Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový Obaleč pupenový Nesytka jabloňová Klíněnka jabloňová Předivka jabloňová Molovenka hnědá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový Obaleč pupenový Nesytka jabloňová Klíněnka jabloňová Předivka jabloňová Molovenka hnědá."— Transkript prezentace:

1 Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový Obaleč pupenový Nesytka jabloňová Klíněnka jabloňová Předivka jabloňová Molovenka hnědá Podkopníček spirálový Podkopníček ovocný Pilatka jablečná Květopas jabloňový Vlnatka krvavá Mšice jabloňová Mšice jitrocelová Mera jabloňová Štítenka zhoubná Vlnovník hrušňový Mera hrušňová Plodomorka hrušková Bejlomorka hrušňová Pilatka hrušková Pilatka třešňová Bodruška hrušňová Ploskohřbetka hrušňová

2 Hálčivec jabloňový – Aculus schlechtendali podtřída Roztoči - Acarina -velikost 0,6-0,18 mm -2 páry končetin -tělo podlouhlé, kapkovité -přezimují samice -na jaře kladou vajíčka -má několik překrývajících se generací -maximální populační hustota je v srpnu -okraje listů se stáčejí nahoru -stromy mají stříbřitý nádech OCHRANA: akaricidy, dravý roztočakaricidy Typhlodromus pyri

3 Obaleč jablečný – Cydia pomonella řád Motýli – Lepidoptera, čeleď Obalečovití - Tortricidae -rozpětí křídel 14-18 mm -zbarvení hnědé -na předních křídlech tzv. zrcátkozrcátko -motýli létají v V-VI a VII -VIII -housenky: VIII-IV a VII -přezimuje housenka v zámotku v prasklinách borky, v půdě a podrostu, -kuklí se na jaře -samičky kladou vajíčka t min. 16°C -vývoj housenek trvá asi 4 týdny -v ČR má 1-2 generace -kritické číslo 2 a více vajíček na 100 plodů -monitoring feromonovými event. světelnýmiferomonovýmisvětelnými lapači lapači, využití matematických modelů OCHRANA: insekticidy, podpora predátorůpredátorů a parazitoidůparazitoidů

4 Obaleč jabloňový – Hedya nubiferana - bionomie a popis viz Nespecializovaní škůdci ovocných dřevinNespecializovaní škůdci ovocných dřevin housenka o. jabloňového list připředený k plodu typické poškození slupky plodu Obdobně škodí obaleči tzv. pupenoví a slupkoví: obaleč zahradní obaleč ovocný viz NespecializovaníNespecializovaní škůdci ovocných dřevin

5 Obaleč pupenový – Spilonota ocellana -rozpětí křídel 15-18 mm -barva hnědošedá s bílou kresbou na předních křídlech -motýli létají v koncem VI až VIII -přezimují housenky -po přezimování se vžírají do pupenů, které vyžírají -kuklí se mezi sepředenými listy -má 1generaci -polyfágnípolyfágní -monitoring feromonovými lapači OCHRANA: insekticidy

6 Nesytka jabloňová – Synanthedon myopaeformis řád Motýli – Lepidoptera, čeleď Nesytkovití - Sesiidae -rozpětí křídel 14-23 mm -motýli létají v V-IX -housenky žijí ve dřevě pod kůrou, zejména starých a oslabených stromů -přezimují housenky -vývoj housenek trvá 1 rok OCHRANA: ošetření ran po řezu, prevence poranění kůry

7 Klíněnka jabloňová – Phyllonorycter blancardellus řád Motýli – Lepidoptera, čeleď Vzpřímenkovití - Gracillariidae -rozpětí křídel 6-8 mm -má 2 generace - motýli 1. gen. létají v květnu, 2. gen. v srpnu -housenky vyžírají ploché miny v listech,ploché miny zespoda kryté epidermis, shora je patrné mozaikovité prosvětlení -přezimují housenky v minách -signalizace feromonovými lapači,feromonovými lapači zjišťování počtu min OCHRANA: likvidace opadaného listí, insekticidy mina klíněnky s housenkou

8 Předivka jabloňová - Yponomeuta malinellus řád Motýli – Lepidoptera, čeleď Předivkovití - Yponomeutidae -rozpětí 20 – 25 mm -přední křídla bílá s černými tečkami -motýli létají v VI- VII -přezimují housenky -na jaře minují v pupenech a listech - později žijí ve společném zápředku, kde se v řídkých kokonech kuklí -hromadné výskyty jsou řídké -významné zejm. v neošetřovaných sadech a stromořadích, zde mohou působit i holožíry OCHRANA: předjarní ošetření sadů

9 Molověnka hnědá – Choreutis pariana řád Motýli – Lepidoptera, čeleď Choreutidae -rozpětí křídel 12-13 mm -béžové s hnědou a bílou kresbou -motýli létají v V., 2. gen. v VII -housenky skeletují listy zhora, jejich okraj připřádají k sobě -napadené listy jsou hnědé -v intenzivních sadech se vyskytuje zřídka -lokálně škodí v mladých výsadbách -hostiteli jsou jabloň, hrušeň, jeřáb a hloh -má 2 generace, hojnější je 2. OCHRANA: zásahy jako proti obaleči jablečnému

10 Pilatka jablečná – Hoplocampa testudinea řád Blanokřídlí - Hymenoptera čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae -dospělec žlutočerný, velký 6- 7 mm, larva – polypodní – housenice -přezimuje larva v kokonu v půdě -samičky kladou od května vajíčka na báze květů -larvy vykusují chodbičku na povrchu plodů, později se vžírají do dužiny, dorostlé larvy opouštějí plod, kuklí se v půdě -má 1 generaci -práh škodlivosti: 2 a více vajíček na 100 květů v době opadu okvětních plátků poškození plodu pilatkou

11 Pilatka jablečná – Hoplocampa testudinea řád Blanokřídlí - Hymenoptera čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae

12 Květopas jabloňový - Anthonomus pomorum řád Brouci - Coleoptera čeleď Nosatcovití - Curculionidae -brouci velcí 3,5 – 4,5 mm, hnědošedí, -larva apodní eucephalní, velikost 5-6 mm -přezimuje imago v půdě, v listí, v prasklinách borky -brouci při t >6°C vyžírají kanálky do pupenů -samičky kladou vajíčka do poupat, larvy vyžírají květní orgány, květy zasychají, larvy se kuklí uvnitř -brouci se líhnou koncem V-VI, krátce žerou, omezují aktivitu, na podzim vyhledávají zimoviště -práh škodlivosti: na 30 oklepaných větví 1 brouk při násadě 1-2 květní pupeny, 5 b. při 3-6 pupenech, 10 brouků při více než 6 pupenech larva tzv. zapečená poupata

13 Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum řád Sternorrhyncha čeleď Dutilkovití - Pemphigidae -velikost 1,7 –2 mm -imago červené, pokryté voskovými vlákny, -přezimují nymfy 1. a 2. stadia na kořenech nebo v trhlinách kůry -za vegetace tvoří kolonie překryté voskem, nymfy sají na dřevě, tvoří se hálky, které rozpraskávajíhálky -indikace ochrany: více než 10 kolonií na 100 letorostů OCHRANA: insekticidy hálka kolonie vlnatky

14 Mšice jabloňová – Aphis pomi řád Sternorrhyncha čeleď Mšicovití - Aphididae -velikost 2-2,5 mm -monocyklickámonocyklická -přezimují vajíčka -nymfy se objevují od dubna -sání způsobuje krnění až zastavení růstu letorostů, listy se kroutí, zůstávají zelené -10-13 generací ročně -živné rostliny: jabloň, hrušeň, mišpule, hloh, jeřáb aj. OCHRANA: předjarní ošetření, insekticidy kolonie mšic na letorostu

15 Mšice jitrocelová – Dysaphis plantaginea -velikost 2-2,5 mm -načervenalá až modrošedá -dicyklickádicyklická -přezimují vajíčka -nymfy lze najít od dubna -sají na listech, ty se svinují, žloutnou, postupně opadávají -mladé plody se při sání deformují OCHRANA: insekticidy

16 Mera jabloňová – Psylla mali řád Sternorrhyncha čeleď Merovití - Psyllidae -velikost 2-4 mm -imago zelené -přezimují vajíčka na plodonoších -na jaře nymfy napadají pupeny, koncem května dospívají - v VIII – X kladou samičky vajíčka -má 1 generaci -výskyt v chladnějších oblastech, hlavně v neošetřovaných výsadbách OCHRANA: předjarní ovicidní ošetření,ovicidní insekticidy

17 Vlnovník hrušňový - Epitrimerus pyri podtřída Roztoči - Acarina -velikost cca 0,2 mm -tělo podlouhlé, se 2 páry noh -saje na listech, plodech -vyvolává vznik nekrotických skvrn -má několik generací OCHRANA: introdukce dravého roztoče Typhlodromus pyri, selektivně působící akaricidyakaricidy počáteční fáze napadení vlnovníkem rub listu napadeného vlnovníkem

18 Mera hrušňová – Cacopsylla pyricola řád Sternorrhyncha čeleď Merovití - Psyllidae -2-4 mm velká -žlutohnědá až tmavohnědá -přezimuje imago v prasklinách borky -samičky kladou vajíčka k pupenům -larvy od konce III do konce kvetení, -imaga 1. generace od konce V - má 3 generace -napadené květy a listy hrušní mohou odumírat, násada je slabá OCHRANA: insekticidy po odkvětu podobně škodí Mera skvrnitá - Cacopsylla pyri, která má podobnou bionomii a habitus vajíčka dospělec larvy

19 Plodomorka hrušková – Contarinia pyrivora řád Dvoukřídlí - Diptera čeleď Bejlomorkovití - Cecidomyiidae -velikost 3-4 mm -imaga žlutošedá, podobná komárkům -larva apodní, s redukovanou hlavou -přezimuje larva nebo kukla v kokonu v půdě -dospělci létají od března -samičky kladou vajíčka do poupat -larvy sají v semeníku -plody jsou deformované -dorostlé larvy plody opouštějí -má 1 generaci OCHRANA: likvidace napadených plodů (na malých plochách), insekticidní ošetření na konci fáze zeleného poupěte při silném výskytu. Květy s larvami jsou ničeny jarními mrazy.

20 Bejlomorka hrušňová – Dasyneura pyri -velikost 1,5 –2 mm -hnědý, podobný komárkovi -dospělci létají od dubna do podzimu -vajíčka klade na mladé listy -larvy velké 2 mm, bílé -napadají listy, okraje se stáčejí směrem nahoru, červenají, později nekrotizují -přezimuje larva v kokonu -má 2 a více generací ročně OCHRANA: neprovádí se

21 Pilatka hrušková – Hoplocampa brevis řád Blanokřídlí - Hymenoptera čeleď Pilatkovití - Tenthredinidae -velikost 5 mm -zadeček černý, zespod žlutý -housenice minují pod pokožkouminují plůdků, později vyžírají dřeň, -hrušky jsou duté, opadávají, -larvy zalézají do půdy -přezimují v kokonukokonu -kuklí se na jaře OCHRANA: viz pilatka jablečnápilatka jablečná

22 Pilatka třešňová – Caliroa cerasi -velikost dospělce 5 mm -velikost housenic 3-8 mm -podobné slimáčkům -skeletují líc listůskeletují -mohou působit předčasný opad listů a plodů -má 2 generace, -housenice 1. gen. V-VI, 2. generace v VIII (IX) -větší škody působí 2. generace -napadá hrušně, višně, třešně, švestky, jabloně OCHRANA: při přemnožení insekticidy larva pilatky třešňové

23 Bodruška hrušňová – Janus compressus řád Blanokřídlí – Hymenoptera, čeleď Bodruškovití - Cephidae -velikost 6-8 mm -podobný vosičce -dospělci létají od května -larvy velké 10mm, bělavé, tvaru písmene S -samička klade vajíčka spirálovitě do vpichů na mladých výhonech -larva se živí dření výhonu -přezimuje na konci chodbičky -kuklí se na jaře -výhon vadne a odumírá OCHRANA: odstraňování napadených výhonů spirálovité vpichy odumřelé konce výhonů v důsledku poškození

24 Ploskohřbetka hrušňová – Neurotoma saltuum řád Blanokřídlí – Hymenoptera, čeleď Ploskohřbetkovití - Pamphilidae -velikost 13 mm -dospělci černožlutí -dospělci létají v polovině V -housenice žlutooranžové, s černou hlavou, délka 20 mm a jen hrudníma nohama -tvoří hnízda (vyplněná trusem) -ožírají listy -přezimují v kokonech půděkokonech -kuklí se na jaře -škodí lokálně OCHRANA: likvidace hnízd


Stáhnout ppt "Škůdci jádrovin Hálčivec jabloňový Obaleč jablečný Obaleč jabloňový Obaleč pupenový Nesytka jabloňová Klíněnka jabloňová Předivka jabloňová Molovenka hnědá."

Podobné prezentace


Reklamy Google