Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový"— Transkript prezentace:

1 Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový
Obaleč pupenový Nesytka jabloňová Klíněnka jabloňová Předivka jabloňová Molovenka hnědá Podkopníček spirálový Podkopníček ovocný Pilatka jablečná Květopas jabloňový Vlnatka krvavá Mšice jabloňová Mšice jitrocelová Mera jabloňová Štítenka zhoubná Vlnovník hrušňový Mera hrušňová Plodomorka hrušková Bejlomorka hrušňová Pilatka hrušková Pilatka třešňová Bodruška hrušňová Ploskohřbetka hrušňová

2 Hálčivec jabloňový – Aculus schlechtendali podtřída Roztoči - Acarina
-velikost 0,6-0,18 mm -2 páry končetin -tělo podlouhlé, kapkovité -přezimují samice -na jaře kladou vajíčka -má několik překrývajících se generací -maximální populační hustota je v srpnu -okraje listů se stáčejí nahoru -stromy mají stříbřitý nádech OCHRANA: akaricidy, dravý roztoč Typhlodromus pyri

3 Obaleč jablečný – Cydia pomonella řád Motýli – Lepidoptera , čeleď Obalečovití - Tortricidae
rozpětí křídel mm zbarvení hnědé na předních křídlech tzv. zrcátko motýli létají v V-VI a VII -VIII -housenky: VIII-IV a VII přezimuje housenka v zámotku v prasklinách borky, v půdě a podrostu, -kuklí se na jaře -samičky kladou vajíčka t min. 16°C -vývoj housenek trvá asi 4 týdny v ČR má 1-2 generace kritické číslo 2 a více vajíček na 100 plodů monitoring feromonovými event. světelnými lapači, využití matematických modelů OCHRANA: insekticidy, podpora predátorů a parazitoidů

4 Obaleč jabloňový – Hedya nubiferana
- bionomie a popis viz Nespecializovaní škůdci ovocných dřevin typické poškození slupky plodu list připředený k plodu Obdobně škodí obaleči tzv. pupenoví a slupkoví: obaleč zahradní obaleč ovocný viz Nespecializovaní škůdci ovocných dřevin housenka o. jabloňového

5 Obaleč pupenový – Spilonota ocellana
rozpětí křídel mm barva hnědošedá s bílou kresbou na předních křídlech -motýli létají v koncem VI až VIII -přezimují housenky po přezimování se vžírají do pupenů, které vyžírají -kuklí se mezi sepředenými listy -má 1generaci -polyfágní -monitoring feromonovými lapači OCHRANA: insekticidy

6 Nesytka jabloňová – Synanthedon myopaeformis řád Motýli – Lepidoptera , čeleď Nesytkovití - Sesiidae
rozpětí křídel mm motýli létají v V-IX housenky žijí ve dřevě pod kůrou, zejména starých a oslabených stromů přezimují housenky vývoj housenek trvá 1 rok OCHRANA: ošetření ran po řezu, prevence poranění kůry

7 Klíněnka jabloňová – Phyllonorycter blancardellus řád Motýli – Lepidoptera , čeleď Vzpřímenkovití - Gracillariidae rozpětí křídel 6-8 mm má 2 generace motýli 1. gen. létají v květnu, 2. gen. v srpnu housenky vyžírají ploché miny v listech, zespoda kryté epidermis, shora je patrné mozaikovité prosvětlení přezimují housenky v minách signalizace feromonovými lapači, zjišťování počtu min OCHRANA: likvidace opadaného listí, insekticidy mina klíněnky s housenkou

8 Předivka jabloňová - Yponomeuta malinellus řád Motýli – Lepidoptera , čeleď Předivkovití - Yponomeutidae rozpětí 20 – 25 mm přední křídla bílá s černými tečkami motýli létají v VI- VII přezimují housenky na jaře minují v pupenech a listech později žijí ve společném zápředku, kde se v řídkých kokonech kuklí -hromadné výskyty jsou řídké významné zejm. v neošetřovaných sadech a stromořadích, zde mohou působit i holožíry OCHRANA: předjarní ošetření sadů

9 Molověnka hnědá – Choreutis pariana řád Motýli – Lepidoptera , čeleď Choreutidae
rozpětí křídel mm béžové s hnědou a bílou kresbou motýli létají v V., 2. gen. v VII housenky skeletují listy zhora, jejich okraj připřádají k sobě napadené listy jsou hnědé v intenzivních sadech se vyskytuje zřídka -lokálně škodí v mladých výsadbách -hostiteli jsou jabloň, hrušeň, jeřáb a hloh -má 2 generace, hojnější je 2. OCHRANA: zásahy jako proti obaleči jablečnému

10 Pilatka jablečná – Hoplocampa testudinea řád Blanokřídlí - Hymenoptera čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae dospělec žlutočerný, velký mm, larva – polypodní – housenice přezimuje larva v kokonu v půdě samičky kladou od května vajíčka na báze květů larvy vykusují chodbičku na povrchu plodů, později se vžírají do dužiny, dorostlé larvy opouštějí plod, kuklí se v půdě -má 1 generaci -práh škodlivosti: 2 a více vajíček na 100 květů v době opadu okvětních plátků poškození plodu pilatkou

11 Pilatka jablečná – Hoplocampa testudinea řád Blanokřídlí - Hymenoptera čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae

12 Květopas jabloňový - Anthonomus pomorum řád Brouci - Coleoptera čeleď Nosatcovití - Curculionidae
brouci velcí 3,5 – 4,5 mm, hnědošedí, larva apodní eucephalní, velikost 5-6 mm přezimuje imago v půdě, v listí, v prasklinách borky brouci při t >6°C vyžírají kanálky do pupenů samičky kladou vajíčka do poupat, larvy vyžírají květní orgány, květy zasychají, larvy se kuklí uvnitř brouci se líhnou koncem V-VI, krátce žerou, omezují aktivitu, na podzim vyhledávají zimoviště -práh škodlivosti: na 30 oklepaných větví 1 brouk při násadě 1-2 květní pupeny, 5 b. při 3-6 pupenech, 10 brouků při více než 6 pupenech larva tzv. zapečená poupata

13 Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum řád Sternorrhyncha čeleď Dutilkovití - Pemphigidae
velikost 1,7 –2 mm imago červené, pokryté voskovými vlákny, přezimují nymfy 1. a 2. stadia na kořenech nebo v trhlinách kůry za vegetace tvoří kolonie překryté voskem, nymfy sají na dřevě, tvoří se hálky, které rozpraskávají -indikace ochrany: více než 10 kolonií na 100 letorostů OCHRANA: insekticidy kolonie vlnatky hálka

14 Mšice jabloňová – Aphis pomi řád Sternorrhyncha čeleď Mšicovití - Aphididae
velikost 2-2,5 mm monocyklická přezimují vajíčka nymfy se objevují od dubna sání způsobuje krnění až zastavení růstu letorostů, listy se kroutí, zůstávají zelené generací ročně -živné rostliny: jabloň, hrušeň, mišpule, hloh, jeřáb aj. OCHRANA: předjarní ošetření, insekticidy kolonie mšic na letorostu

15 Mšice jitrocelová – Dysaphis plantaginea
-velikost 2-2,5 mm -načervenalá až modrošedá -dicyklická -přezimují vajíčka -nymfy lze najít od dubna -sají na listech, ty se svinují, žloutnou, postupně opadávají -mladé plody se při sání deformují OCHRANA: insekticidy

16 Mera jabloňová – Psylla mali řád Sternorrhyncha čeleď Merovití - Psyllidae
velikost 2-4 mm imago zelené přezimují vajíčka na plodonoších -na jaře nymfy napadají pupeny, koncem května dospívají - v VIII – X kladou samičky vajíčka -má 1 generaci -výskyt v chladnějších oblastech, hlavně v neošetřovaných výsadbách OCHRANA: předjarní ovicidní ošetření, insekticidy

17 Vlnovník hrušňový - Epitrimerus pyri podtřída Roztoči - Acarina
-velikost cca 0,2 mm -tělo podlouhlé, se 2 páry noh -saje na listech, plodech -vyvolává vznik nekrotických skvrn -má několik generací OCHRANA: introdukce dravého roztoče Typhlodromus pyri, selektivně působící akaricidy počáteční fáze napadení vlnovníkem rub listu napadeného vlnovníkem

18 Mera hrušňová – Cacopsylla pyricola řád Sternorrhyncha čeleď Merovití - Psyllidae
2-4 mm velká žlutohnědá až tmavohnědá přezimuje imago v prasklinách borky samičky kladou vajíčka k pupenům larvy od konce III do konce kvetení, -imaga 1. generace od konce V - má 3 generace napadené květy a listy hrušní mohou odumírat, násada je slabá OCHRANA: insekticidy po odkvětu podobně škodí Mera skvrnitá - Cacopsylla pyri, která má podobnou bionomii a habitus dospělec vajíčka larvy

19 Plodomorka hrušková – Contarinia pyrivora řád Dvoukřídlí - Diptera čeleď Bejlomorkovití - Cecidomyiidae -velikost 3-4 mm -imaga žlutošedá, podobná komárkům -larva apodní, s redukovanou hlavou -přezimuje larva nebo kukla v kokonu v půdě dospělci létají od března samičky kladou vajíčka do poupat larvy sají v semeníku plody jsou deformované -dorostlé larvy plody opouštějí -má 1 generaci OCHRANA: likvidace napadených plodů (na malých plochách), insekticidní ošetření na konci fáze zeleného poupěte při silném výskytu. Květy s larvami jsou ničeny jarními mrazy.

20 Bejlomorka hrušňová – Dasyneura pyri
velikost 1,5 –2 mm hnědý, podobný komárkovi dospělci létají od dubna do podzimu vajíčka klade na mladé listy larvy velké 2 mm, bílé napadají listy, okraje se stáčejí směrem nahoru, červenají, později nekrotizují -přezimuje larva v kokonu -má 2 a více generací ročně OCHRANA: neprovádí se

21 Pilatka hrušková – Hoplocampa brevis řád Blanokřídlí - Hymenoptera čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae -velikost 5 mm -zadeček černý, zespod žlutý -housenice minují pod pokožkou plůdků, později vyžírají dřeň, -hrušky jsou duté, opadávají, -larvy zalézají do půdy přezimují v kokonu kuklí se na jaře OCHRANA: viz pilatka jablečná

22 Pilatka třešňová – Caliroa cerasi
velikost dospělce 5 mm velikost housenic 3-8 mm podobné slimáčkům skeletují líc listů mohou působit předčasný opad listů a plodů má 2 generace, housenice 1. gen. V-VI, 2. generace v VIII (IX) -větší škody působí 2. generace -napadá hrušně, višně, třešně, švestky, jabloně OCHRANA: při přemnožení insekticidy larva pilatky třešňové

23 Bodruška hrušňová – Janus compressus řád Blanokřídlí – Hymenoptera, čeleď Bodruškovití - Cephidae
velikost 6-8 mm podobný vosičce dospělci létají od května larvy velké 10mm, bělavé, tvaru písmene S -samička klade vajíčka spirálovitě do vpichů na mladých výhonech larva se živí dření výhonu -přezimuje na konci chodbičky -kuklí se na jaře výhon vadne a odumírá OCHRANA: odstraňování napadených výhonů odumřelé konce výhonů v důsledku poškození spirálovité vpichy

24 Ploskohřbetka hrušňová – Neurotoma saltuum řád Blanokřídlí – Hymenoptera, čeleď Ploskohřbetkovití - Pamphilidae velikost 13 mm dospělci černožlutí dospělci létají v polovině V housenice žlutooranžové, s černou hlavou, délka 20 mm a jen hrudníma nohama tvoří hnízda (vyplněná trusem) ožírají listy přezimují v kokonech půdě kuklí se na jaře škodí lokálně OCHRANA: likvidace hnízd


Stáhnout ppt "Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový"

Podobné prezentace


Reklamy Google