Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škůdci obilnin II. TřásnokřídlíTřásnokřídlí – Thysanoptera PlošticePloštice – Heteroptera KřísiKřísi – Fulguromorpha MšiceMšice – Aphidomorpha BlanokřídlíBlanokřídlí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škůdci obilnin II. TřásnokřídlíTřásnokřídlí – Thysanoptera PlošticePloštice – Heteroptera KřísiKřísi – Fulguromorpha MšiceMšice – Aphidomorpha BlanokřídlíBlanokřídlí."— Transkript prezentace:

1 Škůdci obilnin II. TřásnokřídlíTřásnokřídlí – Thysanoptera PlošticePloštice – Heteroptera KřísiKřísi – Fulguromorpha MšiceMšice – Aphidomorpha BlanokřídlíBlanokřídlí – Hymenoptera BrouciBrouci – Coleoptera MotýliMotýli – Lepidoptera DvoukřídlíDvoukřídlí – Diptera HáďátaHáďáta - Tylenchida MěkkýšiMěkkýši - Molusca viz Škůdci obilnin I.Škůdci obilnin I.

2 Řád Motýli - Lepidoptera Zavíječ kukuřičný Zavíječ kukuřičný – Ostrinia nubilalis Osenice pšeničná Osenice pšeničná – Euxoa tritici Šedavka obilná Šedavka obilná – Apamea sordens Šedavka žitná Šedavka žitná – Mesapamea secalis Můra luční Můra luční – Cerapteryx graminis Černopáska bavlníková Černopáska bavlníková - Heliothis armigera Obaleč obilní Obaleč obilní – Cnephasia pumicana

3 Zavíječ kukuřičný – Ostrinia nubilalis čeleď Zavíječovití - Pyralidae - rozpětí křídel motýla 30 – 35 mm - velikost housenek 25 mm - přezimují housenky ve spodní části stébla, kuklí se v V až VI - samičky kladou vajíčka na rub listů a stonky - housenky vyžírají nahoru i dolů dřeň stébel, chodby mají průměr 3 - 4 mm, v okolí je drť, napadené rostliny se lámou - má 1generaci ročně, pouze v teplých oblastech může mít 2 generace - signalizace světelnými lapači a SETsvětelnými lapači SET OCHRANA: insekticidy, biologická s využitím parazitoida Trichogrammma evanescens, GMO hybridy – Bacillus thuringiensis

4 Zavíječ kukuřičný Housenka zavíječe kukuřičného Vajíčka zavíječe kukuřičného

5 Zavíječ kukuřičný Lámání stébel následkem napadení zavíječem Poškozená rostlina

6 Osenice pšeničná – Euxoa tritici čeleď Můrovití - Noctuidae - rozpětí křídel 30-34 mm - motýli létají v červnu až září - vajíčka kladou koncem léta - housenky jsou ve dne v půdě, v noci ožírají osení, ale i kořeny v noci ožírají osení, ale i kořeny - přezimují housenky (popř. i vajíčka) (popř. i vajíčka) - na jaře vážněji škodí housenky velké cca 40 mm velké cca 40 mm - má 1 generaci ročně - živné rostliny: polyfág

7 Šedavka obilná – Apamea sordens - rozpětí křídel 35 – 40 mm - motýli létají od května do srpna - vajíčka klade po odkvětu do klasů - housenky vyžírají obilky v mléčné zralosti, dozrávající obilky i zralá zrna - přezimují housenky - má 1 generaci ročně - živné rostliny: Poaceae - nejvíce škodí na pšenici a ječmeni

8 Šedavka žitná – Mesapamea secalis -rozpětí křídel motýlů -motýli létají v červnu až srpnu -přezimují housenky, na jaře mohou škodit -vyžírají listy v pochvách a nevymetané klasy -v období metání housenky dospívají, zalézají do půdy a kuklí se zalézají do půdy a kuklí se -koncem VI se líhnou motýli, v VIII kladou vajíčka na listy trav, housenky se stěhují vajíčka na listy trav, housenky se stěhují na osení, kde vyžírají srdéčka odnoží na osení, kde vyžírají srdéčka odnoží -má 1 generaci ročně -živné rostliny: Poaceae, pšenice, ječmen, žito

9 Můra luční – Cerapteryx graminis - rozpětí křídel -motýl létá od června do září -přezimují vajíčka nebo mladé housenky - poškozují trávy a osení -od dubna žerou na travách a obilí -housenky se kuklí v půdě -gradační ohniska jsou neošetřovanégradační louky a slatinné porosty -má 1 generaci ročně -živné rostliny: Poaceae OCHRANA: ošetřují se napadené louky

10 Černopáska bavlníková – Heliothis armigera -rozpětí křídel 30 – 35 mm -zbarvení okrově hnědé s tmavší kresbou -motýli létají v V-VI a VIII-IX -housenky VI – VII, IX – X -migrantmigrant -má dvě generace -živné rostliny: Reseda spp., Hyoscyamus niger, Nicotiana spp., Cannabis sativa, Medicago spp., -škůdce polních plodin -výskyt v teplejších oblastech ČR

11 Obaleč obilní – Cnephasia pumicana čeleď Obalečovití - Tortricidae - rozpětí křídel 15-20 mm, šedé zbarvení - housenky 11-13mm, oranžově žluté - vajíčka kladou na kmeny a větve stromů a keřů - housenky přezimují v trhlinách kůry v zámotcích - na jaře jsou roznášeny na okolní pole - nejprve minují v listech, později okusují listů, nakusují stéblo pod klasem a okusují obilky nakusují stéblo pod klasem a okusují obilky - kuklí se v klasech - má 1 generaci ročně - polyfág, škodí jen na obilninách - plošné škody působí jen při větrném počasí zjara - výskyt zejména v jižních částech ČR OCHRANA: insekticidy nejsou registrovány Housenka obaleče obilního

12 Řád Dvoukřídlí – Diptera Plodomorka pšeničná Plodomorka pšeničná – Contarinia tritici Plodomorka plevová Plodomorka plevová – Sitodiplosis mosellana Bejlomorka sedlová Bejlomorka sedlová – Haplodiplosis marginata Vrtalka ječná Vrtalka ječná – Agromyza megalopsis Vrtalka černá Vrtalka černá – Domomyza mobilis Zelenuška žlutopásá Zelenuška žlutopásá – Chlorops pumilionis Bzunka ječná Bzunka ječná – Oscinella frit Květilka obilná Květilka obilná – Delia coarctata Pestřice pšeničná Pestřice pšeničná – Opomyza florum Pestřice trojtečná Pestřice trojtečná – Geomyza tripunctata

13 Plodomorka pšeničná – Contarinia tritici čeleď Bejlomorkovití - Cecidomyiidae - velikost cca 2 mm, podobná komárkovi - citrónově žlutý zadeček - samička navečer klade vajíčka za pluchy obilek od konce května do konce metání - larvy jsou žluté, živí se na bázi zrna (5-7 larev), to zahnívá - vývoj larev trvá 3 týdny - přezimují v půdě v kokonukokonu - kuklí se na jaře - má 1 generaci ročně OCHRANA

14 Plodomorka plevová – Sitodiplosis mosellana - velikost cca 2 mm, podobná komárkovi - oranžový zadeček - klade vajíčka do vymetaných klasů mezi plevy a pluchy mezi plevy a pluchy - larvy oranžově červené, sají na bázi zrna - klasy nestejnoměrně vyvinuté, hluché nebo se znetvořenými zrny, nebo se znetvořenými zrny, - pluchy bývají částečně šedé až hnědé v obilce se vyvíjí jedna, max. dvě larvy v obilce se vyvíjí jedna, max. dvě larvy - larvy se v půdě zapřádají do kokonu, za sucha zůstávají v klasech do sklizně za sucha zůstávají v klasech do sklizně -má 1 generaci ročně OCHRANA

15 Ochrana proti plodomorkám ŠKODLIVOST - škodlivé výskyty jsou nepravidelné, opakují se asi po 5-7 letech - pro přemnožení jsou příznivá léta s nadprůměrnými srážkami a teplotně podprůměrným květnem a červnem podprůměrným květnem a červnem - zpomalují tvorbu zrna, snižují hmotnost, klíčivost osiva, technologickou a nutriční hodnotu zrna a nutriční hodnotu zrna - sekundárně mohou být poškozené obilky napadány patogenními houbami - výnosu může být snížen až o 20 % OCHRANA - nepěstovat pšenici opakovaně po sobě - hubit pýr - ošetření insekticidy proti kladoucím samičkám

16 Bejlomorka sedlová – Haplodiplosis marginata - velikost 4-5mm, podobní komárkům - třešňově červení, hruď a hřbet hnědočerný - samičky kladou vajíčka v době metání na horní listy, zejména pšenice a ječmene - larvy dlouhé 4 -5 mm, oranžově červené - sají nad kolénkem, vytváří sedlovité hálkyhálky 4-5 mm dlouhé a 1,2 mm vysoké - v jedné hálce je 1 až 5 larev - přezimují dorostlé larvy v půdě, za sucha zůstávají na stéblech) - kuklí se v dubnu příštího roku, některé přeležípřeleží - má 1 generaci ročně OCHRANA

17 Ochrana proti bejlomorkám ŠKODLIVOST - porosty nevyrovnané, částečně nebo nevymetané - klasy se špatně vyvinuté - největší škody při napadení před nebo na začátku sloupkování - přemnožuje se v několikaletých cyklech - výskyty zejména na jařinách, na žitu a ovsu, škodlivost na ozimé pšenici menší než na jarním ječmeni OCHRANA - aplikace insekticidů při zjištění vajíček na 20 a více % stébel - nepěstovat ječmen a pšenici opakovaně po sobě - upřednostňovat ozimy - výsevy ozimů i jařin v ranějších termínech - likvidovat pýr

18 Vrtalka ječná – Agromyza megalopsis čeleď Vrtalkovití - Agromyzidae -imago je 2-3 mm dlouhé, černé -létá v polovině dubna -vajíčka klade od konce V do konce VI -larvy minují v listech,minují obvykle více larev -puparia přezimují v půdě do 20 cm -má 1 generaci ročně -významně škodí jen při přemnožení -práh škodlivosti není stanoven mina na listu

19 Vrtalka černá – Domomyza mobilis - dospělci 2-2,5 mm, černohnědí - larvy žluté, minují na konci listůminují - v jedné mině je jen jedna larva - kuklí se v mině - má 1 generaci ročně - nepůsobí významné škody

20 Zelenuška žlutopásá – Chlorops pumilionis čeleď Zelenuškovití - Chloropidae - 4 mm dlouhé, žluté, na hrudi se 3 černými podélnými pruhy - létají od konce IV do počátku VI - vajíčka kladou na mladé rostliny, na pomalu metající pšenice a ječmeny na pomalu metající pšenice a ječmeny - larvy se dostávají do pochvy listů, vyhlodávají dolů až k 1. kolénku vyhlodávají dolů až k 1. kolénku podélnou rýhu, tvoří se zduřeniny podélnou rýhu, tvoří se zduřeniny - kuklí se nad posledním kolénkem - dospělci 2. gen. létají v VII. a VIII. - vajíčka kladena na pýr, výdrol a ozimy - přezimují larvy, kuklí se na jaře - klasy nevymetají, - škodí lokálně OCHRANA: včasný výsev, ničení výdrolu, insekticidy

21 Bzunka ječná – Oscinella frit - velikost 3 mm, černá lesklá muška se žlutými nohami a červenýma očima - imaga 1. generace létají koncem IV a začátkem V, kladou vajíčka na rostliny do fáze 3-4 listu - larvy zničí vegetační vrchol - imaga 2.generace létají od konce VI až do zrání obilek a kladou vajíčka za pochvy mladých listů, na metající či vymetané klasy - larvy 2.generace se živí na základech kvítků, obilkách, které zasychají - imaga 3.generace létají v VIII až X, vajíčka kladou na výdrol nebo osení - larvy přezimují uvnitř nebo poblíž srdéček osení -střední list mladých rostlin žloutne, vadne a lze ho snadno vytáhnout odnož poškozená larvami

22 Bzunka ječná – škodlivost a ochrana -rostliny odumírají, nebo nadměrně odnožují, oves je trsovitý a paty stébla cibulovitě zduřují -klásky zbělené, nestejnoměrně dozrávají -u kukuřice je silně poškozen srdéčkový list, ostatní listy jsou pokroucené, roztřepené, stočené, zvlněné, hlavní výhon bývá zničen - rostliny hynou, nebo jsou trsovité -napadá kukuřici a oves, méně pšenici, ječmen, nejméně žito -bzunka dává přednost vlhčímu prostředí -škodí především v teplých letech -u obilnin škodí zejména larvy 2. generace – klasy jsou hluché, nebo je nekvalitní zrno -u kukuřice se poškození projeví ve fázi 6-8 listů – škody jsou jen lokální OCHRANA: agrotechnická opatření, insekticidní ošetření, moření u kukuřice poškození kukuřice

23 Květilka obilná – Delia coarctata - velikost dospělce 6–7 mm, larvy 7-8 mm - přezimují vajíčka v půdě - larvy se líhnou v II -IV, hledají rostliny - zavrtávají se za pochvu, vyžírají srdéčko - 1 larva a zničí asi šest odnoží - dorostlé larvy se kuklí v V - dospělci se líhnou v VI - má 1 generaci ročně - napadá pšenici a žito, méně ozimý ječmen a trávy, nenapadá oves - škodlivé výskyty jsou lokální OCHRANA : agrotechnická opatření: po sklizni zaset strniskové plodiny, včasný výsev, vysévat dobře odnožující odrůdy

24 Pestřice pšeničná – Opomyza florum Pestřice trojtečná – Geomyza tripunctata čeleď Pestřicovití - Opomyzidae -p. pšeničná : okrově žlutá, 3-4,3 mm dlouhá s pěti skvrnkami na křídle -p.trojtečná je šedavá, 3 mm dlouhá, se třemi hnědými skvrnami -přezimují vajíčka nakladená na podzim k rostlinám -larvy se líhnou v březnu, vyžírají vegetační vrchol -kuklí se v půdě -dospělci se líhnou v polovině VI -poškození podobné jako u bzunky ječné,bzunky ječné larvy pestřice nemigrují do ostatních výhonů -ve stéblech je šroubovitá chodba s bělavou larvou OCHRANA: insekticidy jsou proti larvám málo účinné -předpoklad - obdobná ochrana jako proti bzunce ječné

25 Řád Háďata - Tylenchida Háďátko ovesné Háďátko ovesné – Heterodera avenae Háďátko zhoubné Háďátko zhoubné – Ditylenchus dipsaci Háďátko pšeničné Háďátko pšeničné – Anquina tritici

26 Háďátko ovesné – Heterodera avenae čeleď Háďátkovití - Heteroderidae - - cysty velké 1 mm, citronkovité, samečci štíhlí, dlouzí asi 1,4 mm -v III při teplotě půdy 4 o C se líhnou larvy - larvy 2. instaru vnikají do kořínků - larvy v cystě mohou být životaschopné několik let - má jednu generaci za rok - rostliny ovsa jsou zakrnělé, odnožují slabě nebo vůbec, špičky listů jsou od 4. listu načervenalé, později žloutnou - laty jsou slabé a zkrácené, mají jen málo klásků a později dozrávají - kořeny silně redukované, ztlustlé a tmavé od poloviny VI jsou zde cysty - živné rostliny: oves, jarní ječmen, pšenice, oves hluchý, ozimý ječmen, žito - škodí zejména na lehkých až středně těžkých půdách s vyššími srážkami zjara, OCHRANA: vhodné osevní postupy, pěstování rezistentních odrůd

27 Háďátko zhoubné – Ditylenchus dipsaci -osní háďátko, dlouhé max. 1,5 mm -vývoj 1 generace trvá cca 3-6 týdnů -ročně může mít několik generací -napadené rostliny nadměrně odnožují -internodia jsou krátká, tlustá, deformovaná -rostliny zahnívají -klasy špatně metají -napadení je v ohniscích -živné rostliny: pšenice, ječmen, žito OCHRANA: střídání plodin

28 Háďátko pšeničné – Anguina tritici -napadené listy se šroubovitě stáčejí -obilky jsou přeměněny v tmavé hálky -uvnitř larvy háďátek -šíří se osivem s hálkami OCHRANA: zdravé osivo

29 Kmen Měkkýši - Molusca Slimáček síťkovaný – Deroceras reticulatum viz Nespecializovaní škůdci polních plodinNespecializovaní škůdci polních plodin


Stáhnout ppt "Škůdci obilnin II. TřásnokřídlíTřásnokřídlí – Thysanoptera PlošticePloštice – Heteroptera KřísiKřísi – Fulguromorpha MšiceMšice – Aphidomorpha BlanokřídlíBlanokřídlí."

Podobné prezentace


Reklamy Google