Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci obilnin II. Třásnokřídlí – Thysanoptera Ploštice – Heteroptera

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci obilnin II. Třásnokřídlí – Thysanoptera Ploštice – Heteroptera"— Transkript prezentace:

1 Škůdci obilnin II. Třásnokřídlí – Thysanoptera Ploštice – Heteroptera
Křísi – Fulguromorpha Mšice – Aphidomorpha Blanokřídlí – Hymenoptera Brouci – Coleoptera Motýli – Lepidoptera Dvoukřídlí – Diptera Háďáta - Tylenchida Měkkýši - Molusca viz Škůdci obilnin I.

2 Řád Motýli - Lepidoptera
Zavíječ kukuřičný – Ostrinia nubilalis Osenice pšeničná – Euxoa tritici Šedavka obilná – Apamea sordens Šedavka žitná – Mesapamea secalis Můra luční – Cerapteryx graminis Černopáska bavlníková - Heliothis armigera Obaleč obilní – Cnephasia pumicana

3 Zavíječ kukuřičný – Ostrinia nubilalis čeleď Zavíječovití - Pyralidae
rozpětí křídel motýla 30 – 35 mm velikost housenek 25 mm přezimují housenky ve spodní části stébla, kuklí se v V až VI - samičky kladou vajíčka na rub listů a stonky housenky vyžírají nahoru i dolů dřeň stébel, chodby mají průměr mm, v okolí je drť, napadené rostliny se lámou má 1generaci ročně, pouze v teplých oblastech může mít 2 generace signalizace světelnými lapači a SET OCHRANA: insekticidy, biologická s využitím parazitoida Trichogrammma evanescens, GMO hybridy – Bacillus thuringiensis

4 Zavíječ kukuřičný Vajíčka zavíječe kukuřičného
Housenka zavíječe kukuřičného

5 Zavíječ kukuřičný Poškozená rostlina Lámání stébel následkem
napadení zavíječem

6 Osenice pšeničná – Euxoa tritici čeleď Můrovití - Noctuidae
rozpětí křídel mm motýli létají v červnu až září vajíčka kladou koncem léta housenky jsou ve dne v půdě, v noci ožírají osení, ale i kořeny přezimují housenky (popř. i vajíčka) na jaře vážněji škodí housenky velké cca 40 mm - má 1 generaci ročně - živné rostliny: polyfág

7 Šedavka obilná – Apamea sordens
rozpětí křídel 35 – 40 mm motýli létají od května do srpna vajíčka klade po odkvětu do klasů housenky vyžírají obilky v mléčné zralosti, dozrávající obilky i zralá zrna přezimují housenky má 1 generaci ročně - živné rostliny: Poaceae - nejvíce škodí na pšenici a ječmeni

8 Šedavka žitná – Mesapamea secalis
rozpětí křídel motýlů motýli létají v červnu až srpnu -přezimují housenky, na jaře mohou škodit -vyžírají listy v pochvách a nevymetané klasy -v období metání housenky dospívají, zalézají do půdy a kuklí se -koncem VI se líhnou motýli, v VIII kladou vajíčka na listy trav, housenky se stěhují na osení, kde vyžírají srdéčka odnoží -má 1 generaci ročně -živné rostliny: Poaceae, pšenice, ječmen, žito

9 Můra luční – Cerapteryx graminis
rozpětí křídel motýl létá od června do září přezimují vajíčka nebo mladé housenky - poškozují trávy a osení od dubna žerou na travách a obilí housenky se kuklí v půdě gradační ohniska jsou neošetřované louky a slatinné porosty má 1 generaci ročně živné rostliny: Poaceae OCHRANA: ošetřují se napadené louky

10 Černopáska bavlníková – Heliothis armigera
rozpětí křídel 30 – 35 mm zbarvení okrově hnědé s tmavší kresbou motýli létají v V-VI a VIII-IX housenky VI – VII, IX – X migrant má dvě generace živné rostliny: Reseda spp., Hyoscyamus niger, Nicotiana spp., Cannabis sativa, Medicago spp., -škůdce polních plodin -výskyt v teplejších oblastech ČR

11 Obaleč obilní – Cnephasia pumicana čeleď Obalečovití - Tortricidae
- rozpětí křídel mm, šedé zbarvení - housenky 11-13mm, oranžově žluté - vajíčka kladou na kmeny a větve stromů a keřů - housenky přezimují v trhlinách kůry v zámotcích - na jaře jsou roznášeny na okolní pole - nejprve minují v listech, později okusují listů, nakusují stéblo pod klasem a okusují obilky - kuklí se v klasech má 1 generaci ročně polyfág, škodí jen na obilninách plošné škody působí jen při větrném počasí zjara výskyt zejména v jižních částech ČR OCHRANA: insekticidy nejsou registrovány Housenka obaleče obilního

12 Řád Dvoukřídlí – Diptera
Plodomorka pšeničná – Contarinia tritici Plodomorka plevová – Sitodiplosis mosellana Bejlomorka sedlová – Haplodiplosis marginata Vrtalka ječná – Agromyza megalopsis Vrtalka černá – Domomyza mobilis Zelenuška žlutopásá – Chlorops pumilionis Bzunka ječná – Oscinella frit Květilka obilná – Delia coarctata Pestřice pšeničná – Opomyza florum Pestřice trojtečná – Geomyza tripunctata

13 Plodomorka pšeničná – Contarinia tritici čeleď Bejlomorkovití - Cecidomyiidae
- velikost cca 2 mm, podobná komárkovi - citrónově žlutý zadeček - samička navečer klade vajíčka za pluchy obilek od konce května do konce metání - larvy jsou žluté, živí se na bázi zrna (5-7 larev), to zahnívá - vývoj larev trvá 3 týdny - přezimují v půdě v kokonu - kuklí se na jaře - má 1 generaci ročně OCHRANA

14 Plodomorka plevová – Sitodiplosis mosellana
- velikost cca 2 mm, podobná komárkovi - oranžový zadeček - klade vajíčka do vymetaných klasů mezi plevy a pluchy - larvy oranžově červené, sají na bázi zrna - klasy nestejnoměrně vyvinuté, hluché nebo se znetvořenými zrny, - pluchy bývají částečně šedé až hnědé v obilce se vyvíjí jedna, max. dvě larvy - larvy se v půdě zapřádají do kokonu, za sucha zůstávají v klasech do sklizně má 1 generaci ročně OCHRANA

15 Ochrana proti plodomorkám
ŠKODLIVOST - škodlivé výskyty jsou nepravidelné, opakují se asi po 5-7 letech - pro přemnožení jsou příznivá léta s nadprůměrnými srážkami a teplotně podprůměrným květnem a červnem - zpomalují tvorbu zrna, snižují hmotnost, klíčivost osiva, technologickou a nutriční hodnotu zrna - sekundárně mohou být poškozené obilky napadány patogenními houbami - výnosu může být snížen až o 20 % OCHRANA - nepěstovat pšenici opakovaně po sobě hubit pýr ošetření insekticidy proti kladoucím samičkám

16 Bejlomorka sedlová – Haplodiplosis marginata
- velikost 4-5mm, podobní komárkům - třešňově červení, hruď a hřbet hnědočerný - samičky kladou vajíčka v době metání na horní listy, zejména pšenice a ječmene - larvy dlouhé 4 -5 mm, oranžově červené - sají nad kolénkem, vytváří sedlovité hálky 4-5 mm dlouhé a 1,2 mm vysoké - v jedné hálce je 1 až 5 larev - přezimují dorostlé larvy v půdě, za sucha zůstávají na stéblech) - kuklí se v dubnu příštího roku, některé přeleží - má 1 generaci ročně OCHRANA

17 Ochrana proti bejlomorkám
ŠKODLIVOST - porosty nevyrovnané, částečně nebo nevymetané - klasy se špatně vyvinuté - největší škody při napadení před nebo na začátku sloupkování - přemnožuje se v několikaletých cyklech - výskyty zejména na jařinách, na žitu a ovsu, škodlivost na ozimé pšenici menší než na jarním ječmeni OCHRANA - aplikace insekticidů při zjištění vajíček na 20 a více % stébel - nepěstovat ječmen a pšenici opakovaně po sobě - upřednostňovat ozimy - výsevy ozimů i jařin v ranějších termínech - likvidovat pýr

18 Vrtalka ječná – Agromyza megalopsis čeleď Vrtalkovití - Agromyzidae
-imago je 2-3 mm dlouhé, černé -létá v polovině dubna -vajíčka klade od konce V do konce VI -larvy minují v listech, obvykle více larev -puparia přezimují v půdě do 20 cm -má 1 generaci ročně -významně škodí jen při přemnožení -práh škodlivosti není stanoven mina na listu

19 Vrtalka černá – Domomyza mobilis
- dospělci 2-2,5 mm, černohnědí - larvy žluté, minují na konci listů - v jedné mině je jen jedna larva - kuklí se v mině - má 1 generaci ročně - nepůsobí významné škody

20 Zelenuška žlutopásá – Chlorops pumilionis čeleď Zelenuškovití - Chloropidae
- 4 mm dlouhé, žluté, na hrudi se 3 černými podélnými pruhy létají od konce IV do počátku VI vajíčka kladou na mladé rostliny, na pomalu metající pšenice a ječmeny larvy se dostávají do pochvy listů, vyhlodávají dolů až k 1. kolénku podélnou rýhu, tvoří se zduřeniny kuklí se nad posledním kolénkem dospělci 2. gen. létají v VII. a VIII. vajíčka kladena na pýr, výdrol a ozimy přezimují larvy, kuklí se na jaře klasy nevymetají, škodí lokálně OCHRANA: včasný výsev, ničení výdrolu, insekticidy

21 Bzunka ječná – Oscinella frit
velikost 3 mm, černá lesklá muška se žlutými nohami a červenýma očima imaga 1. generace létají koncem IV a začátkem V, kladou vajíčka na rostliny do fáze 3-4 listu larvy zničí vegetační vrchol imaga 2.generace létají od konce VI až do zrání obilek a kladou vajíčka za pochvy mladých listů, na metající či vymetané klasy larvy 2.generace se živí na základech kvítků, obilkách, které zasychají imaga 3.generace létají v VIII až X, vajíčka kladou na výdrol nebo osení larvy přezimují uvnitř nebo poblíž srdéček osení střední list mladých rostlin žloutne, vadne a lze ho snadno vytáhnout odnož poškozená larvami

22 Bzunka ječná – škodlivost a ochrana
rostliny odumírají, nebo nadměrně odnožují, oves je trsovitý a paty stébla cibulovitě zduřují klásky zbělené, nestejnoměrně dozrávají -u kukuřice je silně poškozen srdéčkový list, ostatní listy jsou pokroucené, roztřepené, stočené, zvlněné, hlavní výhon bývá zničen - rostliny hynou, nebo jsou trsovité napadá kukuřici a oves, méně pšenici, ječmen, nejméně žito bzunka dává přednost vlhčímu prostředí škodí především v teplých letech u obilnin škodí zejména larvy 2. generace – klasy jsou hluché, nebo je nekvalitní zrno u kukuřice se poškození projeví ve fázi 6-8 listů – škody jsou jen lokální OCHRANA: agrotechnická opatření, insekticidní ošetření, moření u kukuřice poškození kukuřice

23 Květilka obilná – Delia coarctata
- velikost dospělce 6–7 mm, larvy 7-8 mm přezimují vajíčka v půdě larvy se líhnou v II -IV, hledají rostliny zavrtávají se za pochvu, vyžírají srdéčko - 1 larva a zničí asi šest odnoží dorostlé larvy se kuklí v V dospělci se líhnou v VI má 1 generaci ročně - napadá pšenici a žito, méně ozimý ječmen a trávy, nenapadá oves - škodlivé výskyty jsou lokální OCHRANA : agrotechnická opatření: po sklizni zaset strniskové plodiny, včasný výsev, vysévat dobře odnožující odrůdy

24 Pestřice pšeničná – Opomyza florum Pestřice trojtečná – Geomyza tripunctata čeleď Pestřicovití - Opomyzidae -p. pšeničná : okrově žlutá, 3-4,3 mm dlouhá s pěti skvrnkami na křídle -p.trojtečná je šedavá, 3 mm dlouhá, se třemi hnědými skvrnami -přezimují vajíčka nakladená na podzim k rostlinám -larvy se líhnou v březnu, vyžírají vegetační vrchol -kuklí se v půdě -dospělci se líhnou v polovině VI -poškození podobné jako u bzunky ječné, larvy pestřice nemigrují do ostatních výhonů -ve stéblech je šroubovitá chodba s bělavou larvou OCHRANA: insekticidy jsou proti larvám málo účinné předpoklad - obdobná ochrana jako proti bzunce ječné

25 Řád Háďata - Tylenchida
Háďátko ovesné – Heterodera avenae Háďátko zhoubné – Ditylenchus dipsaci Háďátko pšeničné – Anquina tritici

26 Háďátko ovesné – Heterodera avenae čeleď Háďátkovití - Heteroderidae
- cysty velké 1 mm, citronkovité, samečci štíhlí, dlouzí asi 1,4 mm v III při teplotě půdy 4o C se líhnou larvy larvy 2. instaru vnikají do kořínků - larvy v cystě mohou být životaschopné několik let - má jednu generaci za rok rostliny ovsa jsou zakrnělé, odnožují slabě nebo vůbec, špičky listů jsou od 4. listu načervenalé , později žloutnou laty jsou slabé a zkrácené, mají jen málo klásků a později dozrávají kořeny silně redukované, ztlustlé a tmavé od poloviny VI jsou zde cysty - živné rostliny: oves, jarní ječmen, pšenice, oves hluchý, ozimý ječmen, žito - škodí zejména na lehkých až středně těžkých půdách s vyššími srážkami zjara, OCHRANA: vhodné osevní postupy, pěstování rezistentních odrůd

27 Háďátko zhoubné – Ditylenchus dipsaci
osní háďátko, dlouhé max. 1,5 mm vývoj 1 generace trvá cca 3-6 týdnů ročně může mít několik generací napadené rostliny nadměrně odnožují internodia jsou krátká, tlustá, deformovaná rostliny zahnívají klasy špatně metají napadení je v ohniscích živné rostliny: pšenice, ječmen, žito OCHRANA: střídání plodin

28 Háďátko pšeničné – Anguina tritici
napadené listy se šroubovitě stáčejí obilky jsou přeměněny v tmavé hálky uvnitř larvy háďátek šíří se osivem s hálkami OCHRANA: zdravé osivo

29 Kmen Měkkýši - Molusca Slimáček síťkovaný – Deroceras reticulatum
viz Nespecializovaní škůdci polních plodin


Stáhnout ppt "Škůdci obilnin II. Třásnokřídlí – Thysanoptera Ploštice – Heteroptera"

Podobné prezentace


Reklamy Google