogové vstupní jednotky – zprostředkují kontakt prog. Automatu se spojitým prostředím (snímače, inteligentní přístroje s analog. vstupy atd.) Důležitou součástí je A/D převodník s rozsahem 8nebo 12 bitů. Analogové vstupní jednotky – zprostředkují kontakt prog. Automatu se spojitým prostředím (snímače, inteligentní přístroje s analog. vstupy atd.) Důležitou součástí je A/D převodník s rozsahem 8nebo 12 bitů. Analogové výstupní jednotky - slouží pro ovládání různých akčních členů či zařízení se spojitým charakterem vstupního signálu, jako jsou např. spojité servopohony, frekvenční měniče, ale třeba i ručkové měřící přístroje apod. Nezbytnou součástí je D/A převodník. Analogové výstupní jednotky - slouží pro ovládání různých akčních členů či zařízení se spojitým charakterem vstupního signálu, jako jsou např. spojité servopohony, frekvenční měniče, ale třeba i ručkové měřící přístroje apod. Nezbytnou součástí je D/A převodník. Speciální jednotky – mohou mít specializované moduly pro řešení regulačních úloh ( např. regulátor PID ), nebo pro řešení regulačních úloh s využitím fuzzy logiky a fuzzy regulace. Speciální jednotky – mohou mít specializované moduly pro řešení regulačních úloh ( např. regulátor PID ), nebo pro řešení regulačních úloh s využitím fuzzy logiky a fuzzy regulace.

7 dle různých hledisek dle různých hledisek Kompaktní PA (KPA) - menší - měly původně pevně danou konfigurací Kompaktní PA (KPA) - menší - měly původně pevně danou konfigurací integrovaných modulů a byly uzavřeny v jednom pouzdře. Pouzdro se montuje integrovaných modulů a byly uzavřeny v jednom pouzdře. Pouzdro se montuje přímo do výrobku, je snaha o určitý stupeň modularity a je možno i u malých přímo do výrobku, je snaha o určitý stupeň modularity a je možno i u malých aplikací přizpůsobit sestavu. Typickými aplikačními oblastmi jsou např. řízení aplikací přizpůsobit sestavu. Typickými aplikačními oblastmi jsou např. řízení klimatizačních zařízení a technického vybavení v budovách, ovládání klimatizačních zařízení a technického vybavení v budovách, ovládání garážových vrat, zvedacích plošin, mycích linek, prodejních automatů, balicích garážových vrat, zvedacích plošin, mycích linek, prodejních automatů, balicích strojů apod. KPA mohou ale sloužit i jako komponenty v distribuovaných řídicích systémech. strojů apod. KPA mohou ale sloužit i jako komponenty v distribuovaných řídicích systémech. Modulární PA jsou vhodné pro automatizační úlohy středního a velkého Modulární PA jsou vhodné pro automatizační úlohy středního a velkého rozsahu. Je tvořen v podstatě pevným procesorovým jádrem s napájecím rozsahu. Je tvořen v podstatě pevným procesorovým jádrem s napájecím zdrojem umístěným v rámu, ke kterému se přes sběrnici připojují místní i zdrojem umístěným v rámu, ke kterému se přes sběrnici připojují místní i vzdálené periferní jednotky. Kromě i analogové vstupně výstupní jednotky bývá vzdálené periferní jednotky. Kromě i analogové vstupně výstupní jednotky bývá možnost volby jednotek pro rychlé čítání, polohování, nejrůznější typy možnost volby jednotek pro rychlé čítání, polohování, nejrůznější typy komunikace, regulaci, i pro speciální funkce. U úloh většího rozsahu je důležitá komunikace, regulaci, i pro speciální funkce. U úloh většího rozsahu je důležitá problematika MMI (Man Machine Interface), tedy rozhraní mezi člověkem a problematika MMI (Man Machine Interface), tedy rozhraní mezi člověkem a strojem, případně technologickým procesem. Mělo by být dostatečně uživatelsky strojem, případně technologickým procesem. Mělo by být dostatečně uživatelsky vstřícné s vizualizací a diagnostikou chyb. Nezbytným doplňkem MPA jsou také vstřícné s vizualizací a diagnostikou chyb. Nezbytným doplňkem MPA jsou také ovládací panely, datové terminály a vizualizační prostředky. ovládací panely, datové terminály a vizualizační prostředky.

8 Firma Rockwell Automation nabízí celou škálu řídících systémů. My máme v laboratoři k dispozici systém Allan – Bradley TM SLC 500 TM a MicroLogic 1000…. Malé programovatelné automaty SLC 500 TM Vyrábí se ve dvou hardwarových kategoriích (kompaktní automaty,modulární automaty). Kompaktní automaty Obsahují pevně vložený procesor s možností Obsahují pevně vložený procesor s možností připojení na DH – 485 připojení na DH – 485 Automat nabízí rozšířené možnosti Automat nabízí rozšířené možnosti síťové komunikace síťové komunikace Počet I/O bodů kze rozšířit až na 104 Počet I/O bodů kze rozšířit až na 104 Kapacita paměti RAM je 1KB instrukcí nebo 4KB slovních dat Kapacita paměti RAM je 1KB instrukcí nebo 4KB slovních dat Dva přídavné moduly mohou obsahovat 64 dalších I/O bodů Dva přídavné moduly mohou obsahovat 64 dalších I/O bodů

9 Modulární automaty Modulární systémy SLC – 500 jsou stavebnice Modulární systémy SLC – 500 jsou stavebnice Skládají se ze zdrojů, procesorů a periferních jednotek zasunutých do rámů se 4,7,10 nebo 13 pozicemi Skládají se ze zdrojů, procesorů a periferních jednotek zasunutých do rámů se 4,7,10 nebo 13 pozicemi Nabízejí značnou flexibilitu systémové konfigurace a větší I/O kapacitu než kompaktní automaty Nabízejí značnou flexibilitu systémové konfigurace a větší I/O kapacitu než kompaktní automaty Uživatel si může vybrat z různých modulových polic (rámů), napájecích zdrojů, procesorů a diskrétních nebo speciálních I/O Uživatel si může vybrat z různých modulových polic (rámů), napájecích zdrojů, procesorů a diskrétních nebo speciálních I/O modulů k vytvoření aplikačního řídicího systému modulů k vytvoření aplikačního řídicího systému

10 Rám (šasí) – jsou určeny pro umístění procesoru a vstupně – výstupních Rám (šasí) – jsou určeny pro umístění procesoru a vstupně – výstupních jednotek. Jsou k dispozici 4,7,10,13 pozicové. jednotek. Jsou k dispozici 4,7,10,13 pozicové. Procesor – 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05 Procesor – 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05 Napájecí zdroj – Allan – Bradley nabízí sedum různých napájecích zdrojů, z toho tři střídavé a 4 stejnosměrné. Střídavé mohou být konfigurovány pro provoz 120 nebo Napájecí zdroj – Allan – Bradley nabízí sedum různých napájecích zdrojů, z toho tři střídavé a 4 stejnosměrné. Střídavé mohou být konfigurovány pro provoz 120 nebo 240 V stř 240 V stř I/O moduly - analogové, diskrétní, I/O moduly - analogové, diskrétní, speciální speciální Moduly systému SLC 500 TM

11 SLC 5/01 nabízí: Instrukční sadu stejnou jako pevný automat Instrukční sadu stejnou jako pevný automat Paměť pro program 1Kb, nebo 4Kb instrukčních slov Paměť pro program 1Kb, nebo 4Kb instrukčních slov Adresování až 256 I/O Adresování až 256 I/O Komunikace po DH – 485 peer-to-peer zahájena z jiného Komunikace po DH – 485 peer-to-peer zahájena z jiného uzlu uzlu Programování žebříčkovou logikou Programování žebříčkovou logikou Rozšířené programové instrukce Rozšířené programové instrukce SLC 5/02 nabízí: rozšířenou instrukční sadu, zvýšené diagnostické možnosti a rozšířené komunikační možnosti oproti SLC 5/01 a pevným automatům. a rozšířené komunikační možnosti oproti SLC 5/01 a pevným automatům. A dále poskytuje: 4KB programové paměti (16 KB datových slov) 4KB programové paměti (16 KB datových slov) Komunikace DH – 485 peer-to-peer Komunikace DH – 485 peer-to-peer Rozšiřující programové instrukce ( algoritmusPID,volitelné časové přerušení,indexové adresování, uživatelské chybové rutiny, instrukce pro posílání zpráv po síti). Rozšiřující programové instrukce ( algoritmusPID,volitelné časové přerušení,indexové adresování, uživatelské chybové rutiny, instrukce pro posílání zpráv po síti).

12 SLC 5/03,5/04 a 5/05 jsou více než desetkrát rychlejší než původní procesor SLC 5/02, což podstatným způsobem rozšiřuje možnosti jejich využití. Tyto procesory jsou osazeny 32-bitovými procesory Motorola. Jsou určeny pro náročnější aplikace, kde je požadována rychlost a spolehlivost. Také poskytují celou řadu nových možností, které přispívají ke zvýšení výkonu aplikací a snížení ceny, jako například: on-line editace, on-line editace, vestavěný RS-232 kanál, vestavěný RS-232 kanál, větší uživatelská paměť, větší uživatelská paměť, hodiny reálného času, hodiny reálného času, časové přerušení s rastrem od 1ms, časové přerušení s rastrem od 1ms, přerušení od vstupů až do 1 KHz, přerušení od vstupů až do 1 KHz, připojení na Ethernet připojení na Ethernet

13 MicroLogix 1000 je dodáván ve dvou provedeních o 16 nebo 32 I/O místech MicroLogix 1000 je dodáván ve dvou provedeních o 16 nebo 32 I/O místech Je možno vybrat si z osmi různých konfigurací v závislosti na napájecím napětí Je možno vybrat si z osmi různých konfigurací v závislosti na napájecím napětí Pro modelování procesorových dat jsou použity paměti typu RAM a EEPROM Pro modelování procesorových dat jsou použity paměti typu RAM a EEPROM Paměť má kapacitu 740 slov programu a 258 slov dat Paměť má kapacitu 740 slov programu a 258 slov dat Komunikace mezi řídícím systémem a PC probíhá po lince RS – 232 C Komunikace mezi řídícím systémem a PC probíhá po lince RS – 232 C Programovací software je stejný jako u automatu SLC – 500 Programovací software je stejný jako u automatu SLC – 500 MicroLogix 1000 TM Boční strana automatu s popisem

14 RS – 232 Sériová komunikační linka Sériová komunikační linka Protokol DF1 (Full Duplex) Protokol DF1 (Full Duplex) Rychlost 19,2 kb/s Rychlost 19,2 kb/s Pro spojení dvou zařízení Pro spojení dvou zařízení Pro spojeni PC – PLC je nutno použít Pro spojeni PC – PLC je nutno použít křížený kabel křížený kabel DH – 485 Sériová komunikační linka Sériová komunikační linka Rychlost 19,2 kb/s Rychlost 19,2 kb/s Vzdálenost 1250 m Vzdálenost 1250 m Počet stanic 0-31 Počet stanic 0-31 Pro připojení k PC je možné Pro připojení k PC je možné použít konvertor PIC použít konvertor PIC RS - 232 Konvertor 1747 - PIC

15 Instrukce lze rozdělit do následujících skupin: Bitové Bitové Časovače a čítače Časovače a čítače Logické a pro práci s daty – přesuny, kopírování Logické a pro práci s daty – přesuny, kopírování Instrukce porovnávání – větší, menší, limit apod. Instrukce porovnávání – větší, menší, limit apod. Matematické Matematické Sekvencery Sekvencery S operandem typu FILE S operandem typu FILE Bitové posuny, LIFO a FIFO zásobníky Bitové posuny, LIFO a FIFO zásobníky Komunikační – komunikace s ostatními automaty na síti Komunikační – komunikace s ostatními automaty na síti Instrukce I/O přerušení Instrukce I/O přerušení Podrobnější popis všech instrukcí lze najít na webové adrese: Podrobnější popis všech instrukcí lze najít na webové adrese: http://homel.vsb.cz/~rep75/Predmety/Distrib_sys/InstrukceSLC500/index.html

16 32 bitový produkt systém zajišťující komunikaci s automaty Allan – Bradley 32 bitový produkt systém zajišťující komunikaci s automaty Allan – Bradley Zajišťuje propojení na průmyslové sítě aplikacím využívající DDE (Dynamic Data Exchange) nebo OPC (OLE for Process Control). Zajišťuje propojení na průmyslové sítě aplikacím využívající DDE (Dynamic Data Exchange) nebo OPC (OLE for Process Control). Nejdůležitějším oknem programu RSLinx je okno nazvané RSWho, Nejdůležitějším oknem programu RSLinx je okno nazvané RSWho, které obsahuje seznam nadstavených sítí a automatů do těchto sítí které obsahuje seznam nadstavených sítí a automatů do těchto sítí připojených připojených

17 Pracovní okno RS Linx

18 Stručný popis vlastností: RSLogic 500 je 32 bitový program od firmy Rockwell Software umožňující programování (v příčkovém diagramu) Rockwell Software umožňující programování (v příčkovém diagramu) procesorů SLC 500, MicroLogic 1000,1200,1500. procesorů SLC 500, MicroLogic 1000,1200,1500. Vlastnosti softwaru: Přehledné zobrazení celého projektu Přehledné zobrazení celého projektu Variabilní editor příčkové logiky Variabilní editor příčkové logiky Drag and Drop editace Drag and Drop editace Uživatelské zobrazení dat Uživatelské zobrazení dat ASCII editor ASCII editor Přehledné zobrazení statusu Přehledné zobrazení statusu Jednoduchá konfigurace komunikací Jednoduchá konfigurace komunikací Výkonný editor databáze Výkonný editor databáze Funkce Search a Replace Funkce Search a Replace Flexibilní komunikace přes Rockwell Software WINteligent LINX nebo RSLinx. Flexibilní komunikace přes Rockwell Software WINteligent LINX nebo RSLinx. Kompatibilní s PLC-500 a Micrologix A.I. Sérií, APS a MPS programovacími softwary Kompatibilní s PLC-500 a Micrologix A.I. Sérií, APS a MPS programovacími softwary

19 Pracovní okno RSLogic

20 Zakládání projektu: 1. Založíme nový projekt 2. Vybereme a pojmenujeme procesor automatu 3. Nadstavíme konfiguraci automatu ( jaké moduly máme do automatu vložené ). 4. Nadstavíme komunikační kanály procesoru Tyto parametry nadstavujeme tlačítkem controler v levém panelu programovacího prostředí. programovacího prostředí. Přesný popis práce s projektem a nadstavení komunikace najdeme v kapitole 3.3 na webové adrese kapitole 3.3 na webové adrese http://homel.vsb.cz/~rep75/Predmety/Distrib_sys/Vytah/03.htm

21 K programování PLC systémů lze využít specializovaných jazyků, původně navržené pro snadnou, názornou a účinnou realizaci logických funkcí. Jazyky systémů různých výrobců jsou podobné, nikoliv však stejné. Přímá přenositelnost programů mezi PLC různých výrobců není možná,daří se to obvykle mezi systémy téhož výrobce. Rozlišujeme čtyři typy jazyků: Jazyk mnemokódů Jazyk mnemokódů Jazyk konstantních releových schémat Jazyk konstantních releových schémat Jazyk logických chémat Jazyk logických chémat Jazyk strukturovaného textu Jazyk strukturovaného textu My se budeme hlouběji zabývat programováním pomocí ladder (žebříčkového) programování. Což je jazyk založený na reléových schématech s rozdílem, že příčky v reléových schématech mají elektrickou spojitost a příčky v laader diagramech mají spojitost logickou.

22 Funkce žebříčkových programů Žebříčkový program vkládaný do paměti kontroleru obsahuje bitové instrukce, které reprezentují externí vstupní a výstupní zařízení Žebříčkový program vkládaný do paměti kontroleru obsahuje bitové instrukce, které reprezentují externí vstupní a výstupní zařízení Žebříčkový program se skládá z jednotlivých příček (rung), které každá z nich obsahuje nejméně jednu výstupní instrukci a jednu, nebo více vstupních instrukcí (vstupní vlevo, výstupní vpravo). Žebříčkový program se skládá z jednotlivých příček (rung), které každá z nich obsahuje nejméně jednu výstupní instrukci a jednu, nebo více vstupních instrukcí (vstupní vlevo, výstupní vpravo). K provedení výstupní instrukce je třeba, aby vyhodnocení všech K provedení výstupní instrukce je třeba, aby vyhodnocení všech vstupních instrukcí, předcházejících této výstupní instrukci, bylo vstupních instrukcí, předcházejících této výstupní instrukci, bylo pravdivé (true). pravdivé (true). Ukázka jedné příčky žebříčkového programu

23 Operační cyklus procesoru: Prohlížení vstupů – čtení externích vstupů a jejich zápis do vstupních datových souborů Prohlížení vstupů – čtení externích vstupů a jejich zápis do vstupních datových souborů Prohlížení programu – provádění programu. Při provádění programu, procesor provádí kompletní seznam instrukcí v pořadí Prohlížení programu – provádění programu. Při provádění programu, procesor provádí kompletní seznam instrukcí v pořadí příček tak,jak jdou shora dolů a v příčce zleva doprava.Opravují příček tak,jak jdou shora dolů a v příčce zleva doprava.Opravují se bity na základě výstupních instrukcí. se bity na základě výstupních instrukcí. Komunikace – komunikace s připojenými zařízeními Komunikace – komunikace s připojenými zařízeními Vnitřní údržba – provádění vnitřní údržby procesoru Vnitřní údržba – provádění vnitřní údržby procesoru

24 Pro práci s datovými soubory musíme znát mechanizmus adresování těchto souborů Pro práci s datovými soubory musíme znát mechanizmus adresování těchto souborů Každý datový soubor je identifikovány písmenem představující datový typ a písmenem Každý datový soubor je identifikovány písmenem představující datový typ a písmenem Datové typy obsahují elementy jejichž velikost je různá podle dat. typu Datové typy obsahují elementy jejichž velikost je různá podle dat. typu Tyto elementy se dále dělí na slova, nebo bity Tyto elementy se dále dělí na slova, nebo bity Adresovány mohou být jednotlivé elementy, slova, nebo bity Adresovány mohou být jednotlivé elementy, slova, nebo bity Adresy jsou tvořeny pomocí alfanumerických znaků oddělených oddělovači Adresy jsou tvořeny pomocí alfanumerických znaků oddělených oddělovači Adresace datových souborůTypy datových souborů

25 Úloha 1 Zadání úlohy: – Zapojte úlohu, kdy spínačem SP1 sepnete první žárovku Ž1 a spínačem SP2 sepnete druhou žárovku Ž2. Schéma zapojení Ž1 24VDC Klasické zapojení žárovek přes zdroj SP1 Ž2 SP2 SP 1 SP 2 NPEO/0O/1O/2O/3O/4O/5 + - DC COM I/0I/1I/2I/3I/4 DC COM I/5I/6I/7I/8 L1 I/9 AC IN 24 V VAC VDC Ž1 Ž2 24VDC 220VAC Zapojení žárovek přes PLC automat Micrologix 1000 TM SP1SP2Ž1Ž2 1010 0101 Pravdivostní tabulka VAC VDC VAC VDC VAC VDC VAC VDC Stav 1 – sepnuto (SP sepnut) Stav 0 – vypnuto (SP vypnut) Při stavu 1 žárovka svítí/bliká Při stavu 0 je žárovka vypnuta

26 Úloha 1 Tabulka vstupů/výstupů Odkaz na print screen: Photo\print_zarovka_1.JPGPhoto\print_zarovka_1.JPG Odkaz na soubor: ulohy\POKUS_ZAROVKA_1.RSSulohy\POKUS_ZAROVKA_1.RSS OznačeníAdresaOznačení na PLC VstupSP1I:0/0I/0 VstupSP2I:0/1I/1 VýstupŽ1O:0/0O/0 VýstupŽ2O:0/1O/1

27 Úloha 1 Žebříčkové schéma

28 Úloha 2 Zadání úlohy: – Navrhněte zapojení tak, aby se žárovky mohli nacházet ve třech možných stavech za použití třech přepínačů: stav 1-bliká jedna žárovka, stav 2 – bliká druhá,3 stav-blikají obě žárovky zároveň. Zapojení: 24VDC 220VAC SP 1 SP 2 NPEO/0O/1O/2O/3O/4O/5 + - DC COM I/0I/1I/2I/3I/4 DC COM I/5I/6I/7I/8 L1 I/9 VAC VDC VAC VDC VAC VDC AC IN 24 V SP 3 Ž 1Ž 2 Micrologix 1000 TM Pravdivostní tabulka VAC VDC VAC VDC 1 – sepnuto (SP sepnut) 0 – vypnuto (SP vypnut) Při stavu 1 žárovka svítí/bliká Při stavu 0 je žárovka vypnuta SP1SP2SP3Ž1Ž2 Stav 1 10010 Stav 2 01001 Stav 3 00111

29 Úloha 2 Tabulka vstupů/výstupů Odkaz na print screen: Photo\print_zarovka_3.JPGPhoto\print_zarovka_3.JPG Odkaz na soubor: ulohy\POKUS_ZAROVKA_3.RSSulohy\POKUS_ZAROVKA_3.RSS OznačeníAdresaOznačení na PLC VstupSP1I:0/0I/0 VstupSP2I:0/1I/1 VstupSP3I:0/3I/3 VýstupŽ1O:0/0O/0 VýstupŽ2O:0/1O/1

30 Úloha2 Žebříčkové schéma

31 Úloha 3 Zadání úlohy: – Navrhněte zapojení tak, aby žárovky blikaly v následujícím pořadí: Ž1 zabliká 2x v momentě, kdy podruhé blikne rozsvítí se Ž2 a ta svítí po dobu než Ž1 zase 2x zabliká (po druhém bliknutí Ž1 zhasne). Tento cyklus se neustále opakuje. Interval blikání Ž1 si každý určete sám. Schéma zapojení 24VDC 220VAC Micrologic 1000 TM SP 1 NPEO/0O/1O/2O/3O/4O/5 + - DC COM I/0I/1I/2I/3I/4 DC COM I/5I/6I/7I/8 L1 I/9 VAC VDC VAC VDC VAC VDC VAC VDC AC IN 24 V VAC VDC Ž 1Ž 2 Micrologix 1000 TM SP1Ž1Ž2 110Ž1 bliká 2x 101Ž2 svítí Pravdivostní tabulka Stav 1 – sepnuto (SP sepnut) Stav 0 – vypnuto (SP vypnut) Při stavu 1 žárovka svítí/bliká Při stavu 0 je žárovka vypnuta

32 Úloha 3 Časový diagram funkce žárovek t svítí Ž1 Ž2 nesvítí T1 T1 ………si každý volí sám

33 Úloha 3 Tabulka vstupů/výstupů Odkaz na print screen: Photo\print_citac_2_1.JPG, Photo\print_citac_2_2.JPGPhoto\print_citac_2_1.JPGPhoto\print_citac_2_2.JPG Odkaz na soubor: ulohy\citac_2.RSSulohy\citac_2.RSS OznačeníAdresaOznačení na PLC VstupSP1I:0/0I/0 VýstupŽ1O:0/0O/0 VýstupŽ2O:0/1O/1

34 Úloha 3 Žebříčkové schéma

35 Úloha 4 Zadání úlohy : Navrhněte zapojení tří žárovek které blikají postupně v následujícím pořadí: Ž1,Ž2,Ž3. Tento sled blikání žárovek se bude neustále opakovat. Schéma zapojení 220VAC SP1Ž1Ž2Ž3 1100 1010 1001 Pravdivostní tabulka SP 1 NPEO/0O/1O/2O/3O/4O/5 + - DC COM I/0I/1I/2I/3I/4 DC COM I/5I/6I/7I/8 L1 I/9 VAC VDC VAC VDC VAC VDC VAC VDC AC IN 24 V Ž1Ž1 Ž2Ž2 Ž3Ž3 24VDC Micrologix 1000 TM VAC VDC Stav 1 – sepnuto (SP sepnut) Stav 0 – vypnuto (SP vypnut) Při stavu 1 žárovka svítí/bliká Při stavu 0 je žárovka vypnuta

36 Úloha 4 Tabulka vstupů/výstupů OznačeníAdresaOznačení na PLC VstupSP1I:0/3I/3 VýstupŽ1O:0/0O/0 VýstupŽ2O:0/1O/1 VýstupŽ3O:0/2O/2

37 Úloha 4 Žebříčkové schéma

38 Úloha 5 Zadání úlohy: Zapojte na vstup dvě žárovky, kdy po sepnutí spínače SP1 se rozsvítí žárovka Ž1,po uplynutí časového intervalu zhasne a zároveň se rozsvítí druhá žárovka na vámi zadaný časový interval a zhasne.Po uplynutí tohoto časového intervalu se rozsvítí obě žárovky najednou a svítí po dobu daného časového intervalu a to se opakuje do té doby než vypneme spínač. Časový interval mezi svícením si určete každý sám. Zapojení: 220VAC NPEO/0O/1O/2O/3O/4O/5 + - DC COM I/0I/1I/2 I/3 I/4 DC COM I/5I/6I/7I/8 L1 I/9 VAC VDC VAC VDC VAC VDC VAC VDC AC IN 24 V VAC VDC 24VDC SP 1 Ž 1 Ž 2 Micrologix 1000 TM SP1Ž1Ž2 110 101 111 000 Pravdivostní tabulka Stav 1 – sepnuto (SP sepnut) Stav 0 – vypnuto (SP vypnut) Při stavu 1 žárovka svítí/bliká Při stavu 0 je žárovka vypnuta

39 Úloha 5 Časový diagram funkce žárovek Ž1 Ž2 nesvítí t svítí nesvítí Ž1,Ž2 T1 T2 T3 T1,T2,T3………si každý zvolí sám

40 Úloha 5 Tabulka vstupů/výstupů Odkaz na print screen: Photo\print_zarovka_5_1.JPG, Photo\print_zarovka_5_2.JPG, Photo\print_zarovka_5_3.JPG Photo\print_zarovka_5_1.JPGPhoto\print_zarovka_5_2.JPGPhoto\print_zarovka_5_3.JPG Odkaz na soubor: ulohy\zarovka_5.RSSulohy\zarovka_5.RSS OznačeníAdresaOznačení na PLC VstupSP1I:0/0I/0 VýstupŽ1O:0/4 O/4 V ýstup Ž2O:0/5O/5

41 Úloha 5 Žebříčkové schéma

42 Úloha 6 Zadání úlohy – Zapojte jednu žárovku a dva přepínače tak, aby, přepínač SP1 sloužil čítač a druhý přepínač SP2 na resetování čítače. Při stisku přepínače SP1 a námi nadstaveném počtu stisknutí se žárovka rozsvítí. Resetujeme druhým přepínačem SP2. Zapojení: 220VAC I/9I/8 VAC VDC NPEO/0O/1O/2O/3O/4O/5 + - DC COM I/0I/1I/2I/3I/4 DC COM I/5I/6I/7I/8 L1 I/9 VAC VDC VAC VDC VAC VDC VAC VDC AC IN 24 V VAC VDC 24VDC SP 1 SP 2 Ž1 Micrologic 1000 TM SP1SP2Ž1 101 např.5 stisknutí 110 reset Pravdivostní tabulka Stav 1 – sepnuto (SP sepnut) Stav 0 – vypnuto (SP vypnut) Při stavu 1 žárovka svítí/bliká Při stavu 0 je žárovka vypnuta

43 Úloha 6 Tabulka vstupů/výstupů Odkaz na print screen:Photo\print_citac_1.JPGPhoto\print_citac_1.JPG Odkaz na soubor:ulohy\CITAC1.RSSulohy\CITAC1.RSS OznačeníAdresaOznačení na PLC VstupSP1I:0/1I/1 VstupSP2I:0/0I/0 VýstupŽ1O:0/0O/0

44 Úloha 6 Žebříčkové schéma


Stáhnout ppt "Distribuované systémy Vypracoval: Martin Vyoral. Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný automat Co je programovatelný."

Podobné prezentace


Reklamy Google