Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE , VÝKON VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE , VÝKON VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE , VÝKON VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

2 ZNAČKA FYZIKÁLNÍ VELIČINY
PRÁCE  PRÁCE …… …..znamená působit silou na těleso či na fyzikální pole tak, že dochází k posunu tělesa a nebo k jeho deformaci. Práce je fyzikální veličina. FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIKÁLNÍ VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA ZNAČKA MĚŘÍCÍ JEDNOTKY PRÁCE W Joule (čti džaul) J VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

3 PRÁCE Práci počítáme podle vzorce W = F . s kde F = síla působící ve směru pohybu s = dráha tělesa. Vzorec můžeme upravit následovně: F = m.g → W = m.g.s (kde m = hmotnost tělesa a g = gravitace). Práci nelze ušetřit, pouze si ji můžeme ulehčit s pomocí jednoduchých strojů. Jednotka práce 1J = 1 Nm. Vedle mechanické práce známe taky pojem elektrická práce W = U.I.t ( kde U = elektrické napětí mezi vodiči, I = elektrický proud a t = čas). Jednotka u elektrické práce je Ws (wattsekunda). Převod 1 Ws = 1 J = 1 Nm. VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

4 PRÁCE Typy jednoduchých strojů: Kladka Páka Kolo na hřídeli Klín Šroub
Nakloněná rovina. ÚKOL PRO TEBE: Zamysli se a zkus nakreslit a popsat princip alespoň třech těchto zařízení. Kde se využívají v praxi? VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

5 PRÁCE Příklad výpočtu:
Jirka táhl vozík silou o velikosti 0,25 kN ve vodorovném směru po přímé cestě o délce 100 metrů. Jak velkou práci přitom vykonal? POSTUP A VÝPOČET: F = 0,25 kN = 250 N; s = 40 m; W = ? (J) W = F . s W = 250 N m = J Odpověď: Jirka vykonal práci J (25 kJ). VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

6 PRÁCE Příklad výpočtu:
Víme, že na zvednutí 10 kg tělesa potřebuje sílu 100N. Jako práci vykonáme, zvedáme-li těleso o 1 metr? W = m.g.s = = 100 J. Při zvedání tělesa s využitím volné kladky (šetříme sílu), abychom zvedli těleso do výšky jednoho metru, musíme popotáhnout lano o 2 metry. Výsledek: Ušetříme polovinu síly, ale dráha bude dvakrát delší. Jakou vykonáme práci? Rozbor a výpočet: s = 2 m, F = 50 N W = F.s W = = 100 J Odpověď: Při použití kladky opět vykonáme opět práci 100 J. VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

7 ZNAČKA FYZIKÁLNÍ VELIČINY
VÝKON Výkon charakterizuje práci z časového hlediska. Je to fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času. FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIKÁLNÍ VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA ZNAČKA MĚŘÍCÍ JEDNOTKY VÝKON P Watt W VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

8 VÝKON Výkon počítáme podle vzorce P = W : t (kde W = vykonaná práce
t = doba práce. Vzorec můžeme upravit následovně: W = F.s tj. P = (F . s): t nebo P = (m.g.s): t nebo P = m.g.v; (kde m = hmotnost tělesa, g = gravitace, v = rychlost). Jednotka výkonu 1W = 1 J/s. Vedle mechanického výkonu známe taky pojem elektrický výkon P = U.I ( kde U = elektrické napětí mezi vodiči, I = elektrický proud). Jednotka u elektrického výkonu je W (watt). Převod 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s. VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

9 Příklad výpočtu: VÝKON
Motor jeřábu pracoval se stále stejným výkonem 0,4 kW po dobu jedné minuty. Těleso bylo zvednuto do výšky 12 metrů. Jakou práci stroj vykonal? ROZBOR A VÝPOČET: P = 0,4 kW = 400 W; t = 1 min = 60 s; W =? J W = P . t W = 400 W . 60 min = J = 24 kJ ODPOVĚĎ: Jeřáb vykonal práci 24 kJ. VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

10 A ještě jeden příklad…… VÝKON
Na zahradě jsou dva muži, pan Rychlý a pan Pomalý. Oba mají před sebou tři stejné záhony, které mají zrýt. Pan Rychlý zryje své tři záhony za jednu hodinu, pan Pomalý zryje své tři záhony za tři hodiny. Kdo udělal více práce? …. Práce udělali oba stejně. Cítíme ale určitý rozdíl. Kdybychom si měli vybrat jednoho z nich na rytí zahrady, vybereme si pana Rychlého, protože by měl práci hotovou dříve. …Výkon je tedy něco jako rychlost konání práce. VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

11 ÚČINNOST Účinnost udává poměr mezi výkonem a příkonem stroje při vykonávání práce. Účinnost se značí η (éta). Účinnost je bezrozměrné číslo → 0 < η < ( 0 % < η < 100%) Pro určení účinnosti používáme pojmy: P = skutečný výkon , Po = ideálný výkon nebo-li příkon. VÝPOČET ÚČINNOSTI: η = 𝑷 𝑷𝒐 VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

12 ÚČINNOST Příklad výpočtu:
Motorek má příkon 800 W, jeho výkon je 560 W. Jaké jsou jeho ztráty a účinnost? ROZBOR A VÝPOČET: Po = 800 W P = 650 W η = P/Po ´= 560 : 800 = 0,7 Ztráta: 800 – 560 = 240 W ODPOVĚĎ: Motorek má ztráty 240 W a jeho účinnosti je 70 %. VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON

13

14 ZDROJE Snímek č. 1: - obrázek převzat z klipartu Microsoft PowerPoint2010 VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON


Stáhnout ppt "PRÁCE , VÝKON VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON."

Podobné prezentace


Reklamy Google